Obsah

Vážení spoluobčané, Městská knihovna Rotava
   Vás co nejsrdečněji zve k návštěvě.

 
 

Září 2017

Medailonky:

Alberto Vojtěch Frič (8. 9. 1882 - 4. 12. 1944) český etnograf, cestovatel, botanik a spisovatel

Viktor Někrasov (17. 6. 1911 – 3. 9. 1987) ruský prozaik

Emile Zola (2. 4. 1840 -  29. 9. 1902) francouzský romanopisec, dramatik

Walter Scott (15. 8. 1771 – 21. 9. 1832) skotský spisovatel, prozaik a básník

 

Výstavky:

Stephen King (21. 9. 1947) americký spisovatel

Miloš Macourek (2. 12. 1926 -  30. 9. 2002) český básník, autor pohádek, režisér, filmový scenárista

 

14. září ve čtvrtek v 14.30 hod.

Zábavné odpoledne v knihovně

Odpoledne pro děti plné pohádek a kvízů.

 

21. září ve čtvrtek v 16.30 hod.

„Minulost na dosah ruky aneb nebojte se archivu“  - přednáší Mgr. Pavel Dohnal

Přednáška nastíní strukturu a poslání archivů v České republice, přiblíží jednotlivé druhy pramenů, jež mohou badatelům usnadnit zkoumání minulosti našeho regionu či pátrání po dávných předcích a seznámí posluchače s praktickou stránkou návštěvy archivu – z pohledu badatele i archiváře. Třebaže se prezentace soustředí obrazovým doprovodem především na archiválie vztahující se k Rotavě, stranou neponechá ani pohled na širší region a zasazení do obecných souvislosti. Významný prostor bude věnován diskuzi a podnětům diváků.

                                                      

                    Ľudmila Štěpánková, knihovnice

 

 

Kontakt:
Městská knihovna Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava, telefon 352350627, 777791115, e-mail: knihovna@rotava.cz web: www.rotava.cz/volny-cas/knihovna/

 

 

..

 Kontakt: Městská knihovna Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava
telefon 352350627, 777791115 e-mail knihovna@rotava.cz
web www.rotava.cz/volny-cas/knihovna/

 

knihovna