Obsah

 

 

Kulturní a informační centrum Rotava

 

 

 

Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 14:00

 

 

 

Kontakt:
 

Kulturní a informační centrum Rotava, Sídliště 721, 35701 Rotava,

telefon 352350628, 777752688,

e-mail: kic@rotava.cz 

web: www.rotava.cz/volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/

 

 

 

 


 

Akce v roce 2015

 

Předvánoční setkání seniorů

V pátek 18. prosince se konalo v sále Slovanského domu Předvánoční setkání seniorů. Program zpestřila vystoupení dětí z MŠ Rotava, dětí ze ZŠ Rotava, dětí ze školní družiny a dětí z tanečního kroužku. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Horalka.

Poděkování patří žákům devátého ročníku Základní školy Rotava, kteří na akci vypomáhali. Jmenovitě Štěpánka Klinerová, Kristýna Macková, Kateřina Wolfrámová, Nikolas Gazsi, Aleš Knop, Michal Mataj. Poděkování patří také Mgr.Jaroslavě Šůsové, paní Věře Sienkiewiczové, paní Janě Mackové a panu Pavlu Hudákovi.

Ing. Šárka Majerechová, KIC
 
Den dětí
 
  V neděli jsme oslavili na fotbalovém hřišti Den dětí. Odpoledne plné her a soutěží pro naše ratolesti. Každé dítě si mohlo vyzkoušet soutěže, které samo chtělo. Děti si mohly vybrat z přibližně dvaceti stanovišť, kde si zkusily svou sílu, bystrost a vytrvalost. Za splnění úkolu dostaly děti sladkou odměnu. Kdo vydržel, mohl se v závěru těšit na řádění v pěně.
  Chtěla bych poděkovat všem, kteří se ujali organizace dne dětí, pomáhali při akci. Velké díky patří místním organizacím, SDH Rotava a MP Rotava, kteří si připravili pro děti plno stanovišť. Poděkování patří také zaměstnancům z ELEKTROWIN a.s., kteří poskytli na akci atrakci Skákací konvice. Děkuji
 
Ing. Šárka Majerechová, KIC
fotografie
 
Hollywood párty
 
  V sobotu 23. 5. 2015 se uskutečnila v sále Slovanského domu oldies party s názvem Hollywood párty. Sešlo se na 80 lidí, z toho 43 v kostýmech filmových, seriálových nebo pohádkových postav. K tanci hrál dýdžej Daniel Jaša z Kraslic. Nedílnou součástí byly ceny za nejlepší karaoke a nejlepší kostým. Účast v karaoke byla tentokrát bohatá a bylo těžké vybrat nejlepší zpěváky.
  Chtěla bych poděkovat Danielu Jašovi za jeho roli dýdžeje a všem, kteří pomáhali při přípravách a realizaci samotné akce.
  Určitě budeme rádi, pokud se Vás při další podobné akci sejde stejné nebo i větší množství.
fotka
 
Přehlídka vojenské techniky a turistický pochod po naučné stezce Rotavské varhany
 
  V neděli 17. května 2015 k nám do města zavítala vojenská technika. Hlavním organizátorem byla Česko – Slovenská asociace přátel vojenské historie. Mohli jste se podívat na ukázku historických vozů, výzbroje a výstroje. Kdo chtěl, mohl se s vojáky také vyfotit.
  Po přehlídce vojenské techniky následoval turistický pochod po naučné stezce Rotavské varhany. Vycházelo se od městského úřadu, hlavním průvodcem byl Petr Rojík. Po cestě se účastníci dozvěděli mnoho geologických zajímavostí města Rotavy a jeho okolí. Na Rotavských varhanech byla připravena ukázka kamenů a vojenské výzbroje. Kdo měl chuť, mohl se opéct vuřt nebo si dát chleba se sádlem.
  Poděkování za pomoc a přípravu patří SDH Rotava, paní Sienkiewiczové, paní Martinákové, paní Černé, paní Ježíkové, panu Jirmusovi a panu Fedorkovi. Samostatný dík patří panu Petru Rojíkovi za vedení turistického pochodu s podrobným výkladem. Dále musím poděkovat sponzorům: Jaroslav Lepič – Velkopekárna, Řeznictví - Uzenářství ŠMAK Kraslice, Václav Zronek.
fotka

  Speciální poděkování patří panu Robertu Koutnému a Lukáši Koutnému z Klubu vojenské historie Ležky se sídlem v Rotavě. Jejich ukázka vojenské výzbroje a techniky doprovázená podrobným výkladem přinesla mnoho zajímavých informací o vojenské historii. Jsme rádi, že se této akce mohli zúčastnit a těšíme se na další spolupráci.

fotkafotka

fotografie
 
Nultý ročník ve stolním tenisu o pohár města Rotava
 
  Dne 3. 5. 2015 od 9,00 hod se v sále Slovanského domu uskutečnil tenisový turnaj.
Soutěžilo celkem 20. soutěžících ve čtyřech kategoriích. Jednalo se o soutěžící z Rotavy, Kraslic a Oloví.
  Velkou odvahu předvedly dvě Jany (Hájková a Krčková), když se dobrovolně a s velkým nasazením pustily do soupeření v kategorii muži a junioři.
  Ve většině zápasů se bylo opravdu na co koukat a úroveň byla vysoká. Škoda, že si na tento turnaj nenašlo cestu více rotaváků.
  První tři, tedy respektive dva v každé skupině, obdržely diplom a pohár, který jim předala starostka města paní Iva Kalátová.
  Závěrem se patří poděkovat sponzorům. Město Rotava, Petr Rohan, spolek ROTAVAK, Jaroslav Nevrlý a Mgr. Josef Klepáček.
 
