Obsah

Návštěva z partnerského města Veitshöchheim

V pátek 25.9.2015 odpoledne  přijela na návštěvu delegace z našeho partnerského města Veitshöchheim ve složení   pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Pan Karl Nausch, iniciátor vzniku partnerství. Dále přijel pan W. Knötgen 2.starosta města, paní Feiler a pan G. Thein, členové zastupitelstva.  Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list. 

Sobotní program začal oficiálním přijetím na radnici a byl spojen s prohlídkou městského úřadu. Všem se líbila zejména stálá expozice fotografií ze života našeho města – z pohledu do historie i do současnosti, které jsou umístěny v zasedacích místnostech.

Na dopoledne byla naplánována návštěva základní a mateřské školy. Cestou po sídlišti jsme diskutovali o problémech  našeho města a seznamovali návštěvu se změnami, které se udály za poslední období. Ve škole i ve školce nás přivítaly paní ředitelky, které nám  ukázaly prostory a popsaly jejich využití. Všichni byli nadšeni z příjemného a milého prostředí a ještě u oběda jsme probírali chod obou zařízení, zejména z pohledu financování a systému vzdělávání u nás a v Německu. 

Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin strávili naši přátelé v Areálu zdraví na slavnostech města. V neděli dopoledne byla na programu  prohlídka dvou největších podniků v Rotavě. V Průmyslových bariérových systémech seznámil Ing.H.Kursa návštěvu s výrobou, zejména mobilní protipovodňové zabezpečovací techniky a další výrobou. Poté jsme pokračovali do firmy Rotas strojírny, kde nás uvítal pan prokurista a ukázal přítomným především moderní technologické vybavení firmy, které umožňuje výrobu vulkanizačních lisů a další zakázkovou výrobu, ale také dokonalou parkovou úpravu venkovního prostředí. Protože s námi nedělní dopoledne strávil jako zástupce města Petr Rojík, přispěl především s mnoha poznatky   nejen z historie, ale i ze současnosti našeho města.

Návštěva byla ukončena vynikajícím obědem ve Slovanu, během kterého nám zástupci partnerského města tlumočili pozvání do Veitshöchheimu na oslavy 10.výročí spolupráce mezi oběma městy.

Iva Kalátová      

fotografie

foto

 

Partnerské setkání ve Veitshöchheimu

  Ve dnech 2. - 5. června se poprvé ve Veitshöchheimu konalo společné setkání partnerských měst Veitshöchheim - Pont - ĺEveque (Francie) - Rotava.

  Za Rotavu se setkání zúčastnila skupinka 10 lidí v čele se starostou Ing. Janem Slívou, Ladislav Sedláček, Martin Elíz, Jakub Potočný, Jiřina Krajníková, Anna  Schrollová, Jaroslava Černá, Martina Bečková, Jiřina Deutschová a Růžena Polášková.

x

  Ve čtvrtek večer se rotavská skupinka v čele se starostou zúčastnila společného grilování, ke kterému se přidala skupinka občanů z partnerského saského městečka Geithaimu. Páteční dopoledne bylo věnováno prezentacím , ve kterých se postupně představila města Veitshöchheim - Pont-ĺEveque - Rotava . Naše město představil starosta Ing.Jan Slíva, na závěr prezentace byl předán velice originální dárek občanům Veitshöchheimu - 22 milionů let stará zkamenělina z Krušných hor spolu s pamětní deskou k 5. výročí našeho partnerství. Páteční odpoledne mělo na programu prohlídku zajímavých míst ve Veitshöchheimu  - Židovská synagoga, nově zrekonstruované koupaliště, škola se sportovní halou, výukové centrum pro postižené děti a děti, které mají problémy s učením, stromová alej (každý rok je rokem některého konkrétního stromu, který je v této aleji vysazen). Večer se konala slavnostní večeře s dalšími pozvanými hosty, v průběhu večera se mimo jiné hovořilo o možnostech, jak ještě více rozvinout partnerství měst - výměna studentů, učňů, nabídka pracovních míst, spolupráce s mateřskou školou. Závěrem večera zazněly typické národní písně v pěveckém podání zúčastněných. Na sobotu byl naplánován celodenní výlet do Bambergu s prohlídkou tamních pamětihodností. V neděli byl sraz všech účastníků a setkání v kostele na slavností mši "Bilhildisfest". Poté se konalo slavnostní procesí, které vedlo nádhernou zámeckou zahradou zpět ke kostelu na malé občerstvení před plánovaným odjezdem všech zúčastněných.

x
Polášková Růžena

 

Setkání občanů partnerských měst Veitshöchheim a Rotava
ve dnech 12. - 15. 5. 2011

