Obsah

 

Závěrečný účet města Rotava za rok 2018 /zveřejněno ............... /

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2018