Za rok při prvním ročníku o putovní pohár města Rotava nashledanou.
 
Výsledky:
kategorie dívky:
1. místo - Jašová Nina
2. místo - Pňáčková Dana
3. místo - Jašová Evička
 
kategorie chlapci:
1. místo - Jaša Miloslav
2. místo - Prokopec Martin
 
kategorie ženy:
1. místo - Hájková Jana
2. místo - Krčková Jana
3. místo - Nevrlá Michaela
 
kategorie muži a junioři:
1. místo - Hajšman Miloslav - bez porážky
2. místo - Tengler Miloslav
3. místo - Divoký Milan


za organizační team - Martin Elíz

fotka

 
PÁLENÍ ČARODĚJNC
  Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo na místním fotbalovém hřišti tradiční Pálení čarodějnic. Nesměl chybět lampionový průvod, který začínal u základní školy. Děti si zasoutěžily v čarodějných soutěžích, jako např. v letu na koštěti, házení koštětem, hledání překvapení v pytli a podlézání koštěte. Kdo chtěl, mohl si opéct vuřt na ohni. SDH Rotava se postaralo k zapálení hlavního ohně a nezapomněli ani na zapálení čarodějnice.
  Velice bych tímto chtěla poděkovat čarodějnicím Jarmile Černé a Pavle Parihuzičové, které vedly lampionový průvod, Věnkovi Jirmusovi za uvádění akce, pomocnicím Štěpánce, Nikole Kladivové a Lucii Hammové, SDH Rotava za hasičský dozor, městské a státní policii Rotava a APK Rotava.
 
fotka
 
HRY U HRANIC BEZ HRANIC
 
  1. ročník rozpustilého klání teamů měst a obcí karlovarského kraje Hry u hranic bez hranic proběhlo v sobotu 25. dubna v Městských sadech v Kralicích. Soutěží se zúčastnily města: Jindřichovice, Dolní Rychnov, Nejdek, Nová Role, Chodov, Rotava, Stříbrná, Kraslice. Soupeřilo se například v disciplínách propichování balonků; navazování oblečení na sebe, aby ještěrka měla co nejdelší ocas; slalom.
  Družstvo Rotava se umístilo na 4. místě ve složení: Michal Hilko, Martin Rezek, Adam Cseresznye, Imrich Fél, Michal Červenka, Daniela Tatarová a Petra Gabrielová. Na prvním místě se umístilo družstvo ze Stříbrné, příští ročník Her u hranic bez hranic se bude konat právě ve Stříbrné.
  Velice chceme poděkovat soutěžícím, kteří reprezentovali naše město, všem, kteří jim přišli fandit a také těm, kteří klání mezi obcemi zorganizovali. Budeme se těšit na příští ročník.
Pro bližší představu ukázku z her můžete shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=Z05bKD_f6bc.
FOTKA
diplom
 
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
 
   V neděli 5. 4. 2015 proběhla v sále Slovanského domu Dětská diskotéka. Děti si mohly zatančit, zahrát hry, namalovat obrázek. Kdo byl šikovný, dostal cenu za nejhezčí namalovaný obrázek a za tanec. Cenou byly pomlázky, které sám pletl Roman Weingartl.
   Chtěla bych poděkovat panu Petru Rohanovi za připravené občerstvení.
fotka
 
Oldies párty
 
   Druhou akcí konanou v neděli 5. 4. 2015 byla Oldies párty. Akci si nenechalo ujít 95 lidí, z toho 47 jich přišlo v retro oblečení. Za nejlepší retro kostým se udělovaly ceny. O hudební produkci se postaral Daniel Jaša, který zahrál skladby z  60. až 90. let. Nedílnou součástí bylo také karaoke, kde si odvážlivci vyzkoušeli své pěvecké možnosti.
   Velice bych chtěla poděkovat panu Danielu Jašovi za roli diskžokeje, které se zhostil na výbornou, a panu Petru Rohanovi, který se postaral o občerstvení.
 
fotka

Ing. Šárka Majerechová, KIC

 

Rotavské plesání - PLES MĚSTA ROTAVY

  V sobotu 14. března se uskutečnil každoroční ples města Rotavy. Moderování plesu se výborně zhostil Ing. Karel Ivan, k tanci a poslechu hrál po celý večer Sokolovský taneční orchestr. Ples zpestřila dvě vystoupení  mladých tanečníků z MDK Sokolov, kteří  se učí tančit v taneční škole Jana Ondera. V prvním vstupu se představil jeden pár, který zatančil několik klasických i latinskoamerických tanců. Ukázky těchto tanců pokračovaly i ve druhém vstupu, kdy na parketu tančilo pět párů. Součástí programu byla také bohatá tombola, na jejíž losování se všichni těšili. Ceny byly velmi pěkné, a tak všem výhercům blahopřejeme.  Ples města se velice vydařil, celkem přišlo 120 lidí a podle zaplněného parketu se jistě všichni dobře bavili.

  Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: panu Petru Rohanovi za přípravu občerstvení, pořadatelům Václavu Zronkovi, Janu Šedlbauerovi, Antonínu Fedorkovi a panu Šperňákovi, šatnářkám Kristě a Kristíně Víškovým a všem dalším, kdo přispěli svým dílem k realizaci městského plesu. Další poděkování patří Sokolovskému tanečnímu orchestru a tanečníkům z MDK Sokolov, kteří tančí pod vedením Jana Ondera.

  Velice také děkujeme všem, kteří se podíleli finančním či hmotným darem na realizaci městského plesu: Hilzinger okna + dveře s.r.o., Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., Net-poj – internetové pojištění, Queen s.r.o., Kornet s.r.o., Roman Mohnert – Thermmont, Amati – Denak, s.r.o., Místní organizace ČSSD, Toner-online s.r.o., Miroslava Prýmková, Centrum zdraví a prevence Karlovy Vary, Petr Rohan.

  Už se také můžeme těšit na další akce, které se budou pořádat v rámci oslav – Rotava slaví.

Ing. Šárka Majerechová, KIC

ples města Rotavy

Dětský maškarní karneval

  V sobotu 21. 2. 2015 se uskutečnil v sále Slovanského domu Dětský maškarní karneval. Odpoledne zahájil Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava s rozvernou pohádkou. Děti si během dne zatančily a zasoutěžily. Na parketu se pohybovali piráti, princezny, víly, berušky, vodník a mnoho dalších pohádkových bytostí. Nedílnou součástí bylo také vyhlašování nejhezčích masek s připravenými dárky.

Prolézání tunelem

  Velice bych tímto chtěla poděkovat Divadelnímu ochotnickému spolku Komedia Rotava za divadelní představení a pomocnou ruku při průběhu akce. Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se maškarního karnevalu zúčastnili.

Ing. Šárka Majerechová, KIC

 

VYSTOUPENÍ V. K. TOMÁŠKO

  V pátek 20. 2. 2015 od 19:30 h v sále Slovanského domu proběhl koncert písničkáře a folkové legendy ze západních Čech Vojty Kiďáka Tomáška. Představení se zúčastnilo necelých 60 lidí.

V. K. Tomáško

  Velice bychom chtěli poděkovat panu Tomáškovi za hezké písničky prokládané humornými příběhy ze života.

Ing. Šárka Majerechová, KIC

 

Rotavský Permoník

  I letos proběhl v měsíci říjnu klasický turistický pochod Rotavský Permoník, který si nenechalo ujít 130 účastníků všech věkových kategorií. Teploty nebyly vysoké, ale naštěstí nepršelo. Připraveny byly 3 trasy, nejkratší 7 km, dále 17 km a nejdelší 33 km. Na nejdelší trasu se vydalo 6 odvážlivců. Pochodu se zúčastnili nejen obyvatelé Rotavy, ale také nedalekých Kraslic, Oloví, Jindřichovic a také z Mariánských Lázní. Počty rozšířili i členové Klubu českých turistů. Občerstvení bylo připraveno na Rotavských varhanech, kde si účastníci mohli vybrat mezi kraslickým chlebem se sádlem a opečenými buřty. K zahnání žízně a k zahřátí si účastníci dali čaj. Po návratu do cíle obdržel každý účastník diplom a odznak s motivem Rotavského Permoníku.

..

  Poděkování za pomoc při organizaci patří: p. Sienkiewitczové, p. Jirmusovi, p. Ježíkové, p. Veleszové, p. Černé, p. Zaspalové, p. Fedorkovi, p. Böhmovi a zaměstnancům MěÚ Rotava. Za sponzorské dary moc děkujeme: Velkopekárně Lepič v Kraslicích a řeznictví J+R Pňáček v Kraslicích.

Ing. Šárka Majerechová

 

Pohádkový les

  I tento rok uspořádalo město Rotava dětmi velice oblíbený Pohádkový les. Děti se spolu s rodiči vydaly převážně lesní trasou z Městského úřadu v Rotavě do areálu rekreační chaty Sluníčko. Po cestě děti plnily úkoly pohádkových bytostí, či odpovídaly na připravené kvízy. Za splnění úkolů je čekala sladká odměna. Na startu se registrovalo 81 dospělých a 109 dětí. V cíli obdržely diplomy za svou statečnost a drobný upomínkový předmět. Připraveno bylo také chutné občerstvení. Než do cíle došli všichni účastníci, mohly si děti zaskákat na připravených trampolínách či opéct buřty. V 16 hodin si bylo možné všechny pohádkové bytosti pohromadě vyfotografovat a také si s nimi pořídit společnou fotku. Poté se o další zábavu postaral pan Petr Kubec se svou partnerkou, který si pro děti připravil hodinový zábavný pořad. Tím bylo celé odpoledne ukončeno a všichni se vydali na cestu zpět domů. Pohádkový les byl letos navštíven i hosty z daleké Austrálie, kterým se tato akce, tak jako většině z Vás, velice líbila.

  Ráda bych poděkovala za pomoc všem, kteří ve svém volném čase s organizací pomohli a bez nichž by tuto akci nebylo možné uspořádat. Jsou to: Antonín Fedorek, Anděla Fedorková, Nikola Kladivová, Michaela Bikarová, Pavla Parihuzičová, Jana Juhová, Jarmila Černá, Zlata Nekvasilová, Miroslav Kladiva, Pepíček Jirmus, Lukáš Horváth, Nikola Bažová, Filip Černý, Václava Černá, Natálie Oláhová, Bianka Lavičková, Lucie Amrichová, Lucie Šedlbauerová, Anna Wneková, Nikola Matajová, Dominika Lokingová a Václav Manhart (oba z Chebu), Michaela Šedlbauerová, Lucie Wneková, Denis Jankovic, Václav Zronek st, Václav Zronek ml., Lucie Zronková, Karolína Zronková, Nikola Zronková, Daniela Zronková, Miloslav Zronek, Pavel Zronek, Kateřina Manglová, Veronika Bublová, Markéta Mahalová, Olga Šedlbauerová, Michal Mataj, Kristýna Czeresznyeová, David Czerge, Zdeněk Daniš, Jitka Rohanová, Nina Jašová, Roman Dvořák, Petr Hájek, Vlasta Ježíková, Hana Mesárošová, Kristýna Víšková, Milena Zaspalová, Věnek Jirmus, Milan Novotný, za SDH Rotava Martin Elíz, Daniela Weingartlová, Roman Weingartl, Karel Vrba, Ladislav Gáloš, Karel Böhm st., Karel Böhm ml.

