Obsah

Zpět

Město Rotava-záměr města pronajmout pozemek p.p.č.191/1 o výměře 500 m2 v k. ú. Rotava

Vyvěšeno: 12. 10. 2017

Datum sejmutí: 26. 10. 2017

Zodpovídá:

Zpět