Navigace

Obsah

JAK A KDY ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTU ROTAVA

 

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (povinnost platit poplatek se týká i cizinců žijících trvale v obci a občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu Sídliště 721), fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Sazba poplatku za rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016, tj. 440 Kč za osobu a kalendářní rok.

Místní poplatek za komunální odpad

Splatnost

VS variabilní symbol *)

SS specifický symbol *)

 

Doplňující údaj

pro příkazce **)

 

 fyzické osoby

do 30. září

2017

1340xxxxxx (přidělí správce poplatku**)

 

vypsat jména osob, za které se poplatek platí

vlastník bytu,

ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu

do 30. září

2017

1340xxxxxx

č. p. + číslo bytu

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

vlastník rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu

do 30. září

2017

1340xxxxxx

č. p.

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

vlastník stavby určené k individuální rekreaci

do 30. září

2017

1340xxxxxx

č. e.

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

 

  *) Povinný údaj

**) Pokud plátce hradí poplatek za více osob, je povinen nahlásit správci poplatku jména osob, za které poplatek hradí.

 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rotavy. Sazba poplatku ze psů je upravena dle místa trvalého pobytu v obci

 

Místní poplatek

ze psů

Splatnost

VS variabilní symbol

Doplňující údaj pro příkazce

do 30. června

2017

1341xxxxxx

(přidělí nebo již přidělil správce poplatku)

jméno a příjmení poplatníka

 

 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje o 50%.

Splatnost místních poplatků za rok 2016 již uplynula. Připomínáme proto občanům, kteří poplatky ještě neuhradili, ať tak učiní co nejdříve.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Rotava, bankovním převodem na účet č. 19-862166389/0800, popřípadě složenkou (na vyžádání v pokladně MÚ).

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 359 574 130, 777 926 975 nebo e-mailové adrese bauerova@rotava.cz