Obsah

Březen 2019

Vážení spoluobčané,

chceme zajistit lepší sousedy! Ve čtvrtek 28. 2. zastupitelé odsouhlasili odkoupení dvanácti bytových jednotek, z nichž osm je v nejproblémovějších panelových domech - bl. č. 6, 7 a 13. Odkup je součástí dlouhodobé strategie navrácení pořádku do našich ulic a vchodů. Jedná se o největší navýšení bytového fondu města od dob jeho privatizace, kdy došlo ke ztrátě kontroly nad tím, kdo s námi bude bydlet. Během několika let jsme se dostali do situace, kdy starousedlíci z paneláků, jež nejsou v našem vlastnictví, chodí prosit na úřad o pomoc a část nových „spoluobčanů“ nám tamtéž vyhrožuje, když jim kvůli dluhům a špatným referencím odmítneme přidělit byt.

Chceme pomoci lidem v SVJ převzít zpět kontrolu nad panelovými domy a nastavit takové podmínky, aby se zahraničním vlastníkům nevyplatilo nadále využívat byty k jejich ziskům. Oslovujeme insolvenční správce, kteří spravují majetek zadlužených vlastníků bytů. Snažíme se tím předejít prodeji „na kšeft“. Stejně tak postupujeme i v případě neziskových organizací, díky kterým přicházejí do našeho města občané, které z jejich měst vystěhují. Tito lidé vzhledem ke své situaci nemají na více než jeden nájem v takových bytech a migrují v našem městě z bytu do bytu. Seniorům se snažíme vysvětlit, že nemusí mít obavy obracet se na MP a PČR. Jinak se nedostaneme ke konkrétním osobám a jejich konkrétním činům ve věci narušování občanského soužití. Podaří se nám totiž po letech rozhýbat přestupková řízení a již nedojde k tomu, že přestupek nebude potrestán! Další besedy na téma bezpečnosti a zdraví jsou již přichystány. Nebude to snadná a krátká cesta, ale občas si extrémní situace vyžádají extrémní řešení. Rotava má být městem s dostupným bydlením pro rodiny a mladé a klidným místem pro odpočinek starých, kteří se často v dobách minulých osobně podíleli na jeho zvelebování. A spolu s námi tu může být každý, chcemBesedae jen to, aby respektoval pravidla slušného soužití. V rámci zasedání zastupitelstva byl také změněn původně kalkulovaný zisk vyúčtování tepelné energie pro obyvatele ve výši 15,65 %. V době zvyšování nákladů domácností na základní potřeby, u energií obzvláště, jsme považovali takový zisk za nepřiměřený a rozhodli jsme se jej snížit na 6 %.

Že jsme schopni si tu každodenní život zpříjemnit, je vidět i na kulturních a Plesspolečenských akcích. Na pondělního Tvořílka chodí pravidelně mnoho dětí, nově zavedená Odpoledne pro důchodce už si také našla své pravidelné účastníky a Reprezentační ples města byl beznadějně vyprodán. Sto šedesát hostů se bavilo do brzkých ranních hodin! Nezapomněli jsme v rámci slavnostní události ani na naše občany v pečovatelském domě, kam jsme zavítali s malou výslužkou a zpříjemnili jim nedělní odpoledne.

V úterý 19. 3. od 14:30 hod zveme seniory v rámci Odpoledne pro důchodce ke kulatému stolu s krajským koordinátorem MPSV, který jim představí novinky a zodpoví mnohé dotazy z oblasti života seniorů. Na začátku dubna, konkrétně 5. 4., nás čeká divadelní představení, komedie S tvojí dcerou ne, a čekají nás také Velikonoce a Pálení čarodějnic. Rozhodně se máme společně na co těšit.

Michal Červenka, starosta města


Únor 2019

Vážení spoluobčané,

v průběhu ledna k nám přišla pravá krušnohorská zima. Někdo se raduje, jiný nadává. My bojujeme s rozmary počasí a strojní technikou. Vozidla údržby nejsou v dobré kondici a po zimě je nemine dlouho odkládaný generální servis. Čas strávený opravami poté dohánějí svým nasazením pracovníci, kteří se vydávají do ulic v brzkých ranních i pozdních večerních hodinách. Náš katastr je rozsáhlý a díky vydatnému sněžení by v některých dnech mohli jezdit prakticky nonstop. Často mi voláte, kde zrovna není ideálně protaženo. Snažíme se na Vaše podněty reagovat, ale ne vždy je v našich silách vyhovět. Někteří z Vás si možná vzpomenou na leden roku 2017, kdy kvůli úklidu sněhu do našeho města dokonce přijela natáčet televize. Byly objednány firmy z okolí a zapojeno bylo 20 pracovníků veřejně prospěšných prací z úřadu práce. Dnes máme těchto pracovníků bohužel pouze 5 a desítky tisíc korun za firmy z okolí se prozatím snažíme vkládat především do vlastní údržby. Například střecha na bloku číslo 17. Na jaře loňského roku zrekonstruovaná, ale bez instalace sněhových zábran. Proč to zmiňuji? Letošní zima nám svým střídáním sněhových a dešťových srážek připravila takové podmínky, že v naší nadmořské výšce je hodnota zatížení sněhem na metr čtvereční 90 kg, to je nejvíce za 5 let! Výsledek toho, co takto těžký sníh dokáže, můžete vidět na zničených stříškách nad vchody paneláku. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Proběhlo kompletní odklizení sněhu ze střechy a řešíme nápravu ve věci osazení protisněhových prvků. Sníh nás ještě nějakou chvíli potrápí, tak na sebe buďte opatrní a myslete na nástrahy zimy i za volantem.

Občas nás také ještě potrápí veřejné osvětlení, které se nám podařilo provizorně zprovoznit. Z Ministerstva průmyslu a obchodu jsem dostal předběžnou informaci, že naše žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení byla schválena. Po obdržení oficiálních dokumentů zahájíme neprodleně další kroky, na které se připravujeme již nyní. Přiznána nám byla také dotace na zapojení vrtu pitné vody, a to ve výši 2,8 mil. Kč.

V minulém zpravodaji jsem zmiňoval výběrová řízení na uvolněné pozice na městském úřadě. Po ukončení výběrových řízení se podařilo některá pracovní místa obsadit. Věřím, že až noví pracovníci nastoupí, tak budou přínosem a úřad postupně začne naplno fungovat. Bude to znamenat malé vítězství. I přes očekávané nezvládnutí nelehké situace se nám podařilo zajistit chod města a konečně se zaměříme na to, co nás všechny trápí. Začneme šlapat na paty těm, kteří nerespektují pravidla slušného chování. Zaměříme se na vymáhání místních poplatků. Neexistuje, aby se nám vedle kontejnerů přes noc objevily kusy nábytku a pytle s odpadky a zároveň zůstalo nezaplaceno za odpad beztrestně každý rok přes čtyři sta tisíc korun. Upozorňuji, že odpad odložený mimo sběrné nádoby je považován za černou skládku a původci může být uložena pokuta do výše padesáti tisíc korun. Využijte raději služeb města a sběrného dvora. Striktně budeme přistupovat také k dluhům na nájmu či vodném a stočném. Skončí neřešení přestupků. Narušitelé veřejného pořádku se nebudou spoléhat na to, že se vše obejde bez sankce. Nechci, aby snaha a investice do našeho města byly zastiňovány negativním vlivem těch, kterým je kvalita života v našem městě ukradená. Ihned po nástupu do funkcí jsme společně s místostarostou začali jednat o odkupu 12 bytů v majetku jediné osoby, který se teď blíží ke zdárnému konci. Početně se jedná o téměř jeden celý vchod panelového domu. Dnes už mi na stole leží cenové nabídky.

Nedělní odpoledne 27. ledna patřilo na úřadě dobrovolníkům, díky kterým se v našem městě konají nejrůznější zábavné akce. Krom poděkování a malé odměny bylo připraveno také pohoštění. Tito úžasní lidé, kteří obětují svůj volný čas, stojí za turistickými pochody, výlety do pohádky, dětskými dny, pálením čarodějnic… Jsem pyšný na to, že se v našem městě najde několik desítek nadšenců všeho věku. Poděkování patří nejen jim a dobrovolným hasičům, ale také pracovníkům odboru kultury.

 

Na co se můžeme těšit v nejbližších týdnech? V sále Slovanského domu se bude v neděli 10. února konat dětský karneval a finišovat budou v tomto měsíci také přípravy na ples města, který se bude konat 2. března. Na něj se já osobně moc těším. Situace mi ještě nedovoluje věnovat se občanům tolik, jak bych si přál, a tak doufám, že se společně setkáme v dobré náladě právě na městském plesu.

Michal Červenka, starosta města


Leden 2019

Vážení spoluobčané,

rok 2018 je za námi. Pro mnohé z nás rok plný očekávání a životních změn, které ovlivní nejbližší budoucnost našeho města. Jeho závěr byl hektický, během krátké doby jsme připravili téměř z ničeho dvě nejpodstatnější zasedání zastupitelstva roku. Proto se omlouvám za pozdější vydání nového čísla našeho zpravodaje. Velice si vážím toho, že jste mi dali důvěru, abych o té nejbližší budoucnosti rozhodoval z pozice starosty. Jsem dva měsíce ve funkci a už mohu s naprosto čistým svědomím říci, že nové vedení pracuje opravdu naplno, i když to ve městě nejde zatím příliš vidět. Je potřeba si uvědomit, že na městském úřadě chybí mnoho úředníků, proto je velká část našeho úsilí směrována na samotný chod města. Žádné předchozí vedení nemělo horší startovní pozici. Chybí tajemník, vedoucí a referenti odborů, a tak je pro nás každý den novou zkušeností. Prozatím již byla vyhlášena výběrová řízení na 10 neobsazených pozic. Přesto se nám společně s finančním výborem podařilo sestavit rozpočet města na tento rok, který byl po zapracování některých připomínek schválen 14 zastupiteli. I přes schválené investice je především ve znamení úspor. Snažíme se šetřit i tím, že si vlastními silami zajišťujeme věci, za které byly v minulosti vypláceny nemalé prostředky. Například správa facebookových stránek města, v nichž se Vás snažíme pravidelně informovat, stála v minulém roce téměř 40 000 Kč každý měsíc. Zpracování výše uvedených výběrových řízení by dříve stálo skrze externí firmu dokonce 100 000 Kč. Znamená to sice více práce pro nás, ale každá koruna pro město se počítá.

Schválené investice pro rok 2019:

· projektové dokumentace pro odstavnou plochu a parkoviště u lékárny a parkovací a odstavná stání za blokem č. 25;

· opravy mostů v majetku města;

· bezbariérová komunikace pro pěší mezi objekty MěÚ a pošty;

· projektová dokumentace pro kanalizaci, rekonstrukci a rozšíření vodovodu pro Sklenský vrch;

· zapojení vrtu pitné vody;

· údržba a oprava rybníků ve městě

· odkup bytů ve městě;

· rekonstrukce veřejného osvětlení;

· komunikace a sjezdy pro 5 rodinných domů v ulici Pod Školou;

· inženýrské sítě a sjezdy pro 5 rodinných domů v ul. Nová Plzeň;

· bezbariérový přístup do budovy městského úřadu;

· dokončení rekonstrukce hasičské cisterny;

· dokumentace pro cyklostezku horní Rotava – vlakové nádraží.

Každý den řešíme mnoho Vašich připomínek. Snažíme se reagovat na veškeré Vaše podněty a děláme vše proto, aby se nám v Rotavě žilo lépe. Potrápily nás výpadky dodávek vody a nyní nás to samé potkalo s veřejným osvětlením. Jeho stav 

je zanedbaný, neboť dlouhé roky se zajišťovali pouze nutné opravy. Chybějící investice jsou znatelné a jeho omezené fungování je v některých částech zajištěno alespoň provizorně. Nefungující části se pokusíme zprovoznit v průběhu tohoto měsíce, kdy bychom se také měli dozvědět, zda bude úspěšná žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. Obdržet bychom mohli až 2 mil. Kč z celkových nákladů přesahujících 4 mil. Kč. Voda a její cena. To je každoroční téma. Ještě do roku 2021 je pro naše město závazný finanční model pro stanovení ceny vody a budeme bohužel nuceni ještě další dva roky platit více. Zapojení vrtu by mělo zajistit její dostatečné množství a projekty pro rozšíření vodovodu a kanalizace pohodlnější život v lokalitách, kde dnes chybí. Zvyšují se také globálně ceny energií. Pro naše město jsme zajistili nejvýhodnější cenu plynu na trhu od konce léta a cenu elektřiny jsme soutěžili společně s dalšími institucemi v Karlovarském kraji, abychom dosáhli co nejlepší ceny.

Nabitý pracovní program v průběhu prosince nám bohužel nedovolil ani setrvat na adventním setkání seniorů až do konce. Nutnost schválení podkladu pro získaní dotace, a tím i úspory prostředků z pokladny města, nás donutila vyměnit příjemnou vánoční atmosféru za mimořádné zasedání zastupitelstva města. Přesto nás chvíle s Vámi nabila energií, se kterou vstupujeme i do tohoto roku. Věřím, že právě taková setkání prohlubují náš vztah k našemu domovu. Jménem všech zastupitelů města Vám, vážení spoluobčané, přeji to nejlepší v roce 2019.

Michal Červenka,
starosta města


Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit skrze úvodní slovo v našem zpravodaji. O výsledcích voleb samotných jste již byli informováni v minulém vydání. Poslední říjnový den proběhlo v sále Slovanského domu ustavující zasedání zastupitelstva města, během něhož zastupitelé zvolili nové vedení města. Do funkce uvolněného starosty byla zvolena má osoba, do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen pan Martin Rezek a radními se stali pan Ing. Jan Slíva, pan Christos Duludis a paní Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. Pevně věřím, že nové vedení, vědomo si důvěry nejen občanů, ale také zastupitelů, bude pracovat ve prospěch města dle nejlepšího svědomí a vědomí. Ostatně tak, jak se očekává od každého z nás zastupitelů. Zřízen byl také finanční a kontrolní výbor, jež jsou poradními orgány zastupitelstva města. Rada města již v průběhu měsíce listopadu třikrát zasedala, a i ta zřídila své poradní orgány, komise rady města.

Nyní je hlavním úkolem ukončení stávajícího roku a příprava roku příštího. Zde patří velký dík za snahu a odhodlání, s jakým pracují zaměstnanci města. V organizační struktuře nyní nejsou obsazeny pozice čtyř vedoucích odborů, čili
pouze jeden odbor má svého vedoucího, a dalších pět zaměstnanců chybí na pozicích referentů. Obsazena není ani pozice tajemníka, který je vedoucím městského úřadu. V nejnáročnějším období roku, které je umocněno komplikacemi spojenými se zapracováním změn souvisejících s volbami, jsou tak všichni vystaveni velkému tlaku.

V průběhu listopadu se nadále pracovalo na dokončení stavebních prací v našem městě. S tím však bohužel byly spojeny také problémy v dodávkách vody, které nám všem více či méně komplikovaly život. Za komplikace se ještě jednou omlouváme. Nejen rekonstrukce vodovodu do dolní Rotavy se již blíží ke zdárnému konci. I pro rok 2019 připravujeme velké množství investičních akcí, včetně již započatých. Jedná se například o zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a rekonstrukci a rozšíření vodovodu na Sklenský vrch, zapojení vrtu jako zdroje pitné vody, výstavbu komunikací a infrastruktury pro rodinné domy, bezbariérový přístup na městský úřad a mnoho dalších. Které konkrétní akce nakonec budou realizovány již v roce příštím, o tom rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, na němž nyní intenzivně pracujeme.

Jednou z hlavních priorit by mělo být vykupování bytů do vlastnictví města, abychom měli vliv na to, kdo se stane našimi sousedy. Každý den mě mnoho z Vás kontaktuje se svými problémy a nejčastěji je to právě ve věci občanského soužití. Věřím, že jednou se vrátí do Rotavy taková atmosféra, při níž nás bude trápit „jen špatně upravený záhon“. Z probíhajících jednání se zástupci Policie ČR vyplývá, že z pohledu jejich statistik je Rotava bezpečným městem a řešená kriminalita má také vysokou objasněnost. Ve věci klid-

ného občanského soužití musí hrát svou aktivní roli městská policie a asistenti prevence kriminality, nastavení jasných pravidel a jejich fungování.

Velkou radost mi v nové funkci přináší možnost setkávat se s našimi jubilanty. Při těchto setkáních se každé projevy blahopřání změní v příjemné posezení s množstvím vzpomínek a podnětů. Naděje v lepší zítřky našeho města, to mají všechna setkání společné. Přistupovat k ní musíme s pokorou a respektem, které si také zaslouží každý, kdo se rozhodl zůstat a žít tu společně s námi slušně a zodpovědně. 

Využijme příchodu vánočních svátku a setkejme se na některé z připravovaných akcí. Hned první prosincovou sobotu se koná Mikulášská jízda, den poté slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na Mikuláše budeme vypouštět balónky Ježíškovi a 13. prosince proběhne tradiční předvánoční setkání seniorů.

Těším se a přeji Vám všem klidný konec roku, Vánoce plné radosti a pohody a v roce novém splnění všech přání.

Michal Červenka, starosta města


ŘÍJEN

Zamyšlení nad politickou situací v Rotavě.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v tomto čase, v těchto několika posledních dnech před komunálními volbami, zamyslel nad děním v našem městě. Jak sami víte, naše město prošlo v několika posledních měsících změnou ve vedení města a v chodu úřadu samotného. Dá se říci, že krizí prochází stále. Na druhou stranu se za těchto několik měsíců povedlo úspěšně zrealizovat několik projektů k lepšímu žití ve městě, a i chod úřadu se pozvolna stabilizoval.

                V posledních dnech jste obklopeni programy, hesly a sliby stran a sdružení, které se snaží o Vaše hlasy ve volbách. To je běžná předvolební praxe. Je mi líto toho, že ať jsme z různých stran, mělo by nám jít v první řadě o blaho města a jeho občanů. Je mi líto stran a lidí, kteří se za vidinou křesla na radnici snižují na politiku polopravd a očerňování, toto jsou věci, kterým jsem se celý svůj život vyhýbal a vyhýbat budu. Ve výsledku je úplně jedno, kdo na radnici sedí, důležité je to, aby byli občané spokojeni. Zastávám názor, že kvalita starosty se odráží na spokojenosti občanů. Pevně věřím, že v našem městě je spousta samostatně uvažujících lidí, kteří ví nejlépe, co městu prospěje a co ne.  Také jsem se setkal s větou „nový starosta bez zkušeností“. Ano jsem novým starostou. Dle dosavadních dokončených projektů jsem si jist, že svou práci dělám dobře. Řekněme si upřímně, dá se vystudovat škola na starostu? Nedá! Tudíž každý, kdo je zvolen na funkci starosty je nový a bez zkušeností. Zvolen na základě jeho charakteru a přístupu k městu a občanům. To, jaký bude starosta, ukážou až čtyři roky, které ve funkci zůstává. Já osobně uznávám osobní přístup, transparentnost a diskuzi. Jediné, co mohu říci, že své poslání, jelikož funkce starosty by měla být posláním a teprve poté zaměstnáním, plním svědomitě a v té nejlepší víře.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál, abyste si zvolili takového starostu, na kterého budete hrdí. Starostu, kterému půjde předně o blaho města a jeho občanů.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs

starosta města Rotavy

 

 

Vážení spoluobčané,

během měsíce září se v našem městě dokončily některé investiční akce. Současně probíhalo několik akcí. Nejvíce nám do života zasáhla rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Nejenom, že jsme zrekonstruovali povrch parkoviště, ale provedla se i oprava kanalizace a zhutnění podkladových vrstev. Akce byla dokončena a zrekonstruované parkoviště nám začalo sloužit. Tím se nám trochu zlepšila situace s parkováním ve městě. Současně s rekonstrukcí parkoviště se provedla oprava části silnice a chodníků v ulice Kpt. Jaroše od křižovatky s ulicí Sídliště ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. Samozřejmě jsou připravené i další akce na rekonstrukci parkovacích míst, například u zdravotního střediska.

Opravovali jsme i další chodníky v našem městě. V ulici Sídliště se opravil chodník od vjezdu k policii ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. Další chodník, který prošel celkovou rekonstrukcí včetně odvodnění a zpevnění podkladu, byl chodník u bloku č. 24. Nastávající zima prověří jejich opravu a sami uvidíme, jak se rekonstrukce povedla a zda už zde nebudou stát kaluže vody, které by mohly v zimním období vytvářet nebezpečné kluzké plochy.

Mnozí z Vás zaregistrovali opravy asfaltových povrchů silnic a chodníků. Opravily se nejnutnější výtluky a praskliny v asfaltových površích v ulici Sídliště, Žižkova, Čsl. armády, příjezdové cesty za poštou a také některé chodníky s asfaltovým povrchem. Použita byla metoda, kdy se opravovaná část asfaltu nahřeje, doplní o nový materiál a následně zhutní. Nově opravená část se tím spojí s původním asfaltovým povrchem. Nevytvoří se spáry, kterými by mohla do opravované části zatékat voda, a tím se prodlouží životnost opravovaného asfaltového povrchu.

Pustili jsme se do opravy schodiště u pošty. Bylo již ve stavu, že by mohlo být až nebezpečné. Dokončení opravy prodloužily problémy s dodáním zábradlí. Dodavatel objednal jeho povrchovou úpravu ve firmě, na jejíž výrobní halu spadl vrtulník, a tím se o několik dní zpozdilo dodání tohoto zábradlí. Za způsobené komplikace se všem ještě jednou omlouváme.

Dokončila se oprava spojovací chodby a skladu mateřské školy. Provedla se kompletní rekonstrukce chodby, vyměnila se všechna okna, zrekonstruovala se elektroinstalace, udělaly se nové podhledy, vyměnily dveře a osadilo nové oplechování střechy. Vyměnilo se i staré oplocení.

Opravilo se i oplocení u tenisových kurtů. Při jeho rekonstrukci se také srovnávala plocha a předělával chodník. Tak dostaly tenisové kurty trochu lepší vzhled a odpovídající prostory pro diváky.

Letos byly naplánovány i rekonstrukce městských rybníků. Postupně došlo k jejich vypuštění a opravě požeráků na hrázi. S tím se provedly úpravy hráze a břehů. U rybníku „Kačák“ se dodatečně schválilo jeho odbahnění. Odbahnění se bude provádět nejpozději na začátku března. U rybníku „Dolní Švajgrák“ bylo po vypuštění zjištěno, že požerák není vybudován až ke dnu, a proto bylo rozhodnuto o zastavení opravy a připravení projektu pro vybudování nového požeráku.

Dokončila se výměna vodovodního potrubí na Smolnou. Tím se pro obyvatele Smolné zlepší kvalita dodávané vody a sníží se náklady na odkalování této části vodovodního řadu. Stále ještě probíhají další akce jako například oprava vodovodu do dolní Rotavy, oprava havarijního stavu kamerového systému, zpracování projektu na parkovou úpravu domu pro příjmově vymezené občany, příprava kanalizace na Sklenský vrch a další.

Během několika dnů půjdeme k volebním urnám. Sami jste si už upřesnili svůj výběr strany, hnutí nebo osobností, které Vás oslovily a chcete jim dát svůj hlas. Na poslední chvíli se většina stran bude snažit přesvědčit voliče, aby se přiklonili na jejich stranu. Při přesvědčování voličů se používají dvě strategie, pozitivní a negativní. Při pozitivní kandidáti představují, co chtějí pro město udělat, jak ho zlepšit a kam nasměrovat jeho další rozvoj, volič má pak na konci volebního období možnost zhodnotit, jak se podařilo jejich představy naplnit. Při negativní ukazují, co se dělá špatně a kde v rozhodnutích byly udělány chyby, proti čemu je třeba bojovat a jakých nešvarů se zbavit. V tomto případě však volič nemá možnost na konci volebního období porovnat, čeho vlastně bylo dosaženo. Používají se metody využívající polopravdy a domněnky k rozviřování emocí tak, aby se získalo co nejvíce hlasů. Možná ještě přijde chvíle, kdy se objeví „zaručené“ zprávy o některých kandidátech, které mají voliče přesvědčit, jak podvádí, lžou a třeba i kradou. Používejte proto zdravý rozum při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas.

A hlavně přijďte k volbám.

Miroslav Šůs,
starosta města

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

máme tu konec dovolených, dětem skončily letní prázdniny a my jsem se vrátili ke svým běžným povinnostem doma i v práci. Doufám, že jste si dobře odpočinuli, poznali nové kraje anebo jen tak lenošili někde u vody. Letošní léto bylo velice štědré na slunce a teplo i u nás. Mnozí z nás proto raději hledali stín či jsme jezdili k vodě. Někteří si odpočinuli na svých zahrádkách. Všichni toužíme někam občas utéci od všedních starostí a problémů. Nemyslet na nic a jenom si užívat klidu o pohody. To je asi největší odměna pro většinu z nás.

Najdou se i někteří z vás, kteří neměli možnost čerpat dovolenou. Ať to bylo z důvodu pracovního vytížení či osobních starostí. Těm bychom chtěli popřát, aby si mohli najít alespoň malou chvilku, kdy by si mohli odpočinout, věnovat se oblíbené činnosti nebo svému koníčku. Při tom si nejvíce odpočineme, zapomeneme na své starosti a jsme schopni získat zpět svou energii.

Do naší „moderní doby“ patří i stres a shon. Mnozí z vás vypouštějí stres při sportu, někteří se věnují svým koníčkům a jiné uklidňuje, když se mohou věnovat svým dětem nebo vnoučatům. Každý máte svou oblíbenou činnost, u které se uklidníte, načerpáte energii do dalšího dne a „vyčistíte si hlavu“.

Akce, které jsme začali, však dovolenou mít nemohou, a tak jsme během prázdnin prováděli rekonstrukce chodníků, dokončovalo se parkoviště za kavárnou, které bylo před několika dny znovu otevřeno. Tím se nám všem zlepšila situace s parkováním ve městě. Stále ještě probíhá výměna vodovodního potrubí v Příbramské ulici. Pokračuje i výměna vodovodního potrubí na Smolnou. Mnozí z Vás zaznamenali, že se započalo s opravou kamerového systému. Během měsíce září by měl být kompletně opraven. V rámci této opravy se připojí na kamerový systém místní oddělení Policie ČR. Tím policisté získají přehled o dění v našem městě a budou mít možnost rychleji a účinněji reagovat.

V současné době se připravuje projekt na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení. Chtěli bychom ještě letos stihnout podání žádosti do projektu EFEKT, ze kterého bychom mohli čerpat dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů. V rámci této akce bychom rádi vyměnili výbojky za LED panely. Touto výměnou a přechodem na LED osvětlení dosáhneme velké úspory na spotřebované elektrické energii.

Přibližuje se termín voleb do zastupitelstev obcí a s tím začínají i volební kampaně. Někdo je bere jako „boj“, ve kterém je povoleno vše, co mu pomůže k volebnímu vítězství. Je jedno, jestli se používají pomluvy, třeba i vyjádření typu „tak jsem se dozvěděl…“. Věřit bychom však měli pouze tomu, co vychází z naší vlastní zkušenosti a co máme potvrzeno z více stran. Také se někdy používá jednání, které je za hranicí našich zákonů, a to jenom proto, aby se získala lepší volební pozice a více hlasů při volbách. Někdy se kandidáti snaží rozdmychávat emoce a vyostřit situaci k rozdělení obyvatel na nesmiřitelné tábory. Tam to asi nikdo z nás nechce dovést. Myslím si, že to není výhodné pro nikoho a rozvoji města to opravdu nepomáhá. Takové situace asi nikdo z nás nechce zažívat. Bohužel někteří z Vás podobné situace v poslední době určitě zažili. Každý z Vás si dokáže sám uvědomit, jestli to, co se dozví, vede k řešení problémů nebo k vyostření dané situace. Mnozí z Vás velmi citlivě ve svém okolí vnímají jednání lidí a dokážou sami posoudit, k jakému cíli má dané jednání vést, zda k vyřešení problému a uklidnění situace, nebo naopak k jejímu vyostření.

A tak vám všem přeji, abyste prožili nadcházející volební období spíše v klidu, bez negativních emocí. Abyste vše, co kandidáti budou prezentovat, s „čistou“ hlavou zhodnotili. Každý z nás má odlišné představy o tom, co je potřeba ve městě udělat, co nejvíce pomůže dalšímu rozvoji, kde je potřeba něco změnit. A tak je to správně. Každý z nás má jiné znalosti, jiné zkušenosti a třeba i jiné nápady, jak to má správně fungovat. Tak pojďme a spojme naše síly, znalosti a zkušenosti, abychom Rotavu rozvíjeli.

Miroslav Šůs,
starosta města

 

 

 

SRPEN

Vážení spoluobčané,

Po zveřejnění článku o výsledku personálního auditu se se mě mnoho lidí ptá na otázku:

Když chybí vedoucí odborů, kdo vyřizuje jejich e-maily?

Tuto situaci řešíme již od začátku změny vedení města, když tajemnice a některé vedoucí odborů odešly na nemocenskou. Mnoho z vás ví, že se začalo uplatňovat nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, a ještě stále platí zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. v § 316 také řeší ochranu soukromí zaměstnanců.

Proto jsme požádali o vyjádření Karlovarský kraj. Pan PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru, a ten nám zaslal následující stanovisko, jak postupovat v případě nepřítomnosti úředníka:

E-maily

Přejeme příjemný den

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

ČERVENEC

Vážení spoluobčané,
tento týden jsme se seznámili se závěry personálního a procesního auditu Městského úřadu v Rotavě. Slíbili jsme Vám, že Vás budeme informovat o navrhovaných opatřeních a o tom. jakým způsobem se navrhovaná řešení budou realizovat. Možná by bylo vhodné připomenout současný stav úřadu, jeho rozdělení a obsazení jednotlivých pozic. 
V čele úřadu stojí tajemník města, jehož náplní práce je zajistit chod úřadu, řídit jednotlivé odbory, aby plnily své úkoly dané zákonem. Především má být nestranný a oddělit od úředníků politické vlivy tak, aby úřad plnil svou funkci pod jakýmkoli vedením. K tomu mu dává zákon o úředních velké pravomoci a také velkou ochranu.
Úřad se dále dělí na odbory a mnozí z Vás se již s pracovníky jednotlivých odborů setkali. Máme na úřadu celkem 5 odborů, „Odbor ekonomiky a majetku“, „Odbor rozvoje a investic města“, „Odbor správních agend a personalistiky“, „Odbor tepelného a vodního hospodářství“ a „Odbor kultury a sociálních věcí“. 
V době výměny rady města nebyla obsazena pozice vedoucího „Odboru rozvoje a investic města“. Dále v této době zažádala o studijní volno vedoucí Odboru ekonomiky a majetku s tím, že není schopna zajistit některé činnosti, které požadovala ve své žádosti o čerpání studijního volna zajistit paní tajemnicí. Jednalo se mimo jiné o následující činnosti, „vedení odboru OEM“, „následná kontrola účetních dokladů“, „sestavení účetních výkazů“, „výkon agendy na úseku daní, kontrola a podání daňových přiznání“ a „technická a ekonomická správa 10 SVJ“.  
Následně paní tajemnice přišla s dotazem, jakým způsobem jako starosta města zajistím tyto činnosti, že ona je neumí zajistit. Vzhledem k povinnostem tajemníka jako vedoucího úřadu vyplývajícím ze zákona dostala paní tajemnice úkoly k řešení.  Jedním z úkolů i bylo připravit řešení zástupu vedoucí OEM. Bohužel následující den paní tajemnice onemocněla. Poté vedoucí OEM přinesla stejnou žádost o studijní volno mně se stejným vyjádřením, že nezabezpečí již uvedené činnosti včetně „technické a ekonomické správy SVJ“. Po upozornění na to, že je potřeba tyto činnosti zabezpečit, odpověděla, že to neumí zabezpečit a že to dělala paní tajemnice a ji to nezajímá, protože má podepsanou dohodu o čerpání studijního volna a má na něj zákonný nárok. Od následujícího dne začala čerpat studijní volno. Po několika písemných upozorněních přišla některé činnosti zajistit sama. Po několika dnech nastoupila pracovní neschopnost. 27. června zaslala sdělení, že nastupuje dovolenou a přiložila kopii žádanky, kterou jí podepsala paní tajemnice již 27. 3. 2018. Vzhledem k situaci na úřadě byla vyzvána k ukončení dovolené a předání dokladů nutných pro zajištění chodu odboru, dopis si však nepřevzala a odjela na dovolenou. Po návratu z dovolené předala písemné sdělení, že je opět ve stavu nemocných, a to až do současnosti. Vedoucí Odboru správních agend a personalistiky odešla na nemocenskou. Vedoucí odboru vodního a tepelného hospodářství odešel po dohodě. 
Takže k dnešnímu dni na úřadu nejsou k dispozici 4 vedoucí odborů a paní tajemnice je stále v pracovní neschopnosti.
Za této situace probíhal personální a procesní audit. Jeho úkolem bylo zmapovat současný stav a navrhnout řešení situace a následné kroky ke stabilizaci chodu úřadu. Audit velice rychle zjistil, že organizační řád není aktualizovaný je k němu připojeno 13 dodatků. Skoro u poloviny zaměstnanců nejsou stanoveny pracovní náplně nebo nejsou aktualizovány na současnou pracovní pozici. Nebyly dostupné dokumenty o dosaženém vzdělání a praxi. I přes stálé ubezpečování paní tajemnicí, že dané doklady jsou u mzdové účetní, se následně našly v uzamčených skříních paní tajemnice, ke kterým odmítla v době své nemoci předat klíče se zdůvodněním, že je ve stavu nemocných a že ve skříních jsou pouze její osobní věci. Za asistence městské policie byla kancelář paní tajemnice a zamčené skříně otevřeny a osobní složky pracovníků byly nalezeny. Po kontrole nalezených dokumentů konstatoval personální audit, že pracovní náplně u některých pracovníků chybí a u některých nejsou aktualizovány, i když úředníci přešli na jinou pracovní pozici. Na základě tohoto zjištění bylo doporučeno provést mzdový audit, který by měl zjistit, zda úředníci jsou správně zařazeni do tarifní třídy a platového stupně. Toto zařazení je závislé na náplni práce, vzdělání a praxi v daném oboru.
V průběhu personálního a procesního auditu byly prováděny pohovory se všemi dostupnými úředníky. Bohužel vedoucí odborů ekonomiky a majetku města, odboru vodního a tepelného hospodářství a paní tajemnice nebyli přítomni a pohovor s nimi nemohl být proveden.
Při auditu se mimo jiné projevila jedna z velkých chyb, a to nezastupitelnost jednotlivých úředníků. Na základě tohoto poznatku se zaměřil audit na vzdělávání pracovníků a jejich plán školení. Ale ani tento dokument se na úřadě nenašel. Je to jeden ze základních dokumentů rozvoje úřadu, ve kterém je uvedeno, jak se úředníci vzdělávají a jakou odbornost získají. Současně s tím by mělo být jejich vzdělávání zaměřené na zastupitelnost. Zastupitelnost je velice důležitá právě proto, aby při dlouhodobé nemoci úředníka nedocházelo k zastavení práce na agendě, kterou vykonává a nemuselo se hledat náhradní řešení třeba pomocí externí firmy.
Výsledky pohovorů ze strany úředníků při provádění auditu se dají shrnout do následujících oblastí:
Vytvoření nového funkčního řídícího týmu – ukončení provizoria  
Obsazení odborů vedoucími a doplnění volných míst novými zaměstnanci 
Zabezpečení stability úřadu
Rovný přístup k práci a k hodnocení zaměstnanců
Zlepšit komunikaci vedoucích k podřízeným
Zvýšit informační propustnost od vedení města k zaměstnancům 
Přesné rozdělení kompetencí 
Zlepšení komunikace mezi ekonomickým odborem a externí firmou – mzdová agenda
Restrukturalizovat ekonomický odbor   
Zamezit obrovské výměně zaměstnanců 
Přijetí zaměstnance na dotační agendu
Snížení stresu
Dát větší prostor zaměstnancům k jejich názorům a doporučením
Dát větší status knihovně 
Zlepšení redakční činnosti 
Větší podpora kulturních akcí

Po celkovém vyhodnocení auditor předložil následující závěry a doporučení. Jako hlavní personální problémy (slabý článek personalistiky) MÚ byly vytipovány:
1.    Neúčast vedoucích odborů a tajemníka na řízení MÚ
2.    Podíl periodického pracovního hodnocení na zkvalitňování výkonu zaměstnanců 
3.    Motivace zaměstnanců ze strany zaměstnavatele jako nefinanční činitel optimalizace pracovních výkonů 
4.    Finanční odměňování zaměstnanců v návaznosti na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce 
5.    Motivovanost zaměstnanců 
6.    Zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a řízení úřadu

Vzhledem k zjištěným okolnostem doporučil realizovat následující opatření:
1.    Zavedení krizového řízení s cílem stabilizovat vedení úřadu a zabezpečit kvalitní personální obsazení úřadu.
2.    Vyhlásit výběrové řízení na pozici výkonného (krizového) manažera 
3.    Oslovit personální agenturu k doplnění chybějících pracovníků na Odboru ekonomiky a majetku, Odboru správních agend a personalistiky, Odboru rozvoje a investic města a na Odboru tepelného a vodního hospodářství
4.    Realizovat ekonomický audit MÚ
5.    Doplnit personální složky zaměstnanců MÚ o vzdělání, pracovní náplně a zápočtové listy

Jednotlivá doporučení rada města postupně zavádí a hledá řešení tak, aby se co nejdříve mohla realizovat. Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že jsme již v předstihu oslovili personální agenturu Hofírek consulting, která pro nás připravila výběrová řízení na neobsazené pozice a bude celé výběrové řízení řídit a vyhodnocovat. 
Na základě doporučení jme zahájili provádění ekonomického auditu, jehož součástí je i mzdový audit zaměřený na správnost zařazení jednotlivých pracovníků do platové třídy a stupně, a to podle dohledaných osobních údajů jednotlivých úředníků. 
Ostatní navržené kroky postupně připravujeme tak, abychom co nejdříve stabilizovali chod úřadu.

    Miroslav Šůs 
    starosta města

 

 

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás se ptají na stav úřadu. Na to, jak to vlastně zvládáme a jestli pracovníci úřadu pracují opravdu jako profesionální úředníci.

Jsou oblasti, které nám velmi dobře fungují. Odbor rozvoje a investic města připravil do realizace několik projektů, které se právě v těchto dne rozbíhají. Zahájily se práce na dokončení rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Za několik dní začne rekonstrukce vodovodního řadu v ulici u U Kina a v ulici Příbramská. Dojde ke kompletní výměně vodovodního potrubí v této části Rotavy. Současně se zahájí rekonstrukce vodovodního potrubí z Rotavy na Smolnou. Během léta se provede výměna oplocení u mateřské školy a tenisových kurtů. V mateřské škole se provede oprava spojovací chodby. K zajištění těchto akcí je potřeba velkého nasazení všech pracovníků odboru a členů stavební komise.

Další oblastí, které se v současné době úředníci a pracovníci města věnují, je údržba zeleně, výsadba nové aleje stromů a zahradnická úprava záhonů. Mnozí z Vás se potkali s pracovníky, kteří prořezávali

stromy, prováděli výsadbu nových stromů a úpravu okolí. Povedlo se zajistit zahradní úpravu městské zeleně včetně záhonů, tak aby vyžadovaly minimální údržbu. Tím můžeme naše pracovníky nasadit na jinou práci při údržbě trávníků a drobných opravách chodníků a majetku města.

Nedílnou součástí života města jsou i uspořádané kulturní a společenské akce. Ať už to byl ples města, pochod Rotavský kufr, spolupořádání her „Hry u hranic bez hranic“, Den dětí a další akce. Tímto bychom rádi poděkovali za výbornou práci pracovníkům odboru kulturního a sociálního.

Nemůžeme také zapomenout na obětavou práci našich sociálních pracovníků a pečovatelek. Mnoho seniorů si chválí jejich služby. Na podporu jejich práce se povedlo získat nový automobil. Pomůže rozšířit možnosti pečovatelské služby. Jako město jsme nabídli pečovatelské služby městu Oloví. Doufáme, že zastupitelstvo města Oloví schválí naši nabídku a naše pečovatelky budou moci poskytnout své služby seniorům v Oloví.

Odbor vodního a tepelného hospodářství zajistil výměnu zařízení na úpravně vody a tím započal první kroky k rekonstrukci na automatizovaný systém řízení úpravy vody. Současně s tím zvládl i několik havárií na vodovodním potrubí. Bližší informace o spotřebě vody a opravách havárií na vodovodním řadu najdete uvnitř zpravodaje v samostatném článku.

Úředníci odboru správních agend Vám poskytují služby v oblasti matriky, ověřování podpisů a dalších činností spojených s výkonem státní správy. Nedílnou součástí jejich práce je ji příprava materiálů pro zastupitelstvo a radu město. Následně pak vyhotovují zápisy a usnesení. Děkujeme za jejich obětavost a pečlivost při této nelehké práci.

Děkuji všem úředníkům, kteří zajišťují chod úřadu i přesto, že musí zpracovávat agendy za ty, kteří jsou v pracovní neschopnosti. Ne všechno nám ale funguje k plné spokojenosti. Určitě by se dala vylepšit řada věcí, například správa bytového fondu, opravy bytů a městského majetku a služeb v oblasti správy bytů.

Nedílnou součástí práce úředníka by mělo být i jeho další vzdělávání a profesní růst. A tak je třeba poděkovat paní tajemnici za skvělý nápad na uspořádání teambuildingu. Připravila základ akce na poznání slabých a silných stránek jednotlivých úředníků a vzájemného poznání. Bohužel poté odešla na pracovní neschopnost a nemohla se teambuildingu zúčastnit. Na této akci byl ze strany úředníků vznesen požadavek, aby se s výsledky zjištěnými na této akci začalo dále pracovat. Tento námět byl předložen radě města, která na základě výsledků získaných na teambuildingu schválila provedení personálního a procesního auditu. Právě v těchto dnech se tento audit dokončuje. Návrhy na řešení situace na úřadě, doporučené tímto auditem, se v současné době připravují k realizaci. Určitě Vás budeme o těchto krocích informovat.

Přejeme všem příjemné prožití dovolené a dětem slunečné prázdniny.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs,
starosta města

 

 

 

 

 

 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

V pondělí proběhlo 3 zastupitelstvo města Rotavy. Po deseti minutách bylo ukončeno, neboť se zastupitelé nebyli schopni shodnout na programu jednání.

Mnozí přišli později a ptali se: „Co se stalo?“. Spousta z Vás si položila stejnou otázku. Tak tedy, o co vlastně šlo?

Paní zastupitelka Mgr. Martina Bečková požádala o zařazení bodu jednání s názvem: „Poděkování za práci pro město“, ve kterém požaduje poděkovat bývalé starostce za její vykonanou práci pro město. Jako důvod uvedla, a to doslova cituji: „slušnost a uznání za práci“.

Mnozí z Vás si jistě pamatují situace, kdy se někomu děkuje za jeho výbornou práci, za to, co přinesl firmě, městu či společnosti. Při této situaci se vždy uvádělo, co konkrétně udělal a jak to konkrétně pomohlo. V tomto materiálu mě toto zdůvodnění trochu chybí. A dále se sám sebe ptám: „Na čí slušnost se to tu obrací?“ Nevím, jaké kdo má zkušenosti s paní Kalátovou, ale pokud si vzpomínám, považuje slušnost za slabost, možná si stačí znova pustit záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne12.3.2018.

Abych uvedl snad jeden příklad práce paní Kalátové. Po demokratickém odvolání paní Kalátové z funkce starostky dne 12.3.2018, odešla ze zastupitelstva se slovy, které se nedají ani publikovat a společně se svou partnerkou okamžitě odešly na úřad a celou cestu hlasitě. Do dnes nevíme, co tam dělali a asi to neprozradily nikomu dalšímu. Druhý den se ani nenamáhala přijít a ve slušnosti předat funkci starosty. Až teprve následný den, přišla na úřad, kde začala ve spolupráci se svojí partnerkou paní Satlerovou, s paní Husárovou a s panem Rohanem vyklízet „své osobní věci“ a skartovat dokumenty. Když jsem se přišel zeptat, jak předá funkci, se zvýšeným hlasem sdělila, že si nepřeje abych u toho byl, že kancelář předá paní Novotné. Ano, obsah kanceláře opravdu předala paní Novotné. Předávací protokol obsahuje fotografie kanceláře, a to je v podstatě všechno. Neměla ani tu slušnost předat „funkci starosty“ a ne JENOM VYBAVENÍ KANCELÁŘE. Dodnes tuto funkci opravdu nepředala a spousta dokumentů a informací zadržuje pro sebe. Tímto jednáním může městu vzniknout škoda, za kterou paní Kalátová stále nese právní odpovědnost.

Takto se asi nechová člověk, který odváděl výbornou práci pro město. Spíše mi to připadá, jako by svým chováním chtěla zničit svoji práci a za to bychom jí měli poděkovat? A na slušné chování a jednání mám asi jiný pohled.

A tak když paní Mgr. Bečková navrhla přesunout tento bod na začátek jednání zastupitelstva, nenašla se vůle většiny zastupitelů k tomuto kroku. Následně pan Červenka navrhl tento bod jednání úplně vypustit z programu zastupitelstva. To se nesetkalo s podporou některých zastupitelů zvolených za „VPR“ a „ANO“. A tak se hlasovalo o původně navrženém programu a nebyl schválen. Tím se zastupitelstvo ukončilo, neboť bez schváleného programu nemá o čem jednat. A tak jsem svolal nové zastupitelstvo na pondělí 25.6.2018 v 17 hodin.

Chtěl bych se tímto ještě jednou omluvit všem občanům, kteří přišli na zastupitelstvo a nedočkali se řádného projednávání navržených bodů. A prosím Vás všechny, udělejte si čas a přijďte 25.6.2018 na zastupitelstvo.

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Vážení spoluobčané,

v průběhu měsíce května byla zahájena první a druhá etapa obnovy zeleně podle studie „Revitalizace veřejné zeleně ve městě“. Mnozí jste si jistě o projektu obnovy zeleně přečetli článek od Miroslavy Pletichové, uveřejněný v aktualitách na našich webových stránkách, a pokud ne, můžete se s ním seznámit v tomto čísle Rotavského zpravodaje. V tomto článku se dozvíte více podrobností a můžete si prohlédnout i fotografie stromů, které budou v našem městě zasazeny. Rád bych vyzdvihl několik bodů týkajících se této akce. Příprava na zpracování projektu byla zahájena již před více než dvěma roky. Několikrát se studie projednávala na zastupitelstvu města. Prováděl se výběr vhodných stromů a nakonec byly schváleny následující druhy: střemcha, slivoň, břestovec západní a javor babyka. Ukončení první části projektu probíhá právě v těchto dnech. Sami můžete posoudit, jak firma odvedla svoji práci a jestli se následné terénní úpravy povedly. Na setkání s občany konaném 30. 5. 2018 paní Miroslava Pletichová ve spolupráci s projektantkou Ing. Zuzanou Maceškovou nám všem ukázala, jak postupuje obnova zeleně a jak dál budeme pokračovat, abychom měli naše město trochu krásnější.

Pro zlepšení prostředí v našem městě je připraven i další projekt. Je to projekt na vybudování prostor pro kontejnerová stání pro sběr tříděného a komunálního odpadu. Zároveň budou pořízeny kontejnery na tříděný odpad. Projekt byl připravován již více než rok a město na něj dostalo dotaci. Jeho realizace určitě podpoří lepší vzhled našeho města. Sami všichni víme, jak vypadá prostor kolem kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Záleží na nás všech, jak dokážeme udržovat pořádek ve městě. Mnohým z vás není jedno, jaké prostředí nás obklopuje. Jenže někteří lidé odhodí odpadky, kam se jim zlíbí, s pocitem, že je pracovníci města uklidí, protože jsou za to placeni. A pak chodíme, divíme se, jaký je všude nepořádek, a stěžujeme si, že není zase po víkendu uklizeno a co vlastně pracovníci města dělají. Můžeme vás však ubezpečit, že i o víkendu pracovníci města uklízejí. Bohužel situace s pracovníky pro úpravu města není jednoduchá. Na jejich zaměstnávání se podílí úřad práce a my musíme dodržovat stanovené podmínky. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti se snížil i počet lidí, které nám úřad práce může doporučit. Zkusme tedy být sami více ohleduplní a dávejme odpadky tam, kam patří. A vám, kteří už to dávno děláte, vám moc děkujeme za vaši vytrvalost. Pokud bychom všichni dbali na to, abychom po sobě uklidili a neházeli odpadky na zem, mohli bychom naše pracovníky posílat tam, kde je jich více třeba. Ať už je to úklid po sekání trávy, údržba městského majetku, zlepšení prostředí města nebo jiné potřebné práce. Pověřili jsme městskou policii, aby strážníci a asistenti prevence kriminality se ještě více zaměřili právě na ty, kteří nepořádek dělají nejvíce. Všechny bych rád poprosil, pokud něco takového uvidíte, obraťte se přímo na městské strážníky nebo volejte na telefonní číslo městské policie 777 750 480.

Jistě mnoho z vás zaregistrovalo, že se podařilo posílit stavy strážníků městské policie. Od 1. 5. 2018 nastoupil jeden pracovník, který v současné době navštěvuje přípravný kurz a 6. 6. 2018 skládá závěrečné zkoušky potřebné pro vykonávání služby městského strážníka. Po jejich řádném složení se zapojí do služby a posílí řady městských strážníků. V průběhu května pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení dalšího místa městského strážníka. Do výběrového řízení se přihlásil jeden kandidát, který nejenže splňoval vypsané podmínky výběrového řízení, ale současně má již hotový kurz a složené povinné zkoušky opravňující vykonávat funkci městského strážníka. Řady městských strážníků rozšířil od 21. 5. 2018. Máme tak k dispozici čtyři městské strážníky a připravujeme ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR nové rozdělení služeb, vytvoření nových pochůzkových tras, upravení činnosti preventistů kriminality a celkové rozšíření spolupráce s místním oddělením Policie ČR a to tak, abychom co nejvíce pokryli sledování problematických míst. Jsme velice rádi za vaše podněty směřující k posílení bezpečnosti v našem městě. Vaše podněty a připomínky zapracujeme do nové organizace fungování městské policie.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města

 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech předáváme sociální byty. Rekonstrukce těchto bytů byla ukončena 23. 2. 2018. Podmínkou dotace, kterou jsme na rekonstrukci bytů získali, bylo jejich předání nejpozději do 3 měsíců od ukončení rekonstrukce. Předání bylo naplánováno od 15. 5. 2018.

K tomu, aby bylo možné byty předat, bylo nutné už jen zajistit revize elektrických rozvodů, aby bylo možné zapojit elektroměry a připojit tak byty na elektrickou síť. Povinnost zajistit revize spadá do působnosti „Odboru ekonomiky a majetku“, který má na starosti správu bytů. Provedení revize je otázku maximálně 14 dnů.

