Obsah

Setkání asistentů prevence kriminality
V závěru měsíce července 2018 se sokolovští asistenti prevence kriminality (APK), pracující u městské policie, spolu s kolegyněmi z Rotavy podělili o techniky zvládání sociálně situační prevence a stali se průvodci lokalitami označovanými veřejností jako sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Výměna dobré praxe byla mentory projektu naplánována na dva pracovní dny.

První den společné přípravy mentorka APK Sokolov provedla standardní přípravu a seznámení s aktuálními otázkami, týkajícími se bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě s využitím poznatků strážníků z výkonu služby. Vyhodnotila činnost dvoučlenných skupin APK a stanovila konkrétní priority na uvedený den. Rotavské APK překvapila úzká součinnost se strážníky městské policie a policisty PČR, což bylo prezentováno i konkrétním vystoupením a předáním podnětů jedním z policistů místního oddělení. Zvláštní pozornost věnovala dlouhodobým projektům prevence kriminality, které jsou velmi kladně hodnoceny občany města a na kterých se podílí i APK.

Mentor APK z Rotavy Bc. Petr Krágl, který své asistentky do Sokolova doprovázel, specifikoval činnost asistentů směrem k cílovým skupinám, se kterými nejvíce přichází při výkonu služby do kontaktu, zdůraznil jejich roli při zabezpečování veřejného pořádku v době, kdy nejsou přítomni ve službě strážníci, a specifikoval činnost APK přes víkendy a svátky. Dále zdůraznil, že prioritou tohoto nejbližšího období je stabilizace stávajícího systému služeb, podpora činnosti APK strážníky městské policie a minimalizování případných profesních selhání z nedbalosti nebo porušením profesní kázně.

Druhý den měly rotavské APK možnost vidět sokolovské asistentky a asistenty přímo v akci, kdy neplánovaně, na první pohled zdánlivě spontánně, „za pochodu“ oslovovali v několika případech jednotlivce i skupinky osob porušující vyhlášky města, a bezprostředně tak reagovali na danou situaci.

Po závěrečném shrnutí a vyhodnocení splnění cílů dvoudenního setkání bylo jednou asistentkou, Aničkou Červeňákovou, zdůrazněno, že „dobrá praxe je výsledkem mnohaletého vzdělávacího úsilí a uplatňováním bezpečnostních standardů sociálně situační prevence.“ Ze strany rotavských APK jednohlasně zaznělo velké poděkování a upřímný obdiv, co vše sokolovští APK zvládají, jaký mají respekt u občanů města ve vyloučených lokalitách a jaké mají vytvořeny podmínky pro svou práci.

Za účasti obou mentorů a obou skupin asistentek a asistentů bylo vyjádřeno přesvědčení, že tento způsob přípravy a předávání dobré praxe je žádoucí rozšířit i o účast dalších APK a jejich mentorů z jiných měst. Příprava setkání APK z Karlovarského kraje a přilehlých krajů by měla být uskutečněna po komunálních volbách v prvních dnech měsíce listopadu 2018.

Rekonstrukce parkovací plochy
Od 18.06.2018 8:00 hodin do 31.08.2018 16:00 hodin bude uzavřeno parkoviště a odstavná plocha za objektem kavárny (č. p. 691 - 694). Důvodem je dlouhodobě plánovaná rekonstrukce těchto ploch a veřejného osvětlení. 

Náhradní parkování po dobu rekonstrukce je umožněno na travnaté ploše za fotbalovým hřištěm.

Blokové čištění ulic
Dopravní značení bude umístěno minimálně s týdenním předstihem a úklid bude prováděn vždy ve shodných časech od 8:00 do 10:00 hodin:

23.05.2018
parkoviště u bloku č. 2, 4 a u zdravotního střediska

05.06.2018
parkoviště u fotbalového hřiště, za Jednotou a blokem č. 9

14.06.2018
parkoviště u sportovní haly, u bloku č. 18 a za novými paneláky

Akce JEHLA 2018
Dne 17. dubna se konala akce JEHLA, které se zúčastnilo 38 měst z celé České republiky. Kromě strážníků Městské policie v Rotavě se na akci podíleli i asistenti prevence kriminality a další zaměstnanci města. Mimo běžného nepořádku, který se našel v okolí některých hřišť, nebyla nalezena jediná injekční stříkačka či jiný takto nebezpečný odpad. Dobré výsledky svědčí o pravidelném úklidu, který zaměstnanci města provádějí a také o pravidelných kontrolách strážníků v ohrožených lokalitách. Velkou měrou k tomu přispěla i akce Ukliďme Česko, která proběhla před několika dny. Preventivní akce podobného typu Městská policie opět zopakuje před školními prázdninami a také na konci léta.

Součinnost složek
6.3.2018 byla v odpoledních hodinách zjištěna unikající kapalina z vozidla Ford na parkovišti mezi MěÚ Rotava a domem č. p. 623. Strážníci MP Rotava na místě zjistili, že se jedná o unikající benzín z nádrže tohoto vozidla a lustrací vozidla byl také kontaktován kolegy z PČR OO Rotava majitel s bydlištěm mimo Rotavu. Ten sdělil, že vozidlo půjčil své známé, která se na místo poté dostavila a vozidlo zabezpečila. Přivolaná JSDH Rotava mezitím posypala zvětšující se skvrnu, aby nedošlo k dalším škodám. Děkujeme všem složkám, za rychlé jednání a včasný zásah.

