Obsah

 

 logo

 

ZO ČZS Rotava pořádá ve dnech 18. a 19. srpna 2018 v sále Slovanského domu v Rotavě VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN.

Výstavu je možné navštívit v sobotu 18. 8. od 9.00 do 17.00 hodin a v neděli 19. 8. od 9.00 do 16.00 hodin.

Nebude chybět ochutnávka zeleninových salátů, výtvarné práce dětí MŠ a dětí družiny ZŠ.

Dále můžete shlédnout koutek včelařů a koutek kutilů. Vstupné dobrovolné.

Informace pro vystavovatele: vystavované výpěstky, které budou při ukončení výstavy vyhodnoceny, můžete přinést v pátek 17. 8. od 14.00 do 18.00 hodin do sálu Slovanského domu v Rotavě. Vystavovat může každý, bez ohledu na to, zda je členem ČZS, zahrádkář v osadě, u rodinného domku, nebo pěstuje doma či na balkoně. Taktéž v koutku kutilů mohou vystavovat ti, kteří mají šikovné ruce a chtějí se pochlubit svojí prací.  

Předem děkujeme vystavovatelům a těšíme se na vaši návštěvu.

Za ČZS Rotava Jarmila Černá, tajemník ZO

 

 

Vážení spoluobčané, zahrádkáři, majitelé či uživatelé zahrádek,

na začátku letní sezony bych vás ráda seznámila s činností předsedů osad a lidí, kteří se starají
o vodoměry a o to, aby vám tekla na zahrádce voda.  Každá osada má svého předsedu a člověka, který se stará o zajištění vody.  Voda se na jaře může v jednotlivých osadách pustit až v případě, že jsou připojeny všechny vodoměry a zaplaceno vyúčtování vody. Člověk, který od vás požaduje zaplacení spotřebované vody, má smlouvu na sebe za vás za všechny a sám zaplatí fakturu spotřebované vody za osadu.  Jsou tací, kteří se dohadují o spotřebě, popřípadě o ztrátách vody. Pokud je ztráta větší, zkuste pomoci vyřešit, jak se voda ztrácí. V případě poruchy na vodovodním řadu mezi vaší zahrádkou a vodovodním řadem města zajistíme opravu a v případě zjištění černého odběru nápravu. Jen nenechávejte vše na jednom člověku, který dělá něco navíc pro vás a bere za vás dobrovolně zodpovědnost.  Toto stejné platí podle osadního řádu při prodeji zahrádky (před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly).  Pak se právě i předseda osady dozví, že je zahrádka prodána. Vše je zakotveno v osadním řádu, schváleném výroční členskou schůzí v roce 2011. Tento osadní řád je platný, v příštím roce bude aktualizován a schválen výroční členskou schůzí. Tato schůze se koná každým rokem, většinou v březnu.  Právě ti zahrádkáři, kteří mají největší výhrady k poplatkům ohledně vody, se těchto schůzí nezúčastňují a přitom by jim bylo vše vysvětleno.

Nakonec chci požádat všechny v naší zahrádkářské kolonii, aby byli ohleduplní ke svým sousedům. Někteří mají zahrádku spíše k rekreaci než k zahrádkaření. Přesto svůj nebo pronajatý pozemek mají v zahrádkářské osadě, kde by měla vládnout spíše pohoda.

Veškeré další informace se dozvíte na našich internetových stránkách, kde je také rubrika diskuze a do té nám můžete psát dotazy, připomínky a různá sdělení.  Najdete tam i znění osadního řádu naší ZO. Pokud osadní řád nemáte, oslovte předsedu osady a on vám jej předá. 

http://www.zahradkari.cz/zo/rotava/index.php?str=263

Za ZO ČZS Rotava
Jarmila Černá, tajemník ZO

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČZS Rotava.

Schůze ZO ČZS Rotava se koná v pátek 23. března 2018 v 18.00 hodin v sále Slovanského domu v Rotavě. Na programu bude zhodnocení uplynulého roku, pokladní zpráva a zpráva kontrolní komise, předání čestných uznání a ocenění, slovo hosta – zástupce města Rotavy.

Výbor ZO ČZS Rotava

 

 

Vážení zahrádkáři,

chceme vám připomenout, že zahrádky v naší kolonii jsou rozprostřeny převážně uprostřed města, kde pro majitele a nájemce zahrádek platí vyhláška Města Rotavy č. 2/2010,           o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

Zahrádkářská sezona je v plném proudu, a proto bychom vás chtěli požádat, abyste mysleli i na každoroční výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se uskuteční dne 19. a 20. srpna.  Můžete se na této výstavě pochlubit svými výpěstky, které budou vyhodnoceny.  K tomu vám přejeme hodně pěstitelských úspěchů a počasí jak má být.

http://www.zahradkari.cz/zo/rotava/index.php?str=263

 

Jarmila Černá, tajemnice ZO ČZS Rotava

 


 

Vážení zahrádkáři,

dne 17. 3. 2017 se konala výroční členská schůze naší základní organizace. 

Při této příležitosti obdrželi ocenění od Českého zahrádkářského svazu za práci pro zahrádkářství Antonín Fedorek a Ivana Břicháčková, oba bronzovou medaili. Stříbrnou medaili pro město převzala starostka Iva Kalátová.  Dále byla předána poukázka na nákup zahrádkářských potřeb těmto oceněným členům: Jan Křížek, Ludmila Nováčková, Milada Synková, František Ježík, Miloslav Kala, Pavel Žiška, Jan Lábr, Zlata Nekvasilová. Byla schválena revizní zpráva finančních prostředků ZO ČZS Rotava za rok 2016 – období 26. 2. 2016 – 13. 3. 2017. Po skončení schůze nám zahrála k poslechu hudební skupina paní Jiřiny Krečové.

