Navigace

Obsah

Znak

Městská policie v Rotavě byla zřízena zastupitelstvem města Rotava v roce 2003 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, která byla v březnu roku 2018 aktualizována a nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Rotava a Smolná, plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona a spolupracuje s orgány veřejné moci:

Městskou policii řídí starosta města Rotava. Začátkem roku 2018 tvoří personální strukturu 2 strážníci a 8 asistentů prevence kriminality (APK). V průběhu června tohoto roku přibudou další dva noví strážníci a bude tedy plný stav schválený zastupitelstvem města v roce 2017.

Kontakty:
Telefon strážníci MP:
pevná linka: 359 574 148 
mobil: 777 750 480                                                  

Email:
mp@rotava.cz


Adresa:
Městská policie Rotava
Sídliště 721                                                                
357 01 Rotava

Telefon APK:
mobil I.: 773 088 288
mobil II.: 773 088 319