Při předávání bytů jsme zjistili, že odbor ekonomiky a majetku provedení revizí nezajistil. Omlouváme se za způsobené potíže všem novým nájemníkům a situaci se snažíme co nejrychleji vyřešit. Spolupracujeme i s externími firmami, které nám pomáhají zajistit urychlené provedení revizí a připojení bytů do elektrické sítě.

Chceme všechny ujistit, že pokud došlo k pochybení ze strany úřadu, přijmeme opatření, aby v budoucnu k takovým situacím už nedošlo. Velké uznání a poděkování patří těm úředníkům, kteří se snaží tuto situaci řešit v co nejkratší době.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Dobrý den,

14. 5. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města, které se zabývalo vytvořením podmínek pro otevření zubní ordinace v Rotavě. Jelikož je situace okolo otevření ordinace trochu nepřehledná, rádi bychom informovali o stávajícím stavu. Chceme Vás ujistit, že máme velký zájem dostat do Rotavy co nejvíce zdravotních služeb a zachovat dostupnost lékařské péče, a to i na další léta. To, jak byla situace řešena v předcházejících letech, směřuje spíše k utlumení a nutnosti hledání lékařské péče mimo naše město. Proto máme velký zájem nejenom otevřít co nejdříve novou zubní ordinaci, ale také řešit zdravotní služby jako celek. Chceme dát dohromady koncepci rozvoje zdravotní péče na Rotavě, připravit strategii a začít dělat postupné kroky.

Na zastupitelstvu jsme se shodli, že zpět odkoupíme zdravotní středisko. Zahájili jsme jednání o jeho odkoupení a převedení do majetku města. Současně s tím jsme už domluvili návštěvu projektanta Chirany, který posoudí, jak je potřeba upravit prostory tak, abychom mohli co nejdříve otevřít zubní ordinaci. Proto jsme se setkali s paní doktorkou MUDr. Dagmar Marchez a domluvili spolupráci a následné kroky pro co nejrychlejší postup k otevření zubní ordinace na Rotavě.

V současné době probíhá obnova zeleně v našem městě. Článek najdete na adrese: e_download.php?file=data/editor/199cs_1.pdf&original=V%C3%BDsadba%20strom%C5%AF%20ve%20m%C4%9Bst%C4%9B.pdf

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Vážení občané,

jistě jste si mnozí z Vás všimli, že jsme 7. 5. 2018 měli zavřený úřad. Na návrh paní tajemnice jsme absolvovali na Karlštejně „teambuilding“ pod vedením zkušeného psychologa PhDr. Miloslava Hrubého z firmy Manager Consulting Karlovy Vary.

Začali jsme tím, že jsme trochu poznali sami sebe a naše nastavení. Pro mnohé z nás to bylo hodně překvapivé. Následně jsme si udělali test osobnosti dle Kirsbiho. Tzv. „Test temperamentového založení (MBTI)“.  Zjistili jsme, jaký jsme typ člověka a jaké preferujeme strategie jednání a našeho chování. Na to navazoval test o „stylu jednání“. Výsledek testu ukázal, jakým způsobem jednáme, zda asertivně, pasivně, agresivně či manipulativně. Většina z nás měla na prvním místě asertivní chování, tedy dobrou přípravu pro správné jednání a komunikaci.

Odpoledne jsme se dostali k oblasti fungování úřadu a vytvoření tzv. „Metaplánu“. Všichni jsme napsali, co je potřeba zlepšit v práci úřadu. Ze všech podnětů vzešly 3 oblasti: „Organizace a řízení“,  „Personalistika a motivace“ a „Vztahy a interní komunikace“. Vytvořili jsme 3 skupiny a každá zpracovala jednu oblast a navrhla řešení pro její zlepšení.

 1. Organizace a řízení

  V rámci zlepšení organizace je potřeba určit přesnou organizaci a odpovědnost za chod jednotlivých agend. Provést stanovení pracovních náplní úředníků, protože většina úředníků nezná svou pracovní náplň a ani ji při podpisu pracovní smlouvy či při změně zařazení nedostala. Následně nastavit odpovídající ohodnocení pracovníků. Současně s tím i upřesnit odpovědnost vedoucích pracovníků. Při vedení projektů či dotací bylo je vhodné předem stanovit odměnu za vedení projektu a neměnit pravidla během řízení projektu. Vedoucím pracovníkům by se měla dát možnost pro své oddělení rozdělovat odměny, protože nejlépe mohou posoudit, jak pracovníci pracovali, a mohou je odměnit za to, co dělají dobře a co dělají navíc. Také se zdůraznilo, že je potřeba provést na úřadě reorganizaci.

   

 2. Personalistika a motivace

  Každý z odborů se potýká s přepracovaností, proto by bylo vhodné provést audit a popřípadě zvýšit počet pracovních míst a stanovit „spravedlivé pracovní náplně“.  Stanovit plán školení a výběr provádět ve spolupráci s pracovníkem, který by měl možnost si určit, které školení je pro něj vhodné a které by chtěl ještě absolvovat.  K dané pracovní pozici a náplni práci je třeba mít také odpovídající mzdové ohodnocení a možnost pružné pracovní doby a hlavně vytvořit tzv. sytém „stínování“ neboli pružného zastupování, protože v současném stavu nikdo nezná práci druhého úředníka. Na to navazuje i vylepšení programového vybavení. 

   

 3. Vztahy a interní komunikace

  Jako první je potřeba řešit vzájemnou komunikaci, vědět o úkolech, které jednotlivá oddělení mají. Vytvořit vzájemnou zastupitelnost pro případ nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti. Byl vznesen i požadavek na častější komunikaci, vzájemnou důvěru, být odborníkem a mít i charakter. Vytvářet klidnou pracovní atmosféru, sdílení co nejvíce informací mezi všechny úředníky. K tomu by se mohlo použít i nové programové vybavení pro zjednodušení a zrychlení jejich předávání. Současně s tím je potřeba spojit personalistiku a marketing, neboť tyto dvě věci mohou velice dobře napomoci rychlejšímu předávání informací a lepší atmosféře jak v úřadu, tak i ve městě.

V závěrečném shrnutí se konstatovalo, že v současnosti je na úřadě bezmocnost a chaos a každý se musí sám snažit najít informace a způsob, jak komunikovat s ostatními úředníky. Daná situace nastala po odchodu většiny vedoucích pracovníků na dlouhodobou nemocenskou nebo čerpání studijního volna. V současné době nejsou k dispozici jejich agendy a nedošlo k předání rozdělaných agend ani informací o rozpracovaných úkolech. Navíc nejsou stanoveni pověření zástupci, kteří by jejich práci zastali. Proto všichni pracujeme s informacemi, které se k nám dostaly, a jak se postupně ukazují jednotlivé úkoly včetně dotačních titulů. Nejrychlejším a nejjednodušším řešením momentálního stavu, by bylo provést „personální audit“, aby se provedla systemizace pracovních míst, přerozdělily se činnosti mezi odbory. Vytvořit zastupitelnost jednotlivých pracovních pozic, najít slabá místa a popřípadě aby byl úřad personálně posílen. V návaznosti je třeba upravit stávající předpisy a vytvořit i nové, které budou pomáhat k hladšímu běhu úřadu. Budou vytipovány klíčová místa, stanovení jejich priorit a také stanovit pracovní náplně úředníků, především vedoucích pracovníků. Dát jim přesné pravomoci a k tomu odpovídající odpovědnost. V návaznosti na to stanovit finanční ohodnocení. Tím by se měla změnit atmosféra na pracovišti.

Bylo by vhodné dát prostor větší pracovní iniciativě, podpořit větší výkonnost, zapojit více inovace a více využívat moderních IT systémů. Zapojit do předávání zkušeností spolupráce i starší úředníky, kteří by předávali své zkušenosti mladším kolegům.

Z toho by měl vzejít nový návrh organizační struktury více odpovídající jednotlivým činnostem a zaměření odborů, nastavení spolupráce jednotlivých úředníků. Zároveň bychom neměli zapomenout na motivaci pracovníků, možnost jejich růstu a vytvoření personální rezervy. Bylo by třeba respektovat navržená doporučení vzešlá z personálního auditu.

 V poslední části jsme se otestovali na naše schopnosti „zvládání konfliktů“ a zjistili jsme, jaký kdo z nás preferuje styl vyjednávání a zda jsme schopni najít kompromis, nebo tvrdě prosazujeme své cíle.

Výsledkem celého dne bylo doporučení dát dohromady organizaci úřadu, zlepšit komunikaci a uklidnit atmosféru tak, aby úřad začal fungovat jako služba pro občany.

Na základě těchto doporučení se rada města domluvila a s panem PhDr. Miloslavem Hrubým na vzájemné spolupráci při personálním auditu, vytvoření funkční organizace úřadu a podpoře při výběrových řízeních.

Ing. Miroslav Šůs

starosta města

 

 

Vážení spoluobčané,

během několika dnů bychom měli provést změny ve fungování úřadu a práci úředníků tak, abychom naplnili evropskou směrnici GDPR na zvýšenou ochranu osobních údajů. Cílem nařízení je zvýšení ochrany osobních údajů a ztížení jejich zneužití.

Zahájili jsme úvodní analýzu činností úřadu, která by měla určit, co je potřeba v činnosti úředníků upravit či změnit tak, abychom splňovali podmínky ochrany osobních údajů. Tak například, jedna úprava je viditelná každému, kdo navštíví kanceláře úřadu, museli jsme doplnit zámky na dvířka skříní, ve kterých jsou umístěny dokumenty obsahující osobní údaje.

V této souvislosti bychom velice rádi připomněli naši vizi fungování úřadu jako služby občanům. K tomu je potřeba úředníků, kteří jsou profesionálové a pracují bez ohledu na politické vedení úřadu. Pro podporu jejich práce a ochranu se jejich pracovní vztah řídí zákonem o úřednících. Tento zákon nejen že chrání úředníky před vlivem politických stran, ale současně jim ukládá povinnosti. Rádi bychom Vás seznámili s několika povinnostmi, které jsou v zákoně uvedeny.

 • jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování
 • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného
 • v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním
 • zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě

V uplynulém měsíci jsme se seznámili se stavem jednotlivých akcí. Chtěli bychom zmínit následující akce, které se v nejbližší době zahajují nebo ukončují. Podepsali jsme smlouvu na výměnu vodovodu v ulici Příbramská a U Kina v celkové částce 8,5 mil. Kč. Uzavírá se výběr žadatelů na přidělení sociálních bytů, na jejichž rekonstrukci jsme čerpali dotaci. Současně bychom měli začít využívat nové auto pro sociální služby.

V několika málo dnech budeme předávat firmě STRABAG a.s. staveniště a začnou práce na projektu „Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava“, na který jsme dostali potvrzení o přidělené dotaci. Tímto Vás prosíme o trochu trpělivosti, neboť se uzavře část parkoviště a po dobu výstavby bude omezen počet parkovacích míst.

Na úpravnu vody jsme pro zlepšení sledování úpravy vody pořídili dva nové měřicí přístroje. Jedná se o zákaloměr, který bude vyhodnocovat zakalení přiváděné vody do úpravny, a druhým měřicím přístrojem je přístroj na měření pH vody. Tento přístroj bude zapojen do systému automatického dávkování chemikálií a pomůže zpřesnit dávkování chemikálií pro úpravu kyselosti vody.

Přejeme příjemný den

Miroslav Šůs

starosta města

 

 

 

Vážení spoluobčané,

ve středu 25.4.2018 se konal den se starostou, vedením města a zastupiteli. Velice mile nás překvapil zájem Vás občanů o tuto akci a Vaše velká účast nás potěšila. Je znát, že Vám opravdu jde o město a jeho fungování.

V úvodu jsme informovali o stavu rozběhnutých akcí, chodu úřadu a představili naši vizi spolupráce a fungování. Povedlo se nám dát do rady zástupce ze všech stran a skupení, zvolený ve volbách a naastavit tak možnost spolupráce napříč všem stranám. Domluvili, že rada se bude setkávat nejenom již schválených termínech, ale každou středu od 15 hodin. Zdůraznili jsme, že činnosti a věci, které fungují, podporujeme, pokud lze vylepšujeme a zrychlujeme. U těch věcí, které nefungují, jsou problematické nebo neodpovídají naší představě o fungování úřadu, řešíme a hlavně přidáváme další nové věci, které v naší době překotně přicházejí, jako je implementace evropské směrnice GDPR, nové směry, které vláda stanovila při rychlejším nasazování digitálního zpracování informací a e-govermentu. Zdůraznili jsme, že naše vize fungování úřadu je „SLUŽBA OBČANŮM“. Úřad by měl fungovat tak, aby Vám občanům pomáhal v řešení Vašich situací a problémů a ne že jsou tu lidé pro úřad. Na tom chce opravdu pracovat a postupně všechny úřadníky přesvědčit a naučit, že jsou „profesionální úředníci“, kteří pracují a fungují bez ohledu, jaké politické vedení je právě na radnici. V současné době je velmi obtížná situace, protože k dnešnímu dni jsou nepřítomny tři vedoucí pracovnice ať už z důvodu nemoci, tak i z důvodu čerpání studijního volna. V této krizové situaci přislíbila pomoc paní Olga Slouková, členka finančního výboru, která dlouhá léta pracovala na finanční kontrole karlovarského kraje a má vynikající přehled o činnost na ekonomickém odboru. Současně s tím jsme domluvili spolupráci účetní, na dobu nezbytně nutnou, která by pomohla s prací přetíženého ekonomického odboru.

Následovala diskuze občanů a nové vedení zajímalo, které největší problémy řeší naši občané a se kterými můžeme pomoci. Shrneme-li je, jedná se o bezpečnost v okolí budovy kavárny, RIA a přilehlého parkoviště, dále parkování na trávě, chodnících a přímo před vchody jednotlivých domů a i mytí aut v těchto prostorech.

S městkou policií jsme projednali zlepšení jejich služby, nastavení nových pravidel a tras pro pochůzky jejich i APK (asistenti prevence kriminality). Současně s tím jsme prodiskutovali návrh, který vznikl již před několika dny, zajistit výměnnou stáž našich APK u MP v Sokolově pro získání zkušeností při službě v jiném městě a zkušení APK ze Sokolova by přišli předávat své zkušenosti do našeho města. Již jsme získali předběžný souhlas starosty Sokolova pana Bc. Jana Picky a oslovili jsme i krajského náměstka pro bezpečnost Mgr. Petra Kubise, zda by se i kraj nepodílel na tomto projektu a získané zkušenosti by se mohly použít i v jiných městech.

Padli také výtky v oblasti kultury cestování autobusy zajišťující dopravu na trase Kraslice – Sokolov, ať už jde u velikost autobusu v časech, kdy je největší počet cestujících, tak i o kvalitu a technický stav autobusů jezdících přes naše město. Některé z nich jsou v takovém stavu, že při dešti se řine voda na cestující.

Povedlo se kontaktovat ředitele dopravní společnosti AKV Karlovy Vary a dojednána schůzka ohledně kvality autobusů na 10.5.2018, kde bychom velice rádi slyšeli stanovisko. Současně jsme kontaktovali náměstka karlovarského kraje Martina Hurajčíka a požádali o jeho vyjádření popřípadě i přítomnost na sjednané schůzce.

Proběhla i stížnost na kvalitu prodeje v bývalém prostoru prodejny Albert a zda by nešlo najít investora, či se spojit s obchodními řetězci, zda by nebylo možné vystavět prodejnu odpovídající našemu městu a trochu více zpřístupnit nákupy našim občanům.

Na základě tohoto požadavku jsme znovu oslovili jednotlivé obchodní řetězce a snad se s některým z nich domluvíme.

Přejeme příjemné a krásné květnové svátky.

Miroslav Šůs

Starosta města

 

DUBEN

Vážení občané,

uběhl již měsíc od zastupitelstva, kde došlo ke zvolení nového vedení města, a v závěrečné řeči jsme slíbili svolání mimořádného zastupitelstva do 30 dnů, kde se s vámi podělíme se stavem akcí a představy, jak nové vedení chce fungovat do konce volebního období. Jelikož zastupitelstvo je řízeno Zákonem o obcích (obecní zřízení) a Jednacím řádem, jsou velmi omezené možnosti jak komunikovat s Vámi občany a diskutovat nad jednotlivými oblastmi.

Proto jsme se rozhodli zvolit trochu jinou formu a to doufáme, že příjemnější pro Vás, „Setkání zastupitelů s občany“ a to dne 25.4.2018 od 17 hodin v sále Slovanského domu.

K tomu jsme rozšířily možnosti pro Vás a to na „Setkání se starostou“ ve stejný den 25.4.2018 od 9 do 15 hodin. Od 15 do 16:30 pak setkání s vedením města a to na radnici města.

Rádi bychom Vám tímto způsobem představili stávající stav, tak jak jsme ho stačili za tak krátkou dobu jednoho měsíce zjistit, pronikli do daných oblastí života ve městě a sami si urovnali naše vize fungování úřadu jako služby občanům.

Tímto Vás srdečně zveme.

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

 

Svátky jara letos proběhly v klidu a míru tak jak se na tyto svátky sluší a patří. Povedlo se nám i během svátečního pátku vyvézt kontejnery, i když s drobnou komplikací. U bloku 17 u vjezdu k hale byly u kontejneru zaparkována 2 auta a bránila tak přístupu ke kontejneru. Ve spolupráci našich zaměstnanců a příslušníků místního oddělení Policie ČR se velmi rychle povedlo dohledat majitele a zajistit jejich přeparkování. V průběhu svátků sloužili a naši strážníci z městské policie a dohlíželi na klid a průběh svátků. Všem našim zaměstnancům bych tímto chtěl poděkovat.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo v Kraslicích setkání rady Karlovarského kraje, v čele s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou, se starosty mikroregionu Sokolovsko a Kraslicko.

Paní hejtmanka nás seznámila se současným stavem v oblasti dopravy, pozemních komunikací, sociálních služeb, možnosti dotací včetně čerpání otevřených výzev. Vyzdvihla probíhající dotace pro hasičské sbory v kraji na dodání osobních automobilů pro přepravu osob. Město Rotava získalo hned dvě dotace a to na nákup osobního automobilu a na opravu cisterny CAS. Nákup a oprava auta se bude realizovat ještě letos.

Na dotazy ohledně stavu silnic v našem regionu odpověděl 1. náměstek Marin Hurajčík, že znají stav po letošní zimě a už začala oprava na nejhorších úsecích silnic v Karlovarském kraji a během pár dní, jak dovolí počasí, začnou opravovat i úseky v katastru Rotavy.

Debatovali jsme o stavu a kultuře cestování v autobusech nasmlouvaného dopravce AKV Karlovy Vary a na to přislíbili, že znova upozorní dopravce na špatný stav autobusů a budu s ním řešit jejich náhradu.

 

 

Využívání automobilu určeného pro pečovatelskou službu Rotava
Pečovatelská služba Rotava převezme osobní automobil do konce května 2018 a začne se využívat od 1. 7. 2018. Tento automobil bude určen především pro klienty pečovatelské služby. Automobil bude využíván pro zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím – většinou se jedná o odvoz klientů k lékaři (specialisté působící mimo město Rotava), na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby. Tato služba bude poskytovaná klientům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pro osoby, které nejsou klienty pečovatelské služby, se uvažuje využívání osobního automobilu jako služba pro veřejnost. Cílové skupiny zůstanou stejné jako u klientů pečovatelské služby - osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi z řad sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, pro které může být problém dopravit se v případě potřeby na vyšetření či zákrok mimo město Rotava. Podrobnosti včetně ceníku budou uvedeny na stránkách města a v červnovém zpravodaji.
Realizace projektu, tedy pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby, bude mít pozitivní přínos pro výše uvedené cílové skupiny ve zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby.


Ing. Mgr. Miroslav Šůs – starosta města Rotava
Bc. Zdeněk Harapát – vedoucí OKS

 

Vážení spoluobčané,

první slovo starosty v našem městském zpravodaji bych rád využil k seznámení s tím, jak postupujeme v naší společné práci. Stanovili jsme si, že navážeme na již rozjeté projekty a akce, které se povedlo minulému vedení připravit a začít realizovat. Všechny tyto akce dále pokračují. Rádi bychom je úspěšně dokončili a pokud jsou dlouhodobější, podpořili jejich udržitelnost i pro další období - ať už se jedná o asistenty prevence kriminality nebo investiční akce či tvorbu projektové dokumentace. Postupně budeme uveřejňovat informace o stavu jednotlivých akcí.

Jedním z prvních kroků bylo rozhodnutí o změně našeho webu, vytvoření nové grafiky a zjednodušení jeho struktury. Současně jsme zřídili facebookový profil města Rotavy, kde budeme průběžně uvádět aktuality z činnosti úřadu a vedení města. K tomuto profilu se již mnoho z vás připojilo. Pro ty, kteří to ještě nestihli, uvádíme jeho adresu: www.facebook.com/MestoRotava/. Budeme velice rádi, když se připojíte, a budete tak mít informace z první ruky.

Doufáme, že se k vám všem také dostala informace o zřízení e-mailových adres jednotlivých zastupitelů. Poskytli jsme vám tak možnost napsat přímo jednotlivému zastupiteli vaše názory a připomínky. Seznam adres najdeme na našich webových stránkách

Domluvili jsme se, že navážeme na spolupráci s okolními obcemi a městy. Postupně objíždíme jednotlivé starosty a hovoříme o tom, co nás nejvíce trápí, co můžeme společně lépe vyřešit a v čem si můžeme vzájemně pomoci. Už jsme navštívili starostu města Kraslic Romana Kotilínka, starostu obce Šindelová Jaroslava Bendu, starostku obce Jindřichovice Martinu Majdákovou a potkali jsme se se starostou Sokolova Bc. Janem Pickou. Bohužel pan starosta Sokolova byl právě projednávat s vedením Sokolovské uhelné dovoz a zpracování kalů z ostravských lagun, měli jsem jen malou chvíli se vzájemně pozdravit, proto jsme si domluvili společnou schůzku u nás v Rotavě na 29.3.2018. Na tuto schůzku jsou pozváni i starostové okolních měst a obcí.

5. 4. 2018 bude mít pracovní setkání se starosty našeho mikroregionu Kraslicko rada Karlovarského kraje. Velice rádi se setkáme i s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou, abychom probrali oblasti, které nás nejvíce tlačí a ve kterých nám může kraj pomoci najít třeba i společné řešení.

Bylo nám ctí se zúčastnit vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2017 Kraslicka a Sokolovska. Z našeho města byli vyhodnoceni jako nejlepší sportovci Kraslicka členové místní tělovýchovné jednoty, oddílu vzpírání. Oceněni byli Ing. Jan Šedlbauer, Daniela Zronková, Nikol Zronková, Michaela Malá, Sabina Satlerová, Denis Jankovic, Jan Bubla, Lukáš Köhler a Nikol Kabelková. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii: volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/fotogalerie-2018/vyhodnoceni-nejlepsich-sportovcu-kraslicka-roku-2017-274cs.html 

Daniela Zronková a Nikol Kabelková se staly i sportovkyněmi Sokolovska 2017. Blahopřejeme. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii: volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/fotogalerie-2018/oceneni-sportovcu-sokolovska-za-rok-2017-273cs.html

Místní oddíl vzpírání letos oslaví 60 let svého založení. Město Rotava je hrdým spolupořadatelem těchto oslav a přejeme oddílu vzpírání mnoho dalších úspěšných let.

Miroslav Šůs,
starosta města

 

BŘEZEN

Vážení občané,

V pátek 16.3.2018 proběhlo v obřadní síní MěÚ Kraslice, ve spolupráci  s okolními městy a obcemi a pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Janou Vildumetzovou, vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2017. Za naše město byli oceněni vzpěrači našeho místního oddílu, který letos oslaví 60. výročí:

Ing. Jan Šedlbauer (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) je dlouholetým trenérem mládeže a předsedou oddílu vzpírání. Obsadil 2. místo na Mistrovství světa master ve váze 105 kg+ a 2. místo na Světových hrách na Novém Zélandu.

Družstvo juniorek ve složení Daniela Zronková, Nikola Zronková, Michaela Malá a Sabina Satlerová (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) vybojovalo titul Mistryň ČR v kategorii juniorek.

Družstvo mladších žáků ve složení Denis Jankovic, Jan Bubla a Lukáš Köhler (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) obsadilo 1. místo na Velké ceně ve Švýcarsku a 2. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání.

Daniela Zronková (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) je Mistryní ČR ve váze do 65 kg do 17 let, Mistryní ČR ve váze do 69 kg do 20 let, obsadila 2. a 3. místo ve váze do 63 kg do 23 let na Mistrovství ČR ve vzpírání, je reprezentantkou ČR a držitelkou českého rekordu v trhu výkonem 62 kg.

Nikol Kabelková (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) obsadila 1. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání do 23 let, 1. místo na Mistrovství ČR ve vzpírání v kategorii ženy, je vítězkou několika velkých cen.

Denis Jankovic (TJ Rotas Rotava – oddíl vzpírání) je Mistrem ČR v mladších žácích ve váze do 62 kg, je držitelem českého rekordu v trhu výkonem 61 kg, na medailových pozicích se umístil na velkých cenách v Rakousku, Polsku, Německu i Švýcarsku.

12

Všem oceněním ještě jednou upřímně blahopřejeme.

 

V sobotu se konal tradiční „Reprezentační ples města Rotavy“. Podle vyjádření několika účastníků se velice povedl a trochu jsme se pobavili a hlavně překvapila bohatá tombola. Za zdárnou organizaci a průběh děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci plesu v čele s Bc. Lucií Dupalovou.

Fotky z plesu si můžete prohlédnout v následující fotogalerii:

volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/fotogalerie-2018/reprezentacni-ples-mesta-268cs.html

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

 

Vážení občané,
včera nás navštívili zástupci úřadu vlády ze sociálního odboru a nabídli pomocnou ruku pro zlepšení situace v našem městě. Představili své možnosti a ve spolupráci a s panem Harapátem a slečnou Studenou jsme připravili předběžný obsah pracovní schůzky, která se bude konat u nás ve městě 27.3.2018. Měli bychom se seznámit s možnostmi, jak vláda může mám pomoci zlepšit sociální situaci v našem městě.

Setkali jsme se také se zástupci firmy, která bude dodávat kloubový nakladač, jehož nákup byl schválen na zastupitelstvu města. Předběžně jsme domluvili postup a termíny jeho dodání. Pokud vše bude tak jak má, bude k dispozici už na jarní práce se kterými může již vydatně pomáhat.

Probírali jsme i představu, jak by měl vypadat náš nový web a jak nejlépe ho zjednodušit. Po projednání se všemi odbory města jsme se domluvili na následujícím členění: „Město, Městský úřad, Městská policie, Sociální služby, Základní škola, Mateřská škola“. Oddíl „Město“ a „Městský úřad“ bude jeden společný web a ostatní budou samostatné weby, které si budou spravovat a přispívat samostatně odpovídající organizace. Spojení těchto prací do jednoho celku, se snadno propojí, vytvoří společný prostor pro poskytování informací občanům, a hlavně se sníží náklady.

Dnes už jsme zadali požadavek na vytvoření jednotné grafické úpravy a jakmile dostaneme k připomínkování návrh, poskytneme ho i Vám na našich stránkách. Budeme velice rádi za připomínky a náměty.

Blíží se nám náš „Reprezentační ples města Rotavy“ a tak bych Vás rád touto cestu vše rád pozval a popřál klidné chvíle a trochu té zábavy.

Přejeme příjemný den
Miroslav Šůs
Starosta města

 

 

Vážení občané,

většina z Vás jistě zaregistrovala změnu na pozici starosty města Rotavy. K tomu došlo v situaci, kdy se naším městem nesly vášně okolo programu „Pošta partner“ a jejího zavedení v našem městě, a hlavně připojení k městskému úřadu.

V této vypjaté situaci na zastupitelstvu 12.3.2018 byla odvolána starostka a místostarosta a následně pak odstoupili ostatní radní. Poté bylo zvoleno nové vedení města a to tak, aby rada města byla složena ze zástupců všech stran, které se dostaly v minulých volbách do zastupitelstva. Tímto vzniklo následující vedení města:

Ing. Mgr. Miroslav Šůs (ANO)                                     starosta

Michal Červenka (ČSSD)                                            místostarosta

Ing. Jan Šedlbauer (VPR – Volba pro Rotavu)           radní

Mgr. Jiří Holan (KSČ)                                                  radní

Ing. Jan Slíva (ODS)                                                   radní

Posledním bodem programu zastupitelstva bylo projednání připojení města k programu „Pošta partner“. Zbylou většinou zastupitelů bylo schváleno nepřipojení se k tomuto programu. Tím byla ukončena emotivní diskuze nejen na zastupitelstvu, ale i v našem městě na téma „Co bude dále s naší poštou.“

Součástí volebního programu hnutí „ANO“ bylo nastolení spolupráce se všemi stranami v zastupitelstvu, to se nám povedlo zvolením nového vedení města. Na to bychom velice rádi navázali, ještě více podpořili vzájemnou spolupráci a využili toho při dokončování jednotlivých akcí v našem městě. Současně jsme přislíbili, že se seznámíme se stavem jednotlivých akcí a do 30 dnů svoláme mimořádné zastupitelstvo, kde představíme naši vizi spolupráce a možných cílů, které bychom do konce volebního období ještě mohli dokončit, popřípadě připravit podklady a otevřít možnosti pro následné akce tak, aby to přineslo užitek občanům. Současně jsme se domluvili na prvním společném jednání rady města hned na následující den.

Tímto jsme uklidnili situaci a pustili se do práce. Hned následný den jsme se začali seznamovat se situací na úřadě a ve městě. Prohlédli jsme si stav města, promluvili s úředníky, kteří v chřipkové epidemii vydrželi a pracují na úřadě, aby zajistili alespoň minimální chod města a mohli poskytovat služby a podporu občanům.  Společně s městskou policií jsme absolvovali setkání s vedením místního oddělení policie ČR, kde jsme domluvili součinnost a spolupráci při zajišťování pořádku v našem městě. Tím můžeme lépe využívat všech možností obou složek tak, aby se to více projevilo v činnosti, a hlavně klidu v našem městě.

Na prvním pracovním zasedání rady města jsme se pustili do práce a stanovili si jednotlivé priority v daných oblastech. Jako jeden z prvních úkolů pro vedení města jsme si stanovili otevřenost nejen mezi sebou, ale hlavně vůči Vám občanům. A tak jsme se domluvili na provedení změny oficiálních webových stránek našeho města, abychom mohli lépe informovat o všech akcích pořádaných městem, seznamovat Vás  s činností úřadu a všech jeho složek a více informovat o jednáních rady města. Jako první jsme odsouhlasili zavedení oficiálních e-mailových adres zastupitelů města a to takto:

Mgr. Bečková Martina                             beckova@rotava.cz

Břicháček Pavel                                      brichacek@rotava.cz

Červenka Michal                                     cervenka@rotava.cz

Mgr. Červenková Jaroslava                    cervenkova@rotava.cz

Elíz Martin                                               eliz@rotava.cz

Mgr. Franěk Pavel                                   franek@rotava.cz

Hajžman Petr                                          hajzman@rotava.cz

Mgr. Holan Jiří                                        holan@rotava.cz

Kalátová Iva                                            kalatova@rotava.cz

Rohan Petr                                             rohan@rotava.cz

Ing. Šedlbauer Jan                                 sedlbauer@rotava.cz

Ing. Mgr. Šůs Miroslav                            sus@rotava.cz

Mgr. Šůsová Jaroslava                           susova@rotava.cz

Vondra Jiří                                              vondra@rotava.cz

Mgr. Vondrová Ivana                              vondrova@rotava.cz

 

Pokud projeví někdo zájem a chtěl by napsat všem zastupitelům najednou, může použít společný email: zastupitele@rotava.cz

 

Tímto okamžikem jsou e-mailové adresy aktivní, a jak se jednotliví zastupitelé přihlásí o údaje ke své e-mailové schránce a obdrží přihlašovací údaje, mohou se zapojit do otevřené komunikace s občany města.

Současně připomínáme, že tímto jsme splnili slib daný na zastupitelstvu města.

Tímto naše otevřenost nekončí a domluvili jsme i následné využití sociálních sítí jako je Facebook a Twiter, na kterých chceme v nejbližší době zavést oficiální profily města Rotavy. Domluvili jsme i součinnost při zviditelňování našeho města s tiskovým mluvčím DSMOK (Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka) panem Pavlem Reichardem a jak více využít zveřejňování zpráv v Sokolovském deníku, Zak TV a ČRo.

Přeji příjemný den
Miroslav Šůs
Starosta města

 

 


 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

v poslední době se na mne stále častěji obracíte s dotazem, jakým způsobem bude město pomáhat seniorům. Proto jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu svůj příspěvek.

 

Pečovatelská služba

Největší díl pomoci seniorům má na starosti odbor kultury a sociálních služeb. Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017. Pro letošní rok získá naše město 670.000 Kč, což je pětkrát více než v roce 2011. Pečovatelská služba působí na celém území našeho města. Kromě seniorů pomáhá osobám, které mají sníženou soběstačnost, lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi a to bez omezení věku tak, aby mohli vést relativně samostatný život. Všech služeb lze využít od pondělí až do pátku od 6.30 do 22.00hod. a po předchozí dohodě i v sobotu, v neděli a během svátků. V tomto ohledu je naše pečovatelská služba výjimkou. V současné době je uzavřena smlouva s více než třemi desítkami klientů. O podrobné nabídce pečovatelské služby je zveřejňována informace v každém vydání našeho zpravodaje.

 

Senior Pas i v Rotavě

V září letošního roku spustil Karlovarský kraj projekt Senior Pasů pro občany našeho kraje. Senior Pas je speciální karta, kterou si může pořídit každý občan starší 55 let. Slouží k čerpání různých slev na služby či zboží z oblasti zdravotnictví, wellness, ale i ve sportovních areálech nebo kulturních stáncích nejen v našem kraji, ale i v ostatních částech republiky.

Senior Pasy jsou nepřenosné na jinou osobu a kraj je na základě registrace vydává zdarma. O možnosti pořízení Senior Pasu vám na městském úřadě poskytne informace Bc. Zdeněk Harapát nebo Lenka Studená, DiS., Po upřesnění termínu od Karlovarského kraje připravujeme představení a ukázku slev Senior Pasů všem občanům. Pozvánku a podrobnosti najdete v dubnovém vydání zpravodaje.

 

Nový osobní automobil – váš pomocník

I další rotavští občané, nejen klienti pečovatelské služby, ale také senioři, budou mít svého pomocníka na čtyřech kolech. Jedná se o osobní automobil s podobným využitím jako senior–expres. V roce 2017 jsme požádali o dotaci na pořízení nového automobilu z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Naše žádost byla úspěšná a v současné době probíhá jeho nákup a nejpozději od června bude v plném provozu. Po předchozí objednávce vás odveze k lékaři, na úřady nebo za kulturou.  Poplatek za využití této služby bude symbolický a jeho výši musí ještě schválit zastupitelstvo města. Tato služba se postupně stává nedílnou součástí sociální politiky mnoha větších měst a je kladně přijímána veřejností. Věřím, že tato nadstandardní služba bude pozitivně přijata i v Rotavě, bude fungovat k vaší naprosté spokojenosti a ulehčí vám život.

V neděli 4. února proběhlo již druhé setkání s dobrovolníky, kteří v minulém roce pomáhali při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí města. Více než šedesáti občanům, dospělým i dětem z Rotavy, ale i z Kraslic, jsem poděkovala za spolupráci a předala pamětní list s malou pozorností. Celé odpoledne, které připravilo kulturní a informační centrum, proběhlo ve velmi milé a příjemné atmosféře.

Krev je nenahraditelnou tekutinou, která pomáhá mnoha nemocným zachraňovat zdraví, nebo i život.  Bez dobrovolných dárců by to bylo téměř nemožné, a proto je potřeba si těchto lidí vážit. V dnešní době je dárcovské krve stálý nedostatek. Proto bych na závěr dnešního úvodníku chtěla jménem celého města blahopřát paní Jiřině Krečové k 70. bezplatnému odběru a poděkovat jí za tuto nedocenitelnou pomoc.

S úctou Iva Kalátová,
starostka města

 

 

 

 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

mnozí z vás se na mě obrátili s prosbou, abych vysvětlila, co se děje s naší poštou. Přesto, že o tomto problému psala ve svém příspěvku v minulém čísle zastupitelka Mgr. Martina Bečková, pokusím se i já popsat celou situaci. Úvodník jsem rozdělila do několika otázek, které vás zajímají nejvíce:

Může být pobočka České pošty v Rotavě zrušena?

Ve městě se mezi občany o zrušení pošty šíří nepravdivé, zkreslené a účelové informace. Pobočka České pošty nemůže být zrušena. Vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu je našemu městu garantováno, že pobočka České pošty v obcích jako je Rotava bude dále fungovat.

Pobočka se neruší, pošta Partner je plnohodnotná pošta, rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že převod pošty na poštu Partner nejen, že neznamená rušení pošty, v souvislosti s ním nedojde ani ke zhoršení poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, jde pouze o přechod na nový, efektivnější způsob obsluhy daného území.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Co je Pošta PARTNER a kdo může být PARTNEREM?

„Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl," uvádí tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Právě Partner je výše zmiňovanou třetí osobou. Není to nikdo jiný než subjekt (obec nebo podnikatel), který uzavře s Českou poštou smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., ve které vystupuje jako zástupce České pošty. Tento zástupce (PARTNER) má za povinnost vykonávat činnost na základě smlouvy tak, že bude jednat jménem České pošty, na její účet a odpovědnost. To znamená, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby.

 

Které pobočky České pošty budou převedeny na poštu PARTNER?

Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 3 200 převede na Poštu Partner. A to do roku 2025. Vychází tak z usnesení vlády z 22. dubna 2015.

Za uplynulý rok došlo k převodu na smluvní partnery u 189 pošt a v současné době tímto způsobem funguje 440 poboček.  Pravdou je, že se jedná o obce, které jsou menší než Rotava. Zhruba polovinu PARTNERŮ provozují obce, polovinu soukromé subjekty. Ve většině případů se u soukromníků jedná o umístění pošt do provozoven obchodů. Jedním z nejvýznamnějších Partnerů je COOP (Jednota). K tomu tiskový mluvčí České pošty uvádí: „S ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky, případně řetězcem COOP, nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak soukromníci. Záleží vždy na konkrétním případě, jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš Vitík. 

 

Jsou nějaké výhody pošty PARTNER?

Každý ze způsobů provozování, ať už je to obec nebo podnikatel, má své výhody i nevýhody. Pro oba platí, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby. Pošta poskytuje oběma subjektům příspěvek na provozování. V případě pošty v Rotavě se jedná o částku cca 30.000 Kč/měsíčně. Za nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Českou poštou a partnerem hrozí PARNEROVI sankce.

Pokud PARTNEREM bude obec, je bezesporu výhodou to, že stávající objekt je v majetku města a pobočka může na stejném místě fungovat dál. Naopak nevýhodou je skutečnost, že příspěvek od České pošty nepokryje náklady a město bude muset chybějící výdaje doplácet ze svého rozpočtu.

Pokud bude PARTNEREM podnikatel, bude pobočka pošty s největší pravděpodobností přemístěna na jiné místo ve městě. „V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Je možné zabránit převodu na Poštu PARTNER v Rotavě?

Tento problém řeší vyhláška č. 203/2016 Sb. Jedná se vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, kterou vydal Telekomunikační úřad. Tato vyhláška na jedné straně vymezuje obce, ve kterých bude zajištěno provozování pošty v obcích, mezi které patří naše město. Na druhou stranu umožňuje převedení na poštu Partner.  

„Pro účely této vyhlášky se rozumí poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence (vysv.: držitelem licence je Česká pošta) sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14“(z textu vyhlášky) - tímto paragrafem je garantováno Rotavě, že nelze pobočku zrušit.

 

O čem má zastupitelstvo rozhodnout?

Zastupitelstvo města má na základě oslovení města Českou poštou rozhodnout o tom, zda město Rotava bude nebo nebude provozovat pobočku České pošty jako její PARTNER.

 

Co se stane v případě, že obec nebude se zřízením pošty Partner souhlasit?

Pokud nebude obec souhlasit, pak bude Česká pošta hledat jiného smluvního partnera, a to například místní obchod. Samozřejmě uvítáme, když nám s vhodným výběrem pomůže. Již nyní máme pošty Partner například v Konzumech, Jednotách nebo třeba v kavárnách.“ (webové stránky partnercp.cz)

Pro nás to znamená, že nikdo nemůže žádnou obec nutit, aby převzala provozování pošty jako její PARTNER. Česká pošta hledá vhodného PARTNERA a na prvním místě je oslovena obec, která může nabídku odmítnout. Poté budou osloveni podnikatelé, kteří budou mít stejnou možnost jako obec. Pouze dokud Česká pošta PARTNERA nenajde, bude pobočka v Rotavě provozována stávajícím způsobem.

 

Závěr: Ve svém příspěvku jsem se snažila vám, občanům, vysvětlit situaci pobočky České pošty u nás ve městě, nastínit možná řešení i upozornit na možná rizika. Pobočka České pošty nebude v Rotavě zrušena. Rozhodnutí o způsobu zabezpečení služeb, zda bude provozována jako PARTNER nebo ne, nespadá do kompetence zastupitelů, ale vlády, která 22. 5. 2015 schválila svým usnesením převod 2500 poboček právě na PARTNERA.

Před námi stojí odpověď na otázku:

Kdo bude PARTNEREM České pošty, bude to město nebo podnikatel?

Pokud se vám někdo snaží tvrdit něco jiného, obracejte se se svými dotazy přímo na Českou poštu, která je v tomto ohledu tím nejpovolanějším. Manažerkou České pošty je pro obvod Karlovy Vary Lucie Šašková DiS., tel.:  +420 605 225 434.

                                                                                                                 Iva Kalátová
starostka města

 

Článek navíc:

Jak vznikl projekt Pošta PARTNER?

Odpověď na tuto otázku najdeme v článku, který byl zveřejněn 24. 4. 2015 na webových stránkách České pošty jako tisková zpráva. Nejlépe popisuje situaci kolem tohoto projektu i aktivitu a spolupráci minulé vlády se Svazem měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, které vystupují v pozici ochránce práv měst a obcí:

Pilotní projekt s názvem Pošta PARTNER zahájila Česká pošta v prosinci roku 2009.  Boží Dar se stal prvním městem, kde se Pošta PARTNER objevila, provozuje ji Městský úřad Boží Dar.

Česká pošta provozuje v současné době 3 217 poboček. Provozování jedné z nejhustších pobočkových sítí v Evropě je značnou finanční zátěží. Projekt Pošta Partner je cestou, jak zachovat poštovní služby pro občany České republiky ve stávající šíři a zároveň finančně optimalizovat náklady České pošty na jejich existenci.

„Jde o standardní projekt, který funguje v celé Evropě a který poště přinese úspory. V současnosti má Pošta ztrátu na pobočkové síti 1,5 mld. Kč ročně. Ztrátových poboček je cca 1400 a většinou jde o pošty na venkově a menších městech. Od projektu si slibujeme, že ztráta bude klesat. Vláda nechce pobočky zavírat, proto je bude pošta nabízet v rámci projektu Pošta Partner. Jsem přesvědčen, že partnery najdeme, protože projekt v této podobě je pro ně výhodný,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec. 

Česká republika má nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery v Evropě. V Německu se jedná o téměř 100 % partnerských pošt, v Rakousku 71 %, Česká republika má v současné době pouze 1,5 % Pošt Partner z celkového počtu poboček.

„Od letošního roku je naplánován desetiletý proces, na jehož konci bude Česká pošta provozovat 691 vlastních poboček. Ostatních 2 526 míst bude fungovat ve formě Pošt Partner. V roce 2015 je plánován převod 60 poboček na Pošty Partner. Konečný stav letošního roku je závislý na jednání České pošty s potenciálními smluvními partnery, kteří budou provozovateli Pošt Partner,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Plánovaný desetiletý proces v ČR vychází ze zahraničních zkušeností a zároveň z reálných možností České pošty jej realizovat. Převody poboček byly i v okolních zemích dlouhodobým procesem. Při plánování časového rámce vzala Česká pošta do úvahy také fakt, že je třeba veškeré činnosti realizovat tak, aby nebyl ovlivněn chod jednotlivých obcí a byl i nadále zajištěn sociální rozměr, který plní Česká pošta ve vztahu k obyvatelům daných obcí i k vlastním zaměstnancům.

V rámci projektu, který byl spuštěn v roce 2009, došlo k výraznému zlepšení smluvních podmínek. Jedná se o průměrné navýšení provize o 32 %, dále o novou motivaci na rozsah hodin pro veřejnosti, na kvalitu služby, prodej aliančních partnerů, navýšení příspěvků, např. na telefon, a snížení sankcí v případě porušení smlouvy.“

                                                                                             (webové stránky ceskaposta.cz)

 

 

LEDEN

Vážení spoluobčané,

věřím, že jste vánoční svátky prožili podle svých představ a úspěšný byl i vstup do roku 2018. Pojďme se krátce společně poohlédnout za posledním měsícem roku minulého.

Tradiční prosincové kulturní akce patří dětem a seniorům. Pro děti byla připravená Mikulášská nadílka a divadelní představení ochotnického spolku Komedia. Děti společně vypouštěly balónky s přáním pro Ježíška. Překvapením byl email ze 7. prosince, který nám poslal pan Lorenc z Benátek nad Jizerou: „Šel jsem před několika hodinami krásným lesem Okrouhlík nedaleko Benátek nad Jizerou a našel jsem v houští poletovat či spíš povalovat se takový obyčejný červený balónek. Když jsem si ho prohlédl podrobněji, našel jsem na něm moc hezké přání Ježíškovi – „Šťastnou a pohodovou rodinu“. A protože mě doma učili se vždycky poctivě rozdělit, musel jsem to dát na FB. Celkem by na tom nebylo nic divného, kdyby Rotava nebyla od Benátek 200 km daleko, kterou balónek překonal za necelý den. Tak touto cestou zdravím a přeji hezký advent do Karlovarského kraje!“ A pak, že se balónky ztratí a nedoletí až k Ježíškovi.

Ve čtvrtek 14. prosince proběhlo v knihovně čtenářské odpoledne pro děti s posezením u stromečku a v sále Slovanského domu se uskutečnilo předvánoční setkání se seniory. Přišlo vás mnoho, stejně jako každý rok, a já si myslím, že nikdo nelitoval času, který s ostatními strávil v milé společnosti. Dvě hodiny plné dobré nálady, kdy k vánoční atmosféře přispělo nejen připravené občerstvení, ale také tradiční vystoupení našich nejmenších a žáků ze základní školy, si užívali opravdu všichni. O příjemnou pohodu se pak postarala kraslická hudební skupina. Podle vašich ohlasů se tato akce na závěr roku opravdu vydařila, a proto všem, kteří k tomuto výsledku přispěli, chci ještě dodatečně touto cestou poděkovat.

Na posledním jednání zastupitelstva města byl schválen rozpočet na rok 2018. Přesný výsledek hospodaření roku 2017 budeme znát až po jeho vyhodnocení, ale už nyní můžeme říci, že i tento rok byl pro město po finanční stránce opět úspěšný. Také proto je letos v plánu mnoho investičních akcí, které budou financovány především z dotací, ale také i z našich úspor. Nejvýznamnější z nich je rekonstrukce vodovodního řadu do Smolné a do dolní Rotavy. Pokračovat budeme i v zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů, v plánu je již 3. etapa rekonstrukce turistické základny Sluníčko, kterou provedou naši vlastní zaměstnanci. Kulturní sál čeká na úpravu interiéru, investovat budeme do úprav rybníků, oprav mostů a lávek přes brody a dalších akcí.

Koncem roku pokaždé zastupitelé schvalují cenu vody, tepla a výši poplatku za odpad na další rok. V letošním roce bude, díky finančnímu modelu schválenému v roce 2010, opět cena vodného a stočného vyšší, tedy 95,92 Kč/m3 bez DPH (tj.110,38 Kč včetně DPH).  Cena za odpad zůstává beze změny a každý občan, na kterého se vztahuje tento místní poplatek, zaplatí 440 Kč za rok. Od 1. ledna město provozuje samo tepelné hospodářství. S ohledem na zvýšenou cenu vody vás určitě potěší, že výrazně poklesne cena za teplo a ohřev vody. Kalkulační cena pro rok 2018 je přibližně o 100 Kč nižší než v uplynulém období, to je 369,46 Kč za 1 GJ bez DPH (tj. 424,88 Kč včetně DPH).

Koncem roku jsme získali dotaci na 2. etapu modernizace parkoviště na kavárnou, ta je v plánu na 1.pololetí. Finanční prostředky obdrží i pečovatelská služba. Kromě dotace z Karlovarského kraje byl úspěšně schválen i projekt na nákup nového osobního automobilu. Ten bude za symbolickou cenu k dispozici rotavským seniorům například při zabezpečení dopravy k lékaři, na nákupy, ale také na kulturní akce a výlety.

Paní M. Pletichová má na městském úřadě na starosti mimo jiné agendu životního prostředí.  Zastupitelům předložila návrhy na obnovu a údržbu zeleně na Sídlišti a na hřbitově, které zpracovala zahradní architektka Ing. Macešková. Samostatným projektem bude revitalizace parku u kostela včetně obnovy zchátralého památníku. Zpracovaná studie nabízí dvě možné varianty řešení, obě však předpokládají zachování parku ve tvaru srdce, což bylo i historickým záměrem při výsadbě stromů před desítkami let. Vnitřní prostor by měl být vyplněn meditační zahradou s příjemným posezením. Pozemky okolo kostela nejsou ve vlastnictví města, ale patří římskokatolické farnosti, která tento záměr vítá. Naším úkolem je zabezpečit na tuto akci finanční prostředky, nejlépe z některého dotačního programu, kterým by byly pokryty v co největší míře náklady, odhadované na částku přesahující 3 miliony korun.  

I na letošní rok jsou do plánu investic zahrnuty drobné projekty, které zabezpečí převážně naši zaměstnanci. Jedná se především o pokračování rekonstrukce chodníků a přístupových cest k panelovým domům, opravy schodiště u pošty a rozšiřování počtu parkovacích míst.

Přejme si, aby byl letošní rok stejně úspěšný.

Iva Kalátová,starostka města

 

 

ROK 2017

PROSINEC

Vážení spoluobčané,

začátkem každého měsíce nacházíte ve vašich schránkách nové číslo Rotavského zpravodaje s výjimkou letního dvojčísla. To znamená, že každý rok pro vás připravujeme 11 vydání našich novin a já pro vás ve funkci starostky píši již 68. úvodník. Často se mě ptáte, jak moje příspěvky vznikají a kdo mi radí, o čem mám napsat.

Odpověď je jednoduchá. Kolem nás je mnoho situací, které si zaslouží zvláštní pozornost. Někdy jsou to akce - kulturní, společenské nebo sportovní, které se chystají, nebo které již proběhly. Jindy jsou to události, které se přímo týkají kvality života v našem městě. Některé články jsou reakcí na váš podnět napsat na určité téma. Někdy je potřeba vysvětlit konkrétní problém a věnovat mu zvýšenou pozornost.

