Obsah

Zpět

Město Rotava-záměr města pronajmout pozemek p.p.č. 1390 o výměře 200 m2 v k. ú. Rotava

Vyvěšeno: 12. 10. 2017

Datum sejmutí: 26. 10. 2017

Zodpovídá:

Zpět