  Občerstvení zajistil Petr Rohan. Děkuji.

  Za poskytnuté sponzorské dary děkuji Ing. Jiřímu Hrůzovi - Rotas strojírny s.r.o., Milanu Novotnému - NCAR, firmě Elektrowin a.s., Asekol s.r.o.

Mgr. Monika Novotná

Rotavský kufr

  V měsíci květnu proběhl tradiční jarní pochod Rotavský kufr. Turisty jen na chvilku potrápil krátký déšť, který však nikomu náladu nezkazil. Na túru se vydalo 110 účastníků všech věkových kategorií, dva z nejmladších absolvovali deseti kilometrovou trasu v pohodlí  kočárku. Celkem byly připraveny tři trasy v délce 10 km, 18 km, 24 km. Na rozcestí pod Novou Vsí bylo pro všechny účastníky připraveno tradiční občerstvení - kraslický chléb se sádlem a škvarkovou pomazánkou, čaj a buřty, které si mohli všichni opéct na připraveném ohni. Zejména nejmenší účastníci se zdokonalili v hodu kufrem do dálky a byli za to odměněni. Neodolali ani někteří dospěláci, kteří si změřili síly mezi sebou.  Po návratu do cíle obdržel každý účastník pamětní list a odznáček s motivem rotavského kufru.  Poděkování za pomoc při organizaci této akce patří: p. Černé, p. Sienkiewiczové, p. Jirmusovi, p. Ježíkové, p. Mesárošové, p. Fedorkovi, V. Zronkovi, SDH Rotava, p. Böhmovi a zaměstnancům MěÚ Rotava. Za sponzorské dary moc děkujeme: Velkopekárně Lepič v Kraslicích a řeznictví J+R Pňáček v Kraslicích.

..

 

Točte se pardálové

  Další akcí, která se v květnu uskutečnila, bylo hudební představení Petra Kubce s Kateřinou Klečkovou pod názvem „Točte se pardálové“.  Hudební pořad plný známých staropražských kabaretních písní tzv. „hašlerovek“, všechny přítomné pobavil a rozezpíval.  Myslím, že je velkou škodou, že o připravené akce není větší zájem z řad místních obyvatel a většinou se zde setkáváme se stejnými účastníky.

 

Den dětí

  Nedělní odpoledne 1. června patřilo našim nejmenším. Město Rotava ve spolupráci s místními organizacemi, Městskou policií a SDH Rotava připravilo zábavné soutěžní odpoledne. Připraveno bylo na dvě desítky stanovišť, kde si každý mohl vyzkoušet svou správnou trefu, prokázat svou zdatnost, své znalosti, či své umění. Za každé splnění úkolu následovala sladká odměna. Na závěr odpolední akce, byla připravena pěnová show. Jelikož nám tentokrát i počasí přálo, mohli si tento den naši nejmenší hezky užít.  Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli: Městská policie Rotava, SDH Rotava, ČSSD Rotava, KSČM Rotava, TJ Rotas Rotava - oddíl vzpírání, ZO ČZS Rotava, p. M. Borešová, p. J. Soukupová, p. K. Víšková, A. Fedorek.

..

  Poděkování patří také  sponzorům akce: Chodovské - technicko ekologické služby s.r.o., Rotas strojírny s.r.o., Elektrowin a.s.

Mgr. Monika Novotná

 

Poděkování sponzorům a organizátorům Městského plesu v Rotavě

  Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli jak finančními, tak věcnými dary na Městském plese v Rotavě dne 15.3.2014. Jsou to:

  Toner - online s.r.o., Ostrov nad Ohří, Rotas strojírny s.r.o., Rotava, Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Karlovy Vary, Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o., Chodov, Kornet s.r.o., Kraslice, Werner Hüttner, Nejdek, Mohnert Roman, Kraslice, Miroslava Prýmková, Rotava, BESTO PRO s.r.o., Sokolov, Karel Seiler, Sokolov, Hilzinger s.r.o., Kraslice, Milan Novotný -  NCAR, Rotava, Pekařství Václav Cetl, Kraslice, Studio Klára, Stříbrná, Tvarůžek Martin, Rotava, Elektrowin a.s., Praha.

  Příprava takovéto akce obnáší dlouhodobé přípravy. Za pomoc při nich děkuji paní K. Víškové, J.Soukupové, A. Fedorkovi, A. Fedorkové, V. Zronkovi, A. Šperňákovi, P. Rohanovi a jeho kolektivu, Sboru dobrovolných hasičů Rotava.

  Pokud jste se i Vy dobře bavili, přijměte pozvání na májovou taneční zábavu. Termín a další informace budou upřesněny v měsíci dubnu.

Mgr. Monika Novotná

 

V Kulturním a informačním centru a Městské knihovně  Rotava lze od 13.1. zakoupit novou knihu Kraslická čítanka (2013). Autorem této knihy je Václav Kotěšovec. Kniha volně navazuje na dvě předchozí publikace Kraslická kronika (2006) a Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka (2011). Kniha stojí 320,- Kč.