Mezi takové patří i dotaz, proč je naše město zařazeno mezi „sociálně vyloučené lokality“. Toto označení vám vadí. Ani mně samotné se označení sociálně vyloučená lokalita ve spojení s naším městem nelíbí.  Komu by se mohlo líbit?

Jak vlastně došlo k tomu, že se naše město ocitlo současně s dalšími ve skupině označované jako sociálně vyloučená lokalita? V roce 2005 provedl tým pana Ivana Gabala (bývalý poslanec ČR) analýzu, na jejímž základě bylo podle určitých parametrů vytipováno více než 300 obcí a měst (v roce 2015 jich byl již dvojnásobek).  Mezi tyto lokality, označované jako sociálně vyloučené, bylo společně se Sokolovem, Kraslicemi a Olovím zařazeno i naše město. Důvodem byla více než 16% nezaměstnanost, vysoká kriminalita a nadprůměrně vyplácené sociální dávky. Toto jsou fakta stará 12 let a nelze je nijak zpochybňovat.

Pro mne jsou ale rozhodující data, která můžeme s časovým odstupem porovnat a která nám ukáží, jaká je současná situace. Výsledkem je klesající počet nezaměstnaných: v roce 2010 bylo evidováno na úřadu práce 404 uchazečů s trvalým bydlištěm v Rotavě, ke 30. září 2017 jich bylo už jen 129! Neméně důležitý je celkový pokles kriminality o téměř 50 %. To je za předchozí rok o neuvěřitelných 638 řešených přestupků méně!

Je mnoho obcí, které jsou v podobné situaci jako my, ale málokterá se může pochlubit tak vynikající statistikou. Na druhé straně zařazením našeho města mezi sociálně vyloučené lokality získáváme podporu v rámci různých dotačních titulů. Dlouhodobě tak čerpáme nejvíce finančních prostředků ze všech obcí a měst v Karlovarském kraji.

A právě proto jsem na naše město hrdá a nepřemýšlím o tom, kam si nás kdo „zaškatulkoval“. Naopak, Rotava si získala pověst čistého města v krásné přírodě, které má své problémy, ale snaží se je řešit. Ve spolupráci s městskou policií a asistenty prevence kriminality, se státní policií, s hasiči a v neposlední řadě i s vámi, občany, se všichni společně snažíme o to, aby se nám v našem městě dobře žilo.

Jistě jste si všimli, máme od září dva nové strážníky. Petr Krágl a Václav Pikrt k nám přišli z Městské policie v Sokolově, která má v Karlovarském kraji vynikající pověst. Díky jejich zkušenostem, motivaci a zodpovědnému vztahu k této práci si určitě brzy získají vaši důvěru. V příštím roce pro vás připravujeme přednášky na různá zajímavá témata. Jedna z nich bude o činnosti městské policie, kde se seznámíte s tím, kdy a jak vám mohou strážníci pomoci.  Zajímavé pro vás určitě bude téma zákona o obcích a o tom, jak do činnosti města může zasáhnout občan.

V prosinci jsou opět připraveny tradiční akce, na kterých se stejně jako každý rok setkáme. V sobotu 2. prosince zahájíme Mikulášskou jízdou, kterou pořádá Železniční spolek Klub M 131.1 a první adventní neděli společně rozsvítíme náš vánoční strom. Pro děti je připraveno vypouštění balónků Ježíškovi, Mikulášská nadílka a divadelní představení. Se seniory se na tradičním předvánočním posezení uvidíme 14. prosince odpoledne. V pondělí 18. prosince se sejdou zastupitelé města, aby na svém posledním zasedání v tomto roce projednali a schválili rozpočet města na příští rok a další důležité podklady.

Advent - zbývá již necelý měsíc na vše, co s adventem souvisí – na nákup dárků pro své nejbližší, výzdobu domácností i na další radosti a starosti, které jsou s tímto časem spojené. Advent je jedním z nejkrásnějších období v roce. Přeji vám všem, vážení spoluobčané, klidné prožití těchto dnů s neopakovatelnou atmosférou hořících svíček na adventním věnci, vůní jehličí a cukroví.

Iva Kalátová,starostka města

 

LISTOPAD

Vážení spoluobčané,

máme za sebou  nejdůležitější událost, která bude mít vliv na budoucnost naší země v následujících čtyřech letech.  Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR.  V Rotavě přišlo do volebních místností 1100 voličů, což je téměř 45% z celkového počtu. Základní údaje a výsledky hlasování najdete v tomto čísle ve zvláštním příspěvku. Upřímně děkuji vám všem, že jste k volbám přišli.

Nedávno jsem byla oslovena, abych napsala příspěvek do Lidovek na téma obec a hasiči. Nebylo o čem přemýšlet a článek jsem napsala.

Na internetu je možné jej najít na:  https://www.lidovky.cz/dobrovolni-hasici-v-rotave-neztraceji-hlavu-fmn-/nazory.aspx?c=A171008_223759_ln_nazory_jhe

Dnes vám přináším jeho text :

„Bez dobrovolných hasičů si život v Rotavě vůbec neumím představit. Kromě zásahů při požárech a dalších mimořádných událostech, tedy při různých nebezpečných situacích, hasiči neodmyslitelně patří k našim společenským a sportovním akcím. A my jsme moc rádi, že je máme.

Pomáhají

Rotavský sbor dobrovolných hasičů, který je organizační složkou města, má bez mládeže v současné době dvacet pět členů. Z toho šestnáct patří do výjezdové jednotky. Sbor je financován zejména z městského rozpočtu, dotaci dostává také od Karlovarského kraje. Existuje už 22 let a za svou úspěšnou činnost získal mnoho ocenění, mimo jiné i cenu „Srdce pro Rotavu“ za pomoc našemu městu.

Zasahují

Jak stojí v rotavské kronice, loňský rok byl ve znamení osmdesáti šesti výjezdů dobrovolných hasičů k mimořádným událostem. Šlo o zásahy při lesních požárech a požárech budov či u dopravních nehod. Hasiči tak pomáhali vyprošťovat lidi, čistit a dát do provozu komunikace (třeba, když kvůli větru spadly na vozovku stromy) nebo čerpat vodu z míst, kam nepatří. Protože naši hasiči mají speciální techniku, kterou postupně obnovujeme a zlepšujeme díky adresným dotacím, často pomáhali a pomáhají i mimo katastr města. Samozřejmě, že přitom spolupracují se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Tedy s profesionálními hasiči, policií a záchrankou. Pyšná jsem také na to, že rotavská jednotka vede kroužek mladých hasičů, pro školáky v rámci preventivní činnosti pořádá přednášky s ukázkou techniky, a intenzivně tak pracuje s mládeží. Jak jsem už zmínila, bez přítomnosti hasičů - organizátorů - se u nás neobejde žádná akce. Jeho členové také dobrovolně ve volném čase pomáhají při opravách a údržbě turistické základny Sluníčko.

Děkujeme

Vše je vždy o lidech. Proto se sluší i na tomto místě poděkovat za aktivní jednotku rotavských dobrovolných hasičů jejímu veliteli, všestrannému sportovci, Martinu Elizovi. Stojí za to připomenout, že byl dlouhá léta také členem rady a místostarostou našeho města se zhruba třemi tisíci obyvateli. Poděkování patří nejen jemu. Jménem všech občanů děkuji všem dobrovolným hasičům za velmi užitečnou práci. Díky ní se cítíme v bezpečí.

Přeji nám všem, aby hasiči byli vždy ve správný okamžik na správném místě a aby jim nechyběla rozvaha a klid v situacích, kdy my ostatní ztrácíme hlavu a naději. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení, jsou dobrovolní hasiči připraveni pomoci.“

Iva Kalátová, starostka města

 

ŘÍJEN

Vážení spoluobčané,

v minulém roce zahájilo město Rotava přípravné práce směřující k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020 (operačního programu životní prostředí) na základě výzvy MŽP č. 40 pro projekt: „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rotava“.

Naše žádost byla úspěšně vyhodnocena (dotace je poskytnuta ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů), takže jsme v srpnu letošního roku mohli na základě výběru nejvhodnější nabídky podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, který vzešel ze zadávacího řízení pro dodávku 400 ks kompostérů (o objemu 600 a 900 l) a 1 ks štěpkovače. Štěpkování rozšíří nabídku služeb sběrného dvora a bude poskytováno občanům za úplatu dle platného ceníku.

V termínu 7., 8. a 14. 9. město Rotava rozeslalo celkem 462 dopisů občanům města s nabídkou bezplatné výpůjčky s následným darováním kompostérů.

Kompostéry budou poskytnuty občanům zdarma, a to na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce a následném darování.

Kompostéry budou rozděleny mezi vlastníky nemovitostí a nájemce pozemků v zahrádkář-
ských koloniích dle rozlohy pozemku. Podmínkou předání kompostéru občanům je odevzdání vyplněného dotazníku v požadovaném termínu.

Odevzdáno bylo 155 vyplněných dotazníků.

Předávání bude probíhat v termínu od pondělí 9. 10. 2017 do pondělí 30. 10. 2017 na sběrném dvoře, rozvoz pak v úterý 31. 10., ve středu 1. 11. a v sobotu 4. 11. 2017.

Občané, kteří odevzdali vyplněný dotazník v řádném termínu, si kompostér převezmou způsobem uvedeným v dotazníku:

1. osobně v areálu technických služeb v Příbramské ulici ve dnech:

Pondělí 8.00 – 10.30 hodin        9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. 

Čtvrtek 12.00 – 14.30 hodin       12. 10., 19. 10., 26. 10.

Sobota 8.00 – 11.00 hodin         14. 10.

2. v určený den a hodinu Vám kompostér dovezeme na adresu uvedenou v dotazníku:

Úterý 10.00 – 14.30 hodin          31. 10.   

Středa 12.00 – 16.30 hodin          1. 11.

Sobota 8.00 – 11.00 hodin           4. 11.

Společně s kompostérem každý občan obdrží praktické rady s návodem: „Kompostování v  kompostéru“.

Občané, kteří doposud neodevzdali vyplněný dotazník a mají zájem o uvedený kompostér, musí dotazník odevzdat nejpozději do pátku 20. října 2017 do podatelny Městského úřadu Rotava v úředních hodinách:

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek: 8.00 – 11.30 12.00 – 15.00

Pátek: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 

Pro tyto občany bude zajištěno předání kompostéru v areálu technických služeb v Příbramské ulici ve dnech:

Pondělí 23. 10. a 30. 10.      8.00 – 10.30 hodin

Čtvrtek 26. 10.                     12.00 – 14.30 hodin

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 777 926 550, popř. emailové adrese: caslavova@rotava.cz, (D. Čáslavová, vedoucí Odboru rozvoje a investic města).

Věřím, že tímto krokem přispějeme ke zlepšení kvality životního prostředí města Rotavy.

Vaše starostka Iva Kalátová

 

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

v dnešním příspěvku se budu věnovat pouze jednomu tématu a tím je problematika bydlení v „prodaných“ bytových domech u nás ve městě. Mezi občany se začíná projevovat velká nespokojenost s tím, že se do některých bytů na sídlišti stěhují nájemníci, kteří svým špatným chováním obtěžují slušné sousedy, většinou vlastníky ostatních bytů v domě. Nepořádek, ničení majetku a hluk, to vše začíná být neúnosné a soukromníci, kteří tyto byty vlastní, ve většině případů problémy neřeší.

Nemohu nechat bez povšimnutí skutečnost, že se mezi občany šíří pověsti o tom, že za tuto situaci může současné vedení města, které údajně cíleně do některých bytů tyto občany umísťuje. Mohu zodpovědně prohlásit, že tato informace není v žádném případě pravdivá.

Bytový fond v Rotavě je tvořen téměř 1000 byty, z toho je pouze 268 bytů v majetku města Rotava. To znamená, že pouze v těchto bytech vedení města rozhoduje o jejich obsazení nájemníky.

Pro Vaši orientaci připojuji v tomto vydání přehled bytů, které jsou v majetku města. Pouze o nich může rada města rozhodnout, komu je přidělí…. Ale těchto bytů se problémy většinou netýkají.  Nájemníci mají krátkodobé smlouvy, a pokud jsou na ně oprávněné stížnosti nebo městu neplatí nájem a služby, není jim smlouva prodloužena.

Ostatní byty jsou družstevní, nebo jsou součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterých je v Rotavě 18. Od roku 2012 vykonává město Rotava na základě mandátní smlouvy ekonomickou a technickou správu pro 10 společenství. To znamená, že zabezpečuje pro jednotlivá SVJ tyto činnosti: vedení účetnictví, evidenci úhrad jednotlivých vlastníků, údržbu a opravy společných částí domů, revize, řešení dlužníků a další administrativní činnosti spojené se správou domu. V žádném případě však vedení města, ani žádný ze zaměstnanců úřadu, nemůže ovlivnit nakládání se soukromým majetkem, kterým jednotlivé byty jsou. Každý vlastník bytové jednotky může se svým vlastnictvím v mezích platných zákonů nakládat, jak sám chce – může byt užívat, prodat nebo pronajmout.

Problémy se tedy týkají nájemníků těch bytů, které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

V roce 2012 byla schválena nová strategie bytového hospodářství, jejíž součástí bylo mimo jiné i to, že město pomůže společenstvím (SVJ) s vykoupením bytů po dlužnících. K tomu bylo potřeba, aby SVJ nabídlo konkrétní byt městu. K dnešnímu dni se podařilo takto vykoupit a „zachránit“ 27 bytových jednotek. Bohužel se často stávalo i to, že byt původní majitel prodal sám nebo prostřednictvím realitní kanceláře někomu jinému, protože za něj dostal více peněz. Takto si některé byty koupili ti, kteří je neměli pro potřebu vlastního bydlení, ale právě k „podnikání“. Většinou tito vlastníci vůbec v Rotavě nebydlí a své byty pronajímají těm nájemníkům, kterým rada města neschválila přidělení městského bytu. Často jsou tito soukromí vlastníci upozorněni předem na skutečnost, že se jedná o problematické občany, ale bezvýsledně. Místo tzv. sociálního začleňování dochází díky přístupu těchto „podnikatelů“ k sociálnímu vyčlenění slušných lidí, což je naprosto nepřijatelné, ale v současné době bohužel zákonem tolerované.

Sama vnímám tuto problematiku velmi intenzivně i proto, že bydlím na sídlišti v bytě, který je součástí SVJ. Plně si uvědomuji, že vždy záleží na tom, kdo byt vlastní a jak s ním naloží.

Do nedávna bylo vedení města prakticky bez možnosti se s touto situací nějak vyrovnat, ale změnou zákona o sociálních dávkách (od června je platná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi) se otevřela možnost pro některá města, aby vydáním tzv. opatření obecné povahy zamezila vyplácení doplatku na bydlení. Pečlivě jsem tuto možnost zvažovala, protože se samozřejmě může stát, že postihne i ty, kteří by na toto opatření doplatili nespravedlivě. Ale pro ty přece máme pomoc prostřednictvím spolupráce se sociálním pracovníkem, a proto jsem se rozhodla, že zastupitelům na jednání 25. září předložím návrh, abychom toto opatření nechali zpracovat. Musíme využít každou zákonnou možnost, abychom situaci v těchto lokalitách změnili k lepšímu.

Jsem si vědoma toho, že se jedná svým způsobem o nepopulární opatření, ale přesto věřím, že se zastupitelé přikloní k mému návrhu a bude odsouhlasen.

Co přináší opaření obecné povahy? Tímto opatřením se vyčlení problematické lokality – ulice, jednotlivé domy nebo vchody, v nichž se příjemcům dávek nebude vyplácet část dávek hmotné nouze. Konkrétně se jedná o doplatek na bydlení, jenž sice nepředstavuje v tomto případě zásadní část sociálních dávek, ale do příjmů těchto osob i tak citelně zasáhne. Ti, kteří si v Rotavě koupili nebo koupí byty, budou muset respektovat to, že každý, kdo se u nich bude ucházet o bydlení, nebude mít na doplatek na bydlení nárok.

Zároveň se na Vás obracím s prosbou, abyste v zájmu úspěšného řešení této situace hlásili zejména narušování veřejného pořádku a občanského soužití okamžitým voláním MP, APK nebo policie ČR.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVENEC

 

Vážení spoluobčané,

na začátku letních prázdnin tradičně vychází dvojčíslo našeho Zpravodaje. Školáci si vychutnávají plnými doušky první dny dvouměsíčního volna, na které se celý školní rok těšili, a my dospělí vyhlížíme dovolenou, byť s obavami, jestli nám vyjde počasí.

Pátek 30. června – závěr školního roku jsme prožili předáním vysvědčení a posledním zvoněním v sále Slovanského domu, při kterém se rozloučili deváťáci a předali pomyslnou štafetu budoucím prvňáčkům.

V posledním červnovém týdnu se konalo zasedání zastupitelstva města. Jednání trvalo téměř čtyři hodiny a na programu byly některé body, se kterými bych Vás chtěla seznámit.

Byla projednána a schválena účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2016 – dokumenty, které vypovídají o našem hospodaření, jehož výsledkem byl přebytek 13 milionů. Kč. Část byla použita na splátky úvěru a zbývající uspořené prostředky (11 milionů Kč) navýšily naši finanční rezervu na bankovních účtech na konečnou částku 35 milionů Kč. Opět se jednalo o velice úspěšný rok. Součástí schvalovaných podkladů byla i zpráva o přezkoumání hospodaření, které provádí krajský úřad dvakrát v průběhu každého roku a jehož předmětem je prověření dodržování zákonných povinností. Závěr hodnocení byl „bez chyb a nedostatků“, což je vizitkou práce všech zaměstnanců, a já jim tímto děkuji za perfektně odvedenou práci.

31. 12. 2017 skončí smlouva o provozování tepelného hospodářství s firmou BWB SANT s.r.o. Proto byl vedoucím odboru tepelného a vodního hospodářství předložen zastupitelům návrh, aby tepelné hospodářství v dalších letech provozovalo město vlastními silami. Návrh byl schválen a v září by měla být projednána kalkulace nákladů na rok 2018. Věřím, že tímto rozhodnutím dojde ke snížení ceny za teplo a ohřev teplé vody.

V letošním roce jsme podali žádosti o poskytnutí dotačních prostředků do více než desítky výzev. Dosud schválené projekty tak přinesou do rozpočtu města úsporu více než 20 milionů korun a některé další žádosti ještě čekají na vyhodnocení.

Mimo jiné se jedná o finance, kterými bez navýšení rozpočtu pokryjeme náklady na mzdy a vybavení nových asistentů prevence kriminality nebo domovníky, kteří se budou od příštího roku na plný úvazek starat o společné prostory domů v majetku města. Schválena je také dotace na rekonstrukci jedenácti bytových jednotek, finanční příspěvek z rozpočtu  Karlovarského kraje na akci „Výlet do pohádky“, pro knihovnu pořízení výkonného počítačového programu z výzvy ministerstva kultury nebo prostředky na pořízení štěpkovače a domácích kompostérů pro občany města z operačního programu životního prostředí.

Štěpkovač je velmi praktickým pomocníkem, který umožňuje zpracovat například spadlé větve ze stromu. Bez štěpkovače bychom tyto větve neupotřebili, maximálně bychom je mohli použít na zatápění. Díky štěpkovači, který dokáže bez větších problémů nadrtit i větve o větším průměru, se dá vzniklá rozdrcená hmota využít například ke hnojení. Právě nadrcené větve mohou být vhodným posypem pod stromy a keře, které nám rostou na zahradě. Drť pomáhá k lepšímu vyživování půdy, která je tak kvalitnější. Náš štěpkovač nebude využíván pouze pro potřeby veřejného prostranství, ale budou si ho moci objednat i občané na likvidaci vlastního odpadu.

Domácí kompostování je jednoduchý způsob, jak omezit podíl odpadů ze zahrad a kuchyňského bioodpadu. Domácí kompostování je možno organizovat právě v kompostérech a občané zemí Evropské unie věnují kompostování stejnou péči jako ostatním zahrádkářským činnostem. 400 domácích kompostérů bude nabídnuto zdarma těm občanům Rotavy, kteří mají samostatné zahrádky nebo zahrádky u rodinných domů. O tom, jakým způsobem dojde k rozdělení kompostérů, Vás budou včas informovat zaměstnanci městského úřadu. Ale to předbíhám. Nejdříve je potřeba štěpkovač a domácí kompostéry nakoupit .

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásnou dovolenou a dětem báječné prázdniny.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

v  posledních dnech se na městský úřad často obracíte se stížností na cenu za vodné a stočné. Výše ceny se Vám zdá neúměrně vysoká. Musím s vámi v tomto ohledu souhlasit. Ale tato cena je v současnosti ze strany města neovlivnitelná. Proto je na místě si opět připomenout, proč a jakým způsobem se u nás cena určuje.  Souvisí s povinností vypočítat cenu za vodné a stočné podle finančního modelu, jehož schválení bylo podmínkou, aby město získalo dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Tento způsob výpočtu ceny musí být dodržován po dobu udržitelnosti projektu, tedy 10 let a takto byly zastupitelstvem města v roce 2010 podmínky odsouhlaseny.

Jediné, co můžeme během této doby pro vás občany udělat, je to, že na základě podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné snížit cenu pro vodné a stočné pro daný rok na úroveň tzv. sociálně únosné ceny vypočtené podle metodiky státního fondu životního prostředí. Tuto možnost využíváme každý rok, i přesto je výsledná cena vysoká.  

S naší školou letos společně oslavíme její 50. narozeniny.

Mnoho jednání, odkladů a průtahů předcházelo konečnému rozhodnutí potřebě výstavby nového školského zařízení. Ještě v říjnu 1965 se na místě nynějšího školního areálu rozprostíralo rozsáhlé vřesoviště. V prosinci 1965 byla stavba zahájena a v srpnu 1967 byl dokončen poslední (pátý) pavilón. Stavební náklady, včetně zabudovaného zařízení, činily 9 250 000 Kčs.

Přestřižením stuhy u dveří do vstupní haly byla dne 2. září 1967 slavnostně otevřena nová základní škola na Nové Plzni, tehdy ještě s názvem 2. základní škola. Činnost školy byla zahájena se 470 žáky v 19 třídách a 2 odděleními školní družiny. Ve škole pracovalo 40 zaměstnanců. (Zdroj: webové stránky ZŠ Rotava).

V letech 2013 až 2014 byla díky poskytnuté dotaci provedena rekonstrukce základní školy, která zahrnovala opravu střechy, výměnu oken i zateplení, což přináší každoročně úsporu téměř půl milionu v nákladech na její provoz.

Co vlastně vytváří a formuje školu? Samozřejmě, že všichni, kteří ji v dané době navštěvují. Zaměstnanci i žáci, jen ji každý vnímá  jinak. Na jedné straně jsou to pedagogové – učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, ale také další zaměstnanci školy – uklízečky, kuchařky či školník. Jejich pohled je určován především tím, jak jsou zařazeni ve svých profesích a plní si své povinnosti. Příprava, vyučování, opravy úkolů, písemek, návrh jídelníčku, drobné opravy, úklid a stovky dalších činností k zabezpečení chodu školy. A zároveň se potýkají s neustálými změnami zákonů, které limitují jejich práci.

Na druhé straně ti, kteří jsou ve věku dětí školou povinných - někteří z nich chodí do školy rádi, jiní tuto povinnost vnímají jako něco, co je naprosto zbytečné. Samozřejmě nemohou pochopit, proč by se zrovna oni měli učit matematiku nebo češtinu a proč si vlastně učitelé stále něco vymýšlejí…

My dospělí vzpomínáme na školu z pohledu bývalých žáků. Vzpomínáme na období, kdy jsme chodili do školy: na svou školu, na svou třídu, své učitele, na spolužáky, školníka nebo kuchařku. Při různých výročních setkáních po ukončení „základky“ již s odstupem času a s patřičným nadhledem probíráme nezapomenutelné zážitky ze školních lavic, nepřiznané průšvihy, ale i první lásky.

Ale napadlo někoho z nás, kolik za těch 50 let prošlo školou žáků, kolik učitelů každé ráno vešlo do tříd na zahájení hodiny, kolik bylo předáno vysvědčení, kolik se spotřebovalo křídy, kolik bylo zlámaných pravítek nebo kolik hektolitrů polévky nám kuchařky uvařily?  Dovedete si představit kolik slibů a tajemství v sobě ukrývají všechny školní zdi?  A kolik žáků se rádo vrací, aby si vybavili své vzpomínky?

Škola – základ života. Pravdivá slova, která jen podtrhují význam a důležitost existence každé školy.

Dovolím si proto poděkovat všem, kteří se na výchově a vzdělání mladé generace v Rotavě jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí a popřát naší škole do další padesátky zdraví a sílu překonávat všechny překážky. Všem zaměstnancům přeji mnoho trpělivosti a častý úsměv ve tváři a také, aby bylo v budoucnu Vaše povolání vnímáno s větší úctou a respektem nejen od žáků a jejich rodičů, ale i od široké veřejnosti.

 

Iva Kalátová, starostka města

 


 

 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

poslední březnové středy, kdy jsem se s místostarostou Jiřím Vondrou zúčastnila slavnostního předávání cen v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v německém Schönsee.  Cena „Brückenbauer - Stavitel mostů“ byla poprvé udělena v roce 2007. Nejedná se o mosty, na které je potřeba projektová dokumentace nebo stavební povolení, ale přesto jsou stejně důležité. Stavět mosty a cesty k porozumění mezi lidmi a jejich pomocí je  učit najít své poslání, respektovat rozdíly mezi lidmi, diskutovat o různých tématech a hledat řešení problémů, nedokáže každý.  Petr Rojík má tento dar v sobě, což nám již mnohokrát dokázal. Proto jako jeden ze sedmi laureátů převzal tuto významnou cenu za neúnavnou práci, která významně přispívá k soužití mezi českými a bavorskými sousedními regiony, za úsilí o zachování kulturního dědictví německé menšiny v České republice a za snahu o podporu vzájemné tolerance. Je mi ctí, že mohu Petru Rojíkovi jménem nás všech poblahopřát k dalšímu významnému, tentokrát mezinárodnímu ocenění.

Téměř pět set dětí ze základních a mateřských škol z Rotavy, Jindřichovic, Kraslic a Oloví se ve středu 12. dubna dopoledne zúčastnilo DNE S BESIPEM a složkami IZS na našem fotbalovém hřišti. V odpoledních hodinách si pak mohla nejrůznější vystavenou záchranářskou techniku prohlédnout i široká veřejnost.

Velký zájem poutala technika dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – cisternové stříkačky a třicet metrů vysoká výsuvná plošina, ze které   slaňovali členové Horské služby Bublava. Služební auta, motocykl a terénní čtyřkolku předvedla dětem také Policie ČR. U dalšího z řady stanovišť si děti zopakovaly základy první pomoci. Školákům se líbila práce policejního psovoda, jenž v ukázce hravě zneškodnil pachatele. Zájem budili rovněž vodní záchranáři, sanitka zdravotnické záchranné služby a stan BESIP, který se tímto způsobem soustřeďuje na prevenci bezpečnosti silničního provozu. Větší děti BESIP zábavnou formou vyzkoušel ze znalosti dopravních značek, za odměnu je nechal řídit na simulátoru motorku nebo auto a na  simulátoru nárazu si pak děti vyzkoušely, jak je důležité být v autě připoutaný. 

O úspěchu akce není pochyb. Dovolím si na tomto místě citovat emailovou korespondenci, která patří všem členům realizačního týmu (M. Elízovi, R. Hoškovi, Z. Harapátovi a L. Dupalové, J. Fritzovi, asistentům PK a B. Zemanovi): „Vážená paní starostko, dovolte mi, abych vám alespoň prostřednictvím e-mailu poděkovala za akci  s BESIPEM a složkami IZS, na kterou jste pozvala naši školu.  Kolegové se vrátili zcela nadšení a spokojení, stejné reakce  vyslechli i od dětí v autobusu.“(Mgr. Ivona Šípošová, ředitelka Základní školy Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace).

Já osobně všem děkuji za perfektní spolupráci: jedna schůzka - rozdělení požadavků mezi jednotlivé členy a pak již jen telefonické potvrzení splněných úkolů a všichni jsme jen doufali, že dětem zážitky nezkazí počasí. A nezkazilo. Věřím, že se příští rok opět setkáme.

Zbývá již jen doplnit, že sponzorem akce byla společnost Lesy ČR a o stravu pro účinkující se postaral pan Hertl.

6. dubna jsme jednali o stavu silnic s 1. náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu Martinem Hurajčíkem, který přijal moje pozvání. Jednání předcházel tříhodinový výjezd do terénu v doprovodu starostů po mikroregionu Kraslicka. Této první části se zúčastnili i zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje – technický náměstek Petr Šťovíček a správní náměstkyně Martina Svojtková. Tématem byl neuspokojivý stav krajských silnic nižších tříd, snaha demonstrovat nespokojenost obyvatel Kraslicka s rozbitými vozovkami a přesvědčit zodpovědné orgány, aby při plánování velkoplošných oprav věnovaly mikroregionu větší pozornost.

Část pracovní porady byla věnována problému ničení místních komunikací soukromými těžařskými firmami. Starostové navrhují, aby firmy ve smlouvách měly vyjmenovány povolené svozové trasy a obce by o těchto trasách a svozových časech měly být předem informovány. Dá se předpokládat, že jde jen o začátek problému, protože těžba dřeva v této části Krušných hor se bude postupně rozšiřovat.

Jsem přesvědčena o tom, že spolupráce s krajem pomůže našemu městu při řešení i jiných problémů.

V dubnu z funkce místostarosty odstoupil Martin Elíz. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za spolupráci a za to, že této funkci podřídil maximum a vždy jednal v zájmu všech občanů. Jsem velice ráda, že bude dál pracovat ve vedení města ve funkci člena rady města, do které byl na II. zasedání zastupitelstva zvolen. 

Iva Kalátová, starostka města

 

Informace pro občany

Život v každém městě určuje a výrazně ovlivňuje chování občanů. Ne všichni nám svým způsobem života společné soužití usnadňují. Mnozí z Vás se opakovaně dotazují na nepříjemné události uplynulého měsíce. Proto Vám v tomto čísle přináším tiskové zprávy PČR tak, jak jsme je obdrželi se všemi informacemi, které je možné zveřejnit.

Iva Kalátová, starostka města

 

Vražda v lese na Rotavě

KARLOVARSKÝ KRAJ – Motivem byly osobní vztahy. 

V lesním porostu v okolí Rotavy byl nalezen 1. 4. 2017 rodinným příslušníkem 60letý muž bez známek života. Muž měl v těle několik bodných ran a případem se začali okamžitě zabývat krajští kriminalisté.

Během několika hodin se podařilo zjistit podezřelého, kterým je 61letý muž. Ten se kriminalistům k činu doznal. Důvodem útoku byly osobní vztahy mezi nimi. Na poškozeného muže měl zaútočit a způsobit mu bodná zranění, kterým podlehl.

Při širším ohledání místa činu se podařilo nalézt policejnímu psovodovi se služebním psem vražednou zbraň.

Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání 61 letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy dle ust. § 140 odst. 2 trestního zákoníku. Následně podali podnět státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Plzni k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce návrh akceptoval a soudce muže poslal do vazby.

V případě odsouzení hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody ve výši 12 až 20 let.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

 

Spadla klec

SOKOLOVSKO - Soud na muže uvalil vazbu. 

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 30 a 31 let. Jednatřicetiletého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a zločinu vydírání. Mladšího z mužů pak kriminalisté obvinili jen ze spáchání zločinu vydírání.

Starší z obviněných od února roku 2015 do začátku února 2017 nejméně ve 235 případech distribuoval drogu pervitin, které prodal přes 200 gramů a ve 4 případech distribuoval drogu marihuana, které prodal 2 gramy. Za prodej drog utržil celkovou částku kolem 110 tisíc korun.

V průběhu této doby, koncem října loňského roku,

prostřednictvím sociální sítě vyhrožoval jednomu z konzumentů likvidací, pokud o něm bude v souvislosti s distribucí drog hovořit před policií. Společně s mladším pachatelem pak v březnu letošního roku nutili pod pohrůžkou násilí jiného 20letého konzumenta, aby křivě vypovídal u okresního soudu v dřívější trestní věci jednoho z obviněných. Ten ze strachu výpověď u soudu skutečně změnil. Jednatřicetiletý obviněný již v minulosti drogy distribuoval a byl za to i odsouzen.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podněty k vydání návrhů na vzetí obviněných do vazby. Soudce pak poslal staršího muže do vazby. Vyšetřování druhého z obviněných bude probíhat na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí staršímu z mužů až desetiletý trest odnětí svobody. Mladšímu z obviněných pak v případě prokázání viny hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Věra Hnátková


 

 

 

DUBEN

Vážení spoluobčané,

měsíc duben tohoto roku je pro naše město opravdu výjimečný, proto si dovolím věnovat celý svůj  příspěvek  jediné události – 100. narozeninám pana Svatoslava Karpíška.

Pan Karpíšek se narodil 26. 4. 1917 v obci Lžín, jako nejmladší z osmi dětí rodičů Marie Karpíškové - Kuttanové a Jana Karpíška. Maminka Marie byla dcerou Karla Václava Kuttana, obchodníka se stavebninami, básníka a spisovatele. Otec Jan pracoval jako řídící učitel ve Lžíně, České Kubici, v Českém Krumlově, později v Kaplici.

Pan Svatoslav dokončil základní docházku v Jindřichově Hradci, kde rodina po smrti otce (od roku 1926) bydlela. Vyučil se zde automechanikem u automobilového závodníka Jana Kubíčka, který si svého učně brával na závody jako mechanika. Znal osobně i naší nejznámější závodnici Elišku Junkovou. Jako mladý chlapec chodil do místního hostince U Kůrků stavět kuželky

– za drobnou úplatu, která byla vítanou pomocí pro maminku a domácnost, neboť maminka byla v té době již vdova. Z pomocníka a stavěče kuželek se stal časem dobrý hráč. Zde se setkal také se známou osobností našich kulturních dějin, malířem Josefem Ladou, který také chodíval hrát kuželky. Rodiny Kůrkova a Ladova byly v příbuzenském vztahu.

Po vyučení odešel na jeden rok do Košic. Než na podzim roku 1936 narukoval na vojnu, stal se Mistrem Jižních Čech na 100 m volným způsobem na plaveckých závodech v Českých Budějovicích. Na vojně sloužil u tankistů v Turčanském Sv. Martině.

Po vojně mu pomohla sestra sehnat místo ve firmě Bří. Micherových v Praze Holešovicích – v závodě na výrobu vodoměrů a plynoměrů. Pracoval zde jako montér a soustružník. V letech 1940 – 1942 byl pan Karpíšek totálně nasazený v Německu. V roce 1945 se účastnil povstání v Praze a osvobozování Prahy, byl velitelem bojové čety citadely na Vyšehradě.

Po válce pracoval 3 roky v konzervárně Tomášek a Sherberger v Lysé nad Labem jako strojník, řidič nákladního vozu, nákupčí a správce. Z Lysé nad Labem se přestěhoval do Krásného Jezu ke strýci, který byl zemědělec. Pomáhal mu s hospodářstvím, ale od roku 1949 začal pracovat na dráze.

Práce na dráze mu profesně naplnila život až do důchodu. Nejdříve pracoval jako traťový dělník, později se stal návěstním dozorcem na trati Krásný Jez – Nové Sedlo – K. Vary. Později tratě Krásný Jez – K. Vary, Tršnice – Luby u Chebu a naposled Krásný Jez, Bečov, Toužim, Štědrá – Protivec, Bochov. Pracoval zde i syn Ivan, později odešel do Boru u Tachova, kde žije doposud.

Pan Svatoslav odešel do důchodu přesně v den svých 60. narozenin. V roce 1999 se přestěhoval do Rotavy za svým synem Zdeňkem. Bydlí s ním a jeho rodinou v dvojdomku v ulici Nová Plzeň. Kromě dvou synů měl ještě dvě dcery – Svatoslavu a Blanku.

Často vzpomíná na zážitky ze svého pestrého života, ale také se těší současností, vnoučaty a pravnoučaty. Také rád kreslí a vzpomíná na setkání s Josefem Ladou. Velmi si vážil svých strýců, bratrů maminky – Karla Kuttana a Václava Kuttana, kteří bojovali v 1. světové válce a byli u vzniku samostatného Československa dne 28. 10. 1918. (Zdroj: Kronika města)

Vážený pane Karpíšku, je mi ctí, že Vám budu moci jménem všech občanů Rotavy popřát k tak významnému životnímu jubileu při osobním setkání.

Iva Kalátová, starostka města

 

 


 

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v tomto čísle našeho Zpravodaje seznámila s tím, jak vypadá současná organizační struktura městského úřadu, který prošel mnoha změnami. Rada města na podzim loňského roku schválila dodatek k organizačnímu řádu, který v sobě zahrnoval jednak zřízení pozice tajemníka/tajemnice městského úřadu a zároveň rozdělení jednotlivých agend do nově zřízených odborů – odboru ekonomiky a majetku (OEM), odboru tepelného a vodního hospodářství (OTVH), odboru rozvoje a investic (ORIM) a odboru kultury a sociálních věcí (OKS). Beze změny zůstal pouze odbor správních agend a personalistiky (OSAP).

Na základě výběrových řízení na obsazení pracovních pozic tajemníka /tajemnice a vedoucích odborů byla vedoucí místa obsazena takto: se souhlasem ředitelky krajského úřadu jsem do funkce tajemnice městského úřadu jmenovala paní Ing. Moniku Hurtovou. Ostatní vedoucí pracovníci byli jmenováni radou města. Odbor ekonomiky a majetku vede paní Ing. Adriana Havalová a pod jejím vedením bude OEM zabezpečovat rozpočet, nakládání s finančními prostředky města, účetnictví, pokladnu, místní poplatky, bytové hospodářství (správu bytového fondu), technickou a ekonomickou správu společenství vlastníků jednotek a evidenci movitého i nemovitého majetku, včetně pozemků a hrobových míst. Odbor tepelného a vodního hospodářství byl nově zřízen zejména proto, aby byla samostatně vyčleněna hlavní ekonomická činnost města, tedy provozování vodního hospodářství. Pokud zastupitelstvo města bude souhlasit, měla by do agendy OTVH od 1. 1. 2018 spadat také správa tepelného hospodářství. Vedoucím odboru je pan Karel Böhm.  Vedoucí odboru rozvoje města a investic je paní Dagmar Čáslavová a mezi hlavní činnosti odboru bude patřit údržba veškerého majetku města a veřejného prostranství, veřejně prospěšné práce, investiční akce, dotace, silniční úřad a veřejné osvětlení. Jednou z nejzásadnějších změn je vznik nového odboru kultury a sociálních věcí, kam byli převedeni stávající zaměstnanci organizačních složek KIC a knihovny a Pečovatelské služby. Vedoucím byl jmenován pan Bc. Zdeněk Harapát. Zatím bez obsazeného místa vedoucího zůstává odbor správních agend a personalistiky, na které je vypsáno výběrové řízení. Základními agendami jsou evidence obyvatel, matrika, přestupky, základní registry, archivace a skartace a zpracování mezd.

Chtěla bych popřát všem vedoucím úředníkům mnoho úspěchů v jejich spolupráci s ostatními zaměstnanci tak, abyste byli s jejich prací spokojeni především vy, občané. Věřím, že se to úřadu pod vedením tajemnice paní Ing. Moniky Hurtové podaří.

Protože je funkce vedoucího odboru neslučitelná s výkonem funkce zastupitele, přijala jsem rezignaci pana Karla Böhma a nově se zastupitelkou města stala Mgr. Martina Bečková, které tímto přeji mnoho úspěchů.

Někteří z Vás jistě zaznamenali změnu telefonních čísel pevných linek na úřad. Proto bych Vás chtěla upozornit na novou digitální ústřednu, která je v provozu od února. Díky tomu je možné volajícím přesměrovat telefonické hovory i na mobilní čísla zaměstnanců. Toto přesměrování  bude pro Vás občany zdarma.  V tomto vydání jsou uvedena pouze telefonní čísla na pevné linky podatelny jako hlavní ústředny a na vedení města. V dalším čísle Zpravodaje budou zveřejněny všechny činnosti městského úřadu tak, jak je mají v kompetenci jednotliví referenti, včetně e-mailových adres a telefonických kontaktů.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

 


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech po dlouhé době prožíváme pravou zimu. Určitě všichni znáte pana Rudolfa Kovaříka ze Šindelové, který sleduje počasí již čtyřicet let. Z jeho meteostanice na Rotavském potoce přichází pravidelně každý týden během celého roku podrobná předpověď do obcí nejen u nás na Kraslicku.

Když nastanou jakékoliv abnormální výkyvy, telefonujeme si každý den, v extrémních situacích i častěji. Informace o velkém suchu nebo naopak o velkých přívalových deštích, kdy se zvedají hladiny vodních toků, ale také o síle a směru větru (např. při požáru v loňském roce), přicházejí v potřebných intervalech, abychom věděli, jak se máme zachovat a mohli se co nejlépe připravit. Stejně tak tomu bylo během velkého přívalu sněhových srážek v letošním roce.

Požádala jsem pana Kovaříka, aby se s námi podělil o některé zvláštnosti zimních měsíců v předchozích letech. Letošní sněhový spad je zajímavý z hlediska časové osy - ještě 2. ledna 2017 nebyl sníh žádný a o 14 dní později již leželo 65cm sněhu. Toto srážkově velmi bohaté období je srovnatelné pouze s obdobím před deseti lety.  To byl sníh od prosince 2005 a v lednu již leželo 48 cm a následně pak připadlo tolik sněhu, že 11. února 2006 ho bylo 120 cm. Tato srážková bilance byla naprosto výjimečná a není zaznamenána od začátku měření na stanici v Šindelové, tedy od ledna 1986.

Zajímavé jsou i hodnoty maximálního množství napadaného sněhu, které dokládají naprosto odlišný charakter zim v období od roku 2012. Před čtyřmi lety to bylo 64 cm sněhu, který napadl během prvních dvou měsíců v roce. O rok později bylo naměřeno 23. února maximum 30 cm za celou zimu. I v dalších letech dosahovaly naměřené hodnoty množství sněhu  hluboko pod normál. Dokonce v roce   2014 to bylo 13 cm, v roce 2015  31 cm a v loňském roce 27 cm. Všechna tato maxima byla naměřena shodně v průběhu měsíce ledna, v jeho druhé polovině. 

V těchto dnech se setkáváme s varováním před zhoršenou smogovou situací na většině území severní Moravy, ve středních Čechách a na severu Čech v Ústeckém kraji. Karlovarsko má v této smogové inverzní situaci štěstí. Je to díky reliéfu krajiny, kde tvoří Doupovské hory a Slavkovský les s Krušnohořím  písmeno „V“. Takto vzniká přirozená hradba proti pronikání znečišťujících látek do ovzduší našeho kraje z východních a severovýchodních částí republiky.  I přesto, že je u nás velkolom Jiří, nedochází ke znečištění ovzduší. Díky odlišnému charakteru produkce ostatních podniků   oproti Ostravsku jsou limity polétavého prachu PN10 naprosto v normálu a to platí i u oxidu síry.  Západní část kraje - celé Poohří odvětrává přirozeně na západ. 

Přestože mnozí považují pomoc pana Kovaříka za samozřejmost, dovolím si našemu „dvornímu meteorologovi“ touto cestou poděkovat nejen za pravidelnou a spolehlivou předpověď, ale především za nedocenitelnou pomoc při všech zmiňovaných krizových situacích.

Od vás, občanů, během těchto dnů přicházely časté připomínky k úklidu sněhu, ale také mnoho poděkování. Desítky hodin strávených s hrably a lopatami, stovky naježděných kilometrů, když sníh padal a padal, přidal se i silný vítr a nakonec extrémní mráz. Chvílemi se zdála veškerá práce marná. Proto bych chtěla osobně poděkovat všem, kteří s úklidem sněhu i s odstraňováním ledu ze střech pomohli - zaměstnancům úseku údržby veřejného prostranství i veřejně prospěšných prací, hasičům, ale i těm, kteří pomáhali dobrovolně. Velký dík patří panu J. Marouškovi, který souhlasil s tím, abychom sníh sváželi na jeho pozemky.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN

Vážení spoluobčané,

věřím, že jste prožili vánoční svátky podle svých představ a do roku 2017 jste vykročili tou správnou nohou.

Všechny akce, které se konaly během prosince, byly připravené v duchu vánoční atmosféry. Ať už to bylo již tradiční rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli, pouštění balónků s přáníčky pro Ježíška od našich nejmenších, koncert Střípků nebo předvánoční setkání seniorů s vedením města, podle vašich ohlasů za poslední dobu jedno z nejpovedenějších.  Každá příležitost nabízí možnost společně se setkat, na chvilku se zastavit a popovídat si o běžných starostech každého z nás, ale pokaždé je hlavním tématem příprava Vánoc a rozloučení s rokem, který má do svého zakončení doslova pár dní. 22. prosince jsem se sociálním pracovníkem navštívila seniory v jejich domově v sídle pečovatelské služby. Sešli jsme se u malého občerstvení stejně jako každý rok a povídali si především o životě v našem městě.

Jedno velké poděkování za spolupráci patří paní Jarmile Černé a bratrům Neradovým, kteří nám zapůjčili úžasné vlastnoručně vyrobené betlémy. Betlém bratrů Neradových je vystaven v prvním patře městského úřadu a můžete ho obdivovat až do 6. Ledna 2017.

Zvláštní atmosféru má půlnoční vánoční mše, která se u nás v Rotavě koná v kostele sv. Petra a Pavla. Na Štědrý večer se tak potkáváme s páterem Fořtem, který slouží mši pro věřící, ale i pro nás ateisty. Plný kostel, klid, víra a především vzájemné porozumění, to jsou slova, která snad nejlépe vystihují atmosféru těch několika desítek minut.  Jako kdyby se zastavil čas a my všichni, každý po svém, ale společně, nasloucháme hlasu našeho faráře. Vzpomeneme na všechny, kteří nejsou mezi námi, zazní nádherné písně, příběh z bible i ze současného života, farář svým slovem pohladí. Právě proto na půlnoční mši chodí nejen věřící, ale i mnoho dalších, pro které se tato událost stala nedílnou součástí Vánoc.

Zastupitelé se sešli na svém posledním zasedání ve středu 21. prosince v sále Slovanského domu. Na programu bylo také schválení podání žádostí o dotace a projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017.

V lednu budou podány žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Cestovního ruchu. První z nich obsahuje možnost získání finanční podpory na vybudování bezbariérového přístupu na městský úřad, bezbariérového WC v budově a slibovaného výtahu. Druhá dotace by měla poskytnout pomoc při vybudování informačního parku na prostranství, které vzniklo po demolici bývalé školy v Příbramské ulici. Název infoparku je „Rotava – brána do Krušných hor“ a budou zde umístěny orientační mapové tabule, které všem, kteří navštíví Rotavu, přiblíží nejen naše město, ale také jeho okolí. Třetí dotací je již tradičně žádost o dotaci pro asistenty prevence kriminality.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017 jako přebytkový. O investicích, které nás čekají v tomto  roce, vás budu informovat v příštích úvodnících zpravodaje.

Do nového roku vám všem přeji jen příjemné zážitky a setkání s dobrými lidmi.

Iva Kalátová, starostka města

 

 


 

ROK 2016

 

PROSINEC

Vážení spoluobčané,

je před námi poslední měsíc letošního roku, který již tradičně nabízí mnoho akcí spojených s předvánočním časem. 27. listopadu jsme již potřetí společně rozsvítili vánoční strom a přivítali tak první adventní neděli.  Co všechno je na letošní prosinec připraveno se dočtete na následujících stránkách. Přesto bych se s vámi chtěla zastavit u jedné akce, která je svým způsobem ojedinělá, a tou je představení nové knihy, jejímž vydavatelem je město.

Připomeňme si, že před třemi lety byl ve spolupráci s městem vydán po 86 letech český překlad knížky řídícího učitele H. Brandla „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“ (autorkou překladu je Mgr. Z. Čepeláková).  V roce 2015 u příležitosti oslav 50. výročí povýšení Rotavy na město jsme vydali 2 publikace. První publikace „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“ mapuje vývoj našeho města objektivem fotoaparátu a obsahem druhé publikace „Jak šel čas Rotavou“ je více než 40 stran textu o jeho historii, který je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945 (autorka M. Bečková).

Myšlenka vydat knihu o rotavských rodácích se zrodila u Petra Rojíka již v době vydání překladu Pověstí. Před více než rokem ke mně přišel a představil mi mladou ženu, budoucí hlavní autorku knihy Renátu Malou. Krátký rozhovor mě přesvědčil o tom, že tato mladá empatická žena velice dobře ví, do jak nelehké práce se chce pustit, ale zároveň je přesvědčena o tom, že se jí to podaří. Letos zastupitelé města na svém zasedání odsouhlasili potřebnou finanční podporu a kniha „Kdo tu všechno byl“ se tak dočká svého vydání.

A co o knize říká sama autorka? „Kdo tu všechno byl“ je mozaikou příběhů, které jsem si v letech 2014 až 2016 nechala vyprávět od rotavských občanů. Kniha má dvě části. V první jsou zachyceny podstatné události, které pamětníci zažili, než přišli do Rotavy. Dozvíte se zde, co si přinesli s sebou, proč do Rotavy přišli a jací přišli. Z obsáhlých příběhů jsem vybrala hlavně velké osobní události. Druhá část zrcadlí vzpomínky na jejich život v Rotavě, pohled na minulé rotavské události a současnou tvář Rotavy. Z nitek výpovědí jsem vyňala malé útržky a ty pak svázala v síť souvislé „sousedské paměti“. Jednotlivé kapitoly vzešly z témat, o kterých pamětníci sami chtěli mluvit. Každý z pamětníků vypráví příběh svým vlastním jazykem. Tyto jazyky společně vysoustružil předrotavský i rotavský život – mluvčí během své životní pouti pochytili mnohé zvláštnosti, takže se jejich řeči staly výjimečnými. Důležité však je, že jednotlivé řeči jsou si navzájem srozumitelné.

Útržky jsem kladla vedle sebe, jako kdyby se pamětníci potkali u Rohana, v obchodě, na Sídlišti, v lese nebo v kostele, a „o těch věcech“ spolu rozmlouvali. Pamětníci se někdy shodují, jindy si protiřečí, ale vždy se vyjadřují s určitostí. Jednotlivé výpovědi jsem provázala v jeden celek, protože paměť Rotavy je společnou pamětí všech Rotavanů. A nejen

Rotavanů – o událostech, které se Rotavy týkaly či týkají, mají co říct i její sousedé. Nechala jsem si proto vyprávět také v Šindelové a především v Kraslicích.“

 

Publikace vznikla jako vedlejší produkt internetového projektu Paměť národa. Cílem projektu je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.  Skládá mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost seznámit se s návrhem knihy před poslední korekturou, mohu říci, že Renáta Malá dokázala nemožné. Mnozí z nás neradi hovoří s neznámým člověkem o čemkoliv, natož pak o své minulosti. Ze všech vyprávění je však patrné, že všichni, se kterými mnohokrát hovořila, dokázali otevřít svou 13. komnatu a ochotně a bez zábran se o zážitky ze svého života podělit. A vůbec není poznat, že Renáta Malá nepochází z Rotavy. Ze samotného obsahu knihy je patrné, že není důležité, odkud člověk je, ale jaký má k danému místu vztah.