  Dne 12.5.2011 kolem  osmé hodiny večerní přijela skupina 29 občanů města Veitshöchheimu v čele se starostou panem Rainerem Kinzkoferem, místostarostou Oswaldem Bambergerem a organizátorkou tohoto poznávacího zájezdu kulturní referentkou Martinou Edelmann. Všichni se po náročné cestě ubytovali v hotelu Anna ve městě Nejdek.  K účastníkům patřili i zdejší rodáci, jejichž rodiče byli odsunuti po druhé světové válce. Podstatou tohoto zájezdu bylo poznat, alespoň co čas dovolí, naše město Rotava a okolní část Krušných hor. Jako první pozdravil skupinu pan doktor Petr Rojík, který předal první pozdravy z našeho města, pobesedoval s hosty a pozval je na procházku Nejdkem.

x

  Pátek 13.5.2011 byl zahájen neoficiálním setkáním skupiny z Veitshöchheimu se starostou města Rotavy panem Ing. Janem Slívou, místostarostou panem doktorem Milanem Hricem a slečnou Evou Štouračovou, která pro celou skupinu zabezpečila překlad během dopolední prohlídky  našeho okolí, kterou připravil a vedl pan Hric. Prohlídka vedla z Nejdku přes Nové Hamry a Jelení na Přebuz. Zde proběhl první výklad o historii města, cínových dolech a pracovních táborech, které zde byly umístěny během druhé světové války. Dále všichni pokračovali na Krásnou Lípu, kde navštívili památník sudetským Němcům, kteří byli zmasakrováni na konci války. Zde se skupina setkala se starostou Šindelové panem Bendou. Po obědě  v šindelovské restauraci Sparta následovala exkurze v závodě Rotas strojírny spol. s r.o., kde se hosté seznámili s historií i současným provozem tohoto výrobního závodu. Následovalo setkání s ředitelkou Základní školy v Rotavě, prohlídka tohoto zařízení a seznámení s jeho historií a současností. S ohledem na časový skluz, který vznikl během dopoledne, byla z programu po dohodě vypuštěna plánovaná návštěva PBS  s.r.o., Mateřské školy v Rotavě a Varhan. Po návštěvě školy se celá skupina přesunula před radnici města, kde proběhlo oficiální pozdravení přítomných oběma starosty měst. Zástupci Veitshöchheimu předali starostovi města za účasti bývalého starosty Mgr. Jiřího Holana pamětní desku k 5. výročí podpisu „Partnerské smlouvy“. Po tomto oficiálním uvítání následovala prohlídka radnice, které se ujal starosta. Následně se všichni přesunuli do knihovny, kde bylo pro skupinu připraveno malé občerstvení a přednáška pana doktora Petra Rojíka o Krušných horách se zapracováním legend a pověstí. Téma přednášky bylo vybráno záměrně s ohledem na program následujících dnů.

  V sobotu 14.5.2011 se skupina ráno sešla s panem Rojíkem, paní Růženou Poláškovou a starostou, kteří je doprovázeli během celého dne při absolvování naplánovaného programu. Přáním této skupiny bylo navštívit Klínovec, Jáchymov a Loket. Proto také byl dnešní program směřován ke splnění těchto přání. Jako první jsme navštívili Klínovec, kde díky pěknému počasí bylo vidět do širokého okolí jak na české, tak i na německé straně. Celý tento zážitek poněkud zkalil současný neutěšený vzhled tamní rozhledny. Poté se pokračovalo směrem do Jáchymova. Zde se skupina rozdělila na dvě části. Jedna pod vedením pana Rojíka navštívila zpřístupněnou část Jáchymovských uranových dolů (Štolu č. 1 ve správě Muzea Sokolov) a druhá část pod vedením starosty a paní Poláškové navštívila zdejší kostel, kde byl připraven výklad fundovaným odborníkem panem Eisensteinem o historii a současnosti kostela. Asi po půlhodinovém výkladu se obě skupiny vyměnily. Poté se obě skupiny přesunuly do lázeňského centra Jáchymova, kde jsme byli očekáváni manažerkou paní Zdenou Fiedlerovou. Provedla nás po lázeňských domech Radium Palace a Akademik Běhounek a seznámila nás s účinky nabízených lázeňských procedur. Po obědě jsme všichni pokračovali na hrad Loket, kde proběhla prohlídka zprvu s tlumočníkem Janem Pielou a následně procházka otevřenými částmi hradu a podhradí. Po exkurzi skupina odjela autobusem zpět do hotelu. Po večeři padl návrh uskutečnit plánovanou procházku po Křížové cestě. Většina s tímto návrhem souhlasila a zprvu ho nadšeně přijala. (Nevím, zda toto nadšení přetrvalo i po návratu po cca dvouhodinovém výstupu a sestupu). Setkali jsme se s naším průvodcem Mgr. Milanem Michálkem, vedoucím nejdeckého občanského sdružení JoN, a za jeho doprovodu a výkladu jsme společně absolvovali tuto poznávací cestu. Během cesty i na závěr jsme byli odměněni za námahu krásnou krajinou a pěkným výhledem z vrcholku kopce. Tímto výstupem a sestupem jsme ukončili sobotní program a rozloučili se s panem Michálkem.

x

  Poslední den návštěvy jsme spolu s panem Rojíkem provedli skupinu po Sokolovském revíru, kde jsme navštívili vyhlídkovou plošinu nad lomem Družba u Nového Sedla. Pan Rojík nás seznámil s historií a přítomností hnědouhelného dolu, se složením jednotlivých vrstev, s jejich současným využitím a s okolím, kam jsme z této plošiny dohlédli. Poté jsme se přesunuli k jezeru Medard, kde pan Rojík měl přednášku o historii a současnosti místa, o průběhu rekultivace dolového území a o jeho financování. Po krátké projížďce kolem této nově vznikající vodní nádrže jsme se přesunuli do Chlumu Svaté Máří. Tam se skupina zúčastnila mše, kterou pan Rojík z velké části tlumočil a celou dobu doprovázel probíhající zpěvy hrou na varhany. Po mši se celá skupina rozloučila a rozjeli jsme se zpátky ke svým domovům.

  Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i samotném průběhu této společné akce. Věřím, že se všem zúčastněným tento program a průběh líbil a že jsou spokojeni.

Zapsal 16. 5. 2011 starosta města Rotavy Ing. Jan Slíva

 

Pět let spolupráce partnerských měst Veitshöchheim (V.) a Rotava (R.)

  Za celou Za celou dobu spolupráce měst a zájmových sdružení se uskutečnilo a plánuje asi 27 veřejných akcí. (Možná některé nejsou v tabulce podchyceny.)  V období od přípravy podpisu smlouvy do současnosti se uskutečnilo 22 akcí. V přehledu nejsou zahrnuty soukromé návštěvy. Hlavním nositelem partnerství jsou radnice obou měst, vysídlení rodáci z Rotavy, Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti, římsko-katolická církev, politické strany (aktivní je zejména sociálně demokratická strana SPD) a zájmové spolky (mineralogický spolek z oblasti Würzburg, střelecký spolek, milovníci lidové hudby). Pro občany Rotavy a okolí je setkání s rodáky také zdrojem informací o vývoji našich obcí. Z veřejné diskuse ve Veitshöchheimu: Rainer Kinzkofer 2006: „Evropa bude mít úspěch, bude-li fungovat i v malém měřítku… Partnerství s Rotavou, která leží v Poohří, by mělo hodnotu pro mnoho sudetských Němců žijících v našem městě“. Ursula Heidinger 2006: „Když sudetští Němci ve městě usilují o partnerství, nemůže být radnice přece proti.“ Oswald Bamberger 2006: závazek pro obec, protože mnoho občanů Veitshöchheimu má vztah k Sudetům. Vzhledem k prolínání zájmových skupin a zájmů jednotlivců z obou stran je nemožné vést ostrou hranici mezi „oficiální“ činností zastřešenou partnerstvím měst a „neoficiálními“ aktivitami. Dochází k prorůstání kontaktů mezi sdruženími partnerských měst v karlovarském regionu: Rotava - Veitshöchheim, Kraslice - Neutraubling, Kraslice - Klingenthal, Sokolov - Schwandorf, Kynšperk - Himmelkron a neoficiálně osada Hory u Karlových Varů - Bindlach. Je to spolupráce bez hranic, otevřená pro každého, kdo si najde cestičku. Karel Prokop 2004 po odhalení pamětní desky v Rotavě: „Přeji nám všem, aby se taková setkání opakovala, protože jen vzájemným poznáváním a porozuměním se náš život stane bohatším, lepším a plnohodnotnějším.“ Bernhard Schäfer 2006: „Partnerství žije z angažovanosti jednotlivých osob.“

Petr Rojík

Viz tabulka
(Ich wünsche uns allen, dab sich solche Treffen wiederholen, denn nur durch gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis kann unser Leben reicher, besser und vollwertiger werden.“)

2001

Vystoupení tanečního souboru z V. na setkání s německou menšinou v Kraslicích

 

2003

Zájezd z V. do R., gesto smíření sudetských Němců a Čechů

 

9. 10. 2004

Odhalení pamětní desky na rotavském kostele

 

27. 10. 2005

Návštěva delegace R. ve V., příprava uzavření partnerství

  2006

10.- 11. 5.

Návštěva delegace V. v R.

 

Diskuse a přípravy na uzavření smlouvy

10. -11. 10.

Zájezd delegace R. do V. a podpis smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městy R. a  V.

  2007

2.- 3. 6.

Zájezd delegace radnice a občanů V. do R.

27. - 28. 5.

Setkání rodáků, návštěva nejdeckého muzea v Augsburgu

4. - 5. 8.

