Pečovatelská služba - ceník služeb

Pečovatelská služba - ceník služeb

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Ceník za služby PS                       platné od 1. 10. 2015

 

(Ceník je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití        

20,-Kč/15 min

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

20,-Kč/15 min

pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu ve

vnitřním prostoru

 

20,-Kč/15 min

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

20,-Kč/15 min

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti), promazání těla po koupeli

 

20,-Kč/15 min

pomoc při základní péči o vlasy, nehty

20,-Kč/15 min

pomoc při použití WC   

20,-Kč/15 min

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

donáška jídla

10,-Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití, mytí znečištěného jídlonosiče

15,-Kč/15 min

příprava a podávání jídla a pití (vaření)

25,-Kč/15 min

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

90,- Kč/hod

běžný úklid sociálního zařízení

60,-Kč/hod

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid,

úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid

 

100,-Kč/hod

donáška vody

100,-Kč/hod

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba

topných zařízení

 

100,-Kč/hod

běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup

30,-Kč/úkon

běžné nákupy (do 10 kg)

60,-Kč/úkon

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného

vybavení domácnosti (nad 10 kg)                                                                       

 

100,-Kč/hod

pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod

20,-Kč/úkon

praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy

50,-Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

doprovázení zpět                                                                                  

 

 

100,-Kč/hod

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a

doprovázení zpět

 

100,-Kč/hod

 

Fakultativní úkony (nepovinné)

Tyto úkony se poskytují pouze klientům, kteří čerpají základní úkony. Každý úkon je účtován samostatně, může doprovázet poskytování základních úkonů.

Půjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozík)

20Kč/den,

300 Kč/měsíc

Zastoupení klienta v jednání

30Kč/15min

Dohled nad užitím léčiv

10Kč/5min

Dohled nad dospělým občanem

30Kč/15min

Jednoduchý pečovatelský úkon (bandáž a mazání dolních končetin, odřenin, mazání masti)

 

30Kč/15min

Příprava a vypravení do nemocnice, domova pro seniory apod.

30Kč/15min

Pomoc při vyřizování písemností (stručné žádosti, vyplnění formulářů aj.)

30Kč/15min

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK