ObsahStarostka města Rotavy - Iva Kalátová

Telefon

Fax E-mail
+ 420 / 352 350 612 + 420 / 352 350 610 starostka@rotava.cz
+ 420 / 352 678 135   kalatova@rotava.cz
+ 420 / 777 171 162    

 

  • Do funkce je volen zastupitelstvem obce z řad svých členů.
  • Zastupuje obec navenek.
  • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených  mu radou obce.
  • V době nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta.
  • Řídí Městskou policii