Obsah

Zpět

Záměr města prodat pozemky v k.ú. Rotava, st. p. č. 832 díl B, p.č. 156/3

Vyvěšeno: 2. 1. 2018

Datum sejmutí: 17. 1. 2018

Zodpovídá: Mgr. Monika Novotná

Zpět