Je velká škoda, že se členské schůze zúčastňuje jen část členů naší ZO. Hlavně zahrádkáři mladší generace by tak mohli vznést při této příležitosti připomínky, nápady k lepšímu soužití na zahrádkách a řešení vzniklých problémů v osadách, popřípadě se více zapojit do našeho celkového dění. 

Zahrádkářská sezona již začala, proto město zajistilo rozmístění kontejnerů na biologický odpad, jak tomu bylo v minulém roce. O možnosti umístění kontejneru u osad č. 5 a č. 6 se bude jednat s Městským úřadem Rotava. Připomínám, že je otevřený sběrný dvůr města a to i pro zahrádkáře. 

Chtěla bych napsat něco o práci předsedů osad a lidí, kteří se starají o vodoměry a o to, aby vám tekla na zahrádce voda.  Voda se na jaře může v jednotlivých osadách pustit až v případě, že jsou připojeny všechny vodoměry a zaplaceno vyúčtování vody. Člověk, který od vás požaduje zaplacení spotřebované vody, má smlouvu na sebe za vás za všechny a sám zaplatí fakturu spotřebované vody za osadu.  Jsou tací, kteří se dohadují o spotřebě, popřípadě ztrátách vody. Pokud je ztráta větší, zkuste pomoci vyřešit, jak se voda ztrácí. V případě poruchy zajistíme opravu a v případě zjištění černého odběru zajistíme nápravu. Jen nenechávejte vše na jednom člověku, který nezištně dělá něco navíc pro vás a bere za vás dobrovolně zodpovědnost.  Stejné pravidlo platí podle osadního řádu při prodeji zahrádky (před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly).  Předejde se tak situaci, že se předseda osady dozví, že je zahrádka prodána, až když přijde za zahrádkářem domů se členskou známkou a požaduje zaplacení udržovacího příspěvku. Přitom by už dávno mohl oslovit nového majitele zahrádky.

Nakonec chci požádat všechny v naší zahrádkářské kolonii, aby byli ohleduplní ke svým sousedům. Někteří mají zahrádku spíše k rekreaci než k zahrádkaření. Přesto svůj nebo pronajatý pozemek mají v zahrádkářské osadě, kde by měla vládnout spíše pohoda.

Veškeré další informace se dozvíte na našich internetových stránkách, kde je i rubrika diskuze. Do té nám můžete psát dotazy, připomínky a různá sdělení.

 http://www.zahradkari.cz/zo/rotava/index.php?str=263

Za ZO ČZS Rotava,

Jarmila Černá, tajemník  ZO

 


 

 

Ohlédnutí

Každý konec nebo začátek nutí k ohlédnutí, abychom zhodnotili pozitiva a negativa v minulém roce a poučili se z nich. Přírodu a počasí si však podmanit nemůžeme. Mnozí z vás se přesto perou s počasím a přírodou a také vám to přináší ovoce, radost a odreagování.

V květnu to bývá rozhodující, ale i začátkem června se poslední mrazíky snaží spálit to, co chcete vypěstovat a doufáte, že vám vyroste kvalitní zdravý výpěstek. Na srpnové výstavě je znát, že jste správní a poctiví zahrádkáři, kteří se nenechají odradit, a víte, jak na to.

Někteří z vás si však pořídili zahrádku na odpočinek, aniž by něco pěstovali, a tak zapomenou, k čemu ta jejich zahrádka byla předurčena. Mnozí se pak nechovají jako správní zahrádkáři a nechávají se vézt, ale do nekonečna to nejde. Tímto bych nechtěl nikomu pokazit náladu v novém roce, ale každý by se měl nad sebou zamyslet. Vždyť vypěstovat nějakou tu rostlinku není až tak náročné. Byl bych rád a nejenom já, ale i výbor ZO ČZS Rotava, za větší aktivitu a podporu zahrádkářské činnosti, jak to bylo v minulosti, kdy tu zahrádkáři pořádali i zábavy.

Dne 17. 3. 2017 v 18 hodin se bude konat výroční členská schůze, kam jste všichni zváni, a byl bych rád za Vaší účast a Vaše podněty. Na závěr bych Vám chtěl do nového roku popřát pevné zdraví a mnoho úspěchů nejenom na zahrádkách, ale i v životě.

                                                                                  Za výbor ZO ČZS Rotava

                                                                                  Antonín Fedorek, předseda ZO

 


 

Poděkování za výstavu

V tomto roce nám příroda nadělila, jak je v této oblasti obvyklé, opět těžké překážky, které naši zahrádkáři museli překonat a i přes tyto překážky dokázali vypěstovat a podpořit svými výpěstky Výstavu květin, ovoce a zeleniny. Výstava se konala 20. – 21. 8. 2016, na které si návštěvníci mohli prohlédnout výpěstky našich členů i nečlenů, výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ, koutek kutilů a včelařství.

Výstava se povedla nad naše očekávání a za to vděčím vystavovatelům: Jirmus Věnek, Malinkovičová Vojtěška, Minaříková Marie, Blaho Stanislav, Pešková Hedvika, Krečová Jiřina, Žílová Dagmar, Břicháčková Ivana, Šebová Jana, Lehrerová Eva, Lehrer Josef, Oceláková Saša, Oceláková Světlana, Prchalová Marie, Schusterová Marie, Sienkieviczová Věra, Černý Václav, Černá Jarmila, Synková Milada, Zounková Olga, Březinová Ludmila, Ježíková Vlasta, Ježík František, Šturmová Zdenka, Kuděj Josef, Kudějová Alena, Nováčková Ludmila, Pacovský František, Gerhard Svoboda, Marešová Anna.

Součástí výstavy byla i ochutnávka salátů, pomazánek a houbových pečenáčů, které připravili: Jirmus Věnek, Minaříková Marie, Danková Dagmar, Nekvasilová Zlata, Krečová Jiřina. Ochutnávku salátů, pomazánek a houbových pečenáčů obsluhovaly: Dagmar Danková, Zlata Nekvasilová a Miroslava Kotlanová.

Za koutek kutilů musím poděkovat Dr. Petru Rojíkovi a za koutek včelařství Daliboru Machkovi. Koutek včelařství Dalibora Machka odprezentoval Otakar Glos, kterému bych také rád poděkoval za skvělou prezentaci o včelařství. Myslím si, že včelařský koutek určitě patří do Výstavy květin, ovoce a zeleniny, a proto bych byl velice rád, aby se tento koutek objevoval i na příštích výstavách a tím se stal tradicí naší výstavy.

Tradičními se již staly bramboráčky od Petra Rohana, kterými nás tento rok sponzoroval, za což bych mu rád poděkoval. Bramboráčky jsou vlastně takovou malou odměnou pro návštěvníky naší výstavy.Bramboráčky obsluhovaly: Hana Mesárošová, Anděla Fedorková, Ludmila Nováčková a Vlasta Ježíková.

Na přípravě výstavních prostor se podíleli Kolařík Antonín, kterému bych rád poděkoval za největší pomoc na pořádání výstavy. Dále se podíleli Pavel Žiška, František Ježík, Ludmila Nováčková, Anděla Fedorková. Aranžmá výstavy zajistily Milada Synková, Ludmila Fialová a Anna Marešová.

Rád bych poděkoval těm, co zůstali až do konce a pomohli po celé výstavě uklidit: Hana Mesárošová, František Ježík, Vlasta Ježíková, Vendula Černá, Filip Černý, Antonín Kolařík, Josef Lehrer, Věnek Jirmus, Ludmila Nováčková, Zlata Nekvasilová, Anna Marešová, Milada Synková, Anděla Fedorková.

Tato výstava se konala pod zášťitou Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, dále za podpory města Rotavy a výše jmenovaných, kteří s výstavou pomáhali. Díky tomuto soukolí se Výstava květin, ovoce a zeleniny povedla, za což děkuji.

Antonín Fedorek

předseda ZO ČZS Rotava

 


 

 

Zahrádkáři a zahrádkářky,

zahrádky kvetou a dělají nám radost. Čas pokročil a blíží se tradiční výstava květin, ovoce a zeleniny. Je čas připravit výpěstky, pochlubit se výsledkem Vaší práce. Já Vás prosím, ukažme výsledky naší práce nejen občanům Rotavy, ale i ostatním návštěvníkům. Plánovaná výstava v Německu se nebude konat pro nepřijatelné podmínky německých organizátorů. Naše ZO ČZS Rotava bude pořádat zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, která se koná ve dnech 9. – 17. září 2016. Podrobnosti zájezdu budou zveřejněny v příštím zpravodaji. Přeji Vám mnoho úspěchů a radosti z Vaší práce.

Věnek Jirmus

člen republikové rady a místopředseda ZO

 


 

 

Vážené zahrádkářky a zahrádkáři,

      vstupujeme do období, kdy nastává práce na zahrádkách. Příroda se probouzí rychlým tempem, začínají kvést květiny, ovocné stromy i některé okrasné keře. Budeme sázet sazenice zeleniny a květin.

Spojili jsme se se zahradnictvím ve Vintířově a oni nám nabídli sazenice okurek, rajčat, paprik a ostatních druhů zeleniny. Máme tedy možnost zadat společnou objednávku na různé druhy zeleniny. Pokud máte zájem, dejte svůj požadavek svému předsedovi osady do 1.5.2016, abychom včas sazenice zajistili a dovezli.

     V letošním roce, tak jako každý rok, proběhne Krajská výstava zahrádkářů, která se letos bude konat v Mariánských Lázních. Očekáváme hojnou účast vystavovatelů.

Dále Územní rada jednala se zahrádkáři v Německu o účasti na jejich výstavě. I tam bychom se mohli zúčastnit. O době konání Vás budeme včas informovat. Je možné podle zájmu zorganizovat hromadný zájezd. Výstava se koná ve městě Bayreuth, vzdáleném od nás asi 120 km. 

     Na naší výstavě bude prodejní stánek včelařů ze zahradnictví Vintířov s možností prodeje medu. Současně proběhne výstava prací dětí ze základní školy a mateřské školy.

     Přeji Vám všem mnoho úspěchů v pěstování zeleniny, ovoce a květin a také v účasti na výstavách.

                    Člen Republikové a územní rady a místopředseda ZO ČZS      

                                                                                                 Věnek Jirmus 

Vážení zahrádkáři,               

               jako každý rok, tak i letos se bude konat výroční členská schůze a to v pátek dne  26.února v 17.00 hodin ve Slovanském domě. Na členské schůzi zhodnotíme práci za uplynulý rok a projednáme činnost naší organizace pro rok 2016.               