Přidány fotografie do fotogalerie z předvánočních akcí..
 


logo

 najdete nás na facebooku

 

 

Maškarní karneval

  V sobotu 22. února se sál Slovanského domu zaplnil vílami, princeznami, kouzelníky, klauny a jinými krásnými maskami. Maškarní karneval zahájil Divadelní ochotnický spolek Komedia, který naše nejmenší hned zpočátku na tanečním parketu rozhýbal. Následovalo vystoupení dívek z tanečního kroužku pod vedením Lucie Gabčové.  Během volné zábavy, byly vybrány a vyhodnoceny nejhezčí masky tohoto odpoledne. Velký dík patří organizátorům, všem maminkám a babičkám, které se postaraly o přípravu masek.

..

  KIC děkuje za pomoc při realizaci tohoto odpoledne členům Divadelního ochotnického spolku Komedia  Rotava, který tvoří: Jarmila Černá, Věnek Jirmus, Tonda Fedorek, Miroslav Kladiva, Jakub Kladiva, Nikol Kladivová, Miroslav Kladiva ml., Pavla Parihuzičová, Michala Parihuzičová, a dále pak tanečnímu souboru, který vede paní Lucie Gabčová a tanečnicím: Natálce Sivákové, Ivance Červíkové, Míše Hlaváčové, Soně Hlaváčové, Biance Lavičkové. A nemohu opomenout paní Kristýnu Víškovou a slečnu Andělu Fedorkovou.

Mgr. Monika Novotná

 

Poděkování za pomoc při akcích města

  Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc při organizaci akcí pořádaných městem Rotava v uplynulém roce. Doufáme, že nám zůstanete věrni i v roce 2014 a že se nám společně podaří připravit opět spoustu pěkných zážitků pro občany našeho města. Přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí, osobních i profesních úspěchů v novém roce a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

  Na akcích se podíleli: Věra Sienkiewiczová, Věnek Jirmus, Antonín Fedorek, Anděla Fedorková, Jaroslava Soukupová, Petra Valdmanová, Vlasta Ježíková, Eva Kabrnová, Hana Mesárošová, Jarmila Černá, Soňa Tatarová s dcerou, Eva Šnaiderová, Václav Černý, Jana Mádrová, Jiří Mádr, Ivana Bažová, Iveta Bažová, Eda Vyhnálek, Lenka Gabčová, Ivana Dravcová, Emílie Velíčková, Olga Šedlbauerová, Lucie Šedlbauerová, Michaela Šedlbauerová, Michal Mataj, Tomáš Koten, Michaela Bikarová, Lucie Křížová, Pavlína Parihuzičová, Denisa Pechová, Lucie Csehiová, Nikola Matajová, Antonín Kolařík, Aleš Wimmer, Tomáš Valdman, Bianka Lavičková, Nikola Zronková, Lucie Zronková, Karolína Zronková, Daniela Zronková, Václav Zronek st., Václav Zronek ml., Natálie Olahová, Veronika Bublová, Lada Bažová, Nikola Bažová, Rostislav Ševčík, Dominika Gazsiová, Karel Böhm, Miroslava Pletichová, členové ZO českého svazu zahrádkářů v Rotavě, ČSSD Rotava, KSČM Rotava, SDH Rotava, TJ Rotas Rotava, MP Rotava, kolektiv školní jídelny, Petr Rohan. Za sponzorské dary děkujeme Ing. Hrůzovi - Rotas Rotava spol. s.r.o., Velkopekárně Lepič Kraslice, Řeznictví a uzenářství Šmak Kraslice.

Děkujeme.

 

Oficiální představení knihy Pověsti a vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež

  Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se v zasedací místnosti v budově Městského úřadu v Rotavě konalo oficiální představení nově vydané knihy „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“.  Knihu vydalo Město Rotava ve spolupráci s paní Mgr. Zdeňkou Čepelákovou, historičkou umění, která knihu přeložila z německého jazyka.  Sbírka pověstí byla sepsána učitelem a ředitelem škol v Rotavě a Jindřichovicích panem Hermannem Brandlem v roce 1927. Po 86 letech se dočkala svého vydání v českém jazyce. Kniha byla vydána za finanční podpory města Rotava a sponzorských darů paní Ivy Kalátové a pana Ing. Jiřího Hrůzy, majitele firmy Rotas Strojírny, spol. s.r.o. v Rotavě. Naše velké poděkování patří panu RNDr. Petru Rojíkovi, PhD., který stojí za tou nejobtížnější mravenčí prací při organizování, obstarávání, zprostředkovávání, sbírání podkladů a dalších pro nás téměř neviditelných činnostech, bez kterých by se ovšem vydání této knihy neobešlo.  Den, kdy byla kniha oficiálně představena, byl mimořádně vydařený. Zasedací místnost byla kapacitně zcela naplněna, většina účastníků si svou novou knihu ihned zakoupila, a to nejen pro sebe, ale i pod vánoční stromeček pro své blízké. Představení knihy bylo spojeno s autogramiádou překladatelky, a tak všichni, kteří přišli a knihu zakoupili, mají doma svůj podepsaný „prvovýtisk“. Díky doprovodnému programu - vystoupení Heimatchoru, který vlévá novou krev do žil snad každému, kdo se ocitne v jejich blízkosti, odcházeli všichni návštěvníci výborně naladěni do svých domovů.

foto

Město Rotava na tuto ojedinělou akci připravilo za pomoci Kulturního a informačního centra a Městské knihovny občerstvení nejen pro hlavní aktéry, ale i pro veřejnost, která si tento den nenechala ujít. Doufáme, že takovýchto příležitostí bude v našem městě nadále přibývat a Rotava začne být vnímána i v lepším světle. Všichni, kteří by měli zájem si tuto knížku zakoupit, mají možnost tak učinit v Kulturním a informačním centru v Rotavě nebo v Městské knihovně v Rotavě. Cena knihy je 100 Kč.

