Navigace

Obsah

Povodňový plán města Rotava
Letecká fotodokumentace města Rotava
Kontakty   Kontakty na důležité organizace
Evakuace Přehled evakuačních míst Činnost občanů při povodni, evakuační postupy
Prioritně ohrožené lokality a  objekty Sumarizace a popis Fotodokumentace
Místa omezující odtokové poměry Sumarizace a popis Fotodokumentace
Vodní toky a hlásné profily Sumarizace dle systému DIBAVOD - data VÚV Hlásné profily