                Na pořadu schůze bude zpráva předsedy, zpráva pokladní a na závěr zpráva kontrolní komise. Věřím, že si dokážete udělat jednou za rok čas a věnovat alespoň dvě hodiny naší organizaci. Chceme, abyste přispěli svými návrhy a podněty k lepší práci naší organizace.  Jedním z bodů programu schůze,  bude ocenění práce nejaktivnějších a dlouholetých členů.

Přispějte svou účastí k utužení kolektivu zahrádkářů. Těším se na Vaši účast.

                                                                                           
    Věnek Jirmus     
                                                       Člen Republikové rady a místopředseda zahrádkářů

 

 

Poděkování

3. 10. 2015 se konal ROTAVSKÝ PERMONÍK, jehož se zúčastnili členové ZO ČZS jako kontroly a na občerstvení s tradičním čajem a chlebem se sádlem a s cibulí. Chci této skupině obětavých lidí poděkovat. Jako je tato akce tradicí, je tradiční i mé poděkování stále stejným lidem, kteří jako jedni z mála obětují svůj čas pro Rotavu. A jako se letos udělovalo „Srdce pro Rotavu“ i já bych Vám tímto chtěl udělit takové pomyslné srdce: Věnku Jirmusovi, Zlatě Nekvasilové, Marii Chlupáčové, Vlastě Ježíkové, Milušce Martiňákové a Pavlu Žižkovi.

 
                                                                                                         Antonín Fedorek
předseda ZO ČZS Rotava

 

 

Při výsadbě květin před budovou MěÚ poskytli cibuloviny členové našeho zahrádkářského svazu pí A. Marešová a p. P. Žiška. Při samotné výsadbě a zastříhávání rostlin pomáhala pí  L. Fialová odborným dozorem a radou. Všem těmto obětavým lidem děkuji.

 

Antonín Fedorek
předseda ZO ČZS Rotava
 
Poděkování
 
  Dne 15. a 16. srpna se konala výstava květin, ovoce a zeleniny, která dopadla velice dobře a u místních občanů sklidila veliký úspěch. Výstava byla doprovázena ukázkou předmětů z dřívějších dob, kde si lidé mohli prohlédnout starý kočárek, srpy, předměty z domácnosti a mnoho dalších skvostů. Dále se na výstavě objevila díla malířská, které vytvořila Anděla Fedorková, pletené soupravičky od paní Anny Marešové, výrobky Martiny Bečkové, Běly Páchnikové, Věry Rauové a Jarmily Černé.  Výstavu zpestřily práce dětí ze základní a mateřské školy v Rotavě. Hlavní součástí výstavy byly květiny jako například slunečnice, lilie, z ovoce se na stolech objevily rybízy, angrešty, borůvky, jablka a další. Ze zeleniny jste se mohli podívat na brambory, cukety, okurky, rajská jablíčka. Kdo přišel zhlédnout výstavu, mohl ochutnat z pestré nabídky ovocných a zeleninových salátů a jako bonus dostal bramboráček, který připravovaly V. Ježíková, H. Mesárošová a A. Fedorková.
Za pomoc a spolupráci při přípravě výstavy děkujeme Městu Rotava a Kulturnímu a informačnímu centru Rotava.
  Na přípravě aranžmá sálu před výstavou a následném úklidu sálu se podíleli: A. Kolařík, V. Jirmus, P. Žižka, L. Fialová, B. Deutschová, J. Černá, V. Černý, M. Prchalová, V. Jirmus, L. Fialová, Z. Sofilkaničová, V. Ježíková, F. Černý a V. Černá.
  Na chod výstavy dohlíželi V. Jirmus, A. Marešová, M. Synková, Jarmila Černá a T.Fedorek, na ochutnávku salátů Z. Nekvasilová a D. Danková.
  Saláty na výstavu připravili V. Jirmus a M. Minaříková a houbové pečenáče připravila J. Krečová.
  I když tento rok příroda pěstitelům moc nepřála, přesto se pěstitelé dokázali poprat s nepřízní počasí a různými škůdci,  a tak se na stolech objevilo velké množství výpěstků. Za pestrou škálu květin, ovoce, zeleniny a ručních prací bychom rádi poděkovali J. Černé, J. Hynkovi, V. Ježíkové, F. Ježíkovi, V. Jirmusovi, M. Zelenkové, I. Břicháčkové, A. Marešové, J. Krečové, J. Olivovi, M. Cibulkové, G. Svobodovi, Z. Sofilkaničové, M. Minaříkové, PhMr. D. Žílové, M. Babkové, M. Rožánkové, M. Synkové, A. Havalové, V. Karové, R. Juříčkové, O. Mušijovskému, Z. Šturmové, R. Kabrnovi, E. Kabrnové, J. Kudějovi, M. Hanákové, V. Černému, V. Malinkovičové, M. Bečkové, B. Páchnikové, V. Rauové, A. Fedorkové, S. Blahovi, S. Blahovi mladšímu, A. Fedorkovi, S. Ocelákové, M. Prchalové, J. Schusterovi, M. Schusterové, L. Březinové, O. Zounkové, J. Křížkovi, H. Džuberové, M. Kotlanové.
  Za sponzorské dary děkujeme M. Prýmkové a P. Rohanovi.
  Všem výše jmenovaným patří velký dík. Výstavu zhlédlo 185 návštěvníků a podle zápisů návštěvníků v pamětní knize ZO ČZS Rotava měla veliký úspěch.
  Rád bych vyzdvihl V. Jirmuse, A. Marešovou, M. Synkovou, J. Černou a rodinu Ježíkových za neocenitelnou práci v ZO ČZS Rotava.  
                                                                          A. Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