Přijďte 13. prosince od 17.00 hodin do sálu Slovanského domu, kde bude za účasti autorky a jejího kolektivu i dalších hostů kniha poprvé oficiálně představena. Součástí tohoto slavnostního podvečera bude i kulturní program a malé občerstvení.

Iva Kalátová, starostka města


LISTOPAD

Vážení spoluobčané

v tomto listopadovém úvodníku bych se s vámi chtěla zamyslet nad problematikou odpadového hospodářství a přiblížit vám, jak se s odpady vypořádáváme u nás ve městě.

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu je upraven vyhláškou a na každý rok zastupitelstvo města schvaluje jeho výši. Po dlouhé době se cena za sběr a svoz KO snížila z 500 Kč na 440 Kč za jeden kalendářní rok. Poplatek je povinen platit každý občan s trvalým pobytem v Rotavě a dále i ten, kdo je vlastníkem rekreačního objektu. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podmínky, za kterých je možné poplatek snížit,  případně poplatníka osvobodit.

Často se setkávám s připomínkami, které se týkají velkoobjemových kontejnerů i nádob na tříděný odpad – nedostatek některých nádob na určitých místech, malý počet sběrných ploch, ale také stížnosti na nepořádek a zápach kolem kontejnerů. Nepořádek uklízí zaměstnanci města v rámci veřejně prospěšných prací a myslím, že v tomto ohledu opravdu dělají vše, co je v jejich silách. Ale pomoci musí také každý z nás. 

Problémy se pokoušíme řešit postupně a snad i správným způsobem. V loňském roce jsme poprvé rozmístili kontejnery na bioodpad a podle předem stanoveného harmonogramu se je snažíme pro vás rozmísťovat tak, aby je měl každý v dosahu. Těchto nádob však není dostatek, proto se město pokusí získat finanční prostředky z dotace a to nejen na nákup velkoobjemových kontejnerů, ale i na domácí kompostéry. Takto jsou stanovené podmínky výzvy, která je právě aktuální a mohla by pomoci nám všem.

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí (to znamená, že jej ukládáme do nádob k tomu určených), se pak odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadu. Pokud bude naše žádost úspěšně vyhodnocena, mohli bychom získat sběrné nádoby na bioodpad a rozšít tak sběrná místa, ale zároveň bychom získali domácí kompostéry pro občany, kteří mají zahrádky - ať už samostatně nebo na pozemku u rodinných domů. Je na zvážení, zda by nebylo vhodné umístit kontejnery na bioodpad nebo domácí kompostéry i k panelovým domům, protože bioodpad není jen tráva z pozemku. Bioodpad produkuje každá domácnost. Jsou to odpady, které vznikají například v našich kuchyních - slupky od brambor, mrkví, banánů, ohryzky z jablek, květákové košťály atd. Věci, které normálně odhazujeme do směsného odpadu a které by po umístění do kompostéru také přestaly být odpadem. Tyto nádoby by byly v případě získání dotace všem zájemcům poskytnuty zdarma.

Druhým velkým problémem je třídění odpadu a sběr směsného komunálního odpadu. Opět se nabízí řešení získáním financí z dotace z operačního programu životního prostředí. Naším cílem je, abychom jednak doplnili samotné nádoby – podle těch typů, po kterých je největší poptávka, ale také navýšili počet sběrných míst. Výzva také umožňuje, abychom tyto plochy zrekonstruovali. Kontejnerová stání na tříděný odpad by tak měla vydlážděné zpevněné plochy a zároveň nově vybudované přístřešky, což by vyřešilo i estetický problém.

Věřím, že budeme v podání těchto žádostí úspěšní a takto uspořené finanční prostředky budeme moci využít tam, kde dotace není možná.

Přeji vám co nejpříjemněji strávené podzimní dny.

Iva Kalátová, starostka města


 

ŘÍJEN

Vážení spoluobčané,

v průběhu posledních měsíců jsem měla možnost seznámit se s příběhem, který na mě udělal velmi silný dojem. Jeho úzká vazba na život občanů našeho města, především s ohledem na historické události, mě přivedla k rozhodnutí věnovat tomuto tématu úvodník říjnového čísla našeho Zpravodaje.

Následující řádky jsou průřezem vzpomínek pamětníků i dochovaných písemností. Snažili jsme se je seřadit tak, jak postupně vznikaly a poskytly pro nás všechny ucelený obrázek o tom, jaký byl do dnešního dne osud jednoho stromu na prostranství před bývalým Albertem, kolem kterého procházíme.  Jen pamětníci vědí, že překrásná lípa má svůj nelehký osud a jak málo chybělo k tomu, aby byla pokácena.

Podklady z historie sbíral M. Elíz a sám k tomuto tématu uvádí: „Koncem listopadu 2015 mě navštívil pan Věnek Jirmus a začali jsme si povídat, jako už vícekrát, o městě a jeho historii. Dostali jsme se nějakou náhodou k roku 1968 a začalo vyprávění plné emocí a vzpomínek o tom, co se v našem městě dělo. O některých akcích jsem slyšel poprvé, některé znám z vyprávění od jiných pamětníků. Informace se vždy malinko liší podle vzpomínek a přístupu vypravěče – pamětníka.  Nejvíce mě zaujalo vyprávění, které se týkalo „stromů svobody“, tedy přesněji řečeno „stromů republiky“, které se sázely v roce 1968 k výročí vzniku samostatného českého státu. Jednalo se o lípy a ve městě jich bylo zasázeno více a na různých místech. Po nějaké době jsem panu Jirmusovi zavolal a řekl, že příběh kolem stromů je zajímavý a bylo by dobré udělat něco pro jeho uchování, není totiž zanesen do kronik a informací je opravdu málo.  S časovým odstupem bych řekl, že něco podobného čekal a měl radost. Během několika dní donesl první podklady a začali jsme sbírat informace. Stejně jako již mnohokrát nám pomohl pan O. Glos, který s úžasným nadhledem pootevřel dvířka svých vzpomínek.

Podle všech dostupných informací můžeme říci, že v roce 1968 byly v našem městě sázeny k padesátému výročí vzniku samostatného státu stromy svobody. Byly to lípy, které měly u kmenů barevné kůly s českou trikolórou.  Dvě lípy byly zasazeny v prostoru před dnešní budovou MěÚ, kde v té době bylo autobusové nádraží. Další stromy byly vysázeny například u základní školy nebo za tehdejším MNV (v období, kdy byl starostou pan Václav Hnilička). Osud lípy, který se snažíme přiblížit, byl zajímavý i tím, že zůstala na zmiňovaném místě, tedy před dnešní budovou MěÚ.  Druhá byla patrně poražena nebo zničena vandaly. Zde se informace rozcházejí. Socha stojící na tomto prostranství byla přemístěna  před základní školu.  Pro polohu ve středu sídliště a v souvislosti s vývojem událostí se stromu začalo v určité skupině občanů říkat strom svobody a poté lípa svobody. Ne všichni si přáli, aby strom byl v dobré kondici…  Někteří dokonce dle sdělení měli zájem jej odstranit. To se téměř povedlo, když  v roce 1989 začaly práce na základech dnešní budovy MěÚ a strom překážel a měl být pokácen. Po složitém jednání se našla varianta, že se strom pokusí přesadit. Došlo tedy k radikálnímu řezu, aby přesazení tehdy už více než dvacetiletý strom přežil a opět se rozrostl do krásy. Strom byl přesazen na prostranství u tehdejší samoobsluhy a trvalo nějaký čas, než se rozrostl. Když se na něj podíváme, je dnes opravdu překrásný.“ Tolik shrnutí M. Elíze.

Ať už se historie podílela na osudu této krásné lípy jakýmkoliv způsobem, shodli jsme se na tom, že se pokusíme pro tento strom po zaměření a dalším potřebném administrativním řízení získat statut památného stromu.  Bude opatřen tabulkou s nápisem, ke které grafický návrh připravil pan Glos.

Tabulka bude v klidné atmosféře odhalena 28. října v památný den vzniku samostatného státu.

To, že se této události nedožil pan Jirmus a další občané nás velice mrzí, ale jejich odkaz tak nebude zapomenut ani pro budoucí generace.

Iva Kalátová, starostka města

Martin Elíz, místostarosta města

 


 

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

prázdninové měsíce jsou za námi, ale přesto se pojďme společně vrátit k některým událostem.

V týdnu od 18. do 22. července se v prostorách zasedací místnosti v přízemí městského úřadu konal příměstský tábor, který pořádali policisté z Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje v rámci prevence. V samostatném příspěvku se dozvíte o této akci více a na webových stránkách jsou ve fotogalerii uveřejněny fotografie.

Nová akce pro letní prázdninové dny, kterou uspořádala Lucie Dupalová z KIC, měla název „PRÁZDNINOVÝ DEN“ - den pro malé i velké, zábava pro každého.  Nejvíce si svůj program užily děti, které se pobavily nejen při loutkové pohádce a při divadelním představení, ale navíc se i samy mohly zapojit do různých zajímavých činností. Při výrobě loutek a travnatých panáčků dětem vypomáhali rodiče a pak se malí návštěvníci vyřádili při dětské diskotéce. I pro dospělé byl připraven  hudební program - vystoupení známé kapely Z ULICE, úspěch slavila i  hostující skupina LOLA z Prahy. Škoda, že nebylo lepší počasí, takže děti nemohly využít připravené venkovní sportovní  aktivity.  Déšť také udělal čáru přes rozpočet těm, kteří se těšili na opečené špekáčky. I přesto se všichni dobře bavili. Věřím, že stejně úspěšné budou i další akce.

Od roku 2013 platí možnost přidělení placeného parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické osoby  za poplatek  1.500,- Kč na jeden rok v parkovacích zónách na sídlišti. Výběr lokalit se soustředil na oblast samotné ulice Sídliště, dále na parkoviště za blokem č. 9 a parkoviště u sportovní haly. Paradoxně jsme se ale dostali do situace, která s sebou přinesla i nedostatky. Předplacených  parkovacích míst bylo tolik, že málokdo další mohl najít volné místo k zaparkování, zejména v části sídliště směrem ke zdravotnímu středisku. Částečně pomohlo vybudování parkoviště s jedenácti místy naproti bloku č. 6. Přesto se  žádná další místa pro rezervaci navyšovat nebudou, je  možná jen náhrada za uvolněné stávající místo.  

Problematiku nedostatku parkovacích míst řešili v červenci i zastupitelé. Na základě žádosti sedmi opozičních zastupitelů bylo zasedání svoláno v mimořádném termínu. Na programu byla žádost o zastavení prací  na výstavbě nových parkovacích míst.   Z jednání bylo patrné, že se naše názory na způsob řešení  problému ohledně navýšení počtu parkovacích míst rozcházejí. Po dlouhé diskuzi bylo schváleno, aby započaté práce na vybudování parkovacích míst právě v okolí zdravotního střediska a naproti bloku č. 5 pokračovaly. Zároveň proběhla diskuze na téma kácení stromů, které se právě v těchto místech nacházejí.  Rozhodnutí o kácení stromů patří do přenesené působnosti obce, to znamená, že o problematice rozhoduje úředník městského úřadu a vydání rozhodnutí má svá pravidla. Přesto doplnili zastupitelé do usnesení a nadpoloviční většinou schválili dočasné odložení kácení dřevin v rámci této akce. V souvislosti s tím byl schválen návrh, aby byla provedena studie zeleně v našem městě, která by zahrnovala nejen údržbu té stávající, ale také plán na její obnovu v dalších letech. Již v minulosti musely být vykáceny  v mnohem větším množství stromy, které bránily vybudování parkovišť za blokem č. 9, u bloku č. 2 a č. 25. Vždy byly a stále budou tato rozhodnutí vyvolávat odlišné reakce.  V každém případě není v zájmu nikoho z nás zbytečně a bezdůvodně kácet jediný strom.

Nepříjemnou záležitostí je v současné době parkování na sídlišti z důvodu rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Samotná stavba je rozdělena na dvě etapy. Dokončení proběhne v příštím roce s možností získání dotace. Proto vás všechny, kteří jste zvyklí zde parkovat, žádám o trpělivost.  I díky této přestavbě se zase alespoň o trochu kvalita parkování zlepší.

V těchto dnech potkáváte v ulicích nového strážníka městské policie. Je jím Jakub Fritz, který k nám nastoupil jako zkušený strážník. Věřím, že se mu u nás bude líbit. Nápadů má dost a již na příští rok  společně s asistenty chystá několik zajímavých akcí. Tou nejlákavější by měla být návštěva BESIP Teamu. Jedná se o velkolepou akci se spoustou zábavy.  Asi největším lákadlem jsou pak simulátory, na kterých si porušování pravidel silničního provozu může každý sám vyzkoušet.  Věřím, že BESIP Team si pro naše město najde ve svém nabitém kalendáři volný termín.

Je tradicí, že v polovině srpna patří sál Slovanského domu našim zahrádkářům, kteří zde vystavují své výpěstky. Stejně tomu bylo i letos. Výstava byla jako v předchozích letech perfektně zorganizována a přinesla i některé novinky. Zajímavé bylo oddělení pana Machka z Rotavy o včelách, kde byly vystaveny pomůcky, které včelař potřebuje k tomuto nádhernému koníčku.  Nám laikům vše o jednom z nejstarších lidských oborů vysvětlil  pan Glos. Tak jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti o potřebách pro práci se včelami, s voskem a s medem. Další novinkou byl koutek P. Rojíka – „Přírodní zahrada“. Tradičně jsme společně ochutnali vynikající pomazánky, saláty i pečenáče u hub. 

Výjimečný koncert operních pěvců Gabriely Beňačkové  a Jakuba Pustiny za doprovodu pianistky Marty Vaškové se bude konat v sobotu 17. září od 18.00 hodin ve farním kostele Božího těla v Kraslicích. Doprava autobusem z Rotavy do Kraslic a zpět bude zajištěna. Všechno důležité se dozvíte nejen v tomto vydání RZ, ale i na našich webových stránkách.  Všem, kteří se chystáte strávit večer ve společnosti těchto výjimečných osobností kultury, přeji krásný umělecký zážitek.

Iva Kalátová,

starostka města

 

 

 


 

 

ČERVENEC A SRPEN

Vážení spoluobčané,

máte před sebou letní vydání dvojčísla našeho Zpravodaje a já si dovolím svůj úvodník věnovat jedné červnové události, která si to podle mého názoru svým významem opravdu zasloužila.

Výjimečný den – oslavy 140. výročí Kraslické dráhy. Vše začalo v sobotu 11.června, kdy jsme se ráno sešli v Sokolově na vlakovém nádraží. Po úvodních proslovech ostrostřelci v historických kostýmech slavnostní salvou oslavy zahájili. Protokolární vlak s parní lokomotivou Všudybylkou z roku 1925 se vydal na cestu do Kraslic. Na zastávkách ve Svatavě a v Hřebenech bylo připraveno slavnostní přivítání hostů a krátký program. I my v Rotavě jsme se pečlivě na tuto událost připravovali. Každý měsíc se konala koordinační schůzka, během které se přípravy a plány dolaďovaly až do posledního dne před samotnou slavností.

V 10.17 hod. houkající, v kouři zahalená parní lokomotiva oznamovala příjezd na nádraží v Rotavě. Ve vlaku se ozývaly výkřiky: „Tam je lidí, to je krásný…..Pojďte se podívat…“ Byla jsem v klidu, protože jsme si všechno důkladně připravili.

Na vyzdobené budově nádraží byla umístěna historická tabule Annathal a dvě směrovky: jedna zpět na Falkenau, druhá směr Graslitz. Na nástupišti stály staré kufry čekajících cestujících, po prostranství se stejně jako před 140 lety procházeli vážení občané – měšťané a měšťanky (V. Jirmus, Z. Nekvasilová, A. Fedorková, A. Fedorková ml.) a diskutovali spolu, mladá vdova (P. Parihuzičová) kapesníčkem stírala slzy, selka držela za ruku dcerku, aby se v davu lidí neztratila (L. Dupalová a A. Dupalová). Válečný veterán hrál na flašinet (T. Fedorek), hasiči  (M. Elíz, K. Vrba, M. Pavelka) v historických uniformách spolu s oficírem (P. Zaspal) dohlíželi na bezpečnost a pořádek. Rada Vacátko (R. Weingartl) se svým elegantním dámským doprovodem (D. Weingartlová) nervózně bafal ze zapálené dýmky a obyčejní lidé netrpělivě vyhlíželi vlak. Kolorit doby dokreslovali chlapci (F. Plánka, M. Kladiva) jako kameloti rozdávající nejnovější vydání novin a děvče s květinou pro císařovnu (E. Marečková). Jedna z vážených dam (I. Kladivová) a mladé děvče (E. Plánková) rozdávaly z košíku koláčky, ve stánku se nabízely nápoje, fotoaparáty dokumentovaly neopakovatelné okamžiky. Jako by se vrátil čas.

Z historických vagónů do této atmosféry za zvuků slavnostní fanfáry vystoupili hosté v čele s Jeho císařským a královským Apoštolským veličenstvem, Františkem Josefem I., z Boží vůle císařem rakouským, králem českým a uherským a jeho chotí Alžbětou Bavorskou, oblíbenou "císařovnou Sissi", dále Blahoslavený císař Karel I., František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Mario Habsbursko-Lotrinský s doprovodem dvorních dam, Svatý muž a samozřejmě významní hosté ze současnosti a další cestující.

To už jsme stáli na nástupišti všichni připraveni na uvítání:

„Příležitost, při které jsme se na rotavském nádraží setkali, je vzhledem k její významnosti naprosto ojedinělá. Sešli jsme se, abychom oslavili 140. výročí Kraslické dráhy. 140 let je 51 100 dnů provozu železnice se vším, co k tomu patří, a to si opravdu zaslouží na chvilku se zastavit a připomenout si, jak to všechno tehdy bylo“.

Po tomto uvítání jsem předala slovo váženému měšťanovi (V. Jirmus), který přítomným krátce připomněl historii:  „Koncese na stavbu železné dráhy z Falknova nad Ohří do Kraslic a dále pak ke státní hranici se Saskem byla udělena Vaším císařským a královským veličenstvem 30. října 1873 jako součást Říšského zákoníku. My dnes v 21. století víme, že stavba Falknovsko-kraslické trati jako trati vedlejší o délce 27,5 km vedené údolím divoké a neregulované horské řeky Zvody byla velmi náročná. Pro nepříznivé poměry terénu bylo nutno překonati velmi mnoho technických obtíží. Linie má směr severozápadní a sleduje až na hranice údolí, kterým se vine v ostrých zatáčkách malá, v čase dešťů a tání mocně se rozvodňující horská  řeka Zwota, dnes Svatava, kterou bylo nutné na několika místech přeložiti. V úseku mezi Olovím a Anenským údolím byl prokopán 177 m dlouhý tunel, který „ušetřil“ stavbu dvou mostů a mezi Falknovem a Svatavou byla při stavbě trati využita trasa báňské vlečky. Během dvou let byly stavební práce zdárně dokončeny, a tak mohl být

1.června léta páně 1876 zahájen provoz do Dolních Kraslic - dnes se zastávka nazývá  Kraslice předměstí.  Krom výchozí a konečné stanice se další nádraží nacházela ve Svatavě – Davidově, Hřebenech, Oloví a Anenském údolí, ve kterém je dnešní zastávka v Rotavě.“

Ale ani během následujících let nebyl osud trati lehký, přesto byly všechny problémy překonány a kraslická dráha je využívána dodnes. S úctou k významnosti těchto oslav jsme poděkovali všem, kteří se celých 1680 měsíců starali o to, aby se naše dráha  ve zdraví dožila svých 140. narozenin. Císařovna Sissi dostala květinu, selka (M. Zaspalová) připravila sklenice s červeným vínem, aby  významní hosté připili nejen na historii a současnost, ale především na budoucnost naší Kraslické dráhy.

Pak už zbyla jen chvilka na občerstvení a focení. Radeckého marš z reproduktorů byl pokynem k nástupu  a protokolární vlak odjel s cestujícími do Kraslic, kde následoval další program.

Děkuji všem, kteří se na přípravách oslav v Rotavě podíleli – Kulturnímu a informačnímu centru města, Sboru dobrovolných hasičů, divadelnímu spolku Komedia, dobrovolníkům  i všem těm, kteří se přijeli historickým autobusem nebo po vlastní ose podívat a  svou přítomností akci podpořili. Sešlo se nás opravdu hodně, tak velkou účast nikdo nečekal. Oslavy v Rotavě byly důstojné a velkolepé i vaší zásluhou.

Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce  panu Robertu Koutnému, jehož Železniční spolek Klub M 131.1 oslavy 140. výročí dráhy připravil. Za zmínku stojí i to, že při této příležitosti byla vydána publikace s názvem Pozor, přijíždí vlak aneb Historie Kraslické dráhy, která popisuje celé období její historie až po současnost.

Přeji Vám všem příjemné letní dny, klidnou dovolenou a dětem překrásné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Iva Kalátová,
starostka města


 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

     na druhou květnovou neděli asi nikdo z nás nebude vzpomínat rád. V odpoledních hodinách obdrželi hasiči hlášení, že u nás v katastru v lese hoří. Nechci se k této události obsáhle vracet, ale v médiích bylo zveřejněno mnoho nepřesných informací. Požár vznikl na jižním svahu Ptačího vrchu (vpravo od silnice v dolní Rotavě směrem na Kraslice). Naštěstí v těchto místech nejsou žádné obytné objekty. Zasažen byl lesní porost o velikosti více než jednoho a půl hektaru plochy a vzniklá škoda se dá jen velmi obtížně vyčíslit. Kromě škod na zničeném porostu byly vynaloženy i obrovské náklady na samotnou likvidaci požáru kvůli rozsahu a špatné přístupnosti.  K rychlému šíření ohně přispělo i slunečné a velmi větrné  počasí. Na pomoc bylo povoláno 14 jednotek hasičů s potřebnou technikou nejen z našeho kraje, ale i z Německa. Velkým úskalím byla i doprava vody na místo požáru. Zásahové cisterny přejížděly nejkratší možnou trasou lesními cestami, ale i terénem po soukromých pozemcích. Hasiči se potýkali s padajícími pařezy a zbytky stromů po loňských polomech.

Před čtvrtou hodinou přiletěl na pomoc vrtulník Policie České republiky, který na místo dopravoval vodu v osmisetlitrovém vaku. Provedl 44 shozů a při každém z nich dopadlo na les 1000 litrů vody. K večeru byl oheň lokalizován, ale práce v pondělí dopoledne pokračovala, protože se určitá místa rozhořela znovu. Po čtrnácté hodině byly všechny činnosti zastaveny, požár byl definitivně uhašen a všichni si oddechli.

Moje poděkování patří samozřejmě složkám integrovaného záchranného sytému –  180 dobrovolným i profesionálním hasičům  i policistům. Kromě nich musím poděkovat i městské policii a asistentům prevence kriminality, kteří bez váhání přišli a pomáhali, panu J. Marouškovi za toleranci a vstřícnost, když poskytl pozemky pro nejkratší přístup cisternám, starostům okolních obcí, kteří nabízeli pomoc, místostarostovi J. Vondrovi i Lesům ČR za kompenzaci finančních výdajů. A samozřejmě rotavským příslušníkům Policie ČR a dobrovolným hasičům v čele s M. Elízem. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení jsou tady a připraveni nám pomoci.

Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem byl 18. května 2016 představen vám občanům zástupkyněmi společnosti, která spolu s pracovní skupinou a vámi (vyplněné dotazníky) dokument připravovaly. Celý plán je také zveřejněn na webových stránkách města. To ale neznamená, že tím naše práce končí. Ke každé oblasti pro zlepšení života nás všech, což jsou bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost, jsou postupně zpracovávány jednotlivé karty. Na nich je uvedeno, o jakou připravovanou investiční nebo neinvestiční akci se jedná, jakým způsobem bude financována a je zde uvedena i osoba odpovědná za realizaci. Vy občané se můžete také podílet svými náměty či připomínkami, které lze zasílat na adresu podatelna@rotava.cz. Každý rok bude na jednání zastupitelstva města předkládána zpráva o tom, co všechno jsme dokázali splnit, i o tom, co je v plánu pro nejbližší období.

V současné době je mnoho rozpracovaných projektů a jedním z nich je i řešení problematiky nedostatečného parkování v Rotavě. Poté, co budou dokončeny práce na rekonstrukci chodníků a přístupových cest u bloku č.6, se pustíme do rozšiřování počtu míst, kde můžete zaparkovat v oblasti směrem od městského úřadu ke zdravotnímu středisku.  V první fázi to bude 16 míst, následně pak ještě dalších 10 míst navíc. Zároveň bychom v letošním roce chtěli začít s rekonstrukcí parkoviště v centru města za bývalou drogerií. Dotazy, které se týkají parkování před městským úřadem, jsou oprávněné. Není možné, aby se při nedostatku parkovacích míst parkování zablokovalo i na dobu, kdy není úřad v provozu. Proto se nyní snažíme najít nejvhodnější řešení a upravit dobu pro využití těchto míst i veřejností.

Iva Kalátová,
starostka města


 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle zpravodaje jsem se rozhodla seznámit vás se dvěma zprávami, které jsou podle mého názoru velmi důležité.  Z dostupných podkladů je zřejmé, že se současný vývoj kriminality v Rotavě ve srovnání se stejným obdobím předešlých let  jeví jako pozitivní. Klesá nápad trestné činnosti a naopak výrazně stoupá objasněnost. Stále si však mnoho z vás stěžuje na výskyt drog. Proto si tentokrát dovolím na titulní straně namísto úvodníku uveřejnit v plném znění články od nprap. Kateřiny Krejčí z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, které této závažné problematiky týkají.

Iva Kalátová, starostka města

Prodával drogy v Rotavě - Na svědomí má ještě další závažnou trestnou činnost.  

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z přečinu Vydírání.

Obviněný muž měl nejprve v době od května do července loňského roku v Rotavě, několika osobám v  desítkách případů prodat nebo zdarma poskytnout drogu pervitin. V měsíci listopadu měl navíc požadovat po 30letému muži finanční hotovost, s tím, že pokud mu ji do určité doby nedá,  ukáže jeho zaměstnavateli videonahrávku, na které 30letý muž užívá drogu. 

Tento 25letý muž má na svědomí ještě další závažnou trestnou činnost. V polovině ledna byl sokolovskými kriminalisty obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež a z přečinů Porušování domovní svobody, Vydírání a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tohoto jednání se měl dopustit společně s 24letým mužem.

Starší z obviněných po vzájemné dohodě a naplánování s druhým obviněným na konci měsíce září ve večerních hodinách telefonicky kontaktoval 64letou ženu zprostředkovávající finanční služby a vydával se za jejího klienta. Pod záminkou, že jí chce zaplatit více splátek dopředu, si se ženou domluvil schůzku.

O hodinu později oba obvinění zaklepali na dveře bytu 64leté ženy a po otevření vtrhli dovnitř, ženě přehodili přes hlavu hadr a drželi jí ho na obličeji. Poté jí zavázali oči šátkem a odvedli do obývacího pokoje, kde jí přikázali si sednout na gauč. Ženě vyhrožovali usmrcením a následně prohledali celý byt. Odcizili peněženku s osobními doklady a kreditními kartami, vzali finanční hotovost přes 13 tisíc korun, šperky v hodnotě téměř 10 tisíc korun a různé další věci. Poté z bytu utekli.

V Rotavě se oba obvinění měli dopustit ještě dalšího případu, a to na konci srpna, kdy u jednoho z bytů vytvořili otvor u vchodových dveří, kterým prostrčili ruku a odcizili svazek klíčů, v úmyslu se do bytu později vloupat a odcizit cennosti.

Svým jednáním způsobili celkovou škodu přesahující 38 tisíc korun. Za toto nezákonné jednání hrozí oběma obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let.

Starší z nich byl v minulosti odsouzen za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Mladší z dvojice byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Soudce oba obviněné již poslal do vazební věznice, kde si počkají na verdikt soudu.

Obviněn další prodejce pervitinu v Rotavě -  Hrozí mu až desetileté vězení. 

Sokolovští kriminalisté realizovali další případ prodeje drog v Rotavě.

V polovině dubna zahájili trestní stíhání 30letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž měl nejméně od března roku 2014 do ledna roku 2016 téměř ve 250 případech v obci Rotava na různých místech několika osobám prodat nebo bezúplatně poskytnout za protislužbu drogu pervitin.

Tohoto jednání se obviněný dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin v posledních třech letech odsouzen okresním soudem, proto mu teď v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Obviněný muž si v současné době odpykává trest ve věznici za jinou trestnou činnost.

nprap. Kateřina Krejčí


 

DUBEN

Vážení spoluobčané,

během uplynulého měsíce byly tři soboty v sále Slovanského domu plné kulturních akcí. Já bych se s vámi chtěla podělit o zážitky alespoň z některých.

Poslední únorovou sobotu odpoledne jsme se společně přišli podívat na vystoupení  našeho divadelního ochotnického spolku Komedia Rotava. Herci se představili v programu Pohádková hodinka sestaveném ze tří bajek (O lišce a lasičce, Liška a čáp a Červená karkulka). Chvíle pro přestavbu kulis vyplňovaly vtipným vystoupením pohádkové postavy Jů a Hele. Smích a potlesk diváků byl podle slov režisérky a herečky Mileny Zaspalové tou nejlepší odměnou pro všechny malé i dospělé herce. Všichni jsme je asi poznali, ale zvláštní poděkování samozřejmě patří malým hercům  a především těm, kteří vystupovali před publikem poprvé - Péťa Havala, Eliška Marečková a Leona Císařová. A když jsem zmínila herce, pak nesmíme  zapomenou na ty, kteří se sice přímo na podiu neobjevili, ale na přípravě programu se také podíleli: Věnek Jirmus, Tonda Fedorek, Anděla Fedorková, Anděla Fedorková ml..

V sobotu 12.března se konaly hned dvě akce. Odpoledne jsme v ulicích potkávali děti v maskách, které se sešly na maškarním karnevalu. Karneval má u nás ve městě v kulturním kalendáři své místo a stal se tradicí. V letošním roce byl program zase o něco bohatší. Role  moderátorky odpoledne se ujala čarodějnice Milena Zaspalová a taneční výuka probíhala pod vedením pirátky Michaely Nevrlé.

Pro všechny děti, i ty bez masek, byly připravené zajímavé soutěže, například  nošení pingpongových míčků na lžíci nebo namotávání přivázaných lízátek na pravítka a tužky. Odměnou pro všechny byly sladkosti a drobné dárky od pořadatele a sponzorů (magnetka, pastelky, pexeso, omalovánky, hopík, džusík, sušenky, lízátka ). Každý platící návštěvník měl možnost napsat na vstupenku návrh masky na ocenění a podle toho pak byly ze čtyř desítek masek vyhlášeny čtyři nejlepší. Po dvou hodinách soutěží a tance   si všichni odnesli balónky, které tvořily výzdobu sálu, a jen neradi odcházeli domů. V maskách pomáhali hasiči Roman Weingartl a Daniela Weingartlová.

O pár hodin později byl sál uklizený a připravený pro vzácného a milého hosta. Večer patřil bubeníkovi, který ve světě sklízí jeden úspěch za druhým a v občance má místo narození – Rotava, Česká republika a jméno Pavel Valdman.  Po bouřlivém přivítání a úvodní skladbě Pavel vyprávěl o svém životě.  O hudebních začátcích,  kdy ve dvanácti letech usedl díky bratrovi za bicí a o dva roky později zakládal s kamarády  garážové kapely.  Následovala nelehká  cesta na konzervatoř v Praze a poznání, že být dobrým hudebníkem znamená cvičit a cvičit. Plán byl jasný, a tak začal Pavel makat  šest let o dvě hodiny více než ostatní (10 hodin denně) , aby dosáhl svého vysněného cíle – být uznávaným hudebníkem.  Dřina a píle přinesla své ovoce.  Klip pro Petra Poláčka, spolupráce s  Ewou Farnou , Markem Ztraceným, Danielem Landou a dalšími. Později pak i s Ondřejem Soukupem a  Jankem Ledeckým.

V roce 2008 nastal v životě mladého bubeníka velký zlom. Začal jako osmý Čech studovat na nejprestižnější  hudební škole Berklee Colege of Music v USA a také ji úspěšně dokončil.  Pavel vyprávěl o studiu, shánění peněz na školné, o hudebnících, se kterými se setkal - kapelou Aerosmith, Quincy Jonesem (producent alba Thriller - Michael Jackson), s Eagles, Johnem Mayerem i  o tom, jak mu škola pomohla. Krátce poté začala spolupráce s Danielem Jakubovicem a kapelou  Against The Wall, se kterou vystupuje i dnes.  Kromě toho pořádá  semináře a učební kurzy.  Volný čas věnuje cvičení.

Pavle, na dálku ještě jednou díky za nevšední zážitek i za Vaše osobní bubenické paličky, které jste našemu městu věnoval. Dokázal jste nám všem, že stojí za to jít za svými sny.

 

Iva Kalátová, starostka města


 

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

        5. února se v 16.30 hod. zaplnila zasedací místnost desítkami rotavských občanů i návštěvníků z blízkého okolí. Kdo jiný by nás v tak hojném počtu dokázal přilákat v pátek odpoledne na besedu než Petr Rojík? Geolog a patriot Krušných hor si dokázal najít ve svém nabitém programu čas a připravil nám další nezapomenutelný zážitek. Přednáška Kameny našeho domova byla skvělá! Petr nás všechny vzal na výlet až do doby srážky kontinentů, datované před stovkami milionů let a vyprávěl nám strhující příběhy hornin našeho domova.

Žuly ve všech svých nezaměnitelných podobách, ruly se svými typickými oky i plástevné fylity před námi jakoby vracely čas a vyprávěly nám o své cestě  do velké hloubky až ke svému opětovnému vynoření. Obrazová a slovní prezentace byla doplněna výstavkou Petrových leštěných hornin, které jsme si mohli všichni na závěr prohlédnout. Díky moc Petře, těšíme na další přednášku.

„Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje“ je název nové Petrovy knihy o bohatství našeho kraje, o procesech v zemské kůře, o historicky významných ložiscích. Více se o ní dočtete na našich webových stránkách. Protože je o ni velký zájem, dovolím si Vás požádat o trpělivost. V příštích dnech budou do knihovny přivezeny další výtisky.

Během ledna a února proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v sále Slovanského domu, při které byla rozšířena kapacita dámských i pánských toalet a zároveň toto místo získalo odpovídající úroveň. Část prací provedli zaměstnanci našeho města a tím pomohli uspořit finanční prostředky, které můžeme použít na další vybavení. Děkuji touto cestou všem, kteří pomáhali a zasloužili se tak o zkvalitnění prostředí, kde probíhají téměř všechny kulturní akce. A opravdu je to nádhera.

Někteří z Vás si určitě všimli, že v těchto dnech také probíhají stavební úpravy v přízemí městského úřadu. Od března bude v současných prostorách kulturního a informačního centra otevřena centrální pokladna a podatelna, kde budete moci zaplatit místní poplatky za odpad, za psy, za parkovací místa, pronájmy pozemků a hrobových míst, faktury za vodné a stočné. K tomuto kroku jsme přistoupili hlavně z toho důvodu, aby maminky s malými dětmi, starší a méně pohybliví občané nemuseli chodit až do 1. patra.

Služby kulturního a informačního  centra budou poskytovány v knihovně v rozsahu stejné provozní doby jako dosud.  V příštím roce by pak měl být za pomoci dotace vybudován výtah do prvního patra a dokončen tak bezbariérový přístup do budovy. 

„Dokud můžu, tak si nic neodpustím“. To je krédo pana Josefa Váni, českého dostihového jezdce a trenéra. Jeho trenérské a dostihové úspěchy - osm vítězství ve Velké Pardubické beze sporu dokládají, proč je největší postavou českého dostihového sportu. Setkala jsem se s panem Váňou na besedě u nás ve městě, kde vyprávěl svůj strhující životní příběh sportovce i člověka - dřina, překážky, únava, zranění, úspěchy i neúspěchy a zase dřina. Neúnavně odpovídal na všechny dotazy a svou lidskostí vytvořil vynikající atmosféru, a kdyby to bylo jen trochu možné, mohlo společné povídání pokračovat až do rána. Dozvěděla jsem se, že pokud mu zdraví dovolí, chystá se pan Váňa opět na letošní Velkou pardubickou. To si zaslouží velký obdiv.

Setkání zástupců společnosti ČSAD Autobusy Karlovy Vary s občany proběhlo ve čtvrtek 24.února. Jednání se uskutečnilo z iniciativy Svazku měst a obcí Kraslicka a pozváni byli ti, kterých se tato problematika dotýká, aby se mohli vyjádřit k tomu, co nás cestující nejvíce tíží.

Iva Kalátová, starostka města


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě na chvíli zastavím na konci minulého roku. Určitě jste si všimli, že se  ve městě objevil nový přírůstek v podobě oranžové multikáry. Jedná se o multifunkční stroj UNICAR 4x4, který má hodnotu téměř 2 a půl milionu korun.  Svozové vozidlo ke sběru separovaného komunálního odpadu jsme získali spolu s pěti novými sběrnými kontejnery z dotace Státního fondu životního prostředí a z našeho rozpočtu bylo zaplaceno pouze 266 tisíc korun.  Poděkování patří především  panu Martinu Elízovi, který se spolu s dalšími odborníky podílel na získání finančních prostředků.  

     Během ledna byl uzavřen rozpočet roku 2015.  Hospodaření minulého roku dopadlo velmi dobře. Důkazem toho je skutečnost,  že vznikl přebytek  více než 5 milionů  Kč a na běžných bankovních účtech města bylo k 31.12.2015 téměř 24 milionů Kč. Věřím, že uspořené finanční prostředky co nejlépe využijeme a navíc získáme další zdroje zejména prostřednictvím dotačních titulů.

     Proto byl na prvním jednání zastupitelstva města předložen přehled  konkrétních aktuálních výzev vhodných pro naše město. Pro nejbližší období byla schválena příprava těchto projektů:    V Integrovaném regionálním operačním programu  budou vyhlášeny  výzvy na rekonstrukci bytových domů a na rekonstrukci bytových jednotek v majetku města.  V této fázi se zaměříme na objekt v Nejdecké 427 a na vytipované byty na Sídlišti, které by byly pro rekonstrukci nejvhodnější. Pokud bude finanční  rozpočet po zpracování projektové dokumentace  pro město příznivý,  o dotace požádáme.

     Z evropských strukturálních fondů  je finančně  velmi výhodná výzva pro města a obce, ze které lze čerpat prostředky například na zpracování studií k plánovaným  projektům.

     Program Efekt 2016 je určen na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Z tohoto programu  lze použít finanční prostředky na výměnu osvětlovacích těles a konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Protože v současné době probíhá pasportizace veřejného osvětlení, jehož součástí je i návrh na úsporná opatření, budeme v průběhu února žádat o dotaci i z této výzvy.

     Zastupitelé se v lednu zabývali i budoucností prevence kriminality a schválili navýšení rozpočtu na mzdy pro 3 asistenty a zároveň i účast v dotačním titulu  ministerstva vnitra Program prevence kriminality  na rok 2016. Žádost bude podána na několik dílčích projektů. Kromě asistentů také na domovníky, na vzdělávání a na vybudování dětského hřiště v dolní Rotavě. 

     Prioritou pro rok 2016 bude navýšení počtu parkovacích míst i oprava chodníků a přístupových cest.  Ne všechny akce je možné realizovat za pomoci dotací. Proto se budeme snažit co nejvíce prací  zhotovit vlastními silami. To opět přinese úsporu podobně jako v  minulém roce.

     Schválen byl také Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem na nejbližší období. Za nejdůležitější oblasti pro zlepšení života nás všech byla určena bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost. V každé z těchto oblastí jsou stanoveny hlavní cíle, které se budeme snažit plnit podle přiřazených priorit.  Každý rok by měl být akční plán zhodnocen a aktualizován. S obsahem Strategického plánu budete vy občané města seznámeni zástupcem společnosti Equica.

     Jistě si mnozí z vás všimli, že je na budově městského úřadu nainstalován nový informační panel, který v pravidelných intervalech zobrazuje  datum, čas, teplotu vzduchu a navíc důležité aktuální informace.

     Závěrem se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo proto, že jsem s napsáním příspěvku čekala  až na zasedání ZM, abych vás s aktuálními novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN 

Vážení spoluobčané,

  věřím, že se Vám všem vánoční svátky podařilo prožít podle Vašich představ, i když nám někdy počasí připomínalo spíše jaro.

  Máme za sebou první dny nového roku, do kterého  naše město vstoupilo s novými obecně závaznými vyhláškami, které zastupitelé  na svém zasedání v prosinci schválili. S jejich zněním se můžete seznámit na stránkách města nebo si je vyžádat na podatelně úřadu.  

  Ihned po schválení vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou je zakázáno užívání zábavní pyrotechniky ve městě. Za porušení této vyhlášky budou udělovány pokuty. Bude-li chtít někdo z občanů pořádat ohňostroj, je jeho povinností nahlásit tuto skutečnost na městském úřadě a požádat o výjimku, které bude v případě dodržení bezpečnostních opatření vyhověno. Přesto, že situace ještě zdaleka nebyla ideální, je potřeba říct, že i díky asistentům prevence kriminality byly letošní Vánoce mnohem klidnější než ty předchozí.

  Obsahem další obecně závazné vyhlášky je regulace loterií a jiných podobných her. To znamená, že od 30.6.2016 je v našem městě zakázáno provozování výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů. Věřím, že je tento krok v boji proti hazardu správný. Na to, že značná část sociálních dávek končí právě v automatech, upozorňovalo mnoho občanů.

  Zastupitelé schvalovali výši místních poplatků. Podmínky o povinnosti poplatníků i způsobu  placení za odpad jsou součástí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2016 je stanovena sazba na osobu za odvoz komunálního odpadu v Rotavě  na 440,-Kč, což je o 60,-Kč méně než v předchozích letech. Upravena byla také splatnost poplatku, a to nejpozději do 30.září.

  V průběhu měsíce ledna obdrží všichni poplatníci na adresu trvalého bydliště podrobné instrukce o všech podmínkách, které se týkají nejen odpadů, ale také poplatku ze psů, u kterého byla cena také upravena. Kromě toho budou v dalším čísle Zpravodaje a  na webových stránkách uveřejněny  sazby všech místních poplatků včetně podstatných informací. 

  S rokem 2015 jsme se rozloučili tradičním odpoledním setkáním se seniory v sále Slovanského domu. Přišlo vás více než v loňském roce a myslím, že nikdo nelitoval, že v příjemné společnosti spolu s ostatními takto strávil více než dvě hodinky plných dobré nálady. K pohodové atmosféře   přispělo  úvodní  tradiční vystoupení  našich  nejmenších z mateřské a základní školy a  o občerstvení se opět postarali žáci 2.stupně. Někteří z vás si zazpívali i zatančili při vystoupení dechové hudby  Horalka z Kraslic, kterým letošní setkání se seniory vyvrcholilo.

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům města a veřejně prospěšných prací za pomoc při udržení čistoty ve městě během svátků. Děkuji všem, kteří obětovali své osobní volno a ráno 25. prosince i v dalších dnech uklízeli  nepořádek kolem popelnic a kontejnerů.

Iva Kalátová, starostka města

PROSINEC 2015

Vážení spoluobčané,

poslední měsíc v roce s sebou přináší každoroční bilancování, zda to byl rok dobrý, zda jsme dosáhli všeho, co jsme si na začátku slibovali. Zhodnocení samotné úspěšnosti přísluší podle mého názoru  především občanům. Jen vy sami, vaše spokojenost či nespokojenost se životem v našem městě je tím nejdůležitějším měřítkem hodnocení naší práce. Z pozice starostky tohoto krásného koutu naší země musím konstatovat, že letošní rok byl především ve znamení příprav na investiční akce, které nás čekají v příštím období. 

Jedním z nejdůležitějších kroků pro úspěšné investování je příprava a následně pak na samotném konci roku schválení Strategického plánu rozvoje města, který by měl usměrňovat vývoj města jednak v nejbližším období, ale zároveň poskytnout výhled na období delší. Jeho hlavním cílem je  přinést pozitivní změny v ekonomickém a sociálním rozvoji města. V této souvislosti bych pak chtěla poděkovat občanům, kteří se vyplněním dotazníku podíleli na jeho přípravě. Bylo jich více než 260, což je důkazem toho, že život v naší obci není Rotavanům lhostejný. Díky vám všem.

Kromě zpracování Strategického plánu rozvoje města prochází již druhým rokem  aktualizací Územní plán města Rotavy, tato aktualizace je hrazena z dotace.

První měsíce tohoto roku byly hektické. Rotava je jedním z mála měst, které se odvážilo provozovat vodní hospodářství samo. To znamená, že provoz vodohospodářské infrastruktury, která je ve vlastnictví města,  je zajištěn vlastními silami, svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Rozhodnutí zastupitelstva pro tento krok vycházelo z předpokladu, že pokud se nám podaří úspěšně zvládnout určité období vlastními silami, bude z výsledků hospodaření na tomto úseku zřejmé, jaké jsou skutečné náklady na provoz, a zároveň budeme schopni stanovit reálný zisk. S ohledem na skutečnost, která se váže k obdrženým dotacím na ČOV, a protože město má schválený finanční model určující cenu vody na další období, nemůže samoprovozování přinést snížení samotné ceny za vodné a stočné. Přesto mohu již dnes prohlásit, že rozhodnutí zastupitelstva byl krokem správným směrem a investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury bude moci být bez dalšího zatížení rozpočtu města minimálně o 1 milion korun vyšší než tomu bylo dosud. Cílem musí jednoznačně být to, co je uvedeno i ve Strategickém plánu, a to je zlepšení kvality dodávané vody a následně pak i její odkanalizování. Uvedení samoprovozování vodního hospodářství do reality nebylo vůbec jednoduché a pro zaměstnance města bylo v mnohém velkou neznámou. Myslím, že jsme se dokázali  se všemi počátečními problémy vypořádat, a proto díky patří nejen všem zaměstnancům, ale i občanům za jejich pochopení i trpělivost.

Nemohu nechat stranou investiční akce, které se město rozhodlo realizovat samo. Jedná se o rekonstrukce chodníků, výrazný podíl na opravách místních komunikací a rekonstrukci turistické základny Sluníčko. Vždy jsme tyto zakázky soutěžili v rámci výběrových  řízení. Ve spolupráci s odborným dohledem se do této činnosti zapojili především zaměstnanci města. Výsledkem jejich práce je  rekonstrukce 900m2 chodníků a úspora více než 200000,. Kč oproti běžným cenám. Stejným způsobem, s minimálním využitím externích dodávek, zaměstnanci města zrekonstruovali sociální zázemí turistické základny Sluníčko, která je vyhledávaným ubytovacím zařízením a v době svého šestiměsíčního provozu v roce je vždy plně obsazena. První stavby tohoto druhu můžeme hodnotit jako úspěšné, proto se příští rok město chystá v tomto trendu pokračovat.

V souladu s podmínkami dotace je připravován bezbariérový přístup na městský úřad. Je zpracována projektová dokumentace  na vybudování výtahu v budově úřadu a v současné době se připravují  podklady pro schválení bezbariérové trasy, která  je podmínkou podání žádosti o dotaci.

Přípravy akcí na další období se týkají vybudování cyklostezky, která by měla spojovat horní a dolní Rotavu a navazovat u vlakového nádraží na připravovanou realizaci cyklostezky podél řeky Svatavy. Územní plán také nově počítá s vytvořením oddychové pěší zóny – pěší stezky, která je plánována ze Sklenského vrchu přes areál zdraví do dolní Rotavy, kde by se setkala s pěší trasou z Růžového údolí. Osobně by se mi líbilo, kdyby pěší trasa alespoň v určitém úseku korespondovala s naučnou stezkou, která by se věnovala například tématu „Historie a současnost Krušnohoří“ nebo „Fauna a flóra Krušnohoří“. Kromě oddechu by sloužila návštěvníkům i jako průvodce na naším regionem. To je ještě předmětem dalších jednání a příprav v souvislosti s dotacemi.

V rámci bytové strategie města byly radou města schváleny podmínky přidělování bytů v modelu prostupného bydlení. Je to velice důležitý krok,  který napomůže spolu s platnými podmínkami pro přidělování bytů  komplexně, ale zároveň cíleně regulovat nakládání s byty v majetku města.

Reálný výsledek hospodaření roku 2015 budeme znát až po vyhodnocení závěrečného účtu, ale už nyní je možné říci, že tento rok  byl pro město po finanční stránce opět úspěšný.

Pokud se ohlížím za uplynulými měsíci tohoto roku, musím se znovu zastavit u oslav 50.výročí povýšení Rotavy na město včetně oslav 70.výročí osvobození. V plánu byly akce, na které jsme zvyklí, ale letos byly a ještě budou uspořádány v netradičním pojetí. Počínaje městským plesem, přes oblíbené dálkové pochody a Výlet do pohádky až k poslední každoroční události – předvánočnímu setkání se seniory.  Zároveň bylo připraveno několik mimořádných akcí, které byly velice úspěšné a stojí za úvahu, abychom je do kulturního kalendáře zařadili i na další rok. Jednou z nejúspěšnějších událostí byla výstava „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“. Vystavované fotografie tvoří výzdobu obou zasedacích místností na městském úřadě a kdokoliv si je může prohlédnout.

V souvislosti s oslavami byly vydány 2 publikace. První publikace „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“ mapuje vývoj našeho města  objektivem fotoaparátu. Jedná se 32 fotografií  s tematikou záběrů na shodné místo z pohledu minulosti ve srovnání se současností. Obsahem druhé publikace „Jak šel čas Rotavou“ je více než 40 stran textu o historii našeho města, který  je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945.

Kromě toho jsme připravili další propagační materiály tak, aby si je nejen naši občané, ale i návštěvníci města mohli zakoupit.  Především je to mince k 50.výročí povýšení Rotavy na město ve dvou typech provedení a dále pak drobné reklamní předměty s logem našeho města (zápisníky, klíčenky, přívěsky se žetony, propisky a další).

Všechny jsou k dostání v KIC i na podatelně MěÚ. Obdrželi je i zástupci partnerského města  Veitshöchheim, kteří k nám na pozvání přijeli  poslední zářijový víkend, kdy oslavy města vyvrcholily. 

