Obsah

Rozpočet Rotava

Nedaňové
33,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet24 017 930 Kč
Upravený rozpočet22 761 685 Kč
Skutečné plnění16 999 677 Kč
Plnění74,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 834 000 15 834 000 10 982 309 69,36
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 970 000 3 970 000 2 793 022 70,35
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 871 100 100 000 164 674 164,67
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 980 000 980 000 1 239 063 126,44
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800 000 800 000 608 096 76,01
Odvody příspěvkových organizací 325 830 325 830 308 830 94,78
Příjmy z pronájmu pozemků 200 000 200 000 248 209 124,10
Příjmy z prodeje zboží 10 000 10 000 21 731 217,31
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 10 000 48 400 484,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 7 000 7 000 13 939 199,13
Příjmy z úroků 5 000 5 000 4 141 82,82
Přijaté neinvestiční dary 5 000 5 000 0 0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 869 0,00
Přijaté pojistné náhrady 0 84 050 122 290 145,50
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 0 13 299 0,00
Ostatní přijaté vratky transferů 0 430 805 430 805 100,00
Celkem 24 017 930 22 761 685 16 999 677 74,69
sestaveno ke dni 31. 8. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2017 Staženo: 149x | 25.04.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 1-7/2017 Staženo: 77x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 8-17/2017 Staženo: 73x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 18-31/2017 Staženo: 76x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2016 Staženo: 80x | 02.07.2017