 
  Dne 15. a 16. srpna 2015 se konala  výstava ovoce, zeleniny a květin. Na přípravách se podíleli zahrádkáři, kterým jmenovitě děkuje v tomto zpravodaji  předseda ZO ČZS Antonín Fedorek.
  Jistě se mnou budete všichni souhlasit, že i jemu patří poděkování za obětavý přístup při přípravách a zajištění  chodu výstavy.
                                     Kronikářka ZO  a správce internetových stránek ZO ČZS Rotava 
 
                                                                                                          Jarmila Černá

Zahrádkáři a zahrádkářky,    

  již brzy přijde období intenzivní činnosti na zahrádkách. Bude zapotřebí včas provést ochranu stromků, keřů, ale také půdy.                                                                           V loňském roce nás zastihla plíseň bramborová, okurková a dosti citelně byla postižena i rajčata. Tyto plísně u nás nepřezimují, ale dostávají se k nám z jižních zemí větrem. Plísně napadají listy i plody. U brambor se dostávají do půdy za deště a plody napadají. Tyto plísně jsou ale zdrojem dalšího šíření nákazy. Je zapotřebí volit zdravou sadbu a odolnější odrůdu.                                                                                                                   Ochrana spočívá v postřiku porostu a včas několikrát postřik opakovat. Nejznámější prostředky jsou: DITANE M 45, KUPRIKOL 25 0SC a NOVOZIR MN 80 NEV. Použití těchto přípravků je nutné provést podle přiloženého návodu.                                     Rovněž je nutné ochránit okurky i rajčata. Přípravek na ochranu okurek, dýní, cuket i rajčat jsou povolené přípravky: KUPRIKOL 25 OSC, DITANE M 45, NOVOZIR MN 80 NEV. I tyto přípravky použijte přesně podle přiloženého návodu.                                         Tak jako každým rokem i letos, dostáváte sešitek, nazvaný " RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE". Doporučuji, abyste si dobře prostudovali celý obsah. Jsou tam velmi cenné rady a návody na činnost zahrádkáře.                                                                                             Dne 20. března 2015 v 17.00 hod., se koná výroční členská schůze. Také tímto Vás všechny srdečně zveme na tuto schůzi, která je důležitá pro další rozvoj v našem zahrádkářském spolku.

  Přeji Vám hodně úspěchů při pěstování zeleniny, ovoce, květin a všeho ostatního,  co máte na svých zahrádkách v oblibě.

  Nezapomeňte také, že i letos bude výstava všech Vašich výpěstků. I tato výstava bude zaměřena na oslavy 50. výročí trvání města Rotavy.

              Zdraví Vás Věnek Jirmus, člen Republikové rady a místopředseda ZO v Rotavě.  

A teď také něco k snědku.           

Královský salát:

500g červených paprik

500g rajčat (nejlépe oloupaných)

250g salátových okurek

  Vše nakrájet na tenké nudličky a přidat  -130g sýru GOUDA, 150g šunky, sůl, pepř, trochu citronové šťávy, majonézu a dále něco, dle vlastní chuti. A tak dobrou chuť :-).           

Poděkování

  Rád bych poděkoval členům ZO ČZS p. Jirmusovi, pí Sienkiewiczové, pí Ježíkové, pí Veleszové, pí Nekvasilové, pí Černé a pí Nováčkové za obětavou pomoc při pořádání akce ROTAVSKÝ PERMONÍK, která se konala 4.10.2014. pod vedením vedoucí KIC Šárky Majerechové.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Opožděné poděkování s velkou omluvou

  Tímto bych se chtěl omluvit pí Marii Minaříkové, člence ZO ČZS, za opomenutí v poděkování za pomoc na přípravě salátů na Krajskou výstavu ovoce, zeleniny a květin. Nerad bych přišel o tak vzácného člověka, který se každoročně podílí na činnostech spojených s výstavou a nejen s ní. Velice Vám za to děkuji a ještě jednou se omlouvám.

 

Poděkování

  Rád bych poděkoval členům ZO ČZS Rotava, kteří se podíleli společně s divadelními ochotníky z Komédia Rotava na již tradičním Pohádkovém lese, který se konal 6. 9. 2014: na startu pí Mesárošové a pí Ježíkové, vodnici A. Fedorkové, lesním ženám N. Kladivové, M. Bikiarové, P. Parihuzičové a J. Juhové, Jů a Hele N. Bažové a F. Černému, hejkalům L. Horváthovi, M. Kladivovi a P. Jirmusovi, Babám Jagám Z. Nekvasilové a J. Černé a v cíli M. Zaspalové a V. Jirmusovi.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Vážení zahrádkáři a zahrádkářky,

  dne 23. a 24. srpna 2014 se konala u nás v Rotavě Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin a to pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného.

  Výstavu zahájil předseda ZO ČZS Rotava Antonín Fedorek spolu s hejtmanem Karlovarského kraje, místostarostou MěÚ Rotava Martinem Elízem a jednatelem ROTAS STROJÍRNY spol. s r. o. Ing. Jiřím Hrůzou. Dále byli přítomni další zástupci města Rotavy, zájmových a politických organizací, ZO ČZS Rotava a zástupci Územních sdružení ČZS Karlovarského, Sokolovského a Chebského. Na závěr výstavy byl předán Sokolovskému územnímu sdružení „Putovní pohár“ od zástupců Územního sdružení Cheb, za první místo vystavovaných výpěstků a aranžování. Naše ZO Rotava spadá pod Sokolovské územní sdružení.