Těším se na poslední měsíc v roce, který je svým způsobem zvláštní.  Každoročně nás období Vánoc vybízí k zamyšlení nad našimi city a lidským rozměrem. Mnohem intenzivněji než kdykoliv jindy toužíme být s lidmi, se kterými být nemůžeme, protože už mezi námi nejsou. Přes to všechno si navzájem přejeme Šťastné a veselé…… A právě takové by měly být ve všech našich domovech vánoční svátky – šťastné a veselé, plné lásky, pokory a vzájemné úcty.

S vědomím, že má moje přání větší váhu než kdykoliv dříve v souvislostech s událostmi  letošního roku, které vyvrcholily tragédií ve Francii, si dovolím popřát všem občanům naší země. „Přeji nám všem,  abychom nejen letošní svátky, ale pokud možno celý život mohli prožít  v míru a ve zdraví.  Najděme prosím v sobě nejen úctu, pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého, ale především hrdost a vnitřní sílu, která nám všem pomůže uhájit si vlastní svobodu před jakýmkoliv nebezpečím. Věřím, že se nám to společnými silami podaří.

 Iva Kalátová, starostka města

LISTOPAD 2015

Vážení spoluobčané,

  snažíme se, aby se k vám dostalo nové vydání Zpravodaje včas, to znamená nejpozději se začátkem nového měsíce. Proto není možné věnovat se událostem, které se odehrály během závěrečných  dnů předchozího období. Příkladem toho je poslední víkend v září, který byl vyvrcholením celoročních oslav 50. výročí povýšení Rotavy na město. Proto se k němu podrobněji vrátím ještě jednou, jak jsem vám slíbila minulý měsíc.

  V pátek 25.září byl ve 20.00hod. zahájen v sále Slovanského domu slavnostní galavečer. Programem nás provázel pan Alexander Hemala, kterého mnozí znají z jeho televizního účinkování jako dlouholetého hlasatele. Bylo pro mě velkou ctí, že právě on přijal pozvání k nám do Rotavy a svým profesionálním projevem přispěl k důstojnému průběhu večera. O hudební doprovod se postaral Pavel Siegl z Kraslic.

  Prvním bodem programu byla premiéra promítání pětiminutového medailonku o Rotavě, který byl natočen ve spolupráci s krajskou TV Západ. Odkaz je uveden na webových stránkách.

  Ocenění  „Srdce pro Rotavu“ bylo uděleno těm, kteří  se jakýmkoliv způsobem, v  pracovním, zájmovém, kulturním, společenském, ale i  v běžném životě zasloužili o dobrou pověst našeho města. Za svůj výjimečný přístup k životu, k práci i k lidem převzali ceny – skleněné srdce na podstavci s gravírovaným názvem „Srdce pro Rotavu“ a pamětní list s perokresbou pohledu na město z rotavských varhan ze 70.let -  z rukou vedení města sami ocenění nebo jejich rodinní příslušníci. V každém z 50 Srdcí, které byly  předány,  jsou ukryté různé životní příběhy, ale jedno mají společné –  zaslouží náš  zvláštní dík a úctu a já si nesmírně vážím toho, že  právě tato ocenění budou zejména budoucím generacím připomínat, že jsme si výjimečnosti těchto lidí všimli a dokázali jsme ji i ocenit

  Kromě těchto cen byl při této slavnostní příležitosti  předán dar  k 90. výročí vysvěcení  kostela sv.Petra a Pavla a pamětní list. Kostel se stavěl od roku 1914, pak byla stavba  přerušena světovou válkou a mohla být dokončena až o 11 let později, kdy byl 20.září 1925 kostel vysvěcen. Perokresbu s vyobrazením rotavského kostela a pamětní list převzal páter Peter Fořt.

  V letošním roce slaví 20. výročí založení Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Rotavě. Pamětní  stuhu převzal starosta  JSDH  pan Karel Vrba a přítomní hasiči. Všichni si přejeme, aby i další léta vyplnili naši hasiči svou užitečnou prací pro nás občany a aby  byli vždy ve správný okamžik na správném místě a nechyběla jim rozvaha a klid v situacích, kdy ostatní už ztrácíme hlavu a naději.

  Na tento víkend vedení města pozvalo zástupce z našeho partnerského města Veitshöchheim. Přijel pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Členem delegace byl i iniciátor zrodu partnerství pan Karl Nausch. Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list..  Našemu městu předal 2.starosta zlatou kroniku, ve které je obsažena historie Veitschöchheimu.   Více se o návštěvě dočtete ve zvláštním příspěvku.

  Za zmínku stojí i skutečnost, že z padesáti oceněných přijali pozvání všichni osobně nebo jejich rodinní příslušníci. Pouze dvěma z nich bude cena a pamětní list předána dodatečně. V prostorách městského úřadu bude vystaveno jen ocenění a pamětní list pro Zitu Ladwig, která nemá žádné potomky, a také ocenění pro občany města.

  Díky této akci se setkali lidé, kteří se dlouhou dobu neviděli. Celý večer proběhl ve velice přátelské atmosféře, o čemž svědčily živě diskutující hloučky a úsměvy na tvářích všech přítomných.

  Hlavní oslavy vypukly v Areálu zdraví v sobotu od 14.00hodin. Uspořádala je pro nás  Česká umělecká agentura a celý den moderoval Petr Čimpera, který s námi spolupracoval na přípravách programu celé akce. Snažili jsme se, aby si každý návštěvník přišel na své, a dlouhou dobu jsme diskutovali nad vstupným. Nakonec jsme se shodli na tom, že akce bude zdarma včetně všech atrakcí pro děti.

  O dobrou náladu se v prvních třech hodinách 12hodinového maratonu zábavy postarali členové dechového hudebního souboru Horalka. Milovníci country hudby zpívali i tančili se skupinou Bankrot a dobré nálady bylo při jejich vystoupení na rozdávání. Pro malé byl připraven animační program s několika vstupy, dále pak  tetovací studio, skákací hrady a balónkový klaun. Spousta stánků s jídlem a pitím poskytovaly něco dobrého na zub, ale i tak potřebné doušky pro zahřátí.

  Kolem osmé hodiny  bylo cítit, že se nad areálem zdraví zvyšuje napětí a zpráva o tom, že hlavní hvězda večera dorazila v pořádku, to jen umocnila. Nikomu snad ani nevadil chlad, když Petr Čimpera přivítal na podiu Petru Janů. Přivítali jsme ji opravdu velkolepě a na ploše byly v tu chvíli stovky diváků. Spolu s ní jsme si zavzpomínali na ty největší hity a čas strávený s ní utekl jako voda.  Následovala autogramiáda a pak už podium patřilo Petru Poláčkovi, úspěšnému účastníkovi soutěže Superstar. To si přišli na své pro změnu mladí.  Noc pokračovala diskotékou, kterou měl připravenou DJ Scamp. Poslední písnička zazněla ve dvě hodiny ráno.

Paráda, nádhera, super…….těmito slovy jste hodnotili oslavy a já se k vám mohu jen připojit.

Iva Kalátová, starostka města

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

  v úvodním příspěvku jsem se věnovala průběhu posledního víkendu v září, kdy vyvrcholily oslavy 50. výročí povýšení Rotavy na město.

  Dnes jsou oba dva dny minulostí a vzpomínáme na ně jako na akci, která proběhla bez problémů a úspěšně. A aby všechno takzvaně klaplo, předcházela tomu celá řada příprav a o to se s vámi chci alespoň krátce podělit.

  Všechno začalo na červnovém zasedání zastupitelstva schválením návrhu ocenění a rozpočtu na připravované akce.  Do posledního víkendu v září zbývaly necelé 3 měsíce včetně prázdnin.

  Vznikl seznam hlavních úkolů: Moderátor, hudební doprovod, program pro moderátora s minutovým scénářem; ocenění – vybrat, objednat, zabezpečit rytinu; pamětní listy – kresby, tisk; pozvánky – papír na tisk, adresy, kontakty; výzdoba sálu; raut; stolová úprava; zasedací pořádek; parkování; návštěva z Německa – pozvání, program na celý víkend, ubytování, jídlo, tlumočení; medailon o Rotavě – co natočit, průvodní slovo; zabezpečení focení; tisk brožury;  reklamní předměty; organizační zabezpečení večera; řidiči, dar pro kostel, hasiče; kronika.

  Po prohlídce sálu Slovanského domu se mě zmocnila panika – do tohoto prostředí nemůžeme pozvat lidi na tak slavnostní událost, kterou máme uspořádat. Úkoly se množily, namísto toho, aby ubývaly. Sál  – výmalba stěn, olejové nátěry topení, sloupů,  výměna dveří na toalety, podlaha ve vstupu, v katastrofickém stavu závěsy, nový  samet nejen na podium, nové ubrusy, jejich žehlení, nemáme dostatek  stolů, nová výzdoba sálu atd. atd.

  Potvrzení účasti se vracelo od všech pozvaných v termínu a čas neúprosně běžel. Bylo mnoho okamžiků, kdy jsem litovala svého prohlášení, že večer uspořádáme vlastními silami. Ale podrželi mě a pomohli mi všichni, kdo se se mnou podíleli na přípravách této velké akce. A já jim chci všem moc poděkovat.

  Městu Oloví za zapůjčení stolů; Kulturnímu domu Kraslice za zapůjčení ubrusů; paní učitelce Jančové, která nám pomohla nejen radou, ale i vlastní tvorbou při výzdobě sálu, hasičům, v čele s M.Elízem, kteří jsou pravidelnou součástí každé akce, i když to vůbec samozřejmé není; zaměstnancům města zařazeným na VPP, kteří pod vedením K.Böhma připravovali sál včetně výmalby a úklidu; S.Šimánkové a P.Rojíkovi při komunikaci během rozesílání pozvánek; M.Elízové; M.Novotné, H.Blažkové a M.Husárovi za pomoc při tlumočení; paní B.Páchnikové za pomoc při přípravě reklamních předmětů a žehlení ubrusů; M.Bečkové za pomoc při natáčení medailonku a přípravě průvodního slova atd.; p.J.Šůsové a p.J.Vondrovi za pomoc při úpravách sálu; p.A.Fedorkovi za ozvučení; p.P.Rohanovi a jeho týmu za přípravu skvělého rautu i obědů pro hosty z Veitshöchheimu. 

  Nakonec chci poděkovat všem těm zaměstnancům úřadu, kteří mi od začátku až po samotnou organizaci večera sami pomáhali ve volném čase se zabezpečením všeho potřebného, včetně přepravy hostů. To, že se průběh večera tak vydařil, bylo i díky tomu, že jejich jediným hlediskem pro úspěšné zvládnutí tak náročného úkolu bylo to, aby  se prostředí a následně průběh večera všem hostům líbil a aby na něj rádi vzpomínali.

Díky vám všem Iva Kalátová, starostka města

 

Návštěva z partnerského města Veitshöchheim

  V pátek 25.9.2015 odpoledne  přijela na návštěvu delegace z našeho partnerského města Veitshöchheim ve složení   pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Pan Karl Nausch, iniciátor vzniku partnerství. Dále přijel pan W. Knötgen 2.starosta města, paní Feiler a pan G. Thein, členové zastupitelstva.  Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list. 

  Sobotní program začal oficiálním přijetím na radnici a byl spojen s prohlídkou městského úřadu. Všem se líbila zejména stálá expozice fotografií ze života našeho města – z pohledu do historie i do současnosti, které jsou umístěny v zasedacích místnostech.

  Na dopoledne byla naplánována návštěva základní a mateřské školy. Cestou po sídlišti jsme diskutovali o problémech  našeho města a seznamovali návštěvu se změnami, které se udály za poslední období. Ve škole i ve školce nás přivítaly paní ředitelky, které nám ukázaly prostory a popsaly jejich využití. Všichni byli nadšeni z příjemného a milého prostředí a ještě u oběda jsme probírali chod obou zařízení, zejména z pohledu financování a systému vzdělávání u nás a v Německu. 

  Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin strávili naši přátelé v Areálu zdraví na slavnostech města. V neděli dopoledne byla na programu  prohlídka dvou největších podniků v Rotavě. V Průmyslových bariérových systémech seznámil Ing.H.Kursa návštěvu s výrobou, zejména mobilní protipovodňové zabezpečovací techniky a další výrobou. Poté jsme pokračovali do firmy Rotas strojírny, kde nás uvítal pan prokurista a ukázal přítomným především moderní technologické vybavení firmy, které umožňuje výrobu vulkanizačních lisů a další zakázkovou výrobu, ale také dokonalou parkovou úpravu venkovního prostředí. Protože s námi nedělní dopoledne strávil jako zástupce města Petr Rojík, přispěl především s mnoha poznatky   nejen z historie, ale i ze současnosti našeho města.

  Návštěva byla ukončena vynikajícím obědem ve Slovanu, během kterého nám zástupci partnerského města tlumočili pozvání do Veitshöchheimu na oslavy 10.výročí spolupráce mezi oběma městy.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2015

Vážení spoluobčané,

  v pořadí již desátém vydání letošního Zpravodaje bude můj příspěvek věnován přání našemu městu.

  Již před 472 roky bylo osídleno území dnešní  dolní Rotavy okolo dolů a hamrů na zpracování železa na Rotavském potoce. K roku 1560 je datována první zmínka, která se vztahuje k osídlení  horní Rotavy na  zemědělském  dvorci Winckelau  u Novoveského potoka.

  Teprve 50 let však uplynulo v letošním roce ode dne, kdy byla Rotava povýšena na město. Co je 50 let? V historii lidstva kapka v moři, pro nás je to padesát let života lidí na jednom území.  Padesátkrát 365 společných dnů  se vším, co k životu patří - naděje i zklamání, radost i smutek.  

  Jsme společenstvím  navzájem různých jedinců  s různými osudy,  různou životní zkušeností, různými schopnostmi a povoláním. A také různých názorů. Nám všem chci popřát, abychom tuto různost názorů neventilovali v neproduktivních sporech, ale naopak ji využili ve prospěch města a  ve prospěch všech občanů, kteří mají ve svém srdci Rotavu jako svůj domov.

  Přeji Rotavě dobrou budoucnost, aby se ve zdraví a kráse těšila na další padesátku. 

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2015

Vážení spoluobčané,

  prázdniny jsou za námi a jejich průběh by z se dal z pohledu meteorologů charakterizovat asi takto: teplotně silně až mimořádně nadnormální červenec a srpen  s mnoha denními teplotami  na hranici 40°C, tropické noci, kdy minimální noční či ranní teplota neklesne pod 20 °C a zůstává nad touto hodnotou. Extrémní sucho - vyschlé studny, potoky, rybníky, vyprahlá půda. Letošní léto bylo díky rekordnímu počtu požárů náročné i pro hasiče. Zemědělci si zoufají nad úrodou.

  V našem městě se stalo tradicí, že jeden víkend v srpnu patří zahrádkářům. V sále Slovanského domu vystavují během soboty a neděle květiny, ovoce, zeleninu,,,,. Dalo by se očekávat, že právě díky průběhu léta bude letošní výstava ohrožena z důvodu nedostatku výpěstků.

  Opak je pravdou. V sobotu 15.srpna  byla v 9.00hod. výstava zahájena ve velkém stylu. Plné stoly toho, co zahrádkáři vypěstovali – brambory, dokonce i černé, česnek, cibule, mrkev, okurky salátové i nakládačky, cukety, dýně všech možných tvarů,  patisony, rajčata, papriky,  kukuřice, rybíz, borůvky, jablka, červená řepa, vázy plné květin a další. Nepřehlédnutelný byl kříženec okurky s paprikou – ačokča neboli mexická okurka. Podél stěn byly umístěny ukázky výtvorů ručních prací a v oddělené části sálu byla poprvé připravena výstava dobových předmětů. Vše precizně a kultivovaně naaranžováno. Jako by naši zahrádkáři neměli s počasím žádný problém. Za pár minut po zahájení začaly na zahradě vonět bramboráčky. Ochutnávka salátů byla v plném proudu  a přítomní během prohlídky diskutovali, který je letos ten nejlepší a upozorňovali, že marmeláda z rajčat u vchodu je také vynikající.

  Pro vás, kteří  jste se nemohli přijít podívat osobně, je připravena fotogalerie na webových stránkách města. Díky všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli.  Naši zahrádkáři jsou machři. Zasloužili by si obhajobu putovního poháru, právem jim náleží.

  Zastupitelstvo města na svém zasedání v červnu schválilo uzavření smlouvy s výhercem veřejné výzvy na pořízení Strategického plánu rozvoje našeho města – společnost Equica, a.s. z Prahy.  Strategický plán rozvoje obce je dokument, který definuje základní vývojovou koncepci obce v oblastech jako je veřejná správa, životní prostředí, územní rozvoj, kultura, sport, vzdělávání, bezpečnost aj. Vždyť co nejlepší podmínky ke spokojenému životu, kvalitní a dostatečné služby pro občany,  to je to, čím se chce pyšnit každá obec či město. Aby představy o dalším směřování našeho města dostaly konkrétní obrysy, bude zpracován ve spolupráci s odborníky plán, který by měl určovat hlavní směry rozvoje v dalších letech, jakých cílů bychom chtěli dosáhnout a také to, jakým způsobem. Během zpracování tohoto velmi významného dokumentu budeme v podstatě odpovídat na otázku – Jak si představujeme naše město v budoucnu? Podklady ke strategickému plánu budou zpracovávány v průběhu nejbližšího období za účasti vás, občanů. Průzkum veřejného mínění proběhne formou anonymního dotazníku. V něm budou nejen konkrétní dotazy, ale také prostor k tomu, abyste mohli vyjádřit své náměty a připomínky. Kromě toho se uskuteční veřejné projednávání, na kterém budete srdečně vítáni v co největším počtu. Věřím, že se nám společnými silami podaří vytvořit takový plán, který nebude jen souborem popsaných listů papíru, ale stane se materiálem, se kterým budeme v budoucnu pracovat. Těším se na spolupráci.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2015

Vážení spoluobčané,

opět vám přinášíme  prázdninové dvojčíslo. 

  V pátek 29. května  se uskutečnilo na pozvání velitele místního oddělení PČR npor. Romana Hoška setkání se zástupci města.   Po představení  jednotlivých členů místního oddělení a jejich kompetencí v rámci výkonu služby, měl každý z nás možnost vyjádřit své požadavky, ale i podněty a připomínky k nastavení vzájemné spolupráce. O svých zkušenostech zejména ve vztahu k prevenci kriminality hovořili  Mgr. J.Červenková, ředitelka MŠ, Mgr.D.Fialová, ředitelka ZŠ a sociální pracovník města Bc. Z. Harapát.  Za vedení města byla setkání přítomna i Mgr.J.Šůsová, která je zároveň zástupkyní ředitelky a výchovnou poradkyní v ZŠ. Dále jsme se s velitelem npor.Hoškem  dohodli na společné účasti např. při řešení problému s parkovacími místy v oblasti Sídliště, zejména v lokalitě u bloku č.4, 5 a 6 a u zdravotního střediska. Posezení se uskutečnilo v příjemné atmosféře a věřím, že zdaleka nebylo poslední.

  Mezi tradiční události a akce tohoto období patří v prvních dnech  měsíce června oslava Dne dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme měli možnost vidět v prostorách fotbalového hřiště u více než  dvou desítek stanovišť různých atrakcí mnoho spokojených dětí. 

  Zastupitelstvo města  ve středu 17. června mělo na svém III. zasedání  v tomto roce bohatý program. Byla schválena účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2014. Po dvou letech náprav zjištěných nedostatků se podařilo při kontrolním auditu, který provádí odbor kontroly Karlovarského kraje, získat  výborné hodnocení bez chyb a nedostatků.  Poděkování patří nejen všem, kteří se podíleli a pomohli v rámci plnění svých pracovních povinností,  ale i místostarostovi J. Vondrovi za mnoho hodin práce při přípravě aktualizovaných inventarizačních seznamů se stovkami položek.  Dalším důležitým bodem, o kterém bych se chtěla  zmínit, je schválení směrnice pro stanovení výpočtu ceny za srážkovou vodu.  Podrobnosti k tomuto tématu najdete ve zvláštním příspěvku. Činnost finančního a kontrolního výboru byla obsažena ve zprávách od předsedů obou výborů. Úkoly pro tyto subjekty jsou definovány v zákoně o obcích a zároveň  je dalšími konkrétními úkoly může  pověřit  zastupitelstvo. Volení zástupci města  doplnili navržené úkoly takto – Kontrola přípravy rozpočtu na rok 2016 a Kontrola odbornosti úředníků na městském úřadu.  Videozáznam z průběhu celého jednání bude ke zhlédnutí   na webových stránkách. K tomu bylo přijato usnesení, kterým je určen také termín zveřejnění – nejpozději do 3 pracovních dnů. V samotném závěru zasedání byl předložen návrh na realizaci programu „Oslav 50.výročí povýšení Rotavy na město“ , které se uskuteční 26.září od 14.00hod. v Areálu zdraví.  Tuto akci zabezpečí  Česká umělecká agentura a já jsem přesvědčena o tom, že budete s obsahem programu pro děti i dospělé a  s vystoupením umělců spokojeni.

  Na svém posledním jednání zastupitelé schválili návrh na ocenění „50x Srdce pro Rotavu“.  Sešlo se 32 anketních lístků s nominacemi od jednotlivců, ale i skupin,  a některá jména se opakovala. Z nich byl  vytvořen seznam téměř 60 nominovaných na toto ocenění. Následně byl na pracovním zasedání zastupitelstva  vyhotoven  konečný seznam pro schválení. Souhlas zastupitelů je podmínkou, kterou v případě udělení ceny města ukládá zákon.

Životní příběhy Rotaváků jsou různé, někteří sem přišli v šedesátých letech za prací, jiní mnohem později, někteří se tady narodili. Právě způsob života   lidí všech věkových skupin usnadňuje nebo také ztěžuje společné soužití. Mezi námi žijí a žili občané, kteří získali ceny v různých podobách ve svém zaměstnání, za svou angažovanost ve veřejném, dříve v politickém životě nebo za dosažení sportovních úspěchů.  Srdce pro Rotavu nemá zakládat ani v nejmenším žádnou tradici, která by se měla opakovat.   Je  poděkováním a projevem zvláštní úcty všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k přátelskému soužití a k dobré pověsti našeho města.  Věřím, že   nejen ve vztahu k minulosti, ale i budoucím generacím bude připomínat, že jsme si výjimečnosti těchto lidí všimli.  Vzhledem k tomu, že udělení ocenění považuji za důvod, který si zaslouží  nevšední atmosféru, je oslava padesátého výročí povýšení na město  tou nejlepší příležitostí.

  V souvislosti s celoroční událostí našeho města „Rotava slaví“ byla v pátek 19.6.2015 v podvečer za účasti pozvaných zastupitelů otevřena  unikátní výstava „JAK ŠEL ČAS ROTAVOU VE FOTOGRAFII“ spojenou s výstavou retro předmětů.  Připravit takovou výstavu není jednoduché pro odborníky, natož pro amatéry, mezi které patříme i my. Požádat občany o příspěvky, převzít je, setřídit  -  bylo jich skoro 4000ks (děkujeme všem, jmenovitě  Jarmile Černé a A. Heroutové), najít tiskárnu, která bude realizovat naše požadavky (díky tiskárně Halla Cheb)  naskenovat staré fotografie, nafotit Rotavu v dnešní podobě  ( díky manželům Bečkovým), sehnat panely, na které se budou fotografie nalepovat tak, aby mohla zůstat stálá expozice,  zadokumentovat retro předměty  a vystavit je (díky hasičům a obětavým ženám – H. Elízové, A. Votavové, V. Denkové, Z. Nekvasilové, M. Prokopenkové, V. Voráčkové a M.Stárové).   Vytvořit pozvánky, rozeslat okolním obcím a podnikatelům (díky i zaměstnancům úřadu). Na poslední chvíli, týden před otevřením,  přišel M. Elíz s nápadem  vytvořit z vybraných fotografií města pexeso  a já jsem ho při té příležitosti ještě požádala o zabezpečení tisku brožury s názvem výstavy, kde budou fotografie, které  jsme pracovně pojmenovali  „ Rotava včera a dnes“. Doslova hodiny před otevřením přivezl z tiskárny oboje. Brožuru, pexeso i pamětní medaili k 50.výročí povýšení Rotavy  na město  si můžete zakoupit i po výstavě v kulturním a informačním centru.  Nakonec se podařilo za pomoci  neocenitelných odborných rad pana Mouchy a práce několika dobrovolníků připravit sál Slovanského domu k otevření pro veřejnost včas.   Výstava je výjimečná díky vašim příspěvkům, ať už to byly fotografie nebo retro předměty, ale i díky práci všech, kteří na přípravě podíleli. Klobouk dolů a velké díky místostarostovi M.Elízovi a Š.Majerechové z KIC.  

Iva Kalátová, starostka města

ČERVEN 2015

Vážení spoluobčané,

  v letošním roce uplynulo 70 let od konce nejstrašnější války v dějinách lidstva. Všichni bez rozdílu věku si připomínáme příběh o ztrátě svobody, ztrátách životů, ztrátě lidskosti. Na počátku toho příběhu bylo zneužití přirozených rozdílů mezi lidskými kulturami až po finále, které zrodilo mýtus nadčlověka povolaného řídit bez omezení běh celého světa včetně práva rozhodovat o životě a smrti. Svět a s ním i naše země poznaly rasismus v jeho nejhrůznější podobě, v podobě nacismu a fašismu.

  Oslavy 70. výročí osvobození a ukončení 2.sv.války stále ještě probíhají v  celé naší vlasti.  V našem regionu se uskutečnil pietní akt ve čtvrtek 7. května v Kraslicích na nám. 28. října a v  městských sadech a 10. května pak na Přebuzi. V Rotavě proběhly oslavy spojené s oficiálním ukončením války v Evropě v neděli  17. května. Od 9.45 se v areálu fotbalového hřiště uskutečnila přehlídka vojenské historické techniky z konce 2. světové války a hned poté pak turistický pochod po naučné stezce s výkladem Petra Rojíka. U Rotavských varhan bylo pro turisty připraveno občerstvení a dětský program včetně soutěže ve střelbě ze vzduchovky.

  V České republice  je  8. květen státním svátkem. Je to den, který se všeobecně považuje za konec války v Evropě - den  podpisu  kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května moskevského času. Proto se ve většině vítězných a osvobozených států považuje za tzv. "Den vítězství" 8. květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to 9. květen.

  Ne vždy jsme slavili konec války 8. května.  Jakou historii má tento státní svátek?

  V prvních poválečných letech nebyl v Československu konec války ani státním svátkem, dokonce ani dnem památným nebo významným. Teprve v listopadu roku 1951 tehdejší politici schválili zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, kterým byl s účinností od následujícího roku stanoven 9. květen jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou.  Se změnou systému po revoluci v roce 1989 začala politická reprezentace našeho státu pracovat na seznamu státních svátků, dnů památných a významných. Některé svátky zmizely, jiné se objevily, některé změnily název. Tak se s účinností od roku 1991 z 9. května stal Den osvobození od fašismu. Následná debata se točila kolem data, kdy se mají oslavy konce 2. světové války konat.  Historici obhajovali názor, že 9. květen je právě tak legitimní datum jako 8. květen, protože jde o záležitost časového posunu a politický rozměr byl přidán až dodatečně. Rozprava se nevyhnutelně dotkla toho, kdy vlastně skončila druhá světová válka, a  opět se vynořil návrh přesunout svátek na 5. květen, kdy začalo pražské povstání. Nakonec se státním svátkem  stal 8. květen - Den osvobození od fašismu, a to s účinností od roku 1992. Od roku 2001 byl zkrácen název na Den osvobození a  současnou podobu získal o tři roky později. Od té doby je 8.květen státním svátkem s názvem „Den vítězství“.  

  Často v těchto dnech slýchám dohady o tom, kdo vlastně kterou oblast naší země osvobodil a která vojska byla na území dříve. Je to opravdu dnes tak důležité? Ti, kteří válku nebo její část prožili a dnes žijí, vědí své. V každém případě byla 2. světová válka dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Mnoho historiků se shoduje na tom, že počet lidských obětí ve druhé světové válce je 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá na vojáky a 40 milionů na civilisty. Většina civilních obětí podlehla nemocem, hladu, masakrům nebo genocidě.

  Tato hrozná čísla mě pokaždé nutí k zamyšlení a čím dál tím víc k závěru, jak málo si uvědomujeme hodnotu míru. Zejména v dnešní době, kdy ve světě stále více narůstají válečné konflikty. Ať už je to rozvrácený arabský svět, vznik tzv. Islámského státu, válka mezi jednotlivými kmeny s téměř 200 tisíci mrtvými nebo válka na východě Ukrajiny.

  Udržení míru by pro nás mělo být výzvou.  Nejenom politici, ale my všichni udělejme maximum pro to, abychom si sedmdesát mírových let co nejvíce prodloužili.

  Připomeňme si bez jakýchkoliv předsudků hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Uctěme památku všech  mužů, žen i dětí, kteří se nedožili života v míru.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2015

Vážení spoluobčané,

  ve dnech 13. až 15. dubna zavítal na třídenní návštěvu do Karlovarského kraje prezident České republiky Miloš Zeman.  Na programu druhého dne návštěvy prezidenta v Karlovarském kraji byla odpolední návštěva Kraslicka. První zastávkou byla společnost Amati – Denak, která je jedním z největších evropských výrobců dechových hudebních nástrojů. V rámci návštěvy se prezident setkal nejen s vedením firmy, ale také se zaměstnanci.

  Poté prezident pokračoval prohlídkou nedostavěného aquaparku Bublava a pracovním obědem s podnikateli z regionu. V půl páté se uskutečnilo setkání s představiteli města Kraslice, kam starosta města pan Kotilínek pozval členy zastupitelstva města Kraslice a starosty obcí a měst, které jsou členy Svazku měst a obcí Kraslicka – Bublavy, Jindřichovic, Oloví, Stříbrné, Šindelové, Přebuzi, Dolních Niv a Rotavy. 

  Prezident přišel do zasedací místnosti s omluvou za tříminutové zpoždění.  Po krátkém zhodnocení nejčerstvějších zážitků dostaly prostor dotazy přítomných. Času bylo opravdu málo, ale přesto jsem měla možnost pana prezidenta jménem občanů našeho města pozdravit a předat mu pomyslný balíček zelených karet jako vyjádření podpory, poděkovat za to, že jako první prezident v historii České republiky zavítal až sem k nám. Do kraje, který není v naší zemi ekonomicky nejdůležitější, ale má své problémy, které jsou minimálně stejně důležité a díky nevyhovujícím zákonům jen obtížně řešitelné. Zmínila jsem se o nezaměstnanosti, která je dvakrát vyšší než je celorepublikový průměr, i o tom, že bychom si přáli, aby nebyly dotace na zaměstnanost zrušeny. Prezident se pochvalně vyjádřil o zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací, hovořil o veřejné službě, která byla ústavním soudem zrušena i o lidech, kteří nabízenou pracovní příležitost odmítají. Zavzpomínal také na svou první návštěvu kraje a přislíbil, že se do Karlovarského kraje opět vrátí.

  Na závěr jsem požádala pana prezidenta o podpis pamětního listu pro naše město, což srdečně a rád učinil a ještě připsal poděkování občanům za podporu. Na oplátku jsem mu předala pamětní medaili našeho města „Srdce Rotavy“ s vyobrazením rotavských varhan a sbírku pověstí od Hermanna Brandla o našem kraji „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“, kterou jsme vydali v roce 2013.

  Poté se Miloš Zeman odebral do ZUŠ na setkání s občany Kraslicka, kde někteří z vás byli a měli také možnost osobně se s ním potkat. Říká se, že v životě člověka jsou chvíle, které nikdy nevymizí z jeho paměti a na které rád vzpomíná. A já vím, že v mém případě mezi hodnotné a milé vzpomínky, kterých si navíc ještě velmi vážím, bude patřit osobní setkání s nejvyšším představitelem naší země na jedno z nejpřednějších míst. O to víc mě těší, že naše město zmiňoval i v rozhovorech o návštěvě Karlovarského kraje v médiích.

Iva Kalátová, starostka města

DUBEN 2015

Vážení spoluobčané,

  je několik věcí, o kterých bych vás tentokrát chtěla informovat.

  Především je to problém, který vás i mě trápí již od podzimu loňského roku, a tím je otevření lékárny ve zdravotním středisku.  Není potřeba cokoliv  vysvětlovat škarohlídům, kteří tvrdí, že se jednalo o předvolební tah, ale pro vás občany, kteří jste očekávali otevření lékárny jako velkou pomoc, bych chtěla uvést situaci na pravou míru.

  Podle sdělení zástupce společnosti Dr.Max měla být lékárna v provozu nejpozději do konce listopadu, pak došlo k prodloužení termínu do konce roku. Na opakované dotazy, proč se stále nic neděje, nám v průběhu ledna bylo sděleno, že lékárník, personál, sklady, materiál jsou už měsíc a půl připravené, ale bez internetu a telefonu nemohou otevřít.  S připojením  na internet nakonec pomohla paní Pitoňáková, Ing.Šůs  a společnost Rete, kterým bych za  to, že přispěli k vyřešení tohoto problému, chtěla poděkovat.  Další oficiální datum otevření lékárny byl stanoven na 9.3.2015, ale nestalo se tak, protože najednou chyběla k magistrovi, který bude dojíždět, další obsluha.  Zaškolení pomocného personálu v Chodově absolvovalo několik uchazeček, ale vše skončilo tak, že nebyl nikdo, kdo by do lékárny v Rotavě nastoupil. Nakonec se přece jenom našel člověk, který bude tím posledním chybějícím článkem a lékárna bude v provozu. O uvolnění z pozice Asistentky prevence kriminality mě požádala Šárka Stehlíková a důvodem byl právě nástup do pracovního poměru do lékárny Dr.Max v Rotavě.  Šárka působila v rámci projektu ministerstva vnitra jako APK téměř 2 roky a já jsem přesvědčena o tom, že svou práci měla ráda, vykonávala ji svědomitě a příkladně a může být na sebe hrdá.  Když jsem v listopadu na celostátní konferenci na ministerstvu vnitra v Praze v rámci prezentace činnosti APK v Rotavě vyprávěla, jak Šárka s kolegyní pomohla najít ztracenou dívku, tleskal celý sál. Slova, která mi v souvislosti s touto příhodou řekla, navždy zůstanou v mé paměti: „Pocit, který nám tenhle příběh přinesl, nám nikdo nevezme. Naše práce není zbytečná, a když se správně uchopí, je užitečná a nepostradatelná. Někdy i krásná.“  Já dnes  Šárce přeji v novém působišti, aby se jí její práce líbila a  děkuji jí za  její působení jako asistentky prevence kriminality u nás ve městě.

  Každý rok se v březnu koná tradiční ples našeho města.  Stejně tomu bylo i letos a v sobotu 14.března se sál Slovanského domu zaplnil a moderátor Karel Ivan seznámil přítomné s programem večera.  Sokolovský taneční orchestr se svou skvělou produkcí postaral o to, že tanečníci dlouho nezaháleli a parket byl neustále plný.  Během večera vystoupili dvakrát chlapci a děvčata z Taneční školy při MKDS v Sokolově Honzy Ondera. Všem se jejich ukázky standardních i latinskoamerických tanců líbily a jejich výkon byl po zásluze odměněn velkým potleskem.  Ceny, které se v průběhu večera rozdávaly podle vylosovaných čísel, udělaly radost jen padesáti šťastlivcům z  téměř 700 lístků. Ples se podle vašich ohlasů opět povedl. Proto bych tentokrát chtěla poděkovat nejen za vynikající organizaci místostarostovi Martinu Elízovi a Šárce Majerechové z KICu, ale také všem pořadatelům dobrovolníkům a obsluze, kteří se o nás v průběhu celého plesu starali.

  V minulém příspěvku jsem se zmínila o vyhlášení Ankety „50krát Srdce pro Rotavu“ a slíbila jsem další informace.  Chtěla bych vás požádat o spolupráci při nominaci občanů, o kterých si sami myslíte, že by měli toto ocenění získat. Jediným hlediskem při vašem rozhodování  by mělo být Srdce pro Rotavu -  občan, který se jakýmkoliv způsobem, historicky v jakémkoliv období a v jakémkoliv odvětví života – pracovním, zájmovém, kulturním, společenském, sportovním, ale i  v běžném životě,  zasloužil podle vašeho mínění o dobrou pověst našeho města a tím dal kousek svého srdce Rotavě.

Nominovat své favority mohou jednotlivci i skupiny občanů, ale vždy musí být uveden důvod, proč by měl být navržený občan oceněn.

  Anketní lístek je jednak v dnešním vydání, ale samozřejmě je k dispozici i na MěÚ v kulturním a informačním centru nebo v knihovně. Ale nic se nestane, pokud někdo jen napíše, že si přeje, aby byl oceněn pan/paní/slečna/mladík XY za to, že…………… a označí nominaci heslem „Nominace 50x Srdce pro Rotavu“. Na dotaz několika z vás, kteří se o anketu zajímají a ptali se mě na podrobnosti, bych chtěla i pro ostatní doplnit, že ocenění může být samozřejmě uděleno in memoriam.   A zda se musí ten, kdo nominaci podává podepsat, mohu říct jediné. Předpokládám, že se žádný z nás nestydí za to, že chce někoho navrhnout na takto důležité ocenění, které se v této podobě nebude opakovat,  ale pokud nebude lístek podepsaný, bude také platný. A poslední informace, která je velice důležitá je to, že anketa bude probíhat od 1.4.2015 do 15.5.2015. Své návrhy můžete odevzdávat do připravené sběrné schránky, která bude umístěna  v knihovně na MěÚ.

  Přeji Vám veselé Velikonoce zalité jarním sluncem a spoustu příjemných zážitků nejen na akcích, kdy se budete setkávat s logem oslav našeho města, „Rotava slaví 50 a 70“ od autora pana Otakara Glose.  Mnoho díků za nás všechny Vám, pane Glosi za návrh, který se nám velmi líbí.

 

                                                                                  Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2015

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě jednou vrátím k oslavám výročí, které bude naše město slavit v letošním roce. Slíbila jsem, že Vás budeme průběžně o všech připravovaných akcích informovat. Sestavení plánu oslav není jednoduchým úkolem, ale snažíme se, aby si každý z vás pro sebe něco našel. Předběžný harmonogram je v tomto vydání uveden ve zvláštním příspěvku, kde je uveden předpokládaný termín a název akce.  Na webových stránkách je pro vás zřízena zvláštní sekce „Rotava slaví“, která bude průběžně aktualizována tak, abyste se dozvěděli o podrobnostech blížících se jednotlivých akcí.  Těm, kteří nemají možnost přístupu na webové stránky, podá informace Šárka Majerechová v Kulturním a informačním centru a pravidelné upoutávky budou na letácích i ve Zpravodaji.

     Zcela ojedinělou a výjimečnou akci, která se uskuteční v květnu v rámci oslav 70.výročí Osvobození, bude pořádat Česká společnost přátel vojenské historie, o.s. z Habartova. Celkově se bude jednat o třídenní akci v některých městech  Karlovarského kraje  v termínu od 15. 5. 2015 do 17. 5. 2015. U nás v Rotavě si budou moci návštěvníci po příjezdu válečné kolony historických vozidel  prohlédnout  vojenskou techniku všech válčících stran s možností nahlédnout do interiérů a na památku si vše vyfotit.

     Vyvrcholením oslav bude poslední zářijový víkend. V pátek 25.9. bude na Slavnostním galavečeru v sále Slovanského domu oceněno 50 občanů našeho města a v sobotu 26.9. budou oslavy pokračovat odpolední veselicí s bohatým programem až do ranních nedělních hodin. V souvislosti s touto akcí připravujeme vyhlášení Ankety „50 krát Srdce pro Rotavu“. „Srdce pro Rotavu“ je název ocenění, které bude uděleno všem občanům,  které budete vybírat právě vy. Samotný název této pocty  je jediným kritétiem pro hodnocení jednotlivých nominovaných občanů. Každý z vás si bude moci vyzvednout  anketní lístek na předem určených místech  a navrhnout své kandidáty z jakékoliv oblasti života, o kterých si myslíte, že se významným způsobem zasloužili o dobrou pověst našeho města.  Podrobné informace o způsobu hlasování a podmínkách ankety se dozvíte v dubnovém Zpravodaji i na webových stránkách města.

     Tradiční akce samozřejmě nechybí, ale přibyly k nim i další. Některé jsou zaměřeny přímo na oslavy výročí, některé jsou doplněny na základě vašich podnětů – sportovní soutěže, diskotéka  i výstava fotografií a retro předmětů.  Ve spolupráci se Západočeskou televizí je připravován medailon o našem městě. Pamětní medaile k 50.výročí povýšení Rotavy na město bude k prodeji všem zájemcům v Kulturním a informačním centru v červenci a nebude chybět ještě další  překvapení  v průběhu roku.

                                                                                      Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2015

Vážení spoluobčané,

     toto vydání zpravodaje je v několika ohledech přece jenom jiné, i když stále je to náš Rotavský zpravodaj, na který mnoho z vás jedenáctkrát do roka netrpělivě čeká, abyste se dozvěděli, co se u nás ve městě děje. Nově bude všechny příspěvky před odesláním do tisku skládat do sloupců a graficky upravovat Šárka Majerechová z kulturního a informačního centra pod odborným dohledem redakční rady. Protože naše město slaví v letošním roce významná výročí, najdete kromě tradičních čtyř stran čtení v každém dalším vydání samostatnou přílohu. Více o ní píše kronikářka Martina Bečková.

     Já bych se ráda zastavila u samotných historických událostí, které se téměř všechny udály v letech, jejichž numerické označení končí číslicí 5, a proto jsou to výročí „kulatá“. Všechny lze jen stěží vyjmenovat, proto si dnes připomeneme alespoň ty nejdůležitější ročníky:

V roce 1845 se začala stavět císařská silnice ze Sokolova do Kraslic a o 20 let později silnice z Rotavy do Nejdku. Od roku 1895 má Rotava má svůj hřbitov. Rok 1925 byl tím, kdy byla 1. února v dolní Rotavě otevřena mateřská škola pro 60 – 65 dětí, začalo se s výstavbou kina

a 20. září byl vysvěcen kostel. 7. května před 70 lety v odpoledních hodinách obyvatelé Rotavy město sami osvobodili a 14. července to bude 50 let, kdy byla z rozhodnutí Západočeského krajského národního výboru povýšena obec Rotava na město. Městský znak se v dnešní podobě užívá na základě rozhodnutí rady tehdejšího Městského národního výboru již od roku 1975. 30. listopadu v roce 2000 byla slavnostně otevřena současná budova městského úřadu.  Před deseti lety byl otevřen „pečovatelák“ a naším městem se prohnala vichřice, která po sobě dodnes zanechala nezapomenutelné stopy. Ještě o jednom letopočtu bych se ráda zmínila – víte, že našim novinám je v letošním roce 40 let? Už čtyři desítky let vychází jako měsíčník, i když se oficiální název během času změnil ze Zpravodaje města Rotavy na Rotavský zpravodaj.

     Výročí  je opravdu hodně a ve zvláštních přílohách bude uvedena spousta zajímavostí z jednotlivých období.  Plán samotných oslav pro tento rok je zatím ve fázích přípravy, ale postupně vás budeme seznamovat s tím, co všechno se v průběhu roku pro vás občany a pro Rotavu chystá.  

     Na začátek letošního výjimečného roku si dovolím touto cestou dát vám všem občanům první, ale o to důležitější dárek. Díky hospodaření v průběhu posledních třech let se podařilo uzavřít rok 2014 s vynikajícím výsledkem. Na bankovních účtech města zůstalo k poslednímu dni v minulém roce 21 milionů korun. Tolik rezervních prostředků nemělo naše město za posledních deset let. Jsem ráda, že se potvrdilo moje tvrzení, že Rotava nemusí být městem s finančními problémy. Cílem zastupitelstva města teď bude udržet dostatečnou finanční rezervu a přitom naplánovat a rozvrhnout použití volných prostředků účelně a efektivně podle aktuálních potřeb města.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2015

Vážení spoluobčané,

     celý právě skončený rok jsem se v každém vydání zpravodaje snažila přiblížit ty události, které přímo souvisely s životem našeho města. Proto bych se ráda vrátila do prosince loňského roku k několika akcím.

     První adventní neděli 30. listopadu jsme se společně setkali u příležitosti, která je v mnoha obcích a městech tradicí, a tou je rozsvěcení vánočního stromu. U nás jsme se pokusili o uspořádání této slavností chvíle poprvé a já myslím, že úspěšně. Návrh připravit pro děti zdobení vánočního stromku spojené s odesláním přání Ježíškovi jsem v polovině listopadu sdělila místostarostovi panu Elízovi, který jej do konečné podoby rozpracoval, a tak jsme poslední listopadovou neděli spolu se spoustou dětí odnášeli v lucernách a v lampionech z kostela betlémské světlo, které všem rozdal farář pan Fořt, a průvodem jsme se vydali až před městský úřad. Všechny děti si přinesly vánoční ozdoby, které pověsily na vánoční stromek, a do připravené schránky vhodily přání pro Ježíška. Když se všichni vystřídali a občerstvili, přišla chvíle, která byla velice emotivní. Všechna světla na Sídlišti zhasla a pár vteřin poté se za zvuku písně Andrea Bocelliho Con Te Partiro rozsvítil vánoční strom i ozdoby na pouličních lampách. Ještě ani neskončil potlesk dvou stovek přítomných a připravené překvapení pro děti – nádherný ohňostroj umocnil atmosféru a rozzářil dětské obličeje. Navzájem jsme si popřáli klidný advent a věděli jsme, že se chceme sejít při této příležitosti znovu za rok. Čeká nás sice ještě odstranění drobných nedostatků, ale pokud bude příští setkání stejně příjemné a milé jako to letošní, můžeme se na něj jen těšit. Proto děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli s její organizací.

     V dalších dnech probíhaly pro děti již tradiční akce. V sobotu 6. 12. to byl Dvacátý ročník Mikulášské jízdy pořádaný Železničním spolkem Klub M 131.1., který nabídl návštěvníkům již tradiční peklo v nádražní budově v Hřebenech a pak řadu dalších atrakcí po cestě podhradím směrem k hradu Hartenberg. Jubilejního ročníku se zúčastnily téměř tři tisíce lidí, což je výsledkem vynikající práce organizátorů, v jejichž řadách jsou převážně dobrovolníci. A hned v neděli 7. 12. v sále Slovanského domu uspořádal náš divadelní ochotnický spolek Komedia ve spolupráci s kulturním a informačním centrem Mikulášskou nadílku pro děti.

     Do jubilejního 10. ročníku vstoupila v roce 2014 anketa Osobnost Karlovarského kraje. Veřejnost mohla během podzimu zasílat své nominace do dvou kategorií (Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti a Osobnost v oblasti podnikání) a navrhnout rovněž budoucího držitele ceny za mimořádný přínos kraji. V tomto ročníku ankety nominovali lidé 68 kandidátů, kterým udělili celkem 1077 hlasů. Ceny vítězům předal během slavnostního ceremoniálu v Grandhotelu Pupp hejtman Josef Novotný a další představitelé regionu.

     V kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti zvítězil mezi nominovanými MUDr. Miroslav Podlipský a v kategorii Osobnost v oblasti podnikání byl jako nejlepší oceněn Ing. Rudolf Borýsek. Cenu za mimořádný přínos Karlovarskému kraji za rok 2014 obdržel geolog Sokolovské uhelné, občan našeho města RNDr. Petr Rojík. Petr získal v poslední době již druhé významné ocenění, před časem totiž obdržel také čestné ocenění nejlepšího vyučujícího Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. I proto o něm tisk psal jako o jedné z nejvýraznějších tváří v našem regionu. Sám mi se svou vrozenou skromností po obdržení ceny sdělil, že s cenou nepočítal a do poslední chvíle byl přesvědčen o tom, že nemá šanci. A to i proto, že geologie je poměrně specializovaný obor s relativně úzce vymezeným okruhem zájemců. Přesto všechno o něm víme, že jako geolog Sokolovské uhelné ve skutečnosti patří mezi přední odborníky v České republice. My všichni, kteří si najdeme čas a navštívíme jeho přednášky, můžeme ocenit jeho lidskou a poutavou prezentaci všech témat, o kterých přednáší. I z tohoto důvodu patří jeho vystoupení k těm nejnavštěvovanějším.

     Petr Rojík vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od vojny pracuje v sokolovských dolech. V současné době působí ve společnosti Sokolovská uhelná v sekci báňský rozvoj, kde se zabývá využitím přírodních zdrojů. Kromě toho, že je členem několika geologických a hornických organizací, pomáhá také při řešení úkolů v oblastech, jako je například ochrana životního prostředí, památek a kulturního dědictví. Mimo to také externě přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je také autorem celé řady odborných článků a spoluautorem mnoha publikací. Před více jak deseti lety vydal knihu „Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří“, která dodnes patří k velmi ceněným historickým pracím. Ve svých mimopracovních aktivitách pomáhá rozvoji kulturních tradic, pořádá přednášky a připravuje nejrůznější exkurze a výlety. Je také amatérským hudebníkem.

     Dovolím si za nás, všechny občany Rotavy, poblahopřát Petru Rojíkovi k získání Ceny za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Hluboce si vážím toho, že Petr i přes své pracovní vytížení přijal funkci předsedy Komise životního prostředí u nás v Rotavě a na pokračování naší spolupráce se upřímně těším.

     Na posledním zasedání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 17. prosince, zastupitelé schválili cenu vody na rok 2015 ve výši 83,06 Kč/m3 bez DPH. Dalším důležitým bodem bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2015 jako přebytkového, zatím bez investičních akcí. V průběhu 1. čtvrtletí by měl být rozpočet až po výsledku hospodaření minulého roku doplněn právě o investice na rok 2015.

     Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám všem do nového roku mnoho zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Iva Kalátová, starostka města  

PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané,

  ve středu 5. listopadu se v sále Slovanského domu konalo ustavující zasedání zastupitelstva města, na kterém si noví a staronoví zastupitelé zvolili vedení města a předsedy finančního a kontrolního výboru. Ustavující zasedání probíhá podle zákonem stanovených pravidel. Některé konkrétní situace upravuje Jednací a volební řád zastupitelstva města. Naše zastupitelstvo schválilo volby na ustavujícím zasedání jako volby tajné, což znemaná, že každý zastupitel odevzdá svůj hlasovací lístek do připravené volební urny a volební komise pak hlasy sčítá. Jako první v pořadí je zvolen starosta města, dále místostarosta - v našem případě budou v dalším období pracovat dva, a nakonec zbývající členové rady města tak, aby jich bylo celkem pět. Kromě rady města mají zastupitelé za povinnost zvolit předsedy a poté také členy finančního a kontrolního výboru. Oba výbory jsou poradními orgány zastupitelstva a kromě zákonných povinností jim jsou ukládány další úkoly. Obsazení konkrétních funkcí pro přehlednost uvádím samostatně za příspěvkem. Zastupitelstvo má nyní před sebou hlavní úkol, kterým je schválení rozpočtového výhledu a také rozpočtu města na rok 2015. Zároveň by měl být zpracováván Plán rozvoje města tak, aby byl schválen začátkem příštího roku.

