Obsah

Rozpočet Rotava

Nedaňové
34,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet24 017 930 Kč
Upravený rozpočet22 924 281 Kč
Skutečné plnění24 787 813 Kč
Plnění108,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 834 000 15 850 000 16 444 305 103,75
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 970 000 3 970 000 4 323 036 108,89
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 871 100 100 000 124 423 124,42
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 980 000 1 094 887 1 688 962 154,26
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800 000 800 000 809 577 101,20
Odvody příspěvkových organizací 325 830 325 830 325 830 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 200 000 200 000 277 878 138,94
Příjmy z prodeje zboží 10 000 20 000 27 256 136,28
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 10 000 72 600 726,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 7 000 10 000 16 039 160,39
Příjmy z úroků 5 000 5 000 7 070 141,40
Přijaté neinvestiční dary 5 000 5 000 3 000 60,00
Přijaté pojistné náhrady 0 102 759 197 854 192,54
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 0 38 309 0,00
Ostatní přijaté vratky transferů 0 430 805 430 805 100,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 869 0,00
Celkem 24 017 930 22 924 281 24 787 813 108,13
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2017 Staženo: 278x | 25.04.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 51-62/2017 Staženo: 84x | 29.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 32-50/2017 Staženo: 85x | 17.10.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 1-7/2017 Staženo: 169x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 8-17/2017 Staženo: 175x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 18-31/2017 Staženo: 172x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2016 Staženo: 206x | 02.07.2017