Jarmila Černá, členka ZO ČZS Rotava 
(kronikářka a správce internetových stránek ZO)

 

   Jelikož předseda Základní organizace ČZS v Rotavě Antonín Fedorek, v samostatném článku děkuje všem, kdo pomáhali s výstavou zahrádkářů, chtěla bych poděkovat i jemu a myslím, že určitě ne jen za sebe, protože je jedním z mála obětavých lidí.  Právě i díky jemu se podařilo připravit tak krásnou výstavu.

Jarmila Černá

 

Poděkování předsedy zahrádkářského svazu Rotava

Vážení přátelé,

  jak ten čas letí… Rok se s rokem sešel, letní prázdniny jsou u konce a já mohu jen konstatovat, že proběhla i Krajská výstava květin, ovoce a zeleniny, kde naši zahrádkáři, domácí kutilové a děti z naší MŠ a ZŠ uspěli na jedničku s hvězdičkou. Putovní pohár získalo zahrádkářské sdružení Sokolov, pod které patříme i my Rotavští. Nechci působit jako hrdopych, protože zahrádkáři ze sdružení Cheb a Karlovy Vary měli také krásné výpěstky. Výhra byla, jak se říká, o prsa.

  Vše je o lidech, komunikaci, snaze, píli… Kdyby toho nebylo, nebylo by co vystavovat. Rád bych těmito řádky těmto lidem poděkoval: za ceny ze zahradnických potřeb pí Primkové; p. Rohanovi za catering; za skvělé aranžmá pí L. Fialové, B. Deutschové, M. Prchalové a A. Ocelákové; za přípravu salátů a v neposlední řadě za organizaci výstavy p. V. Jirmusovi; za přípravu pomazánek pí Nekvasilové a pí Dankové; pí Mesárošové a pí Ježíkové za přípravu bramboráčků. Velké poděkování patří pí Marešové, naší spolehlivé pokladní.

  Vše má začátek a konec. Kromě těchto snaživých lidí nesmím zapomenout ani na ty, kteří pomáhali jak s přípravou výstavy, tak s jejím úklidem. Děkuji ještě rodině Ježíkových, J. a V. Černým, rodině Blahoých, p. Kolaříkovi, p. Lehrerovi, pí Nováčkové a A. Fedorkové mladší.

  Komu bych chtěl především poděkovat a poukázat na snaživou práci i přes únavu a vyčerpání od začátku do konce výstavy: pí Nekvasilové, pí Marešové, pí Veleszové, pí Ježíkové a p. Jirmusovi. Moc si vážím jejich přístupu k práci.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

 

 

 

Vážení zahrádkáři a zahrádkářky,

  dne 3.6.2014 proběhla konference okresního sdružení Českého zahrádkářského svazu. Na této konferenci byla zvolena územní rada. Předsedou okresního sdružení byl zvolen p. Josef Krágl, tajemnicí pí Milada Kendrovská a ekonomka Magdalena Valečková. Do územní rady jsem za naši organizaci byl zvolen já a současně jako člen republikové rady. Členy územního sdružení jsou předsedové základních organizací. Tolik k informaci o okresní konferenci ČZS.

   Blíží se datum krajské výstavy. Jak již víte, bude se konat u nás 23. a 24. srpna. Výpěstky přineste 22. srpna v pátek od 14:00 hod. do 20:00 hod. Výbor naší ZO Vás prosí, zúčastněte se této výstavy a ukažme, že jsme v našich horských klimatických podmínkách na stejné úrovni jako ostatní organizace v kraji. Uvítáme i zahrádkáře nečleny a domkaře. Pochlubte se i se svými pracemi ve volném čase jako kutilství a zájmové činnosti. Zúčastněte se výstavy jako vystavovatelé i jako návštěvníci.

Jirmus Věnek, Místopředseda ZO a člen Republikové rady.

 

Poděkování

  Opět bych chtěl poděkovat členům ZO ČZS za skvělou spolupráci a neocenitelnou ochotu při pořádání Dětského dne, konaného dne 1.6.2014 v Rotavě místopředsedovi p. Věnkovi Jirmusovi, pí Anně Marešové, pí Zlatě Nekvasilové, pí Lídě Nováčkové a p. Josefu Lehrerovi. Nebýt těchto ochotných lidí, Dětský den v Rotavě by byl chudý o několik atrakcí.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

Upozornění

  Chtěl bych upozornit členy ZO ČZS a i nečleny, aby udržovali pořádek kolem svých zahrádek a nepleli si vodní rigol s kompostem čí odpadkovým košem. Udržování pořádku také zahrnuje vysekávání trávy kolem zahrádek v kolonii. Tímto chováním přiděláváte práci zaměstnancům úřadu Rotavy, kteří po dohodě ZO ČZS Rotava s městským úřadem udržují cesty v zahrádkářských koloniích.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

 

 

Vážení zahrádkáři a zahrádkářky,

  výbor ZO ČZS Rotava zajišťuje nákup sadbového česneku od renomovaného šlechtitele. Kdo má zájem o sadbu česneku, může si tento objednat v železářství v Rotavě u p. Prýmkové, se kterou naše organizace spolupracuje. V nabídce je více odrůd. Každý, kdo si objedná, obdrží návod k pěstování. Objednávku můžete podat do 15. července 2014.

  Dále bych chtěl požádat vás zahrádkáře, připravujte prosím výpěstky pro krajskou výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se uskuteční v Rotavě  23. a 24. srpna t.r.

Jirmus Věnek, Místopředseda ZO a člen Republikové rady.