Mgr. Monika Novotná

 

Prosincový předvánoční čas v našem městě se nese v duchu mikulášském a v duchu předvánočních setkání.

  Letošní mikulášská nadílka proběhla tradičně ve Slovanském domě v sobotu 7. prosince 2013. Akce byla realizována ve spolupráci s místním divadelním a ochotnickým spolkem Komedia, který obstaral Mikuláše, anděly a dostatek čertů a připravil zábavný program pro děti a dětskou diskotéku. Každé z dětí, a to i těch zlobivějších, dostalo od Mikuláše balíček.

  Další událostí, jež následovala, bylo předvánoční setkání seniorů v sále Slovanského domu. Tentokrát jste se sešli 12.12.2013. Do kroniky se zapsalo 101 účastníků.  Přišli jste v dobré náladě a my věříme, že jste i takto odcházeli. O zpestření se Vám postaraly děti a paní učitelky z Mateřské a Základní školy v Rotavě a dívky ze sportovně tanečního kroužku. Po nich následovalo pásmo muzikálových písniček v podání pana Petra Kubce a Jany Koutové, vokalistky známé Hany Zagorové, jejíž hlas se opravdu nádherně rozezněl po celém sále.  Abyste se při této akci cítili dobře, postarala se paní Mgr. Šůsová a její tým žáků 9. třídy ZŠ, kteří se po celý večer snažili, abyste měli všeho dostatek.  Jelikož každoroční setkání seniorů je opravdu velkou a náročnou akcí na přípravu a podílí se na něm velké množství ochotných lidí, kteří stojí v pozadí, ráda bych jim za jejich pomoc na tomto místě poděkovala.

  Poděkování patří paní starostce Ivě Kalátové za pomoc a úvodní slovo, účinkujícím dětem z MŠ v Rotavě a paní učitelce Soně Staré, žákům naší ZŠ v Rotavě a jejím učitelkám a vychovatelkám paní Haně Korbelové, Lence Szmigielské, Pavlíně Nikaschové, Lucii Gabčové, paní Mgr. Šůsové, dále panu Pavlu Hudákovi, ženám v pozadí paní Kristě Víškové, Martině Bečkové, Blance Hubálkové, Petře Valdmanové, Věře Sienkiewiczové a za ozvučení panu Tondovi Fedorkovi.

Mgr. Monika Novotná

 

Poděkování za pomoc při pořádání akce Rotavský permoník 2013

 Děkujeme zaměstnancům školní jídelny při ZŠ Rotava za přípravu občerstvení. Velké poděkování patří sponzorům akce: Velkopekárně Lepič Kraslice, Řeznictví - uzenářství J - R Pňáček Kraslice.
 
O úspěch pochodu se postarali i naši organizátoři akce: p.K.Böhm, p.M.Pletichová, A.Mesárošová, V.Ježíková, J.Soukupová, V.Sienkiewiczová , E.Kabrnová, J.Černá, E.Šnaiderová , V.Černý, J.Mádr, A.Fedorek, V.Jirmus a členové JSDH Rotava.

Karel Böhm

Poděkování
  Opět jsme pro Vás a především pro Vaše děti mohli přichystat  cestu  Pohádkovým lesem, na kterou jste se mohli vydat v sobotu 7.9.2013. Každý dětský a dospělý návštěvník si mohl v cíli vychutnat občerstvení zdarma, které připravili p. Rohan s kolektivem.
  Jelikož i počasí se vydařilo, sešli jste se v úctyhodném počtu. Na Pohádkový les přijeli účastníci i z jiných měst a obcí (Praha, Karlovy Vary, Cheb, Jindřichovice, Šindelová, Nejdek, Kraslice a Bublava). Celkem přišlo 149 dětí v doprovodu 131 dospělých. Na akci se podílelo 38 dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a zdarma neváhali a byli ochotni připravit pro Vaše děti krásné odpoledne, plné nevšedních zážitků.

Za to chceme všem tímto způsobem poděkovat.
  Velké poděkování patří : Místní organizaci zahrádkářů, p. Rohanovi a jeho kolektivu fotbalistů, zaměstnancům MěÚ, p. Jirmusovi, p. Kolaříkovi, p. Ivaně Bažové, p. Gabčové, p. Ševčíkovi, p. Fedorkové, p. Vyhnálkovi, p. Křížové, p. Bikarové, p. Parihuzičové, p. Matajové, p. Tatarové a její dceři, p. Fedorkovi, p. Černé, p. Ivetě Bažové, p. Velíškové, p. Olahové, p. L.Bažové, p. Pechové, p. Csehiové, p. Gazsiové, p. Šnaiderové, p. Mádrovi, p. N.Bažové,  p. Bublové, p. D.Zronkové, p. L.Zronkové, p. K. Zronkové, p. N.Zronkové, p. Zronkovi ml., p. Zronkovi st., p. M. Šedlbauerové, p. L.Šedlbauerové, p. O. Šedlbauerové, p. Lavičkové, p. Valdmanovi, p. Kotenovi, p. Matajovi, p. Vimmrovi
  Ještě jednou moc děkuji dobrovolníkům, kteří pomáhali a budu se těšit na další spolupráci.

Karel Böhm

Den dětí

  V neděli 30.6.2013 pořádalo město Rotava oslavu Dne dětí. Kvůli nepřízni počasí to sice bylo trochu se zpožděním, nakonec se ale počasí umoudřilo a na třetí pokus se povedlo uskutečnit velkolepou akci. Účast byla jako vždy skvělá. Byl připraven bohatý program her a samozřejmě velké množství sladkých odměn. Všichni účastníci se náramně bavili a celý den byl ukončen pěnovou tečkou, o kterou se postarali naši hasiči. Největší odměnou byly pro všechny pořadatele úsměvy na tvářích všech, kterým tato akce patřila.

