Obsah

Členové výborů Zastupitelstva města Rotava

Kontrolní výbor

   
   
   
   
   
   


Finanční výbor

   
   
   
   
   
   
   

 

Členové komisí Rady města Rotava

Stavební komise

   
   
   
   
   

 

Komise pro životní prostředí

   
   
   

 

Sbor pro občanské záležitosti

   
   
   
   
   

 

Redakční rada