Vystěhování z nájemního bytu
27.2.2018 proběhlo za asistence soudního vykonavatele Okresního soudu v Sokolově, strážníků MP Rotava a dalších zaměstnanců MěÚ Rotava vyklízení bytu v majetku města Rotava, kdy nájemce tohoto bytu neplatil povinné zálohy za nájemné ani za služby. Dlužná částka se vyšplhala až téměř k padesátitisícové hranici, proto MěÚ Rotava, po několika marných výzvách k zaplacení a poté i předání bytu, přistoupil k soudnímu vystěhování.

Odstranění vraku
27.2.2018 byl odstraněn vrak, tentokrát na parkovišti za kavárnou, který zde nezodpovědný majitel zanechal a dále se o něj nestaral. Vozidlo překáželo ostatním řidičům, kteří by zde mohli jinak parkovat, ale také hrozilo poškození životního prostřední, kdy by z vozidla postupem času začaly unikat provozní kapaliny a bylo by dále nebezpečné pro své okolí, zejména dětem. V co nejkratší možné době tak bylo předáno firmě určené k ekologické likvidaci vozidel. V odstraňování vraků a nepojízdných vozidel budou strážníci MP Rotava pokračovat i nadále, pokud jejich majitelé po marných výzvách neuvedou vozidla do náležitého stavu nebo je neodstraní z komunikací sami.

Otevření bytu
9.2.2018 musel být za spolupráce JSDH Rotava a MP Rotava násilím otevřen byt v ulici Sídliště, neboť zde došlo k havárii vody ve stoupačkách a majitelka bytu byla tou dobou mimo dosah. Byt se podařilo úspěšně otevřít a únik vody uzavřít a opravit, než stačila vzniknout větší škoda na majetku.

Nehoda a řízení pod vlivem alkoholu
5.2.2018 byl hlídkou MP Rotava kontrolován muž ve vozidle Renault, který se s vozidlem pohyboval velmi zmateně a podezřele, kdy nebyl schopen vyjet z parkoviště na hlavní ulici. Při kontrole dokladů potřebných pro řízení vozidla bylo strážníkům jasné, že je muž pod vlivem alkoholu. Navíc se hlídce přihlásila svědkyně, která uvedla, že řidič poškodil jiné vozidlo na tomto parkovišti a snažil se od nehody odjet. Po dechové zkoušce, kdy bylo řidiči naměřeno 2,4 promile alkoholu v dechu, si muže převzala hlídka dopravního inspektorátu PČR k dalším úkonům. V případě uznání viny řidiči, vedle zákazu řízení, hrozí i odnětí svobody pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dopravní nehoda
19.12.2017 se v odpoledních hodinách stala dopravní nehoda u výjezdu z Rotavy směrem na Smolnou, naštěstí bez zranění. Řidič vozidla Mazda chtěl jet rovně od obce Smolná, avšak nedal předost řidiči ve vozidle Škoda, které vyjíždělo z Rotavy. Oba řidiči se poté podrobili dechové zkoušce na alkohol, která v obou případech vyšla negativně.

Záchrana života
15. 12. 2017 byl proveden společně zásah
HZS Kraslice, JSDH Rotava, PČR OO Kraslice, ZZS a MP Rotava při dopravní nehodě u obce Smolná s úspěšnou resuscitace pomocí AED. Krátké video ze zásahu vytvořené HZS KVK zde:
https://www.youtube.com/watch?v=S7L_Cb_LkMc

Řízení v zákazu a pod vlivem návykových látek
9.12.2017 řídil třicetiletý muž osobní automobil Peugeot v ulici Zahradní, kde byl zastaven a kontrolován hlídkou MP Rotava. Řidič strážníkům nepředložil řidičský průkaz a lustrací osoby bylo následně zjištěno, že má soudem vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel. Muže si proto převzala hlídka PČR, která s ním provedla orientační zkoušku na přítomnost drog, která vyšla pozitivně. Řidiče si tak převezli policisté na stanici k dalším úkonům.

 

Ujetí od dopravní nehody
3.12.2017 bylo díky MKDS a také všímavosti strážníků MP Rotava vypátráno vozidlo, které předchozího dne způsobilo nehodu na parkovišti u zdravotního střediska a řidič od nehody ujel, aniž by splnil svou zákonnou povinnost. Po zjištění majitele vozidla se přihlásil i viník, jehož strážníci předali dopravním kolegům PČR k dalšímu řešení.

Odtranění vraků
2.11.2017 bylo odstraněno několik odtažených a nevyzvednutých vozidel z areálu technických služeb a předáno firmě specializující se na ekologickou likvidaci vozidel. Prosíme majitele vozidel, kteří si svá vozidla ještě nevyzvedli, aby tak v co nejkratších termínech učinili.

Asistence při požáru
14.9.2017 hlídka MP Rotava asistovala společně s kolegy z PČR OO Rotava při požáru kůlny v ulici Jindřichovická. Díky včasnému zásahu JSDH Rotava se požár nerozšířil na další budovu ani okolí. Při objasňování příčin požáru vyšlo najevo, že si majitel kůlnu zapálil sám úmyslně, neboť se jí chtěl takto zbavit, vysloužil si tak tučnou pokutu.

Zdroje: MP Rotava