Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Měú Kraslice-Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení úz. řízení, pozvání k veřejnému úst. jednání-II/210 Modernizace křižovatky Anen.údolí Rotava26.05.201727.06.2017
Veřejnoprávní smlouva-město Rotava-TJ Rotas Rotava23.05.201725.05.2020
Veřejnoprávní smlouva-město Rotava-SK Shotokan Ryu Karate Rotava, z.s.23.05.201725.05.2020
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání rozhodnutí ve věci rušení údaje o místu TP-Patrik Furiš22.05.201707.06.2017
Město Rotava - záměr města pronajmout část poz.p.č. 922/1 v k.ú. Rotava o výměře 417 m219.05.201706.06.2017
Město Rotava - záměr města pronajmout část poz.p.č.165/3 a 165/4 v k.ú. Rotava - pozemky k RD19.05.201706.06.2017
Exekutorský úřad Plzeň-město-dražební vyhláška-elektronická dražba-RD čp. 421 v k.ú. Rotava+exekuční příkaz17.05.201722.06.2017
Exekutorský úřad Cheb-Mgr.David Koncz-usnesení-elektronická dražba-st. parcela č. 140/2 - 1. garáž v k.ú. Jáchymov15.05.201715.06.2017
Exekutorský úřad Cheb-Mgr.David Koncz-usnesení-elektronická dražba-st. parcela č. 140/3 - 2. garáž v k.ú. Jáchymov15.05.201715.06.2017
Exekutorský úřad Cheb-Mgr.David Koncz-usnesení-elektronická dražba-st. parcela č. 140/4 - 3. garáž v k.ú. Jáchymov15.05.201715.06.2017
Exekutorský úřad Cheb-Mgr.David Koncz-usnesení-elektronická dražba bytu Rotava čp. 638, č.bytu 915.05.201722.06.2017
Město Rotava - oznámení o prodloužení výběrového řízení na pozici strážník Městské policie Rotava15.05.201701.06.2017
Město Rotava - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka odboru správních agend a personalistiky Měú Rotava (2)12.05.201730.05.2017
Město Rotava - výzva na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování mzdové agendy Městského úřadu Rotava"12.05.201730.05.2017
Finanční úřad pro Karlovarský kraj-veřejná vyhláška-stanovení daně z nemovitých věcí za rok 201728.04.201730.05.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 201626.04.201729.05.2017
Městský úřad Kraslice-oznámení o veřejném projednání změny územního plánu města Kraslice24.04.201713.06.2017
Veřejnoprávní smlouva-město Rotava/TJ Rotas Rotava29.03.201730.03.2020
Oznámení o zveřejňování informací podle zákona č. 250/2000 Sb.23.03.201731.12.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rotava pro TJ Rotas Rotava26.05.201627.05.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rotava - TJ ROTAS Rotava28.04.201629.04.2019
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v okrese Sokolov03.02.2016
Městský úřad Rotava - Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů17.05.2013