 

Poděkování

  Rád bych poděkoval „stálicím“ z řad zahrádkářů za pomoc při pořádání již tradičního pochodu ROTAVSKÝ KUFR, který se konal 17.5.2014. Členům ZO ČZS místopředsedovi p. V. Jirmusovi, pi V. Sienkiewiczové, pi J. Černé, pi H. Mesárošové, pi Ježíkové.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Vážení zahrádkáři a zahrádkářky.                

  V letošním roce uplynulo již padesát let od doby, kdy byla založena naše organizace Českého zahrádkářského svazu. Začínali jsme na pozemcích poškozených výstavbou sídliště, kde byly porosty starých keřů a nevhodné vegetace. Velkou pílí zahrádkářů tyto nevábné pozemky byly přeměněny v zahrádky, oázy klidu, pohody jak pro oči, tak pro duši. Převážnou část volného času jsme trávili zlepšováním a zkrášlováním svých zahrádek. Během činnosti naší základní organizace jsme pořádali taneční kytičkové zábavy, plesy a v neposlední řadě, což se stalo tradicí, výstavy ovoce, zeleniny a květin. Tato tradice přetrvává až do dnešních dnů a je jediná na okrese Sokolov. Kromě ZO ČZS Chodov. Za těchto padesát let naše organizace prošla velkým vývojem a v současné době je jednou z nejlepších organizací na okrese Sokolov. V současné době nemůžeme být spokojeni se stavem naší organizace a to z důvodu, malého zájmu o kolektivní činnost zahrádkářské činnosti. Byl bych velmi rád, kdybyste si všichni uvědomili, že je nutné pomáhat předsedům osad, jít jim vstříc v jejich činnosti a mám za to, že by neuškodilo žádnému z vás, abyste předsedům osad nahlásili případnou změnu bydliště. Dále je nutné, abyste včas zaplatili členské příspěvky do rukou předsedy osady.

  Velmi mě mrzí, že z našich řad velmi těžko hledáme funkcionáře do výboru organizace nebo pokud je třeba obsadit místo předsedy osady. Tato práce není náročná fyzicky ani časově.

Aktuálně:  21.3.2014 od 18.00 hodin v sále Slovanského domu,  bude výroční členská schůze. Na této schůzi, podle pokynu Ústředí Českého zahrádkářského svazu, musíme zvolit nový výbor naší základní organizace, předsedu základní organizace a kontrolní skupinu, nebo potvrdit současný výbor ZO.

  Dále musíme zvolit dva zástupce organizace na konferenci Územní správy.

  V letošním roce budou komunální volby, kam navrhneme svoje kandidáty do Městského zastupitelstva. Je na vás, abyste nám pomohli tuto kandidátku sestavit a zúčastnit se přípravy voleb. Jde o to, abychom měli v zastupitelstvu svoje zástupce, kteří budou obhajovat i zájmy zahrádkářů.

  Věřím, že všichni členové naší ZO, budou svou zahrádkářskou činnost zaměřovat na kolektivní práci, na přípravu a účast akcí pořádaných naší ZO, že se dostavíte na výroční členskou schůzi v hojném počtu.

Člen Republikové a územní rady Věnek Jirmus místopředseda

 

Vážení přátelé zahrádkáři,

  stojíme na prahu nového roku 2014. Tento rok je pro nás, zahrádkáře, rokem volebním. V tomto roce začíná platit nový občanský zákoník a my, zahrádkáři, se tak jako i jiné neziskové organizace musíme podřídit tomuto zákonu.  Proto Republiková rada stanovila tento rok jako volební a to na pětileté volební období na rok 2014 -2019. Základní organizace musí do konce března provést volby nového výboru, nebo potvrdit stávající výbor. Musí také zvolit dva delegáty na konferenci Územní správy a kontrolní komisi. V období duben až květen proběhnou volby do Územní správy, kde budou voleni zástupci do Republikové rady a delegáti za sněm, který stanoví směr činnosti zahrádkářské organizace. Tento sněm se bude konat 1x za pět let.

  Výbor naší organizace se zabýval tímto úkolem a rozhodl takto: návrhy do nového výboru ZO budou podávat všichni členové ZO, a to formou anketního lístku. Tyto lístky budou rozdány během měsíce ledna. Na anketních lístcích každý z vás napíše svůj návrh na složení výboru. Tyto lístky budou anonymní.

Dále vám výbor ZO dává na vědomí:

  1. Osazení vodoměrů na zahrádkách bude provedeno tak, že před vodoměrem bude instalován ventil, aby v případě poruchy vodoměru se nemusel vypouštět celý rozvodový systém. Ventil před vodoměrem si zajistí každý sám na svoje náklady.
  2. ZO zakoupila několik náhradních vodoměrů pro případ poruchy. Vodoměry budou k dispozici u předsedy osady.
  3. Plombování vodoměrů: každý vodoměr musí být zaplombován. Zaplombování provede účtovatel vody. Pokud nebudou instalovány ventily a zaplombovány vodoměry, nebude na osadě puštěna voda.
  4. Zjistí-li se, že bude poškozena plomba na vodoměru, bude veškerá ztráta vody účtována tomu, kdo bude mít poškozenou plombu na vodoměru.

  Spoléháme na každého z vás, že nedojde k černému odběru vody na úkor ostatních. Pomáhejte si navzájem, předávejte si zkušenosti. Radujte se z každého úspěchu, z každé rozkvetlé kytičky, udržujte dobré vzájemné sousedské vztahy. Zorganizujte si na osadách společné posezení, buďte k sobě upřímní a ohleduplní.

