Obsah

 

Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek občanů Rotavy

 

Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek občanů Rotavy

 

Modernizace komplexního informačního systému Městského úřadu Rotava

Modernizace komplexního IS MěÚ Rotava

ESF Operační program - Zaměstnanost - Projekt „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“

Projekt: Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce

Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava

Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava

Vybudování sociálních bytů ve městě Rotavasociální bytysociPořízení automobilu pro sociální služby Rotava

sociální bytyauto

 

 

AKTUALITY

 

 

19. - 28. 2. 2019

Program 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 28.02.2019

Úřední deskaZobrazit více

12. - 28. 2. 2019

Oznámení o nálezu č. 3/2019 - klíč FAB

Úřední deskaZobrazit více

7. 2. - 3. 4. 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Rotava

Úřední deskaZobrazit více

6. 2. 2019

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v okrese Sokolov

Úřední deskaZobrazit více

4. - 20. 2. 2019

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí - udělení povolení průzkumu nebo výzkumu jeskyní Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Úřední deskaZobrazit více

4. 2. - 13. 3. 2019

Dražební vyhláška pozemky p. č. 1547/1, 1547/3, 2052, 2053 vše k. ú. Rotava

Úřední deskaZobrazit více

25. 1. - 28. 2. 2019

Dražební vyhláška RD čp. 325, k. ú. Rotava

Úřední deskaZobrazit více