Obsah

Členové výborů Zastupitelstva města Rotava

Kontrolní výbor

Mgr. Vondrová Ivana předsedkyně kontrolního výboru
Bečková Martina členka
Danková Dagmar členka
Hajžman Petr člen
Paar Ludvík člen
Pešek Josef člen
Volf Jan člen

 

Finanční výbor

Ing. Šedlbauer Jan předseda finančního výboru
Ing. Sloupová Olga členka
Koutný Robert člen
Krocová Marie členka
Rezek Martin člen
Volfová Jaroslava členka
   

 

Členové komisí Rady města Rotava

Stavební komise

Rohan Petr předseda komise
Böhm Karel člen
Břicháček Pavel člen
Dubš Václav člen
Lábr Jan člen

 

Komise pro životní prostředí

RNDr. Rojík Petr předseda komise
Mgr. Červenková Jaroslava členka
Mgr. Vondrová Ivana členka

 

Sbor pro občanské záležitosti

Mgr. Šůsová Jaroslava předsedkyně
Bečková Martina členka
Hudák Pavel člen
Sienkiewiczová Věra členka
Mgr. Vondrová Ivana členka

 

Redakční rada

Bečková Martina členka
Elíz Martin člen
Mgr. Šůsová Jaroslava členka