Obsah

Zpět

Město Rotava - Záměr města směnit část pozemku p. č. 428/1 a část poz. p. č. 811 a prodat zbylé části pozemku p. č. 811 v k ú. Rotava

Vyvěšeno: 11. 1. 2018

Datum sejmutí: 26. 1. 2018

Zodpovídá: Bc. Lucie Dupalová

Zpět