Obsah

Rozpočet Rotava

Finanční transfery
18,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet2 128 900 Kč
Upravený rozpočet17 201 583 Kč
Skutečné plnění9 536 095 Kč
Plnění55,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 120 000 9 897 507 7 838 769 79,20
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 998 900 998 900 668 976 66,97
NI. př. transf. od obcí 10 000 10 000 0 0,00
NI. př. transf. od krajů 0 571 400 571 400 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 5 723 776 456 950 7,98
Celkem 2 128 900 17 201 583 9 536 095 55,44
sestaveno ke dni 31. 8. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2017 Staženo: 149x | 25.04.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 1-7/2017 Staženo: 77x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 8-17/2017 Staženo: 73x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření 18-31/2017 Staženo: 77x | 02.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2016 Staženo: 80x | 02.07.2017