Návštěva spolku milovníků přírody (návštěva K. Varů a Rotavy)

Podzim

Návštěva turistického spolku a sociálních demokratů (Nejdek, Rotava)

  2008

10. 4.

Zájezd občanů, vedený sociálními demokraty z V., do Rotavy, Sokolova a Saska

17. - 18. 5.

Setkání rodáků v Norimberku

28. 6.

Zájezd občanů z V. do Rotavy, Nejdku a K. Varů

8. - 10. 8.

Zájezd přírodovědného spolku z V. a okolí do Rotavy, Jáchymova, K. Varů

5. 10.

Zájezd pořádaný střeleckým spolkem ve V. do R. a okolí

  2009

29. - 31. 5.

Účast Kulturního sdružení občanů německé národnosti na setkání rodáků v Augsburgu

18. 8.

Setkání Kulturního sdružení s německými rodáky v Praze u příležitosti výstavy ke  40 letům KSONN

8. - 9. 8.

Exkurze Mineralogického sdružení z oblasti V. do R. a západních Čech a Saska

23. 10.

Výjezdní zasedání Pracovního kruhu kulturních pracovníků Poohří (AEK) v Kraslicích, prezentace KSONN, vystoupení Heimatchoru, putovní výstava ke 40 letům KSONN

  2010

23. - 25. 4.

Zájezd občanů V. do R. a okolí a Klingenthalu

21. - 23. 5.

Setkání rotavských rodáků v Augsburgu

7. - 8. 8.

Exkurze Mineralogického spolku z oblasti V. do R., západ. Čech a Saska

12. 11.

Návštěva delegace R. včetně školky a školy ve V.

  2011

12. - 15. 5.

Zájezd občanů V. do R. a okolí, Jáchymova a Poohří

11. - 12. 6.

Setkání rotavských rodáků v Augsburgu

13. - 14. 8.

Exkurze Mineralogického spolku z oblasti V. do R., západ. Čech a Saska

 

 

Partnerské město - Veitshöchheim, SRN
   Partnerským městem Rotavy je německé město Veitshöchheim ležící ve vzdálenosti 7 km od města Würzburg.
 
xPodpis partnerské smlouvy - Veitshöchheim 10. 10. 2006. Vpředu starosta města Veitshöchheim Rainer Kinzkofer a starosta města Rotava Mgr. Jiří Holan. Vzadu zleva - Karl Nausch, druhý starosta Veitshöchheimu Oswald Bamberger, zastupující zemský rada Eberhard Nuss a rotavský místostrosta Mgr. Karel Prokop.
Obě města podepsala partnerskou smlouvu 10. října 2006 ve Veitshöchheimu.

  První písemná zmínka o městě Veitshöchheim pochází z roku 1097. Rozmanitý kulturní a společenský život dělá z tohoto města atraktivní místo s vysokou životní úrovní.

   Jednou z nádherných pamětihodností města je rokoková zahrada, kterou vybudoval v 18. století Würzburgský biskupský kníže. Dodnes se stále řadí mezi nejkrásnější svého druhu v Evropě. Mimoto je možné si prohlédnout synagogu a židovské kulturní muzeum.

 x

Výstavy, divadla, kabarety, koncerty jako i Mozartův festival na dvorní zahradě, ale i četné slavnosti, jako například Staroměstská slavnost v srpnu, poskytují po celý rok bohatý kulturní program. Přes 50 spolků a skupin přispívá k zajištění mnohotvárnosti ve Veitshöchheimu. Bavorská komorní opera Veitshöchheimu je jediná komunální opera v Německu. U břehu řeky Mohan vznikly v roce 1982 Mainfrankensäle (Mohanské sály), které jsou ideálním místem pro pořádání slavností.
 

  Školy, mateřské školy a sociální zařízení, jako například charitativní dům St. Hedwig, nové okresní gymnázium či Don-Bosco vzdělávací zařízení Markův dvůr v Gadheimu, jakož i sportovní zařízení, kterými jsou vytápěné koupaliště u Geisbergu, tenisová hala se dvěma kurty či nově postavená sportovní hala se třemi tělocvičnami doplňují nabídku ve Veitshöchheimu.

  Ve Veitshöchheimu mají své sídlo známé instituce jako Bavorský zemský ústav pro víno a zahradnictví či Ústav pro vzdělávání dospělých nevidomých a nemocných se zrakovým postižením. V současné době zde již podniká zhruba 30 organizací. V roce 1964 byla vysvěcena kasárna Balthasara Neumanna.

  Návštěvníci rádi přijíždí do Veitshöchheimu a vychutnávají si franckou pohostinnost v některé veitshöchheimské restauraci, kavárně nebo vinárně. Pro zahraniční hosty je k dispozici přibližně 300 hotelových lůžek.