Obsah

Zpět

Město Rotava - záměr města pronajmout část poz.p.č. 922/1 v k.ú. Rotava o výměře 417 m2

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 6. 6. 2017

Zodpovídá:

Zpět