Obsah

Zpět

Město Rotava - Záměr města pronajmout část pozemku p. č. 1388/1 o výměře 1200 m2 v k. ú. Rotava

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

Datum sejmutí: 11. 12. 2017

Zodpovídá: Bc. Lucie Dupalová

Zpět