  Velké poděkování patří sponzorům akce: firmě ROTAS strojírny spol. s r. o. Rotava, p. Ivě Kalátové a také pořadatelům: zaměstnancům MěÚ Rotava, TJ Rotas Rotava, Svazu zahrádkářů, stranám ČSSD, KSČM a členům SDH Rotava. K úspěchu pomohli i zaměstnanci MěÚ z řad Veřejně prospěšných prací Ivana a Iveta Bažovy, E. Šnaidrová, J. Mádr, E. Vyhnálek, E. Velíčková, kterým touto cestou také děkujeme.

Karel Böhm

 

Pálení čarodějnic

  Pálení čarodějnic je velmi starý lidový zvyk, po celé republice se rozhoří tisíce ohňů a vater a nejinak tomu bylo i u nás. Tato magická noc se odehrává z noci 30. dubna na 1. května. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. V dřívějších dobách byla tato noc spojována s magickými rituály a vyháněním zlých sil, které v tuto noc (jinak také nazývanou Filipojakubskou) měly obzvláště velkou moc. Na kopcích se stavěly a zapalovaly hranice a vyháněly zlé síly. Dnes je tento dávný zvyk spíše spojen se zábavou. Město Rotava pro Vás připravilo na zahájení této noci lampiónový průvod v doprovodu hudby. Děti se svými lampiony osvítily cestu od základní školy na fotbalové hřiště, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.  Zde měly možnost opéct si na ohni buřty, které zakoupilo město pro tuto příležitost. Bohužel i u této akce se potvrdilo, že žijeme v Krušných horách, a počasí opět nepřálo. Zatímco v jiných koutech republiky bylo možné slavit v tričku do pozdních nočních hodin, naše akce končila v zimě a dešti dříve. Doufejme, že alespoň další plánované akce, které nás v brzké době čekají, si budeme moci užít při hezkém počasí. Všem děkujeme za účast a za dobrou náladu, kterou neovlivnilo ani nepříznivé počasí.

  Tímto děkujeme za pomoc jednotce SDH Rotava, MP Rotava, fotbalovému oddílu s p. Petrem Rohanem a p. Mgr. Monice Novotné.

 

Rotavský kufr

  V sobotu dne 25.5.2013 pořádalo město Rotavy jeden ze svých turistických pochodů „Rotavský kufr“. V poměrně chladném počasí se na startu přihlásilo 117 účastníků různých věkových kategorií, od nejmladší účastnice Šárky Rezkové (1 rok), až po nejstaršího účastníka Josefa Herodese (71 let). Na trase 6 km bylo registrováno 75 účastníků, na trase 14 km 32 účastníků, nejdelší trasu 25 km prošlo 10 účastníků. Na občerstvovacích stanovištích bylo připraveno již tradiční občerstvení -  teplý čaj a chléb se sádlem, který vždy přijde k chuti. Všichni účastníci se v pořádku a ve zdraví vrátili do cíle, kde pro ně byly připraveny pamětní listy k tomuto pochodu. Pokud se Vám procházka naším okolím líbila, budeme se opět těšit na Vaši účast při podzimním Rotavském permoníku.

  Poděkování sponzorům akce: Velkopekárna Jaroslav Lepič Kraslice, Řeznictví-uzenářství Pňáček Kraslice, Ovoce zelenina p. Teistlerová Rotava.

  Poděkování pořadatelům: Lence Gabčové, Ivetě Bažové, Ivaně Dravcové, Evě Šnaidrové, Janě Mádrové, Edovi Vyhnálkovi, členům místní organizace ČSSD, Věnku Jirmusovi, Věře Sienkiewiczové, Antonínu Fedorkovi a místní organizaci zahrádkářů, SDH Rotava, Václavu Černému, Petře Valdmanové, Jaroslavě Soukupové, Mgr.Monice Novotné a kolektivu školní jídelny ZŠ Rotava.

Karel Böhm

 

Rotavské plesání

  Sobotní večer byl ve znamení krásných dámských šatů a nažehlených pánských límečků. Sešli jsme se po roce v sále Slovanského domu, kde zavládla po celý večer příjemná taneční atmosféra. K poslechu a tanci zahrála kapela KV Band z Karlových Varů, která dokázala po celou dobu udržet taneční parket až do pozdních nočních hodin plný. Také jste mohli zhlédnout předtančení ve stylu country, a to 8 párů, vesměs rotavských, které pilně docházely na taneční lekce vedené panem Macháčkem a jeho chotí. Po celý večer probíhalo losování cen, kterého se ujala paní starostka Iva Kalátová s moderátorem radia Egrensis panem Davidem Petříkem. Někdo měl štěstí méně, někdo zas více. Je třeba si uvědomit, že o výhře rozhoduje náhoda. Bylo by naivní, podezírat pořadatele, či kohokoliv jiného z manipulace s lístky. Nezlobte se, ale to opravdu zapotřebí nemáme. Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali s organizací plesu, pořadatelům a ochotným pomocníkům, všem sponzorům, kterých bylo opravdu hodně, za jejich finanční a věcné dary, panu Petru Rohanovi a jeho týmu za skvělou obsluhu a v neposlední řadě paní starostce Ivě Kalátové za její pomoc a podporu.

