Obsah

Zpět

Státní pozemkový úřad-oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb. v k. ú. Rotava

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 11. 12. 2017

Zodpovídá:

Zpět