  V roce 2014 mnoho úspěchů v práci, hodně zdraví, spokojenosti, splnění všech vašich přání vám, vašim rodinám a všem občanům našeho města přeje

člen Republikové rady a Územní rady Věnek Jirmus, místopředseda ZO
 

Poděkování

  Rád bych těmito řádky poděkoval „stálicím“ z řad zahrádkářů za pomoc při pořádání již tradičního pochodu ROTAVSKÝ PERMONÍK který se konal 19.10.2013.

 Členům ZO ČZS místopředsedovi p. V.Jirmusovi, pi V.Sienkiewiczové, pi H.Mesárošové, pi Ježíkové, pi J.Černé a pi Kabrnové.

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Poděkování

  Ve dnech 14. a 15. září 2013 se konala v Chebu Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin. Na této výstavě zaujali 1. místo zahrádkáři z Chebu, 2. místo zahrádkáři z K.Varů a 3. místo patřilo Sokolovu, kam patříme i my. K tomuto umístění se přičinili se svými výpěstky př. Vodák, př. Jirmus a př. Ježík. Za to jim patří velký dík.

  Jelikož letošní rok nezačal zrovna nejšťastněji díky počasí a to především pro zahrádkáře, kde nastalo dilema co vystavovat na okresní výstavě ZO ČZS, chtěl bych tímto poděkovat za pomoc při plnění  jednoho z mála úkolů dohody s městem Rotava. Děkuji členům i nečlenům ZO ČZS, kteří nemyslí jenom na sebe, ale i na kulturu města Rotavy. Mezi vystavovatele patří tito členové i nečlenové z Rotavy: Pacovský František, Kulíková, Fedorek Antonín, Jirmusová Pavlína, Minaříková Marie, Deutschová, Marešová Anna, Šturmová, Jirmus Věnek, Prymková Mirka, Juřičková, Žílová, Ježík František, Ježíková, Schusterovi, Zounková, Břicháčková Ivana, Svoboda Gerhart, Mušejovský, Černý, Gazdík, Stárová, Oceláková, Prchalová, Kokeš, Hanáková, Selvička, Léhrerovi, z Kraslic: Havránek ml., ing. Havránek, ze Sokolova: Krágl Josef, Kendrovská Milada, Pýchová, Limhartová, Šnobl, Mašílková. Ruční práce: Bečková, Fialová, Černá, Malinkovičová, A.Marešová. Děti ZŠ: Celkem 17 dětí, LeThein Huong, Vneková Anna, Zronková Daniela, Holá Silva. Nešlo by to ani bez dohledu, za  který bych rád poděkoval členům A.Kolaříkovi, F.Pacovskému , manželům Kokešovým a za hlavní dohled A.Marešové, která to vše zapisovala. Za krásnou výzdobu musím především poděkovat aranžérům L.Fialové, M.Minaříkové, B.Deutschové, L.Pitoňákové, A.Marešové,  P.Jirmusové,  A.Fedorkové ml., J.Černé a V.Jirmusovi. Poděkování patří i p. M.Juzové za sponzorské dary, které podstatně zvýšily úroveň výstavy.

  V sobotu 7. 9. 2013 se konal Pohádkový les města Rotavy pod vedením J. Soukupové, kde jsme se pohybovali jako pohádkové bytosti. Jako vodník s vodnicí, medvěd s kamerou jsme tímto přiložili ruku k dílu, k tradicím města Rotavy. Tímto chci poděkovat za aktivitu pro ZO ČZS členům ZO ČZS J. Černé, na startu A. Kolaříkovi v cíli V. Jirmusovi a nečlenovi medvědovi s kamerou A. Fedorkové ml.

 

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Poděkování

  Touto cestou bych chtěl poděkovat za skvělou spolupráci a neocenitelnou ochotu při pořádání „Dětského dne“, konaného dne 30.6.2013  místopředsedovi „Základní organizace Českého zahrádkářského svazu o.s. Rotava“ p. Věnku Jirmusovi a dále (ne)členu p. Věrce Rauové a v neposlední řadě i mé rodině. Za to, že vyměnili pohodlí svých gaučů či jiné nedělní zábavy jim patří můj velký dík.

  Pomoc „zahrádkářů“ při této akci byla zároveň velkým poděkováním Městu Rotava a potažmo jejím radním za přidělení finančního příspěvku naší organizaci. 

Antonín Fedorek, předseda ZO ČZS Rotava

 

Vážení zahrádkáři

  Výbor naší základní organizace na květnové schůzi opět projednal otázku spotřeby, účtování a případné ztráty vody.

Jednání byli přítomni účtovatelé vody na osadách. Výsledek jednání spočívá v tom, že základní organizace ČZS zakoupí pro každou osadu jeden náhradní vodoměr pro případ poruchy stávajícího vodoměru, aby bylo možné provést výměnu porušeného vodoměru. Aby nedocházelo k černému odběru vody, bude účtovateli každý vodoměr opatřen plombou, ta bude nejméně 2x za rok kontrolována. Každý odběratel vody si může na požádání od účtovatele vody přezkoušet přesnost měření vodoměru. Žádám vás, abyste dbali pokynu účtovatelů a neztěžovali jim jejich práci.

  Dne 14. května byla za přítomností předsedů základních organizací schůze Územní rady v Sokolově. Kromě jiných záležitostí bylo projednáno, že výstava naší organizace bude současně okresní výstavou a v roce 2014 výstavou krajskou. Já, ale i celý výbor naší organizace prosíme, abyste věnovali přípravě výpěstků pro výstavu velkou pozornost. Na