Mgr. Monika Novotná
 

Dětský maškarní karneval

  Období od Tří králů do popeleční středy je tradičně vnímáno jako období masopustní. Ani my jsme tento rok nezaháleli a pro naše nejmenší jsme připravili ve spolupráci s panem Pohodou Dětský maškarní karneval. Sešel se vás opravdu úctyhodný počet. Myslím, že děti si toto odpoledne, které bylo věnováno právě jim, náležitě užily. Děti byly zapojeny jak do kratšího divadelního představení, kdy často byl slyšet jejich smích, tak samozřejmě do soutěží o nejkrásnější masky, v různých věkových kategoriích a jiných dovednostních soutěží. Pro ty nejkrásnější masky byly připraveny hezké ceny, drobné ceny získaly i ostatní děti, které se neumístily. Součástí karnevalu byla diskotéka, která děti opravdu velmi bavila.

  Závěrem bych ráda poděkovala rodičům, kteří své děti na karneval doprovázeli, a kteří si uvědomují, že za své děti nesou odpovědnost. Ne vždy je takovéto chování samozřejmostí.  Je nám někdy líto, že na akci přijdou tříleté děti, které pak smutně odcházejí, protože jsou bez doprovodu. Rádi bychom, aby rodiče pochopili, že nemůžeme jejich děti hlídat, především při takovýchto akcích.

  A ještě jedno poděkování patří panu Milanu Novotnému, který daroval pro děti na tuto akci nádherné ceny.

  Pozn. Fotografie z akcí naleznete na webových stránkách města Rotava (www.rotava.cz) v sekci Volný čas - Kulturní informační centrum - Fotogalerie  nebo na Facebooku -  Kulturní a informační centrum Rotava.

Mgr. Monika Novotná

Setkání seniorů

  V předvánočním čase bylo opět uskutečněno Setkání seniorů v sále Slovanského domu a to dne 13. prosince 2012. Všichni jste přišli v dobré náladě, abyste se pobavili se svými přáteli a strávili tak příjemné odpoledne. O krásný program se Vám mimo jiné postaraly děti z dramatického kroužku MŠ Rotava, cihlu k cihle poskládaly děti ze ZŠ Rotava, také vystoupila taneční skupina pod vedením Lucie Gabčové a na závěr staročeské písně zazpívala Kateřina Klečková a Petr Kubec. Doufáme, že se Vám odpoledne líbilo, že jste se dobře pobavili a budeme se těšit opět na setkání v roce 2013. Za sebe bych ráda poděkovala všem, kteří mi s přípravami, organizací a během celého večera pomáhali.

 

Mgr. Monika Novotná

Zájezd do divadla na představení Mikve

  Dne 1. listopadu 2012 pořádalo Město Rotava pro své občany zájezd na divadelní představení Mikve, na scéně Stavovského divadla. Ti, kteří si zakoupili vstupenky na toto představení, se mohli účastnit hodinové prohlídky Národního divadla s průvodcem. Této možnosti využilo 28 osob. K vidění byly mimo jiné základní kameny Národního divadla, uložené v suterénu budovy, opona namalovaná Vojtěchem Hynaisem, kterou, jak nám sdělil průvodce, není možné vidět kdykoliv, neboť může být vytažena jen za určitých podmínek, foyer vyzdobené nádhernými malbami Mikoláše Alše a Františka Ženíška, taktéž bysty osobností, které se mimořádně zasloužily o divadlo. Na všech, kteří se prohlídky účastnili, bylo vidět mimořádné nadšení a obdiv nad krásou divadla. Myslím, že to byl pro všechny nevšední zážitek. Divadelního představení se pak účastnilo celkem 57 osob. Zpočátku převládaly trochu rozpaky, zda volba zrovna tohoto typu divadelního představení byla ta pravá. Ty se však velmi brzy rozplynuly. Divadelní „koncert" Ivy Janžurové, Evy Boučkové, Evy Salzmannové, Vandy Hybnerové a dalších, nenechal nikoho na pochybách. Představení se líbilo všem a sklidilo velký ohlas.  Co se týká organizace zájezdu, myslím, že vše proběhlo dle očekávání a bez potíží, Město Rotava učinilo maximum pro spokojenost svých občanů, kteří projevili zájem o kulturu a tito nakonec odjížděli plně uspokojeni a natěšeni na další akce.

Mgr. Monika Novotná

Zasněžený Rotavský permoník 2012

  Letošní podzimní pochod Rotavský permoník se konal vzhledem k volbám do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu až v pozdějším termínu a to 27. října 2012. Celý říjen převládalo krásné počasí, které ale těsně před naším oblíbeným pochodem vypovědělo službu a nastavilo svoji nevlídnou tvář. Je to snad poprvé, kdy Rotavský permoník byl provázen prvními vločkami sněhu. Nepřízeň počasí však skalní turisty a příznivce našeho pochodu neodradila. Přišlo celkem 40 osob. Nejmladší účastník Martin Ján Elíz projel trasu 8 km v kočárku, tutéž trasu zdolal i nejstarší účastník Josef Herodes z Rotavy. I přes nepřízeň počasí byly ohlasy pozitivní, nechybělo tradiční občerstvení chleba se sádlem a teplý čaj. Ráda bych tímto opět poděkovala všem ochotným pomocníkům, kteří se na organizaci podíleli: pan Jirmus, paní Sienkiewiczová, paní Černá, paní Mesárošová, paní Ježíková, paní Veleszová, holky Michaela a Lucka Šedlbauerovy, ochotné pracovnice ze školní jídelny, dále kluci od našich dobrovolných hasičů Rotava a v neposlední řadě traťový ředitel Karlík Böhm.

  Příští rok se snad sejdeme za příznivějšího počasí.

Mgr. Monika Novotná