Navigace

Obsah

 

  UZEMNÍ PLÁN MĚSTA - rok 2004

  a) Změny UPM Rotava
 

 

  UZEMNÍ PLÁN MĚSTA - rok 2014

  a) Přípravné práce pro nový UPM Rotava
 

 

  I. Etapa - Doplňující průzkumy a rozbory

  a) Textová část

     1. textová zpráva P + R

  a) Výkresová část

     1. výkres limitů využití území

     2. výkres záměrů na provedení změn v území

     3. plochy s rozdílným způsobem využití - stav

     4. výkres hodnot území

     5. výkres problémů v území

 

II. Etapa – Návrh ÚP Rotava

Společné jednání dle § 50 stavebního zákona návrhu ÚP Rotava

http://www.kraslice.cz/obcan/mestsky-urad/vyznamne-dokumenty/uzemni-plan-rotava/