  Poslední měsíc v roce nás čekají již tradiční události. Na začátku prosince v sále Slovanského domu pořádá KIC ve spolupráci s DOS Komedia Rotava Mikulášskou besídku pro děti, senioři budou mít své setkání ve čtvrtek 11. prosince a od pátku do soboty pak bude ve sportovní hale probíhat mezinárodní Velká cena Rotas strojírny spol. s r.o. mládeže ve vzpírání. Městská knihovna také připravuje akce, o kterých se dočtete na dalších stránkách.

  A každým dnem se v období tajemného adventu budeme stále více přibližovat vánočním svátkům, dnům, na které se nejvíce těší naše děti. A my dospělí? Věřím, že je pryč ta doba, kdy jsme se jako s větrem o závod vrhali do víru úklidu, pečení co největšího počtu druhů vánočního cukroví a zběsilého nakupování, abychom měli všeho co možná nejvíce. Myslím si, že po uspěchaném roce je nejkrásnějším a nenahraditelným dárkem čas, který věnujeme svým blízkým, a to i bez dokonalé výzdoby, bezchybně uklizeného bytu a nákladných dárků. Každoročně nás období Vánoc vybízí k zamyšlení na našimi city a lidským rozměrem. Mnohem intenzivněji než kdykoliv jindy toužíme být s lidmi, se kterými být nemůžeme, protože už mezi námi nejsou. Přesto všechno si navzájem přejeme Šťastné a veselé... ... A právě takové by měly být ve všech našich domovech vánoční svátky - šťastné a veselé, plné lásky, pokory a vzájemné úcty. Vždyť samota nemusí být nutně opuštěnost, krása a bohatství domova nemusí být pouze nablýskaný luxus, milující se rodina nemusí nutně být kopií obrazu z povrchní reklamy, lásky nebude nikdy zvýšená péče o druhé jenom během několika dnů v roce.

  Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřála, abyste prožili vánoční svátky tak, aby byly šťastné a veselé, plné lásky, pohody a klidu. Najděme v sobě úctu, pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého. Možná se nám to docela nepodaří. Možná jenom na malou chvilku. Ale i ta chvilka stojí za to.

S úctou Iva Kalátová, starostka města 

LISTOPAD 2014

Vážení spoluobčané,

  máme za sebou  nejdůležitější událost, která bude ovlivňovat budoucnost našeho města v následujících čtyřech letech. Základní údaje o volební účasti a jména zvolených zastupitelů najdete ve zvláštním příspěvku.

  Pojďme se společně zastavit u některých zajímavostí: v komunálních volbách v celé České republice lidé odevzdali 4 372 653 obálek. To představuje volební účast 44,5%. Rotava si vedla skvěle, protože nás bylo u voleb ještě o 3% více. Největším volebním okrskem v zemi je Vojenský újezd Březina u Vyškova, který má celkem 16 tisíc hektarů. Žijí zde ale pouze 2 voliči. A k letošním podzimním volbám ani jeden z nich nepřišel… Nejstarším kandidátem, který uspěl v komunálních volbách, je 85letý zastupitel z Lesné u Třebíče a nejmladších je hned několik - v zastupitelstvech zasedne 10 osmnáctiletých.

  Ale zpět k nám domů. Ti, které jsme si zvolili, jsou už teď našimi novými zastupiteli, kteří budou až do roku 2018 zastupovat nás občany. Svých práv a povinností zastupitele ale nabývají až ve chvíli, kdy na první schůzi zastupitelstva složí předepsaný slib.

  Omlouvám se všem občanům, kteří se chtěli zúčastnit zasedání ZM 20. října. Tento termín byl schválen bývalými členy zastupitelstva v době, kdy ještě nebylo známé datum konání komunálních voleb. Ustavující zasedání bude svoláno, ale musí být dodrženy zákonem stanovené lhůty. Nejprve se musí počkat deset dní, zda někdo u krajského soudu nenapadne platnost voleb. Jakmile uplyne tato desetidenní lhůta, začíná běžet jiná - patnáctidenní, během které se musí uskutečnit první ustavující zasedání zastupitelstva. Zároveň však musí ohlášený termín první schůze radnice oznámit vám občanům na úřední desce. 

  Na tomto prvním zasedání volí zastupitelé do funkcí starostu, místostarostu a další členy rady města. Většinou jsou také voleni předsedové a členové nejrůznějších výborů. Zákon každé obci nebo městu přímo ukládá, aby měla přinejmenším dva výbory - kontrolní a finanční. Pozvánka na ustavující zasedání, kromě úřední desky, bude vyhlášena rozhlasem a zveřejněna na našem webu. 

  Už jste si všimli, že jsou webové stránky trochu jiné? Nedávno byl na úvodní stránku doplněn nový odkaz „Senioři“ -  zjednodušená verze nejen pro seniory. Celý modul a jeho obsah je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost, některé sekce je možné si nechat také předčítat, například hlášení městského rozhlasu. To využijí nejen senioři, ale určitě i mnoho dalších. Aby se všem s novou pomůckou dobře pracovalo, připravuje pan Elíz, který se o získání této aplikace zasloužil, přehlednou prezentaci pro seniory ve velké zasedací místnosti na městském úřadě.

  Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám poděkovala především za to, že jste k volbám přišli a pozvala na ustavující zasedání nového zastupitelstva našeho města.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2014

Vážení spoluobčané,

  dovolím si Vás oslovit touto cestou - jako Váš spoluobčan, jako člověk, který v našem městě žije spolu s Vámi a pozvat vás k volbám, ve kterých budeme společně ze svých řad volit zástupce občanů do městského zastupitelstva.

  V jednom z minulých vydání jsem se Vám snažila přiblížit volební systém i jednotlivé možnosti hlasování. Dnes je nejvhodnější chvíle připomenout si několik dalších, stejně důležitých faktů, které přímo s volbami souvisejí.

  Letos tomu bude bezmála čtvrt století, co jsme se poprvé po desetiletích totality nadechli svobody. Jedna z věcí, která nás všechny spojovala, byly první svobodné volby. Za plentou, bez dohledu státní bezpečnosti a hlavně, bylo z čeho vybírat. Jen pro zajímavost - najděte si ve statistikách, jak obrovská byla volební účast! Volby jsou největším projevem demokracie, a proto bychom si jich měli vážit a hlavně bychom měli naše volební právo využívat.

  Doslova za několik dní nás čekají volby do našeho zastupitelstva. Právě tyto volby se týkají každého z nás nejvíc. Rozhodne se, jestli budeme pokračovat v dobrém trendu, věnovat se školám či rodinám s dětmi, nebo jestli budeme nadále podporovat kulturu a sport či investiční akce. Každá strana nebo sdružení, které se uchází o Váš hlas, vždy přinese nové změny a myšlenky. Je právě na Vás, komu dáte, či nedáte svůj hlas. A věřte, každý hlas má svou váhu a může změnit!  Kouzlo demokracie tkví ve svobodě, o kterou musíme pečovat. Ztratíme ji, pokud se o ni sami občané nezačnou zajímat. Každý z nás by si měl právě teď položit otázku "jak se mi líbilo, jak si město vedlo či nevedlo za poslední období?" a za svůj názor se postavit svým volebním právem.

  Kritizovat u piva, kdo sedí nebo nesedí na radnici, bez volební aktivity není ani na místě a navíc, je to pozdě! To vše začíná zkoumáním všech kandidátů, jejich motivací, pohnutek, jejich životních a podnikatelských zkušeností. Jestli se někdo snaží udržet tradice nebo budovat město ve svém životě, zcela jistě tak bude vést i naše město. Jestli někdo nemá nejlepší pověst třeba v podnikání, patrně se ze dne na den nezmění ani v roli starosty nebo zastupitele. Moc Vás, prosím, abyste dali svůj hlas lidem, kterých si vážíte a věříte, že mohou město vést tím správným směrem.

  Děkuji všem, kteří z vlastní iniciativy, dobrovolně a bez postranních úmyslů pomáhali městu. Děkuji vám, občanům, za vaši podporu, ale i konstruktivní kritiku.

  Mysleme na naše město, děti, vnuky, známé. Ctěme demokracii, přijďme k volbám!

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2014

Vážení spoluobčané,

  poslední červencový den vás v ranních hodinách překvapily houkající sirény hasičských aut, která naším městem projížděla, a nikdo nevěděl, co se stalo. V 9.00hod. začalo dlouho dopředu připravované hasičské prověřovací cvičení s nácvikem evakuace letního tábora z rekreační základny Sluníčko. Již před rokem připravil velitel našich hasičů společně s vedoucím jedné skupiny letního tábora noční cvičení jen pro naši jednotku. Proběhly nácviky různých situací včetně zakouření celého tábora vojenskou dýmovnicí. Úspěšná večerní táborová hra byla zakončena vyhodnocením. Při prezentaci tohoto cvičení se zrodil nápad jejího pokračování v rozšířené verzi. Proto byla sestavena pracovní skupina ve složení Petr Hamouz z HZS Karlovarského kraje a velitel stanice Kraslice, Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva krizového řízení a Martin Elíz, velitel jednotky JPOII Rotava. Právě tato skupina připravila základ prověřovacího cvičení pro místní jednotku a další jednotky z blízkého okolí. Další záležitosti kolem cvičení již byly řešeny pouze s Ing. Miroslavem Lukešem a bezprostředně před samotným cvičením také s vedením města. Průběh cvičení byl naplánován, a tak byla do letního tábora na "Sluníčku", který byl plný dětí, poštovním balíkem dopravena „nebezpečná látka“, která kontaminovala táborníky. Bylo potřeba zajistit dekontaminaci všech táborníků, vytipovat místo pro náhradní ubytování a vytvořit evakuační středisko. Prověřovací cvičení se úspěšně podařilo do poslední chvíle utajit a jednotky, které na místo cvičení vyjely, byly přesvědčeny, že se jedná o skutečnou událost. Po příjezdu hasičů byl celý prostor uzavřen a zástupce hasičů dětem vysvětlil, o co se vlastně jedná. Ty přestaly mít strach a další události vnímaly jako táborovou hru. Po dekontaminaci byli všichni převezeni autobusem do tábora vybudovaného u fotbalového hřiště. Tam na ně čekalo nejen občerstvení, ale i ukázka veškeré hasičské techniky, kterou jim hasiči za odměnu předvedli. Cvičení, které bylo největším svého druhu v Karlovarském kraji, bylo komplexně velice dobře vyhodnoceno. Ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing.Václav Klemák svým osobním dopisem  poděkoval vedení města, veliteli SDH v Rotavě  M. Elízovi a všem členům jednotky za aktivní účast na prověřovacím cvičení složek IZS „Sluníčko 2014“.

  23. a 24. srpna 2014 se v sále Slovanského domu uskutečnila pod záštitou  hejtmana Karlovarského kraje  PaedDr. Josefa Novotného  Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin. Vzhledem k tomu, že výstavě je v tomto vydání věnován samostatný článek, chci na tomto místě našim zahrádkářům poděkovat za vynikající organizaci a úspěšnost celé výstavy. „Putovní pohár“ za první místo vystavovaných výpěstků a aranžování, které získalo Sokolovské územní sdružení, jehož je ZO Rotava členem, je dalším významným oceněním Vaší práce.

  Klid a pohoda srpnových dnů byla narušena vaší oprávněnou nespokojeností s probíhající investiční akcí, během které mělo na sídlišti dojít k rekonstrukci plynovodu a přípojek. Na tomto místě musím upozornit, že tato akce nebyla objednána městem, ale byla naplánována majitelem plynovodu, společností RWE  GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, a byla rozdělena do několika etap. Její ukončení podle harmonogramu prací bylo plánováno až na 22.října letošního roku a čtrnáctidenní přerušení dodávky plynu občanům v jednotlivých objektech bylo s ohledem na klimatické podmínky pro vedení města nepřijatelné. Proto jsem se v pondělí 25.srpna spolu s místostarostou p. Elízem a zástupcem SBD Rozvoj panem Novákem sešla na jednání v zasedací místnosti Městského úřadu se zástupcem investora RWE  GasNet s.r.o. a zástupcem zhotovitele firmy Stamoza s.r.o.. Na tomto jednání jsem požádala o přerušení prací a ukončení rozpracované etapy v co nejkratším termínu a přeložení dalších prací na rok 2015. Dokončení prací v letošním roce bude provedeno včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu. Podle poslední  informace společnosti RWE GasNet s.r.o. bude žádosti vyhověno a k  přerušení plánované rekonstrukce dojde nejpozději v termínu do 20.9.2014.  Děkuji všem občanům za trpělivost.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2014

Vážení spoluobčané,

  právě se Vám do rukou dostalo vydání zpravodaje, plánované vždy na oba letní měsíce.

  13. června proběhla v sále Slovanského domu Školní akademie, která byla opět přehlídkou dovedností žáků naší školy. Podle potlesku všech přítomných - žáků, rodičů i všech hostů, bylo jasné, že se celá akce nadmíru vydařila a všem se předvedená vystoupení jednotlivých tříd líbila. Akademie tentokrát byla výjimečná i v tom, že všichni oslavovali i to, že se podařilo úspěšně dokončit zateplení všech objektů v areálu školy.

  Já bych na tomto místě chtěla poděkovat všem dětem, žákům a zaměstnancům základní i mateřské školy v čele s paní ředitelkou Mgr. D. Fialovou a Mgr. J. Červenkovou za jejich pomoc, protože se obě akce protáhly až do letošního roku a soužití s dodavatelskou firmou pod jednou střechou bylo mnohem delší než se původně plánovalo. Vím, že trpělivost a tolerance všech pomohly k úspěšnému dokončení největší akce, která se u nás ve městě za poslední tři roky uskutečnila.

  Konec školního roku a s ním spojený začátek prázdnin je v Rotavě vždy slavnostní. Přijetí oceněných žáků v obřadní síni a neformální setkání v zasedací místnosti městského úřadu pro mě opět bylo příjemné a milé, stejně jako předávání vysvědčení vycházejícím žákům poslední školní den. Tato událost, která pokračuje v sále Slovanského domu a končí předáním pomyslné štafety deváťáků budoucím prvňáčkům, je vždy vrcholem celé slavnostní atmosféry.

  Pokaždé se snažím seznámit Vás s něčím novým, upozornit na to, co se v našem městě událo zajímavého nebo Vám prostě jen přiblížit to, co si myslím, že by Vás mohlo zajímat.  Ale nikdy mě nenapadlo, že budu psát o takové události, jakou je záchrana lidského života.

  Všechno se stalo 22.května v podvečerních hodinách u Plivátka. V rybníku se koupali menší kluci a svůj volný čas nedaleko trávila i skupina mladých lidí. Když jedna z dívek zakřičela, že se někdo topí, zpočátku si všichni mysleli, že jde jen o nemístný vtip. V rybníce viděli jen ruce mávající z vody a kousek od nich stál další chlapec.  Po pár vteřinách pochopili, že se nejedná o legraci, ale že se opravdu malý kluk topí. Jeden z mladíků bez váhání skočil do vody, topícího se devítiletého Lukáše vytáhl včas a zachránil mu tím život. Nebýt toho, že o všem řekl strážníkům městské policie jeden ze svědků, asi bychom se o tomto hrdinském činu Honzy Beneše nikdy nedozvěděli. Malý Lukáš sám ze strachu doma nic neřekl a jeho rodiče informovala až hlídka městské policie.

  Protože se jedná o tak výjimečný skutek, dovolím si v tomto případě vyjádřit obdiv a poděkovat Honzovi nejen za sebe, ale i za všechny občany našeho města.

  Přeji Vám všem příjemné letní dny, dětem překrásné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVEN 2014

Vážení spoluobčané,

  rok 2014 je na území České republiky označován jako supervolební. V květnu se konaly volby do Evropského parlamentu, během kterých jsme volili 21 poslanců, a na podzim nás ještě čekají volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a také volby do obecních zastupitelstev.
  Já jsem si pro Vás  připravila malou kuchařku pro komunální volby, ve kterých budeme volit 17 členů zastupitelstva našeho města pro další 4leté funkční období.. Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva.  

  Volby vyhlašuje prezident republiky a letos se budou konat v období mezi 15.9. až 15.10. 
  Často se ptáte, kdo se může stát členem volební komise. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí uvádí, že členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Dále musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a alespoň v den složení slibu dosáhne věku nejméně 18 let. Nesmí být kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena. 
  Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5 % hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Hlasy jsou sčítány jak pro jednotlivé kandidující, tak pro celé volební strany. 
  Kdy naopak bude Váš hlas neplatný? Hlas je neplatný, jestliže volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta nebo volič označil na hlasovacím lístku křížkem více než jednu volební stranu. Neplatný hlas bude také v případě, pokud volič označí v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno. 
  Svou důležitou roli před samotnými volbami má samozřejmě i městský úřad. Mimo jiné projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, informuje starostu o registraci kandidátních listin, losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a vyhlašuje výsledky voleb v obci. Kromě toho městský úřad zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise a jejich vybavení. Vede seznam voličů a zajišťuje telefonické spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce. Převážnou většinu těchto zákonem předepsaných úkonů může zajišťovat pouze zaměstnanec, který má zvláštní osvědčení. Spoustu dalších úkolů ukládá zákon starostovi.  
  V našem městě veškerou přípravu pro zdárný průběh voleb zabezpečuje paní Pavla Kocábková. Bez jejího vedení a pomoci dobrovolníků si žádné volby v Rotavě nedovedu vůbec představit. Málokdo si uvědomuje, jak obrovské množství práce, která není vidět, volbám předchází, protože vždy je všechno včas a pečlivě připraveno.  Proto si dovolím za nás všechny občany paní Kocábkové touto cestou poděkovat.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2014

Vážení spoluobčané,

  máme za sebou oslavu Velikonoc - prodloužený víkend, který všichni pracující, ale i školáci očekávají, protože jim přináší o pár desítek hodin volna navíc. Pojďme se spolu na chvilku zastavit u tohoto období a společně si připomenout jeho význam, i když se zpožděním. Pro některé z nás Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody (původní pohanské svátky), ale pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce, spojené s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku (jaro začíná 21. března). Velikonoční neděle tedy může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem.

  Každý den ve velikonočním týdnu má svůj název a vážou se na něj tradice, zvyky či pověry. Nejznámější je Zelený čtvrtek - dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista, byl při ní zatčen. Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem. Dále pak Velký pátek - v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst. Říká se, že na Velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Podle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat. Na Bílou sobotu končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.

  Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je den, kdy podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. A Velikonoční pondělí je den, který je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem. V současné době se velikonoční tradice a zvyky dodržují i v souvislosti se zvyky krajovými. Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří: pletení pomlázky a koledování, barvení a zdobení vajíček - existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit. Velmi starým symbolem je také velikonoční beránek, který se objevuje téměř v každé domácnosti a s chutí se do něj pustí spousta dětí i dospělých.

  Tentokrát se nám na Velikonoce vydařilo i počasí a doufám, že jste si prodloužený víkend náležitě užili.

  V květnu nás čeká opět mnoho akcí, které pořádá MěK a KIC a o kterých se prostřednictvím Zpravodaje i na webových stránkách dozvídáte. Kromě pravidelných akcí nás čekají i některé novinky. Divadelní spolek Komedia uspořádá představení zejména pro seniory, které se bude konat v domě s pečovatelskou službou a v sále Slovanského domu se po velkém úspěchu můžeme těšit opět na vystoupení pana Kubce a jeho partnerky na májovém setkání. Tentokrát mohou přijít všichni, kteří budou mít chuť si zazpívat a jen tak na chvilku posedět s ostatními.

Iva Kalátová, starostka města

DUBEN 2014

Vážení spoluobčané,

    Březen je Měsícem knihy. A kniha je přítelem člověka. Dříve bylo toto slovní spojení často opakované, ale jak je tomu dnes, platí toto rčení stále? Také máte pocit, že už je tolik neslýcháte, nebo dokonce, že neplatí? Pro někoho je kniha pomocníkem v životě, studnice informací, útěk do jiného světa, odpočinek, inspirace, pro někoho ale jen prostředek na zabití nudy nebo dokonce jen věc na podložení stolu, ztráta času…

  Vymlouváme se, že je pro knihu špatná doba. Ale co s tím?  Může televize, počítačové hry předčit knihu? Odpověď není jednoznačná a svalit vinu na špatnou dobu je tak jednoduché. Myslím si, že každý z nás má ke knihám svůj vztah, každého z nás přivedlo ke knihám něco jiného, někdo začal listovat kuchařkami a následně zjistil, že nejen o receptech jsou zajímavé knihy, jiný ze zvědavosti nakoukl do Harryho Pottera a byl lapen žánrem fantasy a někdo možná na tu svoji osudovou knihu teprve čeká. Určitě nemá cenu odsuzovat někoho, kdo smysl ve čtení knih nevidí, vždyť i někteří vášniví čtenáři se dostali ke knihám úplnou náhodou a třeba až v hluboké dospělosti, snad i ve stáří. Přesto máme knihovnu, která má ve svém portfoliu více než 18 000 svazků a má své stálé registrované čtenáře, ale i ostatní návštěvníky, kteří do tohoto milého prostředí rádi zavítají, ať už je to na besedu nebo jen tak najít něco na netu.  S dobou se vyvíjí i technologie, které knihovna nezbytně potřebuje, aby byla v dnešní době na moderní úrovni.

  A naše knihovna, jako jedna z posledních v regionu, neposkytovala službu ve formě online katalogu prostřednictvím internetu. Díky úspěšné žádosti získalo naše město dotaci od Ministerstva kultury, oddělení literatury a knihoven, a to z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3.  Tyto finanční prostředky a spoluúčast města byly využity právě k modernizaci naší knihovny. Zakoupením a zpřístupněním knihovního systému Clavius www katalog pro dokumenty se rozšířila a zkvalitnila nabídka služeb. Nyní mají čtenáři možnost, v prostředí internetu, on-line vyhledávat v databázi knihovny požadované dokumenty.  Díky tomuto systému mohou nahlížet do svého uživatelského konta, kde získají přehled o svých výpůjčkách a rezervacích. V rámci tohoto projektu byly také zakoupeny dvě nové počítačové sestavy a tím bylo zmodernizováno vybavení městské knihovny pro další automatizaci knihovního systému. Byly zefektivněny a zrychleny nejen služby poskytované našim čtenářům, ale i vzájemná komunikace mezi jednotlivými knihovnami v regionu.

  Akcí pro malé i velké čtenáře bylo na oslavu knihy právě v březnu opravdu hodně a měli jste možnost seznámit se s nimi již minulém čísle. Já bych tentokrát chtěla připomenout, že za tím vším, co patří k úspěchům a oblíbenosti naší knihovny stojí paní L. Štěpánková, která knihami a pro čtenáře opravdu žije. A i to je důvod, proč do naší knihovny chodíme tak rádi.  A za to patří poděkování právě Vám, paní Štěpánková.

  Sobotní noc 15. března patřila v sále Slovanského domu tradičnímu Městskému plesu, na který se prodalo 140 vstupenek a během večera celých 1000 slosovatelných lístků o ceny.  Večerem nás provázela známá televizní a divadelní herečka a dabérka paní Jitka Sedláčková. Milým zpestřením byla dvě vystoupení - ukázky latinsko-amerických tanců profesionálního tanečního páru Marka Hrstky a Veroniky Flaškové. Kolektiv pana Rohana se postaral o naše žaludky a stejně jako v loňském roce hrál k tanci KV Band.  Poslední spokojení tanečníci odcházeli domů dlouho po půlnoci.

  Zahrádkáři slaví své padesátiny a výroční členská schůze základní organizace se konala 21.3.2014 od 18.00 hodin v sále Slovanského domu. Vyslechli jsme výroční zprávu předsedy pana Fedorka, přítomní zvolili na další období staronový výbor, pan Jirmus hovořil o pořádání Krajské výstavy zahrádkářů, která se bude konat právě v Rotavě. Nakonec byli jako vždy oceněni ti nejlepší. Zvláštní cenu- bronzovou medaili od Českého zahrádkářského svazu za rozvoj zahrádkářství převzal pan Kamil Vodák. Přesto, že přítomných bylo poměrně málo, patří našim zahrádkářům nejen obdiv, ale i poděkování za spolupráci, kterou pomáhají městu. Je to pomoc dobrovolná a velice záslužná. Péči o květiny a výsadbu na prostranství před městským úřadem si bez pomoci našich zahrádkářů neumíme představit. A každá akce, kterou pořádá Kulturní a informační centrum, je úspěšná právě díky Vám zahrádkáři a Vaší aktivní pomoci.

  A na závěr se chci zmínit o tom, že jsme ve spolupráci s paní Ivetou Wagnerovou, sociální pracovnicí města, vstoupili do jednání s představiteli společnosti, která v ČR vlastní síť lékáren Dr.Max. Na českém trhu působí od roku 2006 a   nyní najdete lékárny Dr.Max na více než 300 místech, ve více než 115 městech v celé České republice. Lékárny jsou umístěné nejen v obchodních domech Kaufland, ale i v nemocnicích, poliklinikách, v historických centrech velkých měst a v obchodních nákupních domech typu Tesco, Hypernova, Interspar atd.  Po první návštěvě zástupce této společnosti se zdá být vše na dobré cestě. Věřím, že se nám podaří uskutečnit náš cíl, kterým je zabezpečit pro Rotavu otevření alespoň výdejny léků, kterou bychom pomohli všem obyvatelům, aby nemuseli pro většinu léků dojíždět až do Kraslic.

Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2014

Vážení spoluobčané,

  v dnešním příspěvku se pokusím odpovědět na opakující se dotazy, které se týkají veřejně prospěšných prací. Velmi často chválíte pořádek ve městě - buď z vlastního podnětu, nebo na základě požadavku některého z návštěvníků Rotavy. Ale zároveň se ptáte, co vlastně veřejně prospěšné práce jsou a kdo může být tímto způsobem zaměstnaný.

  Veřejně prospěšné práce (VPP) v obcích a městech přináší zaměstnání těm lidem, kteří mají problémy s uplatněním na trhu práce. Jedná se o časově omezený pracovní poměr po dobu maximálně 12 měsíců s využitím mzdového příspěvku. To znamená, že náklady na mzdy pro zaměstnance jsou hrazeny z dotačních prostředků a nezatěžují rozpočet města. Ucházet se tímto způsobem o zaměstnání v našem městě mohou tito občané: dlouhodobě nezaměstnaní (délka evidence na úřadu práce nad 5 měsíců), osoby starší 55 let (+ délka evidence nad 3 měsíce), zdravotně postižené osoby (+ délka evidence nad 1 měsíc), dále osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči - mladí do 24 let, absolventi bez praxe, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o dítě (do 15 let); tato skupina uchazečů musí být vedena na ÚP nepřetržitě po dobu 1 měsíce. Pracovníci jsou po dobu výkonu veřejně prospěšných prací vyřazeni z evidence ÚP a po ukončení se do evidence navrátí. Určené jsou také pracovní činnosti, které mohou tito zaměstnanci vykonávat a je u nich splněna podmínka veřejné prospěšnosti. Zejména se jedná o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací; organizování volno-časových aktivit dětí a mládeže, práce na veřejných sportovištích atd.

  Realizace tohoto projektu započala již v roce 2008, kdy byly uzavírány první dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Dohody uzavírají jednotlivé úřady práce, které postupují v souladu s pravidly Evropského sociálního fondu a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Veřejná služba se stala koncem roku 2012 věcí dobrovolnou. Úřad práce tedy nemůže uchazeči výkon veřejné služby nařídit.

  Na základě ,,Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání“ získalo naše město celkem 66 pracovních míst - v roce 2012 jich bylo 30, v loňském roce 26 a na rok 2014 máme zatím k dispozici 10 pracovních míst, která budou od 1. března obsazena dalšími pracovníky. Náplní práce zaměstnanců v Rotavě je úklid veřejného prostranství v katastru. To je úklid chodníků a cest, zelených ploch, úklid sběrného místa včetně soboty v dopoledních hodinách, úklid zahrad v mateřské a základní škole, vyklízení společných prostor v domech, úklid sportovních ploch a dětského hřiště a úklid v městských lesích.

  Tímto chci za sebe i za vás, kteří se na mě obracíte, poděkovat všem, kteří veřejně prospěšné práce dobrovolně vykonávají a podílejí se tak na pověsti našeho města, že je jedním z nejčistších a nejupravenějších v celém kraji.

  Akce, které pro nás pořádá Městská knihovna a Kulturní a informační centrum, se těší velké návštěvnosti. Velmi oblíbené jsou přednášky. V měsíci lednu a únoru proběhla přednáška Táni a Petra Uhlíkových na téma „Ohře, řeka pozoruhodná“ a knihovna byla naprosto zaplněná. Přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka na téma „ Ženský pracovní tábor Svatava a pochody smrti na Sokolovsku“se uskuteční v březnu. PhDr. Vladimír  Bružeňák je regionální historik a učitel sokolovského gymnázia, je také autorem knihy „Květen bez šeříků“ a spoluautorem několika dalších knih. Kniha „Květen bez šeříků“ mapuje osvobozování západočeského regionu za 2. světové války. Beseda bude zaměřena na informace o koncentračních táborech a pochodech smrti, kterých se na našem území uskutečnilo několik, o náladách místního obyvatelstva nebo o trestech, které postihovaly na konci války samotné Němce.

  V sobotu 15. února patřil sál Slovanského domu dětem. Konal se zde maškarní karneval, na kterém vystoupila taneční skupina pod vedením Lucie Gabčové a účinkoval Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava. Všichni, kteří přišli, děti i dospěláci, byli nadšeni.

  Že je březen - Měsíc knihy, to víme asi všichni, ale tentokrát se opravdu máme na co těšit. Kromě týdne čtení pro předškoláky a malé školáky a akcí pro šikovné a tvořivé děti, bude mít naše knihovna pro každého nového čtenáře připravený malý dáreček - za svou registraci, která bude platit do konce června, nebude muset zaplatit žádný poplatek.  A pro stávající čtenáře je naplánována amnestie dlužníků - v době výpůjčních hodin v březnu budou dlužníkům prominuty upomínky. 

  Na závěr bych Vás chtěla jménem svým i jménem pořadatele - Kulturního a informačního centra pozvat na Městský ples, který se uskuteční v sále Slovanského domu 15. března od 20 hodin.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2014

Vážení spoluobčané,

  naše druhé setkání v tomto roce bych opět chtěla věnovat některým důležitým událostem minulého měsíce.

  V pondělí 6. ledna proběhlo v prostorách městského úřadu slavnostní otevření Naučné stezky Rotavské varhany. Celé odpoledne bylo rozděleno do dvou částí. V první oficiální části hlavní aktér a strůjce myšlenky vybudovat tuto stezku pan Petr Rojík poděkoval všem, kteří se na jejím vybudování podíleli, a poté následovala virtuální prohlídka pro všechny přítomné, kdy jsme se s celým dílem seznámili prostřednictvím fotografií, které provázel jeho nenapodobitelný komentář. Někteří z účastníků přijali pozvání a ve druhé neoficiální části absolvovali první prohlídku celé trasy ještě týž den. Podle ohlasů nikdo tohoto rozhodnutí nelitoval. Mnoho občanů, nejen z Rotavy, si stěžovalo na nevhodně zvolený čas slavnostního otevření. K tomu je jednoduché vysvětlení: způsob i čas byl zvolen v souladu s podmínkami dotačního titulu, ze kterého je více než 80% finančních nákladů hrazeno. Pro všechny zájemce chystáme velkou prohlídku celé Naučné stezky Rotavské varhany i s doprovodem Petra Rojíka na některý víkendový den tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí. O termínu budeme včas všechny informovat.

  Přesně před rokem ve druhém vydání zpravodaje jsem psala o ceně vody v našem městě. Reagovala jsem na vaše stížnosti na cenu vodného a stočného, která byla na rok 2013 stanovena na částku 94,68 Kč za 1m3. Vysvětlovala jsem, že se cena vypočítává podle finančního modelu ještě po dobu pěti let, což bylo podmínkou pro získání dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Na rok 2014 byla tímto způsobem vypočítána cena vodného a stočného pro Rotavu, která přesahovala částku 105,- Kč za 1m3 a na jednání zastupitelstva města v prosinci nebyla schválena. Z několika jednání s dotčenými subjekty jsem se dozvěděla, že jediná možnost, jak změnit cenu vodného a stočného je varianta, která bude mít negativní důsledek v tom, že se sníží příjmy města, které nám platí provozovatel jako nájemné z provozování vodního hospodářství. V souvislosti s tím bylo nutné požádat na základě podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace o možnost snížení ceny pro vodné a stočné pro rok 2014 a to na úroveň tzv. sociálně únosné ceny vypočtené podle metodiky státního fondu životního prostředí. Na rok 2014 byla hranice sociální únosnosti pro náš kraj spočítána na 93,07 Kč za 1m3.  Na jednání zastupitelstva města v lednu byl tento návrh schválen a já Vám mohu opravdu s radostí oznámit, že cena za vodné a stočné na rok 2014 bude pro Rotavu činit 93,07 Kč za 1 m3. A to znamená snížení ceny na úroveň nižší než pro rok 2013. 

   Na závěr bych se chtěla vyjádřit k situaci, kdy byla dvakrát po sobě na prosincových jednáních předložena zpráva o vývoji finanční situace našeho města a v ní bylo uvedeno, že rozpočet města na rok 2013 byl překročen a že město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k tomu, aby bylo schopno zaplatit všechny své závazky. Tento schodek rozpočtu (nedostatek finančních prostředků) byl deklarován finančním odborem MěÚ ve výši minus 3,7 mil. Kč, dále pak upraven na částku minus 1mil.Kč. Obě tyto informace byly chybné.  Mohu zodpovědně prohlásit, že naše město v žádném případě nebylo a není v situaci, kdy nemá potřebné finance na pokrytí veškerých závazků, naopak výsledek hospodaření města za rok 2013 je po zaplacení všech závazků vyjádřen zůstatkem vlastních prostředků ve výši 1,6 mil. Kč. A pokud obdržíme dotaci na zateplení základní a mateřské školy v předpokládané výši, budeme mít na bankovních účtech zpět všechny finanční prostředky tak, jak tomu bylo v roce 2012.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2014

Vážení spoluobčané,

  setkáváme se spolu na začátku roku, který je pro naše město velmi významným, protože se jedná o rok, který je posledním ve volebním období 2010-2014, a to znamená, že nás čekají na podzim komunální volby, ze kterých vzejde nové složení zastupitelstva města. To bude zastupovat vás občany až do roku 2018. 

prani

  Naše město vstupuje do roku 2014 s rozpočtovým provizoriem. S tímto slovním výrazem jste se jistě už setkali, ale význam nemusí být všem jasný, a proto se pokusím vysvětlit, co vlastně rozpočtové provizorium znamená pro život ve městě. Určitě víte, že se schvaluje rozpočet města, který obsahuje předpokládané hospodaření územně samosprávného celku, tedy města nebo obce, na následující rok. Rozpočet je rozdělen na příjmy a výdaje a stanoví, kolik budeme potřebovat finančních prostředků k tomu, abychom zabezpečili fungování města, a dále pak, jaké prostředky budeme moci použít na naplánované investiční akce, které zastupitelstvo schválí a to tak, aby byly tyto výdaje pokryté buď právě příjmy v rozpočtovaném období, nebo vlastními prostředky, které máme k dispozici na bankovních účtech.

  V Rotavě v současné době probíhá velká investiční akce, kterou je zateplení základní a mateřské školy. Obě tyto akce jsou realizovány v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Přesto musí být město připraveno na situaci, kdy vrácení finančních prostředků - dotaci obdržíme později, než bylo původně plánováno. Rozpočet prostředků, které bude potřeba zaplatit dodavatelské společnosti, pokud budou obě díla městu řádně předána, je odhadován na částku vyšší než 19 mil. korun Zejména z tohoto důvodu by nebylo vhodné plánovat jiné finanční náklady než ty, které bezprostředně souvisí s běžnými provozními výdaji města, a to až do doby, kdy bude přislíbená dotace připsána na účet města a následně poté může být schválen řádný rozpočet města s reálnými předpoklady na další období včetně výkazu skutečných vlastních finančních zdrojů na bankovních účtech.  To znamená, že úloha rozpočtového provizoria spočívá  v určení pravidel čerpání finančních prostředků města pouze v přechodném období a je tedy správné, že na posledním zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2013 bylo na základě předloženého návrhu rozpočtové provizorium schváleno.

  Často se někteří občané dotazují na problém, který se týká sloučení základní a mateřské školy. To, že se ptají lidé, kteří se touto otázkou zabývají na základě obdržených informací, je zcela pochopitelné a je to správné. A protože chtějí mít v dané věci jasno, obrátí se na město s konkrétním  dotazem a se žádostí o vysvětlení. Na druhou stranu někteří tuto záležitost vykládají ostatním pouze na základě vlastních úvah a nesprávně interpretují získané informace. To objektivnímu vysvětlení určitě neprospívá, naopak. Ve skutečnosti je vše podstatně jednodušší, než je veřejností vnímáno. Na doporučení stavební komise bylo schváleno vypsání veřejné výzvy na zpracovatele studie možného sloučení obou příspěvkových organizací, tedy mateřské a základní školy. Jak k tomuto rozhodnutí došlo? Všichni víme, že se oba objekty potýkají s problémem nevyužitého prostoru, což je následek sníženého počtu předškoláků i školáků z jakéhokoliv důvodu.  Město jako majitel těchto budov a jako řádný hospodář musí tuto situaci řešit. Samozřejmě tak, aby nebyl narušen chod obou zařízení a aby další možné využití volného prostoru bylo pro obě organizace co nejpřijatelnější. Tím se dostáváme k tomu, že prvním, logickým a nejpříbuznějším oborem by mohlo být školství.  Proto je zpracována studie několika variantních řešení, za jakých podmínek a také s jakými finančními náklady by bylo možné tyto provozy sloučit. To vůbec přece neznamená, že se někdo někde rozhodl, že se budou obě zařízení slučovat. Navíc, o této tak zásadní problematice musí rozhodovat zastupitelstvo na veřejném zasedání a v tom případě se k němu mohou vyjádřit i sami občané.  A pouze v případě, že by zastupitelstvo došlo k závěru, že nejen ekonomická stránka, ale především vhodnost situačního řešení s ohledem na co nejlepší zabezpečení školství v našem městě jsou přijatelné, teprve potom budeme moci hovořit o sloučení obou provozů. V opačném případě, tedy neschválení realizace některého návrhu studie, bude muset město hledat jiné, ale opět co nejvhodnější řešení pro využití volných prostor v těchto budovách. Věřím, že tento názor kromě mě sdílí i další představitelé našeho města a že řešení tohoto nanejvýš citlivého problému bude probíhat vždy v souladu s veškerými zákonnými, ale i etickými pravidly.

Iva Kalátová, starostka města

 

PROSINEC 2013

Vážení spoluobčané,

  do schránek se Vám dostalo prosincové vydání našeho Zpravodaje a to znamená, že se spolu setkáváme naposledy v tomto roce. V předchozích příspěvcích jsem se Vám vždy snažila přiblížit zajímavé akce nebo události, které se odehrály v našem městě.

  V prosinci nás samozřejmě čekají další, některé z nich se každoročně opakují a získaly si tak svou tradici. Mezi ně patří především Mikulášská nadílka pro naše nejmenší a Vánoční setkání seniorů v sále Slovanského domu. Obě akce byly v loňském roce plné pohody a dobré nálady. Senioři mají svou slavnost ve čtvrtek 12. prosince od 16.00 hodin. V programu  vystoupí  tradiční hosté - žáci  z mateřské a základní školy a již potřetí mezi sebou přivítáme p.Kubce s partnerkou, kteří tentokrát přijedou s blokem melodií z muzikálů. Těšit se můžete samozřejmě i na občerstvení.

  V následujících dvou dnech, 13. a 14. prosince pak TJ Rotas, oddíl vzpírání, pořádá další Velkou cenu s mezinárodní účastí. Pro naše vzpěrače a vzpěračky je tato akce vyvrcholením celé opět velmi úspěšné sezóny. Dva dny budou ve sportovní hale probíhat souboje mezi jednotlivci i družstvy a my všichni budeme „našim“ držet palce, aby byli zase nejlepší.

  Horkou novinkou, kterou pro Vás připravuje Kulturní a informační centrum, je předvánoční odpolední zájezd autobusem do Karlových Varů do některého z nákupních středisek s pracovním názvem „Ježíšek je za dveřmi“. Cena jízdného bude opravdu symbolická. Po upřesnění termínu se všechny potřebné informace dozvíte na MěÚ v KIC a v hlášení městského rozhlasu.

  Nejdůležitější událostí každého prosince jsou samozřejmě vánoční svátky. Chtěla bych se s Vámi podělit alespoň ve zkratce o pocity, které mi tyto dny přinášejí. Letošní rok připadá první adventní neděle na 1. prosinec.  Právě doba adventu nás svou atmosférou pomalu, ale jistě přibližuje k nejkrásnějším svátkům v roce. Nevlídný měsíc listopad, kdy se se sluncem setkáme opravdu jen málo a na obloze jsou ubytované nekonečně šedé mraky, se přehoupne v prosincové dny a v ulicích malých obcí i velkých měst se najednou rozzáří vánoční stromy i pouliční výzdoba. Okna příbytků obyvatel se ozdobí větvičkami a rozsvítí se světelnými hvězdami, řetězy a sněhovými vločkami. Na chodbách domů je cítit neopakovatelná vůně cukroví a jak se vánoční svátky přibližují, začínají je lidé různého věku vnímat rozdílně. Děti každý den otevírají okénka adventního kalendáře, počítají, kolik ještě dnů zbývá do vytouženého večera, kdy někde v pokoji tajemně zacinká zvoneček, aby se konečně dozvěděly, co jim nadělil Ježíšek.

  Někteří dospělí předvánoční čas vnímají jako všechno jiné než klid a pohodu. Naopak vidí před sebou úklidový a nákupní maraton a na rozdíl od dětí by nejraději posunuli ručičky hodin alespoň o pár hodin zpět, protože určitě všechno nemůžou stihnout. Jiná kategorie dospělých adventní čas příliš neprožívá a skutečnost, že Ježíšek je opravdu za dveřmi, jim dochází většinou tak kolem dvacátého a jedním nákupem v supermarketu pořídí vše.

  V každém případě se 24. prosince odpoledne, u někoho až navečer, na chvíli zastaví čas. Štědrovečerní večeře, rozdávání dárků a je po všem, jak jsme si zvykli říkat. Děti s rozzářenýma očima se ukládají do svých postýlek a my dospělí s přejedenými žaludky přetěžujeme mobilní sítě operátorů esemeskami obsahujícími přání či sdělení, jaké byly letošní Vánoce. Přitom je za námi pouze první den vánočních svátků.

  Dovolte mi, abych Vám všem popřála, aby se u Vás zastavil čas na delší dobu, než je doba večeře a krátkého pobytu u stromečku, abyste se těšili z přítomnosti svých blízkých nejen dva tři dny během povinných vánočních návštěv, ale pokud možno celý rok. Najděme v sobě úctu pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého.

  Přeji Vám všem krásné a klidné vánoční svátky

Iva Kalátová, starostka města

LISTOPAD 2013

Vážení spoluobčané,

  v  posledním říjnovém týdnu byla dokončena II. etapa instalace kamerového systému v našem městě. Díky získaným finančním prostředkům v rámci Programu prevence kriminality MVCR získala Rotava možnost umístění dalších dvou kamerových bodů. Jedna kamera je  umístěna na bloku č.5 a smyslem instalace je dohled nejen na základní školu, ale i na ostatní prostranství právě v této oblasti. Otočná kamera je umístěna do „Areálu zdraví“s dohledem na sportovní areál, blízký lesík i garáže. Všechny kamerové body jsou propojeny na dohledové pracoviště v budově městského úřadu. Pokud se nám podaří pokračovat v  rozšiřování MKDS i v dalších letech, pak by mělo v další etapě dojít k propojení tohoto systému do dolní Rotavy a tam umístit další kamerové body.

  19. října 2013 v sobotu byl v 8.00 hodin v přízemí Městského úřadu v Rotavě odstartován další ročník tradičního turistického pochodu Rotavský permoník2013. Pokud je někdo z Vás jeho stálým účastníkem, jistě si vzpomene, že minulý ročník byl zasněžený. Opravdu vloni napadl sníh. I když byl letošní ročník jen o týden dříve, dal by se naopak nazvat prosluněným. Sluníčko a modré nebe přilákaly do Rotavy mnoho návštěvníků, celkem se jich na startu sešlo 127 nejen z Rotavy, ale i z Jindřichovic, Oloví, Kraslic, Stříbrné, Chodova, Chebu, Habartova. Dokonce přijeli i účastníci z Plzně a ze Zruče nad Sázavou a náš pochod si velmi pochvalovali. Organizátoři připravili celkem 3 trasy - 8km, 10km a 27km a umístili je tak, že se částečně překrývaly s připravovanou naučnou stezkou. Nejmladšími účastníky této akce byli dva občánci Rotavy - A.Hilková a M.J.Elíz, kteří mají ve svých  rodných listech rok narození 2011. Oběma je o 71 let méně než těm, kteří absolvovali pochod jako nejstarší účastníci - p.B.Lašek a p.J.Slabý, oba také z Rotavy. Všem přejeme, aby se zúčastnili ještě mnoha ročníků Rotavského permoníka.

  V tomto vydání Zpravodaje najdete mimo jiné i pozvánku na čtvrtek 28. listopadu, na čtvrtou hodinu odpoledne, kdy se uskuteční představení knížečky Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“ spolu s vyprávěním předkladatelky a autogramiádou. Nápad začít vydávat knížečky jako publikační řadu, která se bude týkat Rotavy a jejího okolí, vzešel od komise životního prostředí. Záměrem je, aby se čas od času vydala jedna knížečka menšího rozsahu nebo sešit jednotného formátu a grafického stylu, každá od jiného autora a s různým tematickým obsahem - např. turistické zajímavosti, příroda, historie, přírodní památky, pověsti aj. Tahle knížečka by tedy měla být jednou z celé řady. Na tomto místě bych měla zmínit jméno p. P. Rojíka, který toto vydání sám inicioval a také napsal životopisný úvod autora.

  Když se zmiňuji o tom, co nás v listopadu čeká, nesmím zapomenout ještě na jednu velmi důležitou událost. V svém příspěvku v září jsem psala o naučné stezce „Rotavské varhany“, kterou naše město připravuje v rámci programu Fondu malých projektů EuregiaEgrensis. Vzhledem k tomu, že jsou všechny práce v plném proudu, bude stezka dokončena v průběhu první poloviny listopadu a poté proběhne její slavnostní otevření, kterého by se měli zúčastnit všichni ti, kteří se na vybudování tohoto výjimečného díla podíleli. O termínu oficiálního zahájení se dozvíte na webových stránkách i prostřednictvím místního rozhlasu.

  Na obě tyto slavnostní události bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat.

  Na závěr bych Vás chtěla informovat o tom, že na základě požadavků občanů našeho města proběhlo na zasedání SMOK v Kraslicích jednání se zástupci akciové společnosti Autobusy Karlovy Vary ohledně možné úpravy autobusové linky č. 481200 Kraslice - Rotava - Vřesová - Vintířov. Jedná se o to, že některé spoje ve směru od Kraslic, které končily v horní Rotavě, by byly prodloužené do dolní Rotavy, zastávka u Rotasu. A některé spoje, které začínaly na horní Rotavě, zastávka Sídliště, by vyjížděly od zastávky u Rotasu. Návrh úpravy jízdního řádu najdete také v tomto vydání a měl by být platný od 15.12.2013.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2013

Vážení spoluobčané,

  v každém vydání našeho Zpravodaje se snažím věnovat nejvýznamnějším událostem, které se týkají života v našem městě.
  Problém, se kterým se naše město dlouhodobě potýká, je nezaměstnanost. Proto vítáme každou příležitost, jak pomoci alespoň některým z Vás. V červnu nás oslovila firma Witte Nejdek, s.r.o. s nabídkou uspořádat v Rotavě náborovou akci na pozice předák, manipulant, lisař a montážní dělník. Na MěÚ se shromažďovaly dotazníky od všech občanů, kteří o nábor projevili zájem. V červenci se v zasedací místnosti uskutečnilo setkání zájemců se zástupcem firmy Witte. Z jedenácti dotazníků bylo vyhodnoceno šest jako úspěšných a jejich autoři byli pozváni na náborový den přímo do Nejdku.
  V září na zasedání zastupitelstva města byl schválen nový dodavatel plynu. Smlouva byla podepsána s firmou LAMA energy a.s., která pokrývá dodávky i vlastní těžbou na Moravě a jejíž podmínky byly nejlepší. Pro období od 1.1. do 31.12.2014  činí jednosložková cena  plynu  715,- Kč za 1 MWh bez DPH, což je o 17,- Kč méně než pro rok 2013.  Zároveň tato společnost nabídla cenu pro stejné období i pro Vás občany.  Vzhledem k tomu, že jde opravdu o cenu velmi výhodnou, připravili jsme v tomto vydání zvláštní článek, kde jsou uvedeny všechny důležité informace. Proto, abychom ušetřili i další finanční prostředky, nezajišťovala výběrové řízení jako dříve externí firma, ale odbor správy majetku města MěÚ, který v současné době připravuje i poptávku na nákup elektrické energie pro rok 2014.
  Jistě si mnozí všimli, že začaly práce na zateplení mateřské a základní školy. Někteří z Vás se ptají, proč realizace probíhá až nyní, na podzim, a ne v období letních měsíců. Výzva v rámci dotace z operačního programu životního prostředí, do které jsme se žádostí přihlásili, byla uzavřena a vyhodnocena až před prázdninami. Dále bylo potřeba vypsat a vyhodnotit výběrové řízení na zhotovitele a vyřídit další potřebné podklady. I když není tento termín nejvhodnější, věřím tomu, že se podaří obě akce úspěšně dokončit. Náročné období čeká především učitele, žáky i ostatní zaměstnance školy a školky.  Základní škola bude mít v průběhu od 7. do 11.10.2013 ředitelské volno, aby mohla být provedena náročná výměna všech oken za plastová. Aby si rodiče nemuseli čerpat dovolenou, zabezpečí škola všem dětem zaměstnaných rodičů možnost docházky do družiny včetně stravování.
  Asi málokdo z Vás ví, že v letošním roce uplyne 470 let od jedné z významných událostí v historii našeho města. K letopočtu 1593 se váže uzavření kupní smlouvy a udělení léna pro hamerníka na Rotavském potoce (die Rhodaw) na panství Jindřichovice na území dnešní Rotavy nebo Šindelové. V této době bylo osídleno území dolní Rotavy v okolí dolů a hamrů na zpracování železa na Rotavském potoce. Ve spolupráci s RNDr.P.Rojíkem a komisí životního prostředí jsme se snažili připravit pro tento rok některé akce, které by nebyly pouze akcemi investičními, ale měly vazbu právě na historii a tradice našeho města. O vydání publikace českého překladu Brandlových pověstí našeho kraje, s komentářem RNDr. Petra Rojíka jsem psala již dříve. Věřím, že do konce letošního roku budou k dispozici pamětní medaile, které jsme nechali zhotovit nejen pro tuto příležitost, ale také pro návštěvníky našeho města.  Medaile budou v provedení stříbrné patiny, na jedné straně bude znak Rotavy, popis Město Rotava a letopočet 1593, na druhé straně budou vyobrazeny Rotavské varhany.  Velmi významnou akcí, která také vznikla z podnětu komise ŽP, je vybudování naučné stezky. V červnu roku 2012 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o dotaci na vybudování naučné stezky „Rotavské varhany“ v rámci programu Fondu malých projektů EuregiaEgrensis, Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Více než rok trvaly nelehké přípravy podkladů tak, aby splňovaly všechny požadavky a žádost mohla být předložena. Byla to nejen administrativní práce a příprava smluv, ale hlavně zpracování návrhů textů a jejich překladů, dohledávání historických údajů, konzultace s rodáky, nákresy tabulí, směrovek a mnoho dalšího. Není v mých silách vyjmenovat v tomto článku všechny, kteří se na přípravě podíleli, a poděkovat jim. Všichni si zaslouží zveřejnění v některém z příštích vydání. Dnes si dovolím zveřejnit několik informací, které vám naučnou stezku alespoň částečně přiblíží. Jedná se o úryvky doprovodných textů.
  Naučná stezka Rotavské varhany je poznávacím, výletním a rekreačním okruhem, který spojuje nejznámější přírodní pamětihodnost a turistickou atrakci na území Rotavy - kamenné varhany s městem. Začátek i konec má na shodném místě, uprostřed horní části Rotavy, na Sídlišti před budovou MěÚ s infocentrem, informačním koutem, službami a dopravní návazností. Stezka je koncipována tak, aby bylo možné ji v budoucnu propojit s dalšími zajímavými místy v okolí. Je dlouhá 8 km, nevede jen po cestách a v okolí Varhan má horský profil. Kromě této informační tabule má stezka 16 dvojjazyčných tabulí. Zavede nás do různých částí současné a historické Rotavy, k přírodním, stavebně-historickým, lomařským, botanickým a lesnickým perlám Rotavy. Náplň informačních tabulí byla konzultována s mnoha současnými a bývalými obyvateli, občanskými sdruženími a organizačními složkami města.  Rotavské varhany jsou dostupné pro pěší turisty po turisticky značené cestě a zároveň cyklostezce, která se však k cíli dostává delším okruhem. Naučný okruh využívá i tuto značenou cestu, kterou navíc doplňuje o celou řadu vysvětlujících zastavení o přírodě, morfologii krajiny, místopisu, dějinách a současnosti. Okruh nabízí i kratší přístupovou cestu k hlavnímu cíli, která je dostupná pouze pro pěší návštěvníky a nabízí několik informativních zastavení na trase. Zároveň splňuje přání mnoha návštěvníků kraje, kteří poptávají prakticky využitelnou a přístupnou zkratku na Varhany a také odstraňuje nedostatek dosavadních tras. Dosud totiž návštěvníci, kterým se podařilo dojít oklikami ke slavné stěně kamenných varhan, od ní odcházeli stejnou cestou po lesní silnici zpět, aniž by měli tušení o dalších poutavých zajímavostech místní přírody. Proto stezka provádí návštěvníky okolo a přes dvojité sopečné návrší Skalka a Varhany a využívá nových výsledků geologických a biologických výzkumů.
  V září byla dotace městu Rotava přidělena a my se pokusíme, aby realizace proběhla v nejkratším možném termínu a slavnostní otevření proběhlo ještě v letošním roce jako dárek všem bývalým, současným, ale i budoucím občanům Rotavy.

