Obsah

Rozpočet Rotava

Daňové
47,28 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet31 125 000 Kč
Upravený rozpočet31 339 890 Kč
Skutečné plnění23 888 654 Kč
Plnění76,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 14 500 000 14 500 000 10 892 185 75,12
Daň z příjmů práv. osob 7 000 000 7 000 000 5 056 374 72,23
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 6 500 000 6 500 000 5 278 139 81,20
Poplatek za provoz systému KO 1 000 000 1 000 000 771 380 77,14
Daň z nemovitých věcí 940 000 940 000 715 232 76,09
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 486 867 69,55
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 150 000 150 000 90 128 60,09
Daň z hazardních her 118 000 118 000 99 402 84,24
Poplatek ze užívání veř. prostr. 100 000 100 000 98 615 98,62
Poplatek ze psů 80 000 80 000 80 017 100,02
Správní poplatky 35 000 35 000 36 190 103,40
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 2 000 2 000 50 315 2515,75
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 5 194 0,00
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 0 0 13 726 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 214 890 214 890 100,00
Celkem 31 125 000 31 339 890 23 888 654 76,22
sestaveno ke dni 31. 8. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2017 Staženo: 149x | 25.04.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 1-7/2017 Staženo: 77x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 8-17/2017 Staženo: 73x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 18-31/2017 Staženo: 76x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2016 Staženo: 80x | 02.07.2017