Obsah

Zpět

Město Rotava - Záměr města pronajmout pozemek p. č. 1929 v k. ú. Rotava o výměře 1 206 m2

Vyvěšeno: 8. 1. 2018

Datum sejmutí: 23. 1. 2018

Zodpovídá: Bc. Lucie Dupalová

Zpět