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2013

Vážení spoluobčané,

  věřím, že jste prázdniny prožili podle svých představ a to i přes tropické teploty, na které v našich končinách nejsme zvyklí. Řada z Vás si možná z dovolené přivezla i neobvyklé zážitky. Jedním z mých největších zážitků během prázdninových měsíců byl svatební obřad. Obvykle při takové příležitosti vítám svatebčany v prostorách obřadní síně našeho města. Tentokrát si snoubenci, kromě dvou zákonných, vybrali opravdu výjimečného svědka - Rotavské varhany. Čedičový dvanáctimetrový monument na nás po celý obřad dýchal svou historií a byl pro tuto slavnostní chvíli připraven být i osobním strážcem novomanželů. Kouzelná atmosféra znásobila jedinečnost okamžiku a já věřím, že se tento den stal pro všechny přítomné zážitkem, na který budou stejně jako já, rádi vzpomínat.

  Ani o prázdninách se nezastavila činnost rady města.  Ta na svém srpnovém zasedání schválila nařízení, kterým je v katastru Rotavy zakázán podomní a pochůzkový prodej. Podnět k tomuto kroku jste dali vy sami, zejména starší spoluobčané, když jste poukazovali na to, že Vás obtěžují někteří neodbytní a nekorektní prodejci služeb nebo zboží.  Také v několika městech bylo v poslední době schváleno podobné nařízení. Dodržování tohoto zákazu bude kontrolovat především městská policie a za jeho porušení bude možné uložit pokutu. Někteří z Vás asi přesně nevědí, co vlastně pochůzkový a podomní prodej znamená. Jde o to, že mimo provozovnu, tedy mimo obchod, Vám prodávající na veřejném prostranství nebo v bytových domech bude nabízet zboží nebo služby bez Vaší předchozí objednávky.  Pokud se stane, že Vás bude někdo podobným způsobem obtěžovat, můžete zavolat na městskou policii, která Vám pomůže nepříjemnou situaci vyřešit. Zákaz tohoto druhu prodeje se netýká organizovaných celorepublikových veřejných sbírek, pokud budou příspěvky v těchto případech dobrovolné. S celým zněním tohoto nařízení se můžete seznámit na webových stránkách města Rotavy. V srpnu byly také schváleny upravené Domovní řády pro domy v majetku města.  Každému nájemníkovi je v těchto dnech roznášejí domovníci, aby se s ním mohli všichni seznámit a nemohli se vymlouvat, že ho neznají.  Někteří předsedové výborů SVJ požádali o Domovní řád i pro Společenství, který je také připraven.

  Nyní pro Vás občany připravujeme další akce. Dostali jsme nabídku, abychom uspořádali zájezd do Karlových Varů do nákupního centra Globus. V těchto dnech probíhá jednání se zástupcem dopravce, který by po dohodě s obchodním centrem zajistil dopravu. Informace o výletu za nákupy se dozvíte včas prostřednictvím příštího vydání zpravodaje, internetových stránek, ale i v knihovně a ve vývěskách. Pro ty z Vás, kteří si chtějí udělat sami výlet a prodloužit si léto skvělým koupáním, mám tip. V knihovně můžete získat vstupenky do aquaparku ve Františkových Lázních, které jsou platné do konce září.  Každá vstupenka je pro 2 osoby. Obdržíte je zdarma a v aquaparku zaplatíte vstupné pouze za jednoho z Vás a druhý má vstupné zdarma. Přijďte si je vyzvednout. 

  Poslední prázdninový víkend patřil našim zahrádkářům, kteří v sále Slovanského domu pořádali okresní výstavu. Touto cestou bych chtěla všem, kteří se na pořádání této akce podíleli jak po organizační stránce, tak i tím, že přispěli svými výpěstky, poděkovat. Tato prezentace našeho města byla nadmíru úspěšná.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  setkáváme se spolu na začátku července, v době prázdnin a dovolených, a to znamená, že toto vydání je již tradičně dvojčíslem.

  Nejdříve bych se chtěla zmínit o tom, že naše město podalo žádost o dotaci v rámci programu prevence kriminality a opět jsme byli úspěšní.  Dotace tentokrát činí více než 1 milion korun. Z těchto finančních prostředků bude hrazeno rozšíření městského kamerového systému o další 2 kamerové body a část je určena na vybavení a mzdy pro asistenty PK. Kromě těchto dvou hlavních projektů jsme byli vybráni jako jedno z pěti měst z celé republiky, abychom se podíleli na pilotním programu ministerstva vnitra „Domovník - preventista“. Tři občané s trvalým pobytem v Rotavě budou na tomto projektu spolupracovat.  Kromě prevence kriminality jsme byli úspěšní ve 44. výzvě Státního fondu životního prostředí a v červnu nám byla přiznána dotace na zateplení základní a mateřskéškoly. Pro ZŠ 8,8 milionu korun a pro MŠ 5,5 milionu korun. O tom, jak vysokou částkou by muselo na tyto akce přispět město ze svého rozpočtu, se dozvíme až z výběrového řízení a zda tyto akce budeme realizovat, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v srpnu.

  Jednou z událostí za minulý měsíc, která však zasáhla celou naši republiku, byly povodně. V průběhu dvou týdnů jsme s napětím sledovali, jak stoupá hladina vody. V našem katastru jsme největší obavy prožívali v dolní Rotavě. Nejvíce mi v těchto dnech pomohli členové povodňové komise, hasiči, městská i státní policie, kteří byli v pohotovosti a nepřetržitě monitorovali stav vodních toků.  Ve spolupráci s Kraslicemi, Olovím a p.Kovaříkem ze Šindelové jsme  získávali aktuální informace o stavu průtoku vody i o počasí. I přesto, že musela být krátkodobě uzavřena komunikace směrem na Sokolov, neutrpěli jsme žádné velké škody. O to více jsme všichni s účastí sledovali ostatní obce a města naší republiky, kde voda způsobila velká neštěstí. Naše město ve spolupráci s městskou policií uspořádalo materiální sbírku, abychom nejvíce postiženým oblastem alespoň trochu pomohli. Velké díky patří Vám občanům a všem, kteří se na organizaci sbírky a následném odvozu podíleli.  Více si přečtete v příspěvku MP.

  22. června se v sobotu ve sportovní hale konala Velká cena memoriál Otty Bartovského k 55. výročí založení oddílu vzpírání v Rotavě. Samotné soutěži předcházelo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnilo mnoho významných hostů. Za Karlovarský kraj přijala pozvání členka Rady města KV kraje paní B. Hajská a za Český svaz vzpírání byl přítomen jeho předseda pan P.Krol, který celou akci zahájil. Rotavští vzpěrači poděkovali za spolupráci městu a zejména pak svému patronovi a sponzorovi - řediteli firmy Rotas strojírny s.r.o., Ing.J.Hrůzovi. Město spolu se mnou zastupovali oba místostarostové p.M.Elíz a p.J.Vondra a tajemnice MěÚ Bc.V.Klimčuková. Oddílu vzpírání jsme předali dar k výročí založení oddílu - šek na 15.000,- Kč na sportovní vybavení a velkou vlajku, která jim bude připomínat nejen dobu trvání oddílu, ale i spolupráci s firmou Rotas a městem. Soutěž, která měla dvě části, probíhala v příjemné atmosféře a přítomným se v ní představili mnozí „veteráni“, kteří již s aktivním sportem skončili, ale při této slavnostní příležitosti se nechali vyhecovat a předvedli senzační výkony, za které sklízeli velký potlesk. Oslava pak pokračovala v restauraci U kina neformálním posezením.

  Závěr měsíce června patřil jako již tradičně ukončení školního roku. V obřadní síni proběhlo přijetí oceněných žáků ze základní školy a pak samotné slavnostní předání vysvědčení, na které navazovalo ukončení školní docházky a vítání budoucích prvňáčků v sále Slovanského domu.

  Na závěr tohoto příspěvku bych Vám všem chtěla popřát příjemnou letní pohodu. Školákům a studujícím krásné prázdniny a rodičům pohodovou dovolenou.

Iva Kalátová, starostka města

 

Vážení vzpěrači a vzpěračky,

  dovolte mi, abych Vám všem v souvislosti s oslavou 55. výročí založení Oddílu vzpírání TJ Rotas Rotava poděkovala za vzornou reprezentaci našeho města.

  Nemá smysl vyjmenovávat všechny Vaše úspěchy, kterých jste dosáhli. Ani vlastně ve Vašem případě nevím, co je u vás neúspěch, protože někde jsem někoho od Vás slyšela říkat: „Škoda, skončili jsme čtvrtí“. V každém případě jsem přesvědčena o tom, že Vaše celorepublikové i mezinárodní úspěchy jsou mnohem četnější než neúspěchy a že tedy máte být na co hrdí. O tom není pochyb a každý se mnou bude jistě souhlasit.

  Kromě Vaší dřiny, potu a píle, bych se chtěla zmínit také o tom, co za těmito vynikajícími výsledky stojí. Mám na mysli konkrétní postoj určitých lidí, kteří zabezpečují fungování vzpírání v Rotavě  - dobrovolně, skromně a nezištně, a  troufnu si říct, že hlavně srdcem. Věřte mi, že to nepíšu proto, že to dobře zní, ale proto, že je takový přístup v dnešní době opravdu výjimečný a my bychom ho neměli přehlížet. A při této příležitosti je nejvhodnější okamžik, kdy můžeme těmto lidem poděkovat a smeknout před nimi pomyslný klobouk. Určitě všichni víte, že nemluvím o nikom jiném než o Janu Šedlbauerovi a Václavu Zronkovi. Takže, Vám pánové, upřímně děkuji za to, co pro rotavské vzpírání děláte a přeji Vám a Vašemu oddílu ještě mnoho úspěšných let.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  během 

 

KVĚTEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  během dubna proběhl na našem, ale především na Vašem, městském úřadu personální a organizační audit, který měl za cíl zefektivnit organizaci a to po stránce systémové - procesní, ale též po stránce personální.  Ta byla zacílena nejen na atmosféru, klima a komunikaci uvnitř úřadu, ale též vně, tedy ve vztahu ke klientům. A klientem není nikdo jiný než Vy, občané. Proto bych Vás ráda s celým procesem seznámila podrobněji.

  V rámci auditu jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou MVS projekt, s.r.o. aplikovali mnoho metod a postupů moderního managementu. Firmou byly realizovány anonymní dotazníky hodnocení úřadu (vedení, komunikace, atmosféry, vztahů, efektivity atd.) ze strany zaměstnanců. S každým z nich byl veden individuální rozhovor, dále byla provedena analýza funkčních náplní jednotlivých pozic a jejich porovnání se skutečným stavem, analýza organizační struktury, popis základních procesů probíhajících na úřadě, možných zdvojených činností a vzhledem k počtu zaměstnanců MěÚ byla prověřena také neméně důležitá zastupitelnost. Jako velmi zajímavé se také ukázalo využití metody Benchmarking, což je porovnání daných ukazatelů s jinými úřady.

  V rámci hodnocení „navenek“ úřadu bylo vybráno v průběhu tří dnů 20 dotazníků od náhodně oslovených klientů, kteří odcházeli z budovy MěÚ a dále bylo pomocí „tajných“ spolupracovníků firmy provedeno tzv. MysteryClient šetření, které spočívá v tom, že se vyškolení fiktivní klienti obrátí na úřad - na jednotlivé úředníky s běžným dotazem a následně dle přesně stanovené metodiky a v předem definovaných kritériích oznámkují průběh jednání. V rámci tohoto šetření bylo během celého měsíce dubna provedeno 20 osobních, 20 telefonních a 20 e-mailových kontaktů.

  Výsledky byly prezentovány na zasedání zastupitelstva města dne 29. dubna 2013 a dále se s nimi také můžete seznámit v dalším (červnovém) čísle zpravodaje.

  Ráda bych také touto cestou poděkovala všem zaměstnancům úřadu za jejich spolupráci v rámci auditu a všem zaměstnancům společnosti MVS projekt za jejich profesionální a vstřícný přístup k nám všem. Celý příspěvek bych ráda zakončila citátem jednoho z významných psychologů Carla Gustava Junga. „Ve skutečnosti závisí všechno na člověku a málo nebo nic na metodě. Metoda znamená jen cestu a směr, kterým se člověk dá, přičemž způsob jeho jednání je věrným projevem jeho samého.“

  Pevně věřím, že poznání a zejména potom sebepoznání nás samotných, ale také organizace jako celku napomůže ke zlepšení situace nejen uvnitř úřadu, ale také ve vztahu k Vám. Firma MVS projekt již udělila mnoha úřadům v republice certifikaci zákaznické orientace Úřad s úsměvem. Doufám, že i nám se podaří tohoto ocenění dosáhnout a věřte, že ne proto, abychom získali ocenění „pro sebe“, ale hlavně pro Vás, občany. Teprve potom budeme vědět, že jsme učinili všechny kroky pro opravdu efektivní úřad, spokojené a vstřícné zaměstnance i klienty, kteří budou odcházet z úřadu s tím, že s nimi bylo jednáno s respektem a v příjemné atmosféře, prostě budou odcházet „s úsměvem“.

DUBEN 2013

Vážení spoluobčané,

  scházíme se spolu v letošním roce již počtvrté a v kalendáři otáčíme stránky s jarními daty. Počasí tomu sice příliš neodpovídá, ale podle meteorologické předpovědi bychom se snad mohli skutečného příchodu jara dočkat v nejbližších dnech.

  Ve svých příspěvcích se snažím psát o událostech v našem městě, které jsou pozitivní a vnášejí mezi všední starosti radost. Téměř každý měsíc se uskuteční alespoň jedna akce, která tato kritéria splňuje. V průběhu března byly hned dvě, kterých jsem se i osobně zúčastnila a chtěla bych je přiblížit i Vám.

  Pravidelná  setkání s milými lidmi pořádá naše knihovna v čele s paní Ĺ. Štěpánkovou.  Kromě akcí pro naše předškoláky i školáky jsou to besedy či přednášky s různými tematickými okruhy pro dospělé. Pokud půjdete v podvečer, kdy se taková akce koná, třeba k bankomatu a nakouknete oknem do knihovnyuvidíte spoustu Vašich spoluobčanů na židlích mezi regály s knihami, jak napjatě sledují přednášejícího nebo s ním živě diskutují. Pokud uvidíte za sedícími diváky ještě další, kteří se spokojili s místem k stání, a v knihovně je přeplněno, pak si můžete být jisti, že přednášejícím není nikdo jiný než RNDr. Mgr. Petr Rojík, PhD. Člověk, který svým inteligentním humorem dokáže poutavě a humorně vyprávět téměř o čemkoliv, zejména pokud se hlavní téma týká Rotavy a Krušnohoří.  Jeho přehled, odborné znalosti, ale především skromnost a přívětivé chování mě při každém setkání s ním vždycky potěší a zároveň si vždy znovu uvědomuji, jak vzácné jsou tyto lidské vlastnosti v dnešní době.  Právě proto si takových lidí velmi vážím. Petr Rojík ale není jen geolog, přírodovědec a u studentů oblíbený přednášející na vysoké škole, aktivně také pracuje v celorepublikovém vedení Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti a je dlouholetým varhaníkem.  7.března  jsem byla pozvána na vystoupení pěveckého sboru Heimatchor, které se konalo právě u nás v knihovně. Zde se pan Rojík představil i v další roli. S ohledem na zdravotní indispozice několika členek, nemohl soubor vystupovat v plné síle, proto kromě moderování tohoto setkání zastal i funkci harmonikářky a všechny písně doprovázel.

  Vrátím se na chvilku k historii samotného souboru, se kterým jsem se já osobně setkala již na jeho velmi úspěšném předvánočním vystoupení v Kulturním domě v Kraslicích. Pěvecký sbor HEIMATCHOR vznikl v lednu 1989. Vystupuje pod hlavičkou Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti. Dvě členky souboru jsou Češky. Ženy se sjíždějí jen tak pro radost ze zpívání z Kraslic, Stříbrné a Rotavy a dvě další zpěvačky příležitostně přijíždějí ke zkouškám a vystoupením z Německa. Repertoár sboru tvoří lidové a zlidovělé písně v původním nářečí, kterým se mluvilo a místy ještě mluví v Krušných horách. Soubor zpívá i lidové písně v egerlandském nářečí, které je typické pro  horní Poohří. Zpívá také české a německé lidové písně. Heimatchor vystupuje při kulturních, dobročinných a církevních akcích v Čechách od Aše až po Prahu, ale i v Německu. Vrcholem se stala vystoupení na mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici 1995 a 1996, nahrávka CD 2000 a televizní nahrávky 1999, 2000, 2008 a 2009. Amatérskému sboru sice chybí dorost a mužské hlasy, ženy to však překonávají procítěností projevu a hluboko prožitým vztahem k písním. Dokážou jimi rozeznít duše posluchačů po obou stranách státní hranice. 

  Jen velice vzácně máme ještě možnost vyslechnout si lidové a zlidovělé písničky našeho kraje v původních nářečích a většina z nás ani nemá představu, jak vůbec takové písničky znějí. A tento soubor jako jediný v republice tuto tradici pěstuje. Ačkoli jsou dámy v seniorském věku, vždy dokážou přenést radost ze zpěvu a družnost na své posluchače.

  Právě poslední věta z materiálu od P.Rojíka, který mi k historii a úspěchům Heimatchoru poskytl, je důvodem, proč ve svém dnešním příspěvku píšu právě o tomto sboru. Když jsem spolu s ostatními seděla v knihovně a poslouchala písničky, které si pobrukovali i přítomní diváci, nepřipadalo mi, že slyším hlasy seniorek, ale děvčat, která si zpívají pro radost svou, ale především těch druhých. Snad mi členky sboru toto familiární oslovení prominou. Příjemně a mile strávená hodinka a půl  byla jako mávnutím kouzelného proutku pryč a já jsem odcházela s pocitem, že právě pro tyhle okamžiky je nutné řešit každodenní starosti a problémy. Děvčata z Heimatchoru  v čele s „Rojíkovci“- paní E.Rojíkovou, S.Šimánkovou a P.Rojíkem, já vám jménem svým i všech těch, kteří vám fandí, děkuji a přeji spoustu krásných a úspěšných vystoupení a dovolím si vyjádřit přesvědčení, že se opět v Rotavě setkáme. 

  Stejný pocit jsem zažila v sobotu 16. března, kdy se v sále Slovanského domu konal tradiční Městský ples. Téměř 130 přítomných hostů ve slavnostní náladě, hudba KV Bandu a průvodní slovo rozhlasového moderátora Davida Petříka vytvořily skvělou atmosféru. Když k tomu ještě připočítáme netradičně a vkusně vyzdobený sál, bezchybnou a milou obsluhu týmu pana Petra Rohana, profesionální služby pořadatelů - rotavských vzpěračů a hasičů a také pana Fedorka a jeho dcery, nekuřácké prostředí a 800 prodaných slosovatelných lístků o 101 cen, pak si jistě umíte představit, jaký asi měl ples průběh. Přece jen si ale nikdo z vás asi nedokáže představit to, co se na plese odehrálo jako překvapení, se kterým, kromě samotných aktérů, nikdonepočítal.  Dá se říct, že je do programu každého plesu zařazeno nějaké vystoupení, v loňském roce to byla „světelná show“.  Letos ohlásil D. Petřík vystoupení, které nazval „Místní tančí místním“. Z reproduktorů se ozvala country hudba a taneční parket zaplnili pánové s kovbojskými klobouky na hlavách, kteří se svými partnerkami předvedli vystoupení, na které jsme my všichni diváci hleděli v úžasu. Slovanský sál se proměnil v „saloon“, kde tanečníkům na parketu tleskají ostatní do rytmu a všichni se náramně baví. O tenhle neopakovatelný zážitek se postarali členové Tanečního kurzu pro dospělé z Rotavy pod vedením tanečních mistrů manželů Macháčkových. Mezi účinkujícími jsme tak mohli vidět jak spolu dohromady tančí pro pobavení nás všech ti, které v běžném životě potkáváme úplně v jiných rolích, ať už je to v základní škole, na městském úřadě, na zasedání zastupitelstva či rady města nebo prostě jako naše spoluobčany. Poznali jsme mezi nimi i „krasličáky“, kteří na taneční kurz dojíždějí k nám do Rotavy. Všem patřil náš závěrečný potlesk i obdivný pokřik bravo. Pro mne to byl jeden z nejhezčích zážitků celého večera nebo vlastně noci, protože ještě po druhé hodině ranní zněla ze Slovanu hudba a někteří vytrvalci se stále ještě bavili. Tradiční Městský ples se prostě vydařil a mé díky patří nejen sponzorům a pořadatelům, ale zejména paní Mgr. Monice Novotné, která se svými spolupracovníky naprosto profesionálně zvládla tuto zdařilou akci.

 

Iva Kalátová, starostka města

 

BŘEZEN 2013

Vážení spoluobčané,

  protože se na mě stále více obracíte s dotazy ohledně chystaných změn parkování v našem městě, pokusím se Vám v tomto příspěvku tento problém vysvětlit a přiblížit. ZM na svém I. zasedání schválilo záměr vytvoření Placené parkovací zóny v Rotavě a zároveň schválilo dodatek k Obecně závazné vyhlášce města Rotavy č. 2/2011 O místních poplatcích, ze kterého vyplývá, že za trvalé vyhrazení parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické osoby bude poplatek upraven na 1.500,- Kč za jeden rok. Přípravou podkladů a podmínek pro samotnou realizaci byl pověřen zastupitel pan Christos Duludis. Realizace záměru samozřejmě předpokládá kromě stanovení ceny za parkovací místo ještě další náležitosti. K nim patří především určení samotných lokalit, kterých se bude toto opatření týkat. V počáteční fázi uvažujeme o oblasti samotné ulice Sídliště, dále o parkovišti za blokem č.9 a parkovišti u sportovní haly. V těchto zónách si mohou již nyní rezervovat samotná místa občané našeho města, pokud splňují následující podmínky: 1. zájemce má trvalé bydliště v Rotavě, 2. je vlastníkem vozidla, pro které rezervaci místa žádá, 3. nesmí mít vůči městu žádné závazky, 4. dále se předpokládá omezení počtu parkovacích míst pro jednu rodinu na maximální počet dvě. Pokud bude žadatelem důchodce, lze zároveň požádat o slevu z ročního poplatku. Žádosti mohou občané podávat na Městský úřad v Rotavě na odbor stavební a životního prostředí u pana Pavla Trojáka. Samotná realizace pak bude zahrnovat vodorovné vyznačení zaplacených míst a umístění společné dopravní značky s dodatkovými tabulkami konkrétních SPZ. Cílem této akce je vytvářet pro občany našeho města stále lepší podmínky pro spokojený život. Pokud budete mít kdokoliv zájem, můžete se obrátit přímo na pana Duludise, který rád zodpoví Vaše dotazy a vše vysvětlí. Tel: 777740208.

  Druhou část mého příspěvku chci věnovat pracovníkům, kteří se stali součástí městského úřadu zařazením na odbor správy majetku města na období jednoho roku. Jsou to zaměstnanci, kteří mají smlouvy v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. V předchozích vydáních jsem psala o tom, že máme tímto způsobem zaměstnáno 30 občanů, kteří nastupovali do trvalého pracovního poměru v průběhu roku 2012 postupně od května až do listopadu.  Všechny náklady na jejich mzdy jsou hrazeny z účelové dotace.  Smlouvu tito pracovníci získali na základě řádného výkonu veřejné služby - po odpracování nejméně 140 hodin, řádné docházky a aktivního přístupu. Všichni jistě víte, že před koncem loňského roku byla tato tzv. veřejná služba zrušena jako povinnost a byla převedena na práci dobrovolnou.  V Rotavě tehdy pracovalo v rámci výkonu této služby téměř 20 občanů. Vyhlášením dobrovolnosti ale všichni neskončili. Osm pracovníků zůstalo a nadále chodili do zaměstnání opravdu zdarma a dobrovolně dál. Jejich přístup byl odměněn a v nejbližších dnech budou i oni zařazeni mezi pracovníky veřejně prospěšných prací, protože se nám opět podařilo získat další finanční prostředky na mzdy v rámci dotace z programu na tyto práce. Tentokrát museli všichni absolvovat týdenní školení na úřadu práce v Sokolově, pouze s příspěvkem na dopravu a stravné. Všichni byli úspěšní, a proto získají smlouvu na hlavní pracovní poměr.  Znovu bych chtěla vyzdvihnout všechny práce, na kterých se tito zaměstnanci podíleli a které bychom vlastními silami sami nezvládli. Kromě vzorné údržby veřejného prostranství, kterou provádějí ve spolupráci s našimi stálými zaměstnanci a kterou okolní obce i návštěvníci Rotavy obdivují, to jsou tyto práce: opravy na zařízení a výmalby ve 42 bytových jednotkách v majetku města, úklidové práce v panelových domech a vyklízení nebytových prostor, oprava oplocení mateřské školy, opravy na hřbitově, na dětském hřišti, příprava stanového tábora na Sluníčku a údržba ledové plochy v areálu zdraví, kterou oceňují všichni uživatelé. Chtěla bych všem touto cestou poděkovat a zároveň vyjádřit, že si jejich práce vážím.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2013

Vážení spoluobčané,

   I. zasedání zastupitelstva města v tomto roce se uskutečnilo ve středu 23.ledna. Ráda bych se zastavila alespoň u některých bodů programu, protože je považuji za důležité ve vztahu k našemu občanskému životu. Zastupitelstvo volilo nového místostarostu, kterým se stal pan Jiří Vondra a nového člena rady města. Do této funkce a zároveň předsedkyní finančního výboru ZM byla zvolena Mgr. Jaroslava Šůsová. Oba za Sdružení nezávislých kandidátů. Ke zvolení jim touto cestou ještě jednou gratuluji. Při této příležitosti si dovolím poděkovat panu Ing. Janu Šedlbauerovi, který z funkce místostarosty na vlastní žádost odstoupil, za spolupráci, podporu a čas, který věnoval městu nad rámec svých povinností. Nesmírně si vážím jeho přístupu, rovného a férového jednání. Věřím, že nám všem jako zastupitel bude i nadále svými zkušenostmi pomáhat.

  Velkou a zásadní změnou prochází naše městská policie. Ze zákona můžezastupitelstvo obce pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Zastupitelstvo našeho města odsouhlasilo od 1.února 2013 pověření pro strážníka pana Norberta Raua.  Strážník pan Čeněk Jelínek svůj pracovní poměr k 31.1.2013 ukončil.  Pan Rau předložil zastupitelstvu „Zprávu o činnosti MP Rotava s výhledem na období leden až červen 2013“, ve které představil směr, kterým by se měla naše městská policie ubírat v nejbližším období. Novým členem je také od ledna 2013 paní Zuzana Husárová, která je zařazena jako strážník-čekatel. Díky čerpání mateřské dovolené musí znovu absolvovat rekvalifikační kurz a poté bude řádným strážníkem.  Noví členové MP nejsou žádní „zelenáči“.  Oba pracovali u Městské policie Chodov, která má v Karlovarském kraji vynikající pověst. Jejich zkušenosti, praxe, motivace a zodpovědný vztah k této práci budou tou nejlepší pomocí k tomu, abyste vy, občané, byli na Městskou policii Rotava pyšní.  O všech událostech, novinkách a důležitých skutečnostech vás bude MP Rotava informovat.

  Se záměrem vytvořit v Rotavě placenou parkovací zónu, seznámil přítomné pan Christos Duludis. Realizace by měla probíhat v nejbližším období a jejím cílem je zabezpečení parkovací plochy pro trvale hlášené obyvatele našeho města, kteří nemají vůči městu žádné neuhrazené závazky.  Schválením dodatku č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.2/2011 O místních poplatcích byl  roční poplatek za parkovací místo snížen na 1.500,- Kč.  Všechny informace k tomuto tématu získáte aktuálně prostřednictvím letáčků, které vám budou včas doručeny až domů, a samozřejmě informováni budete i prostřednictvím Zpravodaje.

  Obdržela jsem několik stížností na cenu za vodné a stočné, která se vám zdá neúměrně vysoká. Musím s vámi v tomto ohledu souhlasit. Ale tato cena je v současnosti ze strany města neovlivnitelná. Souvisí s povinností vypočítat cenu za vodné a stočné podle finančního modelu, který byl podmínkou, aby město získalo dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Výpočet ceny za vodné a stočné podle schváleného finančního modelu musí být dodržován po dobu pěti let.

  Nakonec se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo tentokrát proto, že jsem s napsáním tohoto příspěvku čekala až po zasedání ZM, abych vás s těmito novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2013

Vážení spoluobčané,

  13. prosince se v sále Slovanského domu uskutečnilo odpolední předvánoční setkání se seniory. Přišlo vás, stejně jako každý rok, mnoho a myslím, že nikdo nelitoval času, když v příjemné společnosti spolu s ostatními takto strávil dvě hodinky plné dobré nálady. K pohodové atmosféře přispěla krásná výzdoba sálu a úvodní tradiční vystoupení našich nejmenších. Občerstvení, které bylo naopak svým způsobem ojedinělé, podávalo se kromě chlebíčků a vánočního cukroví, kávy, čaje a limonády také červené nebo bílé víno, Vám také jistě chutnalo. Obsluhovali Vás téměř profesionálně opět žáci naší základní školy. O hlavní program se postaral pan Kubec se svou kolegyní. Repertoár staropražských písniček se všem líbil a často se stalo, že zpíval celý sál. Podle ohlasů se tato akce na závěr roku opravdu vydařila, a proto všem, kteří k tomuto výsledku přispěli, chci ještě dodatečně touto cestou poděkovat.

  Poslední týden před Vánoci se konalo závěrečné zasedání zastupitelstva v tomto roce, na kterém byl schválen rozpočet na rok 2013. Ten minulý byl ve znamení, řekněme, úsporného režimu. Jak se nám tento úkol podařilo splnit, uvidíme až v průběhu ledna, ale je zřejmé, že jsme dokázali snížit běžné výdaje města. Rozpočet na rok 2013 jsme proto mohli postavit tak, že jsme do něj zahrnuli vyšší výdaje jak na opravy a údržbu majetku města, tak i na některé investiční akce.

  Kromě rozpočtu řešili zastupitelé Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou vypracovala a předkládala tajemnice MěÚ Bc. Věra Klimčuková. Poplatek za odpad, který bychom měli platit v roce 2013, mohl být nově zvýšen až na celkových 1.000,- Kč za každého občana za rok. Návrh ale s navýšením ceny nepočítal a zastupitelé jej podpořili a odsouhlasili. Poplatek za odpad pro rok 2013 zůstává tedy na částce 500,- Kč na jednu osobu za rok! Za to můžeme zastupitelům poděkovat, ale zároveň je potřeba se zamyslet nad tím, že tento krok není řešením. Město bude chybějící částku samozřejmě doplácet, protože náklady na sběr a přepravu komunálního odpadu převyšují vybrané poplatky. Jediným možným východiskem je pomoc nás všech zejména důsledným tříděním odpadu. Celý text vyhlášky je v plném znění na webových stránkách našeho města.

  Takto jsme minulý rok uzavřeli. Možná, že do toho nového někteří z Vás vstoupili s různými předsevzetími, která se budou snažit plnit. Já Vám k tomu přeji ještě jednou mnoho zdraví a sil k vyrovnání se s touto těžkou dobou.

Iva Kalátová, starostka města

 

PROSINEC 2012

Vážení spoluobčané,

   jen těžko se dá uvěřit tomu, že je opět jeden rok za námi a v době, kdy budete číst poslední letošní vydání našeho Zpravodaje, bude zbývat jen několik dní do vánočních svátků.

  Možná by se slušelo zhodnotit uplynulý rok, ale já si myslím, že toto přísluší především vám občanům. Jen vy sami, vaše spokojenost nebo nespokojenost je tím nejdůležitějším měřítkem hodnocení naší práce. V každém z předchozích vydání jsem se snažila napsat alespoň několik řádků o akcích nebo důležitých událostech v našem městě.  Snad jsem na nic nezapomněla. 

  Zbývá nám jen minulý měsíc, který začal hned prvního listopadu ve čtvrtek zájezdem do Prahy na divadelní představení s prohlídkou Národního divadla. Cestovali jsme na dvě skupiny. První parta vyjela ve dvanáct hodin v poledne a po příjezdu do hlavního města jsme absolvovali prohlídku Národního divadla. Šikovný a milý pán nás provedl od sklepa, kde jsou uloženy základní kameny, až po sedačky na nejvyšším balkoně skoro pod střechou. Dech se nám tajil z Hynaisovy opony, která byla výjimečně spuštěná právě v okamžiku, kdy jsme všichni seděli v hledišti blízko jeviště a poslouchali různé zajímavosti z historie naší Zlaté kapličky. Krátce před sedmou hodinou jsme se sešli s dalšími účastníky našeho zájezdu, kteří vyrazili z Rotavy o něco později a společně jsme zhlédli téměř tříhodinový herecký koncert hlavních představitelek divadelního představení ve Stavovském divadle. Plni zážitků, unavení, ale podle Vašich ohlasů spokojení, jsme se hodně po půlnoci vrátili domů.  Poděkování náleží pí Novotné za organizaci zájezdu a řidičům p. Lišky, kteří jeli a bezpečně nás přepravili tam i zpět. Tato akce mi přinesla jednu negativní zkušenost. Překvapil mě malý zájem o tak výjimečnou kulturní akci.

  V obřadní síni našeho města bylo oproti jiným měsícům poměrně živo. 7. listopadu jsem předala plaketu za rozvoj města Rotavy panu Milanu Němcovi. Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci zaměstnavatele Průmyslových bezbariérových systémů. Pro mě je toto ocenění mimo jiné výrazem hrdosti nad tím, že zde mezi námi žijí lidé, kteří se zasloužili o rozvoj našeho města, o jeho dobré jméno, a jsou výjimeční i tím, že přispěli a stále přispívají svojí prací k naplňování pocitu, že Rotava je dobré místo k životu. V polovině listopadu pak proběhlo v obřadní síni letošní druhé tradiční vítání občánků našeho města. 

  V těchto dnech se převážně věnujeme přípravě rozpočtu na rok 2013, který by měl být do konce roku schválen zastupitelstvem města. Snažili jsme se, aby byl letošní rok co možná nejvíce úsporný. Do příštího roku i do dalších let se opět pokusíme zapracovat investiční akce, které se stanou součástí Plánu rozvoje našeho města. 

  Vám všem, vážení a milí spoluobčané přeji co nejpohodovější prožití vánoční svátků, mnoho zdraví a spokojenosti nejen v novém roce.

Iva Kalátová, starostka města

 

LISTOPAD 2012

Vážení spoluobčané,

  můj dnešní článek bude věnován jediné, ale o to důležitější události, která opět negativně ovlivnila klid v našem městě.

  Ve druhém říjnovém týdnu bylo na MěÚ doručeno oznámení o konání shromáždění svolavatele pana Tišera, předsedy Strany rovných příležitostí SRP, s názvem Za pokojné soužití. To samé oznámení s pozdějším začátkem obdržel i starosta Oloví. Na pondělí 15. října jsme spolu se státní policií pozvali na MěÚ p.Kokyho, který byl svolavatelem označen za osobu oprávněnou jednat, abychom celou záležitost probrali. Pan Koky se omluvil a na jednání se nedostavil. Když jsem oslovila p.Tišera, tak s ohledem na své pracovní vytížení přislíbil účast až na 18.10.2012. Na toto jednání jsem pozvala významné představitele našeho města - pozváni byli zástupci významných firem a obě ředitelky příspěvkových organizací.  Spolu se zástupci PČR jsme měli řešit především bezpečnost občanů Rotavy a samotný průběh celé akce.

  Ještě před oficiálním oznámením se mě někteří občané chodili ptát, co se vlastně chystá a proč. Protože považuji za správné informovat veřejnost o dění v našem městě, svolala jsem zasedání zastupitelstva na mimořádný termín 17.10.2012 přesto, že původně tento termín nebyl v plánu na letošní rok. Zároveň jsem chtěla, abyste právě vy občané měli možnost vyjádřit se k této situaci dříve, než proběhne jednání se Stranou rovných příležitostí.

  Do sálu Slovanského domu jste přišli v nebývalém počtu a za to bych Vám chtěla poděkovat. Hlavním bodem programu byla bezpečnost ve městě, právě s ohledem na chystané shromáždění. V úvodu jsem seznámila přítomné se všemi důležitými okolnostmi a poté jsem všechny informovovala o své účasti na Mezinárodní konferenci prevence kriminality v Sokolově. Vzhledem k tomu, že si myslím, že právě tento přístup se některým spoluobčanům příliš nezamlouvá, seznámila jsem přítomné alespoň s částí mého vystoupení. Zjednodušenou verzi uvádím v tomto čísle v samostatném příspěvku. 

  Pokud bych měla stručně vyjádřit, co mně osobně na celé záležitosti nejvíc vadí a co mě zaráží, pak to bude především to, že někteří lidé nejsou schopni pochopit, že jakákoliv demonstrace nevyřeší žádný problém.  Naopak, opět se zvýší napětí mezi obyvateli, opět přijdou další, kteří se budou snažit řešit věci novou demonstrací. Nás to bude stát spoustu času a v neposlední řadě i peněz.  A co mi vadí na rozdíl od pořádajících nejvíc, je to, že nám všem ubližují tím, že celé Rotavě kazí pověst. Namísto toho, abychom v tisku četli o naší přírodě, čteme jen o tom, kdo, kdy a za jakým účelem u nás pořádá demonstrace.

  Z Vaší strany zazněly naprosto jednoznačně nesouhlasné hlasy se situací ve městě. Všechny připomínky byly opodstatněné a žádaly zastupitele o pomoc. Strategii současného vedení města popsal člen rady pan Duludis a Váš potlesk vyjádřil jednoznačný souhlas.  I na dalším jsme se shodli. Zákony musí bezpodmínečně platit pro všechny stejně.

  Ještě před začátkem jednání mě požádal o možnost vystoupit v diskuzi Ing. Hrůza, jednatel Rotas strojírny a.s.. To by nebylo nic neobvyklého, protože se jako občan, kterému na našem městě záleží, zúčastňuje téměř každého zasedání. Ing.Hrůza informoval o svém přístupu k tomuto problému a zdůraznil, že podobné akce v žádném případě nevedou k řešení. Vyzdvihl důležitost dobré pověsti našeho města a víru ve zlepšení našeho života. Myslím, že všechny přítomné překvapil sdělením, že výsledkem jednání, které osobně vyvolal, je možnost zrušení oznámeného shromáždění ze strany svolavatele. Místo toho nabídl jednání, na kterém by se problémy řešily programově a konkrétně za účasti zástupců všech skupin občanů. Podmínkou, která mohla přiblížit tento záměr realitě, byl souhlas Města. Dovolila jsem si proto nechat v tomto případě hlasovat Vás občany, kteří jste na zastupitelstvo přišli, a výsledkem bylo jednoznačné ano. Rozhodli jste o tom, že jsme šli na jednání s vedením SRP a dalšími zástupci svolavatele s tím, že si řekneme každý své připomínky a pokusíme se najít kompromis, pokud bude shromáždění zrušeno.

  Jednání se zúčastnilo 27 zástupců všech zúčastněných subjektů a jeho výsledek již znáte. Shromáždění se neuskutečnilo a bylo svolavatelem zrušeno. Podmínky pro budoucí spolupráci byly nastaveny. Dodržování zákonů pro všechny bez rozdílu a pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.  Pokud zastupitelé přijmou nabídku Ing.Hrůzy, bude koordinátorem celého projektu právě on.  Nebudu předbíhat v úvahách, na kolik bude naše snaha úspěšná, ale jedno vím zcela jistě. Pokud se má něco v Rotavě zlepšit, pak je právě tohle jediný možný způsob.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

Mezinárodní konferenci prevence kriminality v Sokolově

  Ve dnech 3. a 4.10.2012 jsem se zúčastnila Mezinárodní konference prevence kriminality v Sokolově a byla jsem požádána, abych přednesla příspěvek místo jednoho z účastníků, který z programu vypadl. Vzhledem k tomu, že nás ve svých příspěvcích několikrát chválil jak hejtman Karlovarského kraje, tak i jeho náměstek, zejména ve vztahu k výsledkům ve veřejné službě, byla moje pozice o trochu jednodušší, protože, přiznejme si upřímně, naše pověst není v rámci republiky nijak příznivá a to není vůbec dobré. Přestože jsem měla na přípravu poměrně málo času, snažila jsem se Rotavu představit v co nejlepším světle a pokusila jsem se o jakousi širší analýzu našeho boje s kriminalitou, který by měl především sloužit ke zlepšení občanského soužití.

Boj s kriminalitou jako nástroj ke zlepšení občanského soužití v Rotavě

  Podle  poslední statistky u nás žije zhruba 3.500 přihlášených osob. Tento počet se v průběhu posledních let nijak výrazně nezměnil, ale nejdůležitějším faktorem, který negativním způsobem ovlivnil život v Rotavě, je především změna ve skladbě obyvatel. Dá se důvodně předpokládat, že přibližně 100 dalších osob žije ve městě bez přihlášení. Míra nezaměstnanosti u nás v současnosti dosahuje dvojnásobku celorepublikového průměru. Diskuze o tom, zda je, či není Rotava sociálně vyloučenou lokalitou, je zbytečná, protože podle Gabalovy analýzy se tato lokalita klasifikuje na základě několika faktorů, tj. nezaměstnanost, kriminalita a počet vyplacených sociálních dávek. S  ohledem na tato kritéria jsme sociálně vyloučenou lokalitou, byť se s tím neradi smiřujeme a vůbec se nám toto označení nelíbí.

  Jak se s těmito problémy poprat se může zdát na první pohled složité, ale mně pomohla odpověď na jednoduchou otázku: Co potřebuje člověk, který v Rotavě žije, aby se cítil dobře a neřešil problémy soužití s ostatními tím, že se odstěhuje? Odpověď je jednoduchá:  Vytvořme mu právě takové podmínky, aby zůstal. Teoreticky to také není nic složitého, protože můžeme vycházet ze základních lidských potřeb. Člověk bude spokojený tam, kde má možnost slušně bydlet, chodit do práce, vychovávat děti, prožít klidné stáří, bude mít zabezpečené určité sociální podmínky a v neposlední řadě se bude cítit bezpečně. Proto jsme se rozhodli aktualizovat a přizpůsobit Plán rozvoje Rotavy právě tak, aby v sobě zohledňoval jednak cílové skupiny s ohledem na věkovou strukturu občanů, ale také cílové skupiny s ohledem na životní potřeby tak, abychom oslovili opravdu co nejširší spektrum obyvatel a nedocházelo k preferencím té, či oné skupiny. Tato podmínka zároveň zabezpečuje rovný přístup ke všem.

  Jak jsem se zmínila, změnila se u nás skladba obyvatelstva. Tuto skutečnost má na svědomí samo město.  Krátce po roce 2000 došlo k uvolnění prodeje  bytů v majetku města a ti, kteří v nich bydleli, je koupili za zlomek tržní ceny. Prodej probíhal v několika fázích s postupným navyšováním ceny, až se zastavil na čtyřnásobku původní hodnoty. Když se prodal celý dům, případně dva vchody, založili si jejich obyvatelé Společenství vlastníků jednotek a stali se tak spolumajiteli velkého panelového rodinného domu, který má v průměru 30 vlastníků. Do tohoto procesu začala vstupovat spekulace s byty, která s sebou přinesla neregulovatelný příliv nových občanů, včetně těch problematických. Tuto situaci se snažíme řešit upravenými podmínkami pro nakládání s byty, mezi které nově patří odkoupení bytů do vlastnictví města a tzv. dluhové prázdniny.  Přestože je krátká doba na to, abychom hodnotili přínos těchto opatření, objevily se již dílčí úspěchy.

  Stejně velkým problémem jako bydlení je nezaměstnanost. Zabezpečit dostatek pracovních míst pro všechny nezaměstnané není v našich silách. Proto jsme přistoupili k řešení, které je pouze přechodné, ale je bezpochyby určitým přínosem. Rotava je velice úspěšná ve výkonu veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Počet účastníků veřejné služby se v současnosti pohybuje mezi 40 až 60.  Prvního října jsme zvýšili počet pracovních smluv uzavřených na hlavní pracovní poměr na dobu jednoho roku v rámci výkonu veřejně prospěšných prací na 20 a získali tak stejný počet nových pracovních míst.

  Jak jsem zmínila, dosahuje míra nezaměstnanosti dvojnásobku celorepublikového průměru, to znamená téměř 20 procent.  Nemohu tento fakt nechat jen jako pouhé konstatování, protože skutečnost je ještě horší. Zveřejňované hodnoty se opírají o počet osob evidovaných na úřadu práce. Nejsou mezi nimi ti, kteří v Rotavě žijí bez přihlášení k trvalému pobytu ani ti, kteří se do evidence úřadu práce prostě nepřihlásí.  Tito lidé ale ve skutečnosti zaměstnání nehledají, stávající situace jim vyhovuje a jsou to ponejvíce právě ti, kteří občanské soužití narušují.

  Řešení bytové politiky i nezaměstnanosti považuji za maximální úspěch a víc asi zatím v tomto ohledu nejsme schopni udělat. Řekněme, že posledním, ale neméně důležitým bodem, který patří do uspokojování životních potřeb obyvatel a vytvoření tak podmínek pro spokojený život občana, je pocit bezpečí. Pokud se kohokoliv zeptám, kdy se bude cítit v bezpečí, bez dlouhého přemýšlení mi každý odpoví: když nebudu mít strach z těch, kteří nám život ztěžují svým chováním. Otázku bezpečí občanů se pokoušíme řešit prostřednictvím účasti v Programu prevence kriminality a v nejbližších dnech bude vybudován kamerový systém, který by měl vytvořit více bezpečných zón v sídlištních lokalitách. Během dubna letošního roku proběhlo výběrové řízení na pozice asistentů prevence kriminality, z nichž byli vybráni ti, kteří prokázali v rámci výběrového řízení předpoklady pro tuto práci. Výběrovou komisi tvořila celá pracovní skupina prevence kriminality, jejíž složení zaručovalo co neobjektivnější přístup při určování konečného pořadí. Prezentace práce asistentů medii jako „romské hlídky honící nepřizpůsobivé občany“ po městě, zpočátku moc neprospěla a názory na jejich činnost se u obyvatel různí. Myslím si ale, že jejich činnost není neúspěšná. Jedním z úspěchů je například to, že jsme s jejich pomocí dokázali omezit majetkovou trestnou činnost a vandalismus zejména v zahrádkářské kolonii, kde jsme řešení právě těchto deliktů během letních měsíců počítali na desítky.

  Zde je potřeba zmínit tolik diskutovanou Vyhlášku města o veřejném pořádku, kterou jedna skupina lidí vítá, druhá ji považuje za diskriminační. A právě proti této Vyhlášce města měla být plánovaná demonstrace namířena. Na toto téma jsme diskutovali již několikrát a pokaždé se stejným výsledkem. Vadí pouze lidem, kteří chtějí, aby jim vadila. Na tomto místě si dovolím vyjádřit vlastní úvahu: Pokud bychom se častěji zamýšleli nad příčinou, proč vyhláška vznikla a nezabývali se tolik důsledky, které s sebou přinesla, byla by pro mnoho lidí určitě pochopitelnější. Na otázku těch, kteří se mě ptají, jestli neuvažujeme o jejím zrušení, odpovídám „neuvažujeme“, ale nedodávám že „nikdy“.

 Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2012

Vážení spoluobčané,

   opět se spolu přibližně po měsíci setkáváme. V tomto vydání zpravodaje bych se chtěla zastavit u událostí, které se odehrály v nejbližší době, nebo nás v nejbližší době čekají. Především bych vás však chtěla seznámit se zásadní změnou v oblasti bytového hospodářství v našem městě.

  Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 12. září zabývalo mimo jiné problémy s byty v Rotavě. Pokusím se vám alespoň ve zkratce přiblížit celý problém, který se sice bezprostředně dotýká zejména Sídliště, ale dlužné částky chybějící v rozpočtu města mají negativní dopad na nás všechny. Snažila jsem se shrnout nejdůležitější body v pracovním materiálu, který jsem nazvala Strategie bytového hospodářství v Rotavě, a věřím, že se tento materiál po úpravách zastupiteli stane jedním z hlavních bodů nové koncepce rozvoje našeho města.

  Ze  statistik, které jsme zpracovali na MěÚ, i na základě získaných znalostí jsemvypracovala návrh řešení, které by vedlo nejen ke stabilizaci, ale snad i ke  zlepšení stavu, který si troufám nazvat zoufalým. Bytový fond města má následující strukturu: ve vlastnictví máme celkem 245 bytů, z toho 207 obsazených nájemníky. 38 bytů je tedy volných, ale pouze 23 z nich je v domech, které vlastní město /tedy bloky č.9 a 17,  Nejdecká 213 a  427,  Smolná 90/.  Zbylých 15 bytů je součástí domů, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek /dále jen SVJ/, a je určeno k prodeji. Náklady na tyto prázdné byty jsou v porovnání s náklady na byty v našich domech více než dvakrát vyšší a byty se v podstatě neprodávají. V roce 2011 byla tato suma vyčíslena zhruba na 300.000,- Kč a tuto položku evidujeme v rozpočtu jako „náklady na neprodané byty“.

  Jedním z důvodů, proč se byty neprodávají, je ale i to, že zájem o byty v naší lokalitě výrazně poklesl. Zde jistě mnozí z vás namítnou, že to nevadí, protože než prodat byt do vlastnictví někoho, kdo obsadí byt „neplatiči“ a sám nebude platit nebo jej využije ke spekulaci, pak je lepší, aby byl prázdný. S tímto názorem nelze než souhlasit. Skutečnost, že byty v majetku města neprodáváme, není podle mého názoru negativní, ale problém je v tom, že nemáme možnost jakýmkoliv jiným způsobem s těmito byty pracovat. Např. uvolnit tyto byty k pronájmu na bydlení nebo je upravit na zařízené ubytovací jednotky (apartmány) ke krátkodobému pronájmu, a tak si vytvořit alespoň minimální vlastní ubytovací kapacitu. Dále je nutné, aby podmínky pro prodej bytů byly upraveny tak, aby město mělo možnost tento prodej regulovat a zamezilo možným nežádoucím transakcím. Nejzásadnější změnou v návrhu bylo zřízení věcného břemene zapsaného do katastru nemovitostí, které s sebou nese právo na odkoupení prodaného bytu pro město v podstatě navždy, nebo alespoň do té doby, dokud se jej samo nevzdá.  Teprve za takto nastolených podmínek bychom mohli nejen regulovat a kontrolovat prodej bytů, ale zároveň bychom měli možnost eliminovat náklady na neobsazené byty výše uvedenými způsoby.

  Kromě úpravy podmínek pro prodej bytů byl součástí předkládaného materiálu návrh na uvolnění nákupu bytů do majetku města, také na základě nových konkrétně stanovených podmínek. Do této doby nebyly žádné takové podmínky nastaveny. Zdůvodnění vychází ze současné situace, která přinesla výrazný pokles ceny bytů a to opět na úroveň, která nahrává k nekalým praktikám. Zároveň se některá Společenství vlastníků jednotek dostala díky narůstajícím dluhům neplatičů do dluhové pasti a nemají nejen na vyplacení přeplatků z vyúčtování za teplo a ohřev vody za rok 2011, ale ani možnost se s nimi vypořádat, protože na odkoupení bytů (např. v dražbě) nemají potřebné finanční prostředky. Tato skutečnost přivádí ostatní spoluvlastníky, kteří úhrady za služby i fond oprav platí za sebe i za neplatiče, do neřešitelné situace. Také město platí za neplatiče, pokud má v takovém domě bytovou jednotku ve vlastnictví. Věřím, že každé SVJ, které se dostane s neplatiči do fáze dražby, uvítá, že tuto bytovou jednotku může městu nabídnout k odkoupení. Na základě dohody pak bude SVJ  platit náklady na neobsazený byt a hledat aktivně do tohoto bytu vhodného nájemníka. Nyní platí náklady na byt obsazený mnoha lidmi mnohem vyšší částky. Zamezí se také nárůstu dluhů. Pokud by současná situace pokračovala i nadále, nebudou mít SVJ ani na placení povinných poplatků za služby a bude jim hrozit přinejmenším přerušení dodávky těchto služeb. Řešením není ani navýšení plateb do fondu oprav, protože i platící lidé mají svůj finanční limit a nebudou moci do nekonečna platit za druhé. Týká se to zejména seniorů, kteří se v mnoha případech dostávají i díky této skutečnosti na hranici chudoby. Navržené podmínky pro nakládání s byty v Rotavě - pro prodej bytů ve vlastnictví města i pro odkoupení bytů do vlastnictví města byly zastupitelstvem schváleny.

  Dále ZM schválilo Podmínky tzv. dluhových prázdnin, které umožňují všem, kteří mají vůči městu závazek ve formě dluhu, splatit jej do 31.12.2014  a požádat poté o snížení poplatku z prodlení. Jen pro upřesnění: občané dluží městu za nezaplacené nájemné a služby za užívání bytů celkem 5.800.000,- Kč. Tuto částku má na svědomí 211 občanů. Z toho je u 130 z nich dluh vyčíslen na částku nižší než  20.000,- Kč.

 

  Schválení nových podmínek jak pro prodej a odkoupení bytů, tak i podmínek dluhových prázdnin považuji za velmi významný krok, ale je jen na nás občanech, zda této pomoci ze strany vedení města využijeme. Veškeré informace a pomoc Vám ochotně poskytnou zaměstnanci MěÚ na odboru správy majetku města.

  Ve čtvrtek 1. listopadu odjedou dva autobusy s 90 občany na zájezd do Prahy. Na programu bude kromě návštěvy divadelního představení také prohlídka Národního divadla. Jakým způsobem a za kolik se budou vstupenky prodávat se dočtete v tomto vydání Zpravodaje v samostatném příspěvku KIC. Do přímého prodeje půjde 60 vstupenek a 30 zbývajících věnujeme jako malé poděkování zdarma nejvýznamnějším sponzorům a dále spolkům a organizacím, které nám při pořádání různých akcí nejvíce pomáhají.

  Poslední řádky mého příspěvku bych chtěla věnovat akci, která proběhla v sobotu 15. září pod názvem Pohádkový les. Jak vyplývá z ohlasů malých i velkých účastníků, bylo toto odpoledne velmi příjemným a milým zpestřením a všichni si setkání s mnoha pohádkovými postavami užili.  Kdo vydržel až do samotného cíle, který byl na Sluníčku, nelitoval a dočkal se odměny. Každý malý účastník dostal diplom, dárek z tomboly, zdarma občerstvení a ti, kteří ještě měli sílu, mohli se vyřádit na trampolínách.  Dospěláci si jídlo a pití zaplatili a přispěli tak na další akce KICu, protože veškerý výtěžek z prodeje bude využit k tomuto účelu. Takže vyslovuji velký dík pohádkovým postavám, hasičům, vzpěračům, pořadatelům a všem, kteří i jinak přiložili ruku k dílu a také vám, milí dospěláci a děti, kteří jste přišli.

Iva Kalátová, starostka města

 

ZÁŘÍ 2012

Vážení spoluobčané,

  tentokrát se spolu setkáváme po dvouměsíční prázdninové odmlce. Věřím, že jste si všichni toto období užili co nejpříjemněji. Jako pokaždé, i tentokrát se s vámi pokusím podělit o některé nejdůležitější novinky z července a srpna.

  Ve dnech 13. až 15.7. jsem se  zástupci našeho města navštívila naše partnerské město v Německu Veitshöchheim. Během této návštěvy jsem se seznámila alespoň ve zkratce se samotným městem a jeho historií i se způsobem řízení města. Zaujalo mě mnoho věcí. Ve školství to bylo zejména řešení celodenního pobytu ve  škole, kdy na povinnou výuku navazovalo využití volného času, stráveného v areálu samotné školy do večerních hodin. V sociální oblasti hraje nezastupitelnou úlohu stát a pomáhá městům finanční podporou řešit například krizové období mladé generace. Prohlídka denního stacionáře právě pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let, kteří nepokračují v jakékoliv další formě vzdělávání, mě nadchla. Během pobytu v  tomto zařízení se všichni mladí připraví na vlastní vstup do života učením se základních věcí, které by kdykoliv v budoucnu mohli potřebovat - vaření, ale i příprava a obsluha u stolu, domácí a zahradnické práce, včetně třeba pokládky dlažby nebo základní údržby zahradnické techniky, dále získávají základní finanční gramotnost atd. Do všech oblastí se v plné míře promítá tržní hospodářství. Město přispívá všem spolkům a sdružením, ale zároveň požaduje, aby se všichni snažili vylepšit si příjmovou stránku svých účtů vlastní výdělečnou činností. Zvláštní důraz je kladen na kulturní a historické památky a v souvislosti s tím na podporu turistického ruchu. V tomto směru máme u nás opravdu velké rezervy. Co se týká vedení města samotného, je v tomto ohledu mnoho společného. V čele města stojí starosta, který nemá místostarosty, ale 2. a 3. starostu. V zastupitelstvu jsou zastoupeny také různé politické strany a sdružení jako u nás. Jejich jediným a společným cílem je rozvoj města a je to opravdu vidět. Z této cesty jsme, kromě zážitků a nových zkušeností, přivezli finanční dar v hodnotě 600,- € pro náš kostel v Rotavě. Ve středu 22.8.2012 jsem tento dar předala v zasedací místnosti městského úřadu faráři a vikáři Římskokatolické farnosti Kraslice p. P. Fořtovi za účasti několika členek farnosti. Bylo to nesmírně milé a pohodové setkání, které ve mně zanechalo dobrý pocit a dodalo mi energii do další práce. Věřím, že stejný pocit zůstal i v mých hostech.

  Předposlední srpnový víkend patřil zahrádkářům, kteří vystavovali v sále Slovanského domu. Podle mých informací bylo nás návštěvníků téměř 250, což je úctyhodný počet. Myslím, že každý, kdo si našel v těchto parných dnech chvilku a zavítal mezi zahrádkáře, nelitoval. Jako tradičně byla výstava velice příjemně uzpůsobena a kromě výpěstků zahrádkářů zde vystavovali i na naši školáci a předškoláci. Nesmím zapomenout ani na ochutnávky salátů, u kterých se zastavil skoro každý a dožadoval se receptů. Zaslechla jsem, že se můžeme těšit na to, že v dalších vydáních je pro nás zahrádkáři postupně otisknou. A pokud by by byli někteří příliš netrpěliví, všechny recepty jsou na webových stránkách ZO ČZS Rotava. Návštěva výstavy byla dalším milým zážitkem z prázdnin a upřímně se těším na další. V souvislosti s tímto tématem bych se chtěla zastavit ještě u jedné významné události. Přibližně ve dnech, kdy se k vám dostane toto vydání zpravodaje, oslaví své překrásné životní jubileum pan Věnek Jirmus. Vážený pane Jirmusi, dovolte mi, abych se i já připojila k dlouhé řadě gratulantů a touto cestou Vám poděkovala za aktivní přístup k veřejnému životu i za pomoc a spolupráci při pořádání různých akcí naším městem. Zároveň si dovolím vyjádřit přesvědčení, že tato spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i v dalších letech a k tomu Vám z celého srdce přeji, abyste se ještě mnoho let těšil pevnému zdraví a dál kolem sebe rozdával životní optimismus, elán a pohodu.

 

  V srpnu se také konalo mimo řádný termín zasedání ZM. Na něm zastupitelé odsouhlasili návrh na umístění bankomatu České spořitelny namísto stávajícího. O konkrétním datu instalace a uvedení do provozu nového bankomatu vás bude městský úřad včas informovat a v dalších číslech budou zveřejněny i podmínky výběrů pro klienty ostatních bank. Majitelé účtů České spořitelny mají výběr hotovosti samozřejmě zdarma.

  První  listopadový den nás čeká výlet do Prahy, o kterém jsem psala v jednom z minulých čísel. Nyní má téměř konkrétní podobu, a proto vám prozradím několik informací. Odjezd z Rotavy bude přibližně ve 13.00 hod. Mezi 16.00 až 17.00 hod. proběhne prohlídka historické budovy Národního divadla. Poté se přesuneme ke Stavovskému divadlu, kde zhlédneme od 19.00 hod. téměř tříhodinové představení Mikve, ve kterém uvidíme  I.Janžurovou, V.Hybnerovou, J.Bouškovou, T.Medveckou a další. V nočních hodinách se vrátíme zpět domů. O tom, jakým způsobem, za kolik a kde budete moci zakoupit vstupenky /včetně jízdného/, vás budeme informovat v příštím vydání RZ i prostřednictvím městského rozhlasu. Předběžná kalkulace ceny počítá i s dotací od města z uspořených prostředků z ostatních akcí, kterých jsme dosáhli i díky sponzorským darům i činnosti mnoha dobrovolníků.

  A nakonec ještě jedna milá povinnost. Pan farář P. Fořt a paní ředitelka MŠ Mgr.J.Červenková mě nezávisle na sobě požádali, abych ve svém článku poděkovala pracovníkům odboru správy majetku města, zejména pracovníkům veřejné služby a  VPP  za pomoc při všech pracích nejen během prázdnin. Konkrétní poděkování patří všem za práci na hřbitově, při údržbě prostranství u kostela a v MŠ při úklidu a přípravě školky na provoz v novém školním roce. Velmi ráda toto poděkování tlumočím a připojuji se k němu nejen já osobně, ale i jménem ostatních občanů, kteří jsou stejného názoru a píší mi děkovné emaily.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVENEC - SRPEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v každém svém článku se snažím, abych Vás seznámila s nejdůležitějšími událostmi, jež proběhly v  období od minulého čísla. Vždycky se snažím, abyste se dozvěděli především o akcích, které nemohou být prezentovány jiným způsobem.

  Až vyjde toto číslo Zpravodaje, budou školní prázdniny. Přesto bych se jen na okamžik chtěla zastavit u setkání s oceněnými žáky, které proběhlo 21.6.2012.  Tato tradice se mi líbí a v ostatních městech vůbec není samozřejmostí. Školní docházka je sice povinná a jaksi se očekává, že žáci ji v přiměřeném časovém úseku absolvují. Někteří ji nejen absolvují, ale vykonají pro školu i něco mimo běžný a očekávaný rámec, a proto jsou přijímáni starostou města navíc oproti ostatním, kteří si na MěÚ přijdou jen pro závěrečné vysvědčení.  Přijetí se koná v nejkrásnějších prostorách našeho města - v obřadní síni. A podle mého názoru jsou tyto prostory opravdu výjimečné. Na úřad může přijít každý běžný občanvyřídit jakýkoliv problém s kompetentním úředníkem. Ale do těchto míst se otvírají dveře pouze při určitých příležitostech  jako jsou svatební obřady, či vítání občánků. Anebo se otevírají při příležitostech zvláštních - a těmi je například tradiční setkání s oceňovanými žáky naší školy. Věřím, že se jim naše setkání líbilo stejně jako mně a s odstupem času si na něj vzpomenou v dobrém a s patřičnou hrdostí. I neformální posezení v zasedací místnosti MěÚ proběhlo v přátelském duchu a po počátečních rozpacích se rozběhla diskuze, při které jsme se museli hlásit o slovo.

  14.6.2012 jsem se spolu s místostarostou Ing.J.Šedlbauerem zúčastnila Školní akademie, kterou naše základní škola  oslavila své 45.výročí v sále Slovanského domu. V řadách diváků byli rodiče i příbuzní i další hosté, kteří svým potleskem odměňovali všechny účinkující. Poděkování nepatří pouze jim, ale i těm, kteří se zúčastnili jako pomocníci. Na všech tvářích byla vidět zodpovědnost a snaha, aby se jim jejich vystoupení povedlo co nejlépe.  Stejně tak děkuji i všem zaměstnancům školy, kteří věnovali desítky hodin nácviku a organizaci celé akce.  Myslím, že pětačtyřicetiletá škola byla v den oslavy na všechny své ratolesti opravdu hrdá.

  A ještě jednu věc mám na srdci. Stále častěji slýchám otázku, zda se nám práce v zastupitelstvu či v radě daří. Tak tedy odpovím všem, kteří mají právě tuhle starost. Zda daří, či nedaří, to můžete ohodnotit pouze vy občané při příštích komunálních volbách. Ale chci vám všem sdělit jednu skutečnost, která je před vašimi zraky utajena, protože k ní nebylo přijato žádné usnesení a ani v zápise z žádného jednání se neobjeví.  V  zastupitelstvu jsme učinili jeden zásadní krok, ke kterému jsme společně dospěli během několika málo pracovních porad.  Začali jsme jednat dohromady u jednoho stolu bez ohledu na to, jak se každý z nás ucházel o vaši přízeň v rámci předvolebního boje. Mám pocit, že přesto, že je každý z nás příslušníkem jiného politického či apolitického uskupení, k opozičnímu boji mezi námi dojde opět až před dalšími volbami. Hlavním nebo spíš nejdůležitějším cílem v současné době pro většinu z nás je vytvoření Koncepce rozvoje Rotavy s dlouhodobějším výhledem, abychom vám, našim občanům a našemu městu, pomohli v rámci možností vytvořit co nejspokojenější život. Na tomto plánu budeme společně pracovat následující měsíce tak, aby byl schválen ještě do konce letošního roku. Chceme, aby tato Koncepce v sobě zahrnovala všechny oblasti našeho života včetně bytové problematiky, školství, sportu a kultury, řešení infrastruktury a zároveň zohledňovala všechny věkové skupiny obyvatel od miminek až po seniory. Tyto řádky jsou vyjádřením mého pocitu a přesvědčení, že jsme schopni takto pracovat. Děkuji proto všem zastupitelům, kteří se na vytvoření takové koncepce budou podílet a pak ji společně budou také uskutečňovat.

  Vzhledem k tomu, že se setkáme opět až v září, přeji vám všem co nejpříjemněji strávené léto se spoustou pěkného počasí.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání Zpravodaje bych vás chtěla trochu podrobněji seznámit s tím, co je pro vás nové a k čemu je nutná větší informovanost, abyste právě vy získali větší přehled. V minulých vydáních jsem psala o Projektu prevence kriminality, do kterého se naše město přihlásilo a na který jsme získali dotaci. Během května se po boku strážníků MP začali objevovat čtyři vaši spoluobčané s označením Asistent prevence kriminality /APK/ města Rotavy. Chtěla bych vás s nimi a s jejich prvními dny blíže seznámit.

  Ve dnech 20.4. a 30.4.2012 proběhlo v Rotavě dvoukolové výběrové řízení na obsazení pozic APK. VŘ bylo řádně vyhlášeno a zveřejněno na úřední desce, na webových stránkách i vyhlášeno místním rozhlasem. Starostkou města byla jmenována tříčlenná hodnoticí komise složená ze zástupců města s tím, že pracovní skupině prevence kriminality byla nabídnuta možnost disponovat

poradním hlasem. Zřízení pozic asistentů bylo dále prezentováno v místním tisku i na zasedání zastupitelstva města. Na schůzce pracovní skupiny PK bylo jednohlasně odsouhlaseno, že s výsledky 1. kola VŘ budou členové skupiny seznámeni a využijí možnosti poradního hlasu.

  Přihlášky v řádném termínu odevzdalo 12 uchazečů. Jeden uchazeč nesplnil podmínku vzdělání, a proto byl z VŘ vyřazen. 11 zbylých adeptů bylo pozváno na osobní pohovor, kterého se účastnila výběrová komise a zároveň celá pracovní skupina. Na základě osobního telefonického i písemného pozvání se dostavili všichni řádně a včas.

Po krátkém uvítání jsme všem položili stejné, předem odsouhlasené otázky:

1. Řekněte, kdo je podle Vás asistent prevence kriminality a jaké má úkoly? 
2. Proč jste přihlásil/a  právě Vy - motivace?
3. Jaký je podle Vás největší problém v Rotavě?
4. Jak jste připraven/a na případné slovní útoky osobně a ve vztahu k Vaší rodině?
5. Jaká je Vaše silná stránka, resp. co Vám ve Vaší práci nejvíce pomůže?

  Po úvodních projevech nervozity se v krátkém čase podařilo uvést přítomné do běžného rozhovoru, takže přijímali otázky pozitivně a ne jako u výslechu. Postupně si uvědomovali i důležitost okamžiku a při všech odpovědích působili velice zodpovědně. Po krátké přestávce každý sám za sebe zhodnotil všechny adepty a určil pořadí všech od 1. do 11. místa. Součtem všech umístění jsme vytvořili konečné pořadí a vyhodnotili první 4 místa jako přímé postupující – 3 muži a 1 žena a dvěma dalším (ženám) byla nabídnuta pozice náhradníků. Všichni přijali a následující den v 8.00 hodin byli přítomni na školení, které proběhlo ve dvou dnech 2. a 3.5.2012 a vedl jej garant projetu z Ministerstva vnitra pan Z. Pankrác. Školení se týkalo všech vybraných asistentů a jejich náhradníků a samozřejmě i mentora. Programu se zúčastnili i 3 strážníci MP, kteří měli tuto aktivitu dobrovolnou a neplacenou a mentor APK /koordinátor/ p. J. Pešek. Účel školení byl splněn beze zbytku na výbornou a takové bylo i závěrečné hodnocení pro ministerstvo vnitra. 

  Pokud má být projekt úspěšný tak, aby i ve skutečnosti přinesl pozitiva pro občany Rotavy, je nutné vytvořit fungující systém především mezi MP, APK a Městem a se všemi dalšími spolupracujícími subjekty - PČR, ZŠ a MŠ a samozřejmě i vámi občany. Asistenti nejsou lidé, kteří budou zodpovědní za to, že se v našem městě sníží kriminalita, ani nebudou zastupovat MP, ale budou vašima očima i ušima. Budou se snažit pomoci především vám při řešení různých problémů. Nebojte se s nimi hovořit o tom, co byste chtěli vědět a co vám není jasné. Vnímejte prosím jejich upozornění na prohřešky či přestupky pozitivně tak, abychom se jim dále snažili předcházet. Jejich pozice není jednoduchá, ale všichni jsou ochotni pomoci a chtějí se svého úkolu zhostit co nejlépe, i když je pro ně tato situace v každém ohledu nová její složitost si plně uvědomují. Všichni jsou běžní občané Rotavy, jsou jedni z vás a především na vaší straně. Já osobně si přeji, aby jim jejich motivace pro dobrou věc vydržela co nejdéle a nerezignovali na své pozice.

  Kontakty - nová  telefonní čísla na MP i na APK jsou v tomto vydání ve zvláštní tabulce. Kromě toho se k vám dostanou i prostřednictvím samotných strážníků i asistentů a budou k dispozici i u všech zaměstnanců úřadu. Dne 27.6.2012 se v zasedací místnosti MÚ uskuteční setkání nejen se zástupci MP, ale přítomni budou i asistenti PK. Na programu bude nejen hodnocení činnosti, ale vy budete mít možnost směřovat své dotazy všem přítomným a nemusí se týkat pouze prevence kriminality. Toto veřejné setkání je určeno právě vám, proto jste na něj srdečně zváni.

  Další probíhající akcí, i když ne už přímo novinkou, je činnost veřejné služby, o které již bylo dříve také zmíněno a která si zaslouží prostor k osvětlení jejího fungování, protože se na mě s různými dotazy obracíte velmi často.

  Veřejná služba je nově od 1.1.2012 nastavena tak, že pokud je k ní uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce doporučen, je povinen odpracovat maximálně 80 hodin za měsíc v rámci této služby.  Druh prací je velmi obsáhlý, od úklidových prací přes odborné činnosti až po např. pořadatelské služby. Všechny mají jeden společný rys, kterým je práce ve veřejném, nikoliv soukromém zájmu.  Přístup města může být nastaven tak, že si samo město vybere vhodné kandidáty podle aktuální potřeby nebo se bude snažit zapojit do této aktivity co nejvíce lidí. My jsme zvolili variantu zapojení co největšího počtu občanů.  Tato práce je odměňována tak, že každý, kdo se úspěšně zúčastní prací ve VS, zůstává v evidenci na úřadu práce a dál může pobírat dávky, ale ten, kdo tuto práci odmítne nebo ji nevykoná řádně, bude z evidence uchazečů o práci na dobu devíti měsíců vyřazen. Toto nastavení by asi bylo v pořádku. Bohužel je velké množství takových, kteří nemohou být do VS doporučeni, protože nejsou pro tuto práci zdravotně způsobilí. Toto mi ale nepřísluší hodnotit.

  Více mě trápí skutečnost, že chybí pracovní příležitosti pro ty, kteří o práci skutečně stojí. Abychom problém s možností získat práci vyřešili alespoň částečně, snažíme se získat co nejvíce míst tzv. veřejně prospěšných na celý úvazek, tzv. VPP, abychom mohli řádně zaměstnat co nejvíce lidí, kteří se ve veřejné službě nejlépe osvědčili. Zatím máme podepsané smlouvy na 2 místa, před podpisem je 5 smluv a v jednání dalších 5. Celkem tedy 12 míst VPP na dobu jednoho roku. 

  V současné době máme ve veřejné službě téměř 40 občanů našeho města, což je v rámci kraje druhý nejvyšší počet. Ještě v únoru jich bylo pouze 10. Díky dotaci, kterou jsme od KV kraje obdrželi, se můžeme pustit i do některých prací, na které je možné využít tyto finanční prostředky na nákup pracovních pomůcek a materiálu a nevyužívat VS pouze k úklidu ve městě, i když tím nechci nijak tuto práci snižovat. Mnoho z vás právě čistotu v ulicích chválí a nejvíce jste potěšeni tím, že se údržba prostranství nesoustřeďuje pouze na Sídliště, ale snažíme se udržovat i ostatní části města včetně dolní Rotavy. I když udržet čistotu a pořádek je v podstatě nadlidský úkol vzhledem k tomu, jak jsme někteří schopni v krátkém časovém úseku „nepořádek opět obnovit“ s tím, že máme přece lidi, kteří to po nás uklidí.

  Všichni samozřejmě nechválí, ale mají i své připomínky. Na jednu z nich musím zareagovat na tomto místě. Zmínila jsem, že veřejná služba může konat práce ve veřejném zájmu, proto by se údržba a úklid měly dotýkat pouze pozemků ve vlastnictví města, nikoliv pozemků soukromých. Stalo se, že jsme v rámci čištění příkopů podél silnic vyklidili i přilehlou část silnice, která je v majetku Krajské správy údržby silnic, a tak je majetkem soukromým. Za toto se nazlobenému občanovi omlouvám a chci zdůraznit, že nešlo o zneužití veřejné služby, jak to označil, ale o to, že jsme pouze uklidili nepořádek, který byl nahromaděn v tomto prostoru. Stejný problém nastane i se soukromým pozemkem, kam byl v době nepřítomnosti majitele opakovaně naházen odpad a tato část vzhledu města v dané lokalitě opravdu škodí. Ale pravidla jsou jasně daná a my je musíme respektovat.

V rámci činnosti veřejné služby kromě údržby a úklidu máme naplánované tyto akce:

 rozpracované akce:

-  oprava a nátěr stávajícího oplocení hřbitova
-  pokládka příkopových tvárnic a úprava terénu v ulici Příbramská
-  oprava stávajícího oplocení a úprava terénu sběrného místa
-  opravy bytů
-  úprava terénu v dolní Rotavě
-  zástup uklízečky v ZŠ

připravované akce:

-  oprava a nátěr oplocení MŠ a ZŠ
-  oprava oplocení a nátěr atrakcí dětského hřiště
-  opravy komunikací
-  vyklízení bytů a sklepních prostor

-  příprava kulturních akcí,
-  úklid Slovanského domu 

  Dovolte mi, abych poděkovala všem kmenovým zaměstnancům úřadu, kteří se věnují organizaci veřejné služby, stavební komisi, která vhodnou práci doporučuje a zejména pak panu K. Böhmovi, který sám v terénu koordinuje všechny práce /není to v jeho pracovní náplni/ a spolu s ostatními se zasazuje o to, aby veřejná služba měla smysl. Také stálí zaměstnanci jsou tím správným přínosem - rekonstrukce záchytných kotců je toho důkazem. A nakonec velký dík patří všem těm, kteří jsou a budou do veřejné služby zařazeni, protože bez jejich přístupu bychom ničeho nedosáhli.

  Omlouvám se za obsáhlost článku, který se věnuje pouze dvěma probíhajícím akcím, ale podle mého názoru je třeba, abyste byli o všem správně informováni. Je to jediný způsob, jak si můžete vytvořit objektivní pohled.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání našeho Zpravodaje se budu věnovat uplynulým událostem, ale také se pokusím zodpovědět některé otázky, které mi stále častěji někteří z vás pokládají.

  Začátkem dubna se v sále Slovanského domu uskutečnilo divadelní představení. Přišlo vás opravdu hodně, sešlo se nás téměř sto. Na všech tvářích bylo vidět napjaté očekávání, protože si málokdo uměl představit, o co vlastně půjde. Jen několik okamžiků po zahájení byly obavy všech v nedohlednu. Celý sál se hodinu a půl otřásal smíchem a potleskem a mezi hlavními aktéry se objevila více než desítka našich spoluobčanů. Celé představení ukončil dlouhotrvající potlesk ve stoje a všichni do jednoho jsme věděli, jak příjemně jsme strávili tento večer. Těchto akcí by mělo být více. Zatím je v plánu alespoň říjnový zájezd do Národního divadla na představení v hlavní roli s M. Donutilem.

  Na lednovém ZM byla schválena účast našeho města v Programu prevence kriminality vyhlášeném MVCR.  Rotava přihlásila dva projekty - Zřízení městského dohlížecího kamerového systému a Zřízení pozic asistentů prevence kriminality, o kterých jsem se zmínila v jednom z předchozích vydání.  Oba projekty byly úspěšné a našemu městu byla přiznána dotace ve výši necelých 1,5 mil. Kč. Na zasedání Krajského zastupitelstva 19.4.2012 nám byla schválena částka 343 tis. Kč jako dotace z rozpočtu kraje na veřejnou službu. Tyto finanční prostředky můžeme použít na drobné opravy a úpravy ve městě, na které bychom jinak museli dosáhnout z  našeho rozpočtu. Z těchto úspěchů mám velkou radost, jen mě mrzí, že se o takto důležitém rozhodnutí Kraje dozvídám od lidí žijících mimo Rotavu, kteří mi volají a blahopřejí Rotavě, přestože máme svého krajského zastupitele.

  Otázka, kterou řeší mnoho z vás, je tolik diskutovaný problém provozovatele tepelného hospodářství. Je zcela mylný názor, že se město vzdalo finančního daru, který nám chtěl dát provozovatel ze zisku za rok 2011. Tento finanční dar byl formulován tak, že bychom se jeho přijetím dostali do rozporu se zákonem. Tyto prostředky ovšem nezůstanou provozovateli, ale budou rozděleny mezi konečné spotřebitele, tedy mezi vás občany, prostřednictvím vyúčtování. Při řešení této otázky by si někteří z nás měli častěji uvědomovat, že je naší povinností především hájit zájem občanů a města a ne ekonomický zájem jiných subjektů.

  V červnu proběhnou konkurzy na místa ředitelů /ředitelek/ Mateřské i Základní školy v Rotavě. Častá otázka zní: Proč? Z novely školského zákona totiž vyplývá, že tomu, kdo tuto funkci k lednu letošního roku zastává nepřetržitě více než šest let, končí pracovní poměr na daném pracovišti 31. července 2012. Zřizovatel může tedy vyhlásit konkurz v souladu se zákonem. RM rozhodla vyhlásit konkurzy v obou našich zařízeních, abychom předešli případným spekulacím. Smyslem ovšem není personální výměna, jak jsou tyto konkurzy prezentovány, ale jejich účastníci představí své vize a plány rozvoje školství v Rotavě, což by nám mohlo pomoci najít správný směr pro další vzdělávání našich dětí. Složení komisí je v tomto případě dané vyhláškou, aby byla zaručena co největší objektivita. Budou to tito členové: dva určení zřizovatelem, jeden určený ředitelem krajského úřadu, dále odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, školní inspektor České školní inspekce a jeden člen školské rady, je-li zřízena. Já osobně si pouze přeji, abychom tento tak důležitý krok zvládli co nejlépe a aby jmenovaní ředitelé /ředitelky/ byli těmi nejsprávnějšími lidmi na svých místech.

  Na závěr bych se chtěla zmínit o tom, že město Rotava bude mít nové internetové stránky. Všichni ti, kteří by chtěli mít v prostoru stránek z jakéhokoliv důvodu prezentaci sebe či své firmy (na základě legálního živnostenského oprávnění), se mohou přihlásit na městském úřadě u místostarosty p.Elíze nebo v pokladně u pí. Říhové se svými požadavky, které budou následně předány zpracovateli. Název firmy, jaké poskytuje služby, adresa, kontakt, případně odkaz na vlastní web. Součástí prezentace bude i zobrazení na mapě. Ostatní bych chtěla požádat, aby přispěli svými náměty, co by chtěli na stránkách města najít. Předpokládáme také, že jedna sekce pod názvem Okénko občanů bude vyčleněna právě na příspěvky občanů (postřehy, zajímavé fotografie, stížnosti či pochvaly atd.).

Iva Kalátová, starostka města

 

DUBEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání březnového Rotavského zpravodaje se s vámi opět mohu podělit o nevšední zážitky, které přinesl uplynulý měsíc a jsou každý svým způsobem výjimečné. Nebylo by správné, aby zapadly mezi mnoha všedními každodenními událostmi. A o starostech psát nechci, protože těch máte každý určitě dost vlastních.

  V pátek 16. března jsem se s místostarostou p. Elízem zúčastnila vyhlášení cen Křesadlo 2011, kterou organizovalo Mateřské centrum Karlovy Vary a.s.. Tato akce se konala v překrásném prostředí Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Sokolově za účasti nejvyšších představitelů Karlovarského kraje a dalších významných hostů. Samozřejmě byli přítomni i ti nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru mezi 21 nejúspěšnějších adeptů na tuto cenu. Ocenění těm nejúspěšnějším se uděluje každoročně a jeho nejvýstižnější charakteristikou je motto, které celou historii Křesadla provází: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. K tomu není potřeba cokoliv dodávat, snad jen smeknout. Rotava nominovala 2 adepty, resp. adeptky, o kterých jsme se zmínili již v minulém čísle. Jen pro připomenutí, byla to paní E. Rojíková  za založení a vedení pěveckého sboru Heimatchor a paní M. Bečková za mnoho hodin strávených po dobu 12 let vedením kroniky města. Řečeno sportovní terminologií, obě postoupily do nejužšího finále a tohoto galavečera se zúčastnily. Byl to neuvěřitelný pocit vidět obě, každou ve své kategorii, na podiu s ostatními a slyšet upřímný potlesk všech přítomných při vyhlašování. Ještě jednou proto oběma blahopřeji a zároveň děkuji za jejich neocenitelnou práci pro Rotavu.

  Tímto večerem nás provázel moderátor Honza Picka a svým profesionálním výkonem přispěl k té nejvyšší úrovni a úspěchu celého programu. Tato skutečnost by pro vás asi nebyla tak důležitá, kdyby se tento muž neobjevil hned další den v Rotavě, aby uváděl další akci, kterou byl náš Městský ples. Vy všichni, kteří jste se v sobotu večer ve slavnostní náladě vypravili do Slovanského domu, a nebylo vás málo, mi určitě dáte za pravdu, že nám dělal vynikající společnost. Osobně jsem byla opravdu ráda, že i přes svůj nabitý program přijal naše pozvání a pomohl nám vše zvládnout tak, že označení „reprezentační ples“ bylo na místě. Aby byl tento večer úspěšný, bylo potřeba, aby se zapojilo mnohem více lidí. Jednak to byli sponzoři, kterých bylo více než tři desítky, a jednak dobrovolníci, kteří se zúčastnili nejen příprav, ale také organizování celého plesu.  Zaměstnanci městského úřadu pro vás připravili všechny ceny od sponzorů, o které se losovalo /byla jich rovná stovka/, a sami věnovali hlavní cenu - dárkový koš v nemalé hodnotě. Viděla jsem, jak se s blížícím se termínem někteří zapojili a byli nervózní, zda bude mít večer úspěch, protože to prostě byla i jejich vizitka a jim především záleželo na tom, abyste se dobře bavili. Vzpěrači zabezpečili samotnou organizaci u vstupu do sálu, kde probíhalo nejen placení vstupného, ale zároveň se zde platil „vhoz“ zdarma obdržených poukázek do slosovací bedny. Tyto lístky byly rozlišeny nejen barevně, ale také razítkem. Do slosování se jich dostalo téměř osm set. Losovalo se každou hodinu cekem třikrát. Všichni seděli na svých místech a na stolech měli připravené barevné sestavy lístků. Když moderátor vyhlásil, že bylo vylosováno číslo to a to, barva lístku červená, modrá nebo žlutá a přidal ještě druh orazítkovaného zvířátka, všechny hlavy se jako na povel sklonily a s nadějí v očích hledaly vítězný kupon tak dlouho, dokud se od některého stolu neozvalo vítězné „bingo“ a šťastlivec nevyrazil pro odměnu. Mezi jednotlivými koly slosování hrála k tanci Březovská desítka. Byli jsme svědky vystoupení světelné show, někteří si dali guláš či jiné kapalné občerstvení, o které se postarali zaměstnanci restaurace Slovanský dům. Neplánovaným, ale o to hezčím, bylo sólo p. J. Kroce s manželkou, který oslavil v těchto dnech 84 narozeniny a po parketu se pohyboval jako ryba ve vodě. Ještě od šatny při odchodu domů se vrátil, aby si nenechal ujít tango, které právě hráli.  Každý, kdo se zúčastnil, ohodnotí úspěšnost letošního plesu podle svého, snad si každý pro sebe našel něco pozitivního a nelitoval, že přišel.  Já si myslím, že byla škoda, že byl ples tak krátký a skončil po jedné hodině, kdy přestala hrát hudba. Ale mohu vás ujistit, že organizátoři během večera už vymýšleli zlepšováky na příští rok, aby vás spokojených bylo ještě více.  Díky všem za pomoc a moje hodnocení pro všechny je na jedničku.

Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2012

Vážení spoluobčané,

  opět bych  vás chtěla alespoň ve zkratce informovat o událostech od minulého vydání našeho Rotavského zpravodaje, které se nějakým způsobem odlišují od těch ostatních, běžných.

  Dne 27.ledna jsem se zúčastnila členské schůze  ZO ČZS Rotava. Na programu bylo i předání různých ocenění jednotlivcům. Největší pozornost upoutala stříbrná medaile a diplom od Republikové rady ČZS, které získali naši zahrádkáři za mimořádné zásluhy o ČZS a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí. Obojí je vystaveno na městském úřadě spolu s trofejemi vzpěračů. Takové ocenění opravdu potěší a gratulace patří všem, kteří se o něj zasloužili. Na druhou stranu mě pak o to víc mrzí, že se mezi námi najdou vandalové a zloději, kteří v zahrádkách škodí. Toto bylo hlavním tématem diskuze a já jsem za vedení města přislíbila pomoc při řešení nejen tohoto problému, ale i všech dalších, které je trápí.

  Jednou z událostí, o které bych se měla zmínit, bylo to, že nám byla nabídnuta možnost uspořádat v našem městě divadelní představení v rámci projektu Comenius 2012 - Podpora kultury s EU. Bylo vybráno představení Don Quijote de la mAncha  v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem, které cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J.A. Komenského. Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy, ale také potěšující dárečky. Představení je velice komunikativní, setkává se s nebývalým úspěchem u diváků všech věkových skupin. Inscenace se stala legendární, slaví již 24 let od prvního uvedení a má za sebou 4000 repríz. Této nabídky jsem využila a chtěla bych vás na tuto jedinečnou akci se symbolickým vstupným co nejsrdečněji pozvat. Věřím, že se pro vás stane výjimečným zážitkem. Další informace najdete v tomto vydání Zpravodaje.

  Ve druhé polovině ledna výrazně poklesla teplota vzduchu a začalo mrznout způsobem, na který nejsme běžně zvyklí. To s sebou přineslo problémy s vytápěním v některých domech a nebylo lehké tuto situaci řešit. Ale přece jenom něco pozitivního tato hříčka matky přírody přinesla. Koncem ledna jsme měli připravené kluziště. Postarali se o to na vlastní náklady hasiči a díky nim si mohli všichni malí i velcí užít ledové plochy k dovádění. Za všechny, kteří mě o to požádali, ale i za sebe tímto způsobem našim hasičům děkuji.

  V tomto čísle najdete také několik novinek. Po několika jednáních jsme se se strážníky MP rozhodli, že zkusí uzpůsobit svou práci tak, aby byla efektivnější a pokud možná i prospěšnější pro vás občany.  Podrobněji o této záležitosti píší ve svém článku. Druhou novinkou je první samostatný příspěvek Pečovatelské služby, která se rozhodla oslovovat vás občany pravidelně a informovat o své činnosti.

  A nakonec bych chtěla upozornit na anketní schránku. Je umístěna v přízemí městského úřadu pod schodištěm. Umístila jsem ji tam z toho důvodu, že se ke mně dostala anonymní stížnost některých maminek na provoz mateřské školy. Abych mohla objektivně zhodnotit tuto situaci, žádám nejen rodiče, ale i ostatní občany, aby vyjádřili své mínění, a to nejen na toto téma. Neměli bychom se přece bát vyjádřit otevřeně své názory.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2012

Vážení spoluobčané,

  scházím se s vámi podruhé v letošním roce. Na místě je jedno blahopřání a poděkování, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. Máme kroniku a zároveň také kronikářku. Touto kronikářkou je paní Martina Bečková. To asi většina z vás ví. Ale to, že už podruhé vyhrála soutěž o nejlepší kroniku, kterou každoročně vyhlašuje Karlovarský kraj, ví málokdo. A já bych jí touto cestou chtěla poděkovat a poblahopřát k tak velkému úspěchu. Uspět v takové konkurenci opakovaně je opravdu obdivuhodné.  Je mezi námi dost lidí, kteří se svou aktivitou snaží přispět k dobré pověsti našeho města, ale je také potřeba, abychom o nich věděli. A navíc je pro mě velice příjemné psát o pozitivních věcech, zvláště v dnešní době, kdy máme starostí až nad hlavu.

  Když už jsem u těch dobrých zpráv, musím zmínit jméno člověka, který nám svou činností dává také něco navíc. Je jím pan RNDr.P.Rojík. Jeho besedy jsouneopakovatelným zážitkem pro ty, kteří se jich zúčastní. A já vím, že má příznivců stále víc. Zastavit se v této uspěchané době a najít si dvě hodiny volného času ve všední odpoledne je pro většinu pracujících nesmírně těžké. Přesto během těchto besed praská naše knihovna ve švech. A pochvaly si ke mně najdou cestu. A já je mezi různými stížnostmi ráda slyším. Díky, pane Rojíku, za to, že nám umožníte aspoň na chvilku uniknout všem starostem a prožít desítky minut v jiném, příjemném světě.

  Vzhledem k tomu, že se každé vydání připravuje s předstihem - uzávěrka je každého osmnáctého předchozího měsíce, není možné informovat vás o všech událostech, které musí projít schválením ZM tak, že jsou schváleny. Ale v době, kdy budete zpravodaj číst, budete již vědět, zda byla či nebyla připravovaná akce, o nichž se chci zmínit, schválena.

  Za prvé je to možnost zúčastnit se dotační výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo vnitra ČR pod názvem Podpora prevence kriminality.  A já bych byla ráda, abychom prostřednictvím této akce získali finanční prostředky na vybudování funkčního kamerového systému. V letošním roce alespoň v základu a v dalších letech bychom se pokusili jej rozšířit. Kromě toho je možné zažádat o finanční prostředky na vytvoření pracovních pozic Asistentů prevence kriminality, kteří by pomohli při prevenci kriminality v nejvíce ohrožených místech tam, kam „nedohlédne“ kamerový systém. Mezi zahrádkami, u Kačáku, mezi garážemi, ale třeba i v ranních hodinách před školou.

  Dále se bude ZM zabývat otázkou zřízení Domu dětí a mládeže v Rotavě. Požádala jsem p.K.Böhma, aby pro vás na toto téma připravil krátký článek, který je také v tomto vydání.

  Poslední bodem programu ZM, o kterém bych se dnes chtěla zmínit a který mnoho z vás bude zajímat, je možnost začlenění Společenství vlastníků jednotek pod správu města. Já vím, že si teď říkáte: „Proč? Vždyť nás nedávno poslali pod Rozvoj?“ Ano poslali a já se důvody, proč se tak stalo, nechci v tuto chvíli zabývat. Ale nyní bych chtěla, aby se spolupráce s vámi obnovila.  Před koncem roku jsem měla na toto téma nezávazné jednání s předsedy SVJ, kde jsme si některé věci vyjasnili. Pokud se ptáte na důvody, které mě k tomuto kroku vedly, je odpověď jednoduchá. Správa rotavských by měla být v Rotavě, pokud to je možné, a možné to je. A navíc odpovím otázkou: A proč by to tak nemělo být? Je na každém SVJ, aby tuto možnost zvážilo a na svých shromážděních rozhodlo, zda tuto nabídku přijme či nikoliv.

  Věřím, že zastupitelé všechny tyto body programu projednají a rozhodnou tak, abyste byli spokojeni.  O podrobnostech k jednotlivým akcím vás budu informovat v dalších vydáních zpravodaje.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2012

Vážení spoluobčané,

  na konci roku se bilancuje a hodnotí, na začátku roku si dáváme předsevzetí a navzájem si přejeme, aby se nám splnila různá přání, abychom byli zdraví, abychom byli úspěšní v osobním a pracovním životě. Ať už je to jedno či druhé, na hodnocení uplynulého roku nebo plány do budoucna je potřeba, abychom se na sebe dokázali dívat realisticky. Jsem na úřadě čtyři měsíce a to je krátká doba na to, abych mohla cokoliv zvažovat v širším kontextu. To je především na vás, abyste zhodnotili fungování úřadu, rady a zastupitelů.

  Je dobré si přiznat, že se něco podařilo, něco ne. Na úřadě je potřeba vytvořit tým odborně způsobilých, spolupracujících lidí, o který se vy, občané, můžete opřít. To není věc neřešitelná. Je ale nezbytně nutné, abychom kladli mnohem větší důraz na profesionalitu a vzdělání úředníků. Nesmí se stávat, abychom neuměli vyřešit problém kvůli základním neznalostem.

 

  Na svém posledním zasedání Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný, ale značně snížený rozpočet na rok 2012. Dá se říci, že by to měl být rok úsporný, který bude vytvářet především fond rezerv. To neznamená, že bychom měli pouze pasivně přežívat. Chtěla bych, abychom se zúčastnili některých dotačních projektů, které jsou již vypsány a počítají s naší minimální finanční účastí. Je to zejména projekt na podporu zaměstnanosti a projekt na podporu prevence kriminality, kde bychom mohli získat finanční prostředky na kvalitní a funkční kamerový systém.

  Opět budeme s rozpočtem pracovat z měsíce na měsíc a zvažovat objektivně každý výdaj. O rezervách na straně příjmů vás budu informovat aktuálně. O nich se bude jednat konkrétně na zasedáních ZM. Do toho všeho se promítají problémy, které se nás všech v poslední době dotýkají a které já velice intenzivně vnímám.

  Je to jak hospodářská krize celoevropského rozsahu, tak problém tzv. nepřizpůsobivých, který se dotýká přímo našeho města. Já označení „nepřizpůsobivý“ člověk nemám ráda. Nevidím v něm ani diskriminační ani rasistický podtext. Ale mám obavu, že jsme si tento termín prostě vymysleli, protože se bojíme nazývat věci pravými jmény. Jsme obyvatelé státu. A stát, již od dob antického Řecka, neznamená nic jiného než úmluvu mezi jeho obyvateli. Občané budou dodržovat nastavené právní předpisy a stát jim na oplátku poskytne ochranu a vytvoří podmínky pro co nejlepší existenci. Tak by to mělo být. Každý z nás má nějaký žebříček hodnot. Troufám si říct, že mnoho z nás má na prvních místech zdraví a jakési hmotné zabezpečení. Ostatní příčky jsou záležitostí spíše individuální. Ale nikoho z nás by nenapadlo začlenit na první příčky morálku a zodpovědnost. Proč? To je jednoduché. Považujeme tyto hodnoty za samozřejmé podmínky naší existence. No a naopak právě ty lidi, kteří tyto hodnoty postrádají a vysvětlují si demokracii tak, že si vlastně mohou dělat, co chtějí, jsme si zvykli označovat za nepřizpůsobivé. Přitom „přizpůsobení se“ je jednou z podmínek, za kterých může člověk žít v této společnosti. Bojím se odpovědět si na otázku, co by se asi stalo, kdybychom se my všichni schovali za označení nepřizpůsobivý a začali se podle toho chovat? To samozřejmě není řešení.

  V tom všem shonu a při pracovních povinnostech se naštěstí vždycky najde okamžik, který dokáže otupit ostří kritiky a dodává mi chuť do další práce. Bylo to předvánoční setkání se seniory nebo třeba svatební obřad, kdy jako by se v obřadní síni zastavil čas a starosti jsou odsunuty někam daleko. Jsou to okamžiky, při kterých vystupuje do popředí jen úcta, láska a tolerance.

  V nedávné době se odehrála příhoda, která by neměla být považována za výjimečnou, ale není tomu tak, a proto se o ní zmíním. Na služebnu Městské policie večer dorazili manželé, kteří zapadli do příkopu autem ve Smolné a přišli požádat o pomoc. Během několika málo minut bylo auto za pomocí MP a ochoty zaměstnance úřadu vyproštěno. Nic neobvyklého až na to, že kromě řádně zaplaceného poplatku na úřadě, zůstala na zadním sedadle auta MP ležet dvoustovka jako všimné. Druhý den byla manželům odeslána naším strážníkem zpět. I to se u nás v Rotavě stalo.

  Problém hospodářské krize se mi samozřejmě vyřešit nepodaří, ale problém žití v Rotavě snad trochu ano. Nikdy se nesmířím s nezodpovědností a nemorálním chováním. A to ani v sousedských či pracovních vztazích, ale ani na úrovni nejvyšších politiků, kteří na svou zodpovědnost vůči nám jaksi zapomněli a svými rozhodnutími naše problémy více či méně tiše tolerují. A já vám můžu slíbit, že budu vždycky stát na straně slušných lidí.

Iva Kalátová