Obsah

Zpět

Město Rotava-záměr města prodat pozemek p.p.č.1388/3 o výměře 135 m2 v k.ú. Rotava-Růžové údolí

Vyvěšeno: 13. 3. 2017

Datum sejmutí: 28. 3. 2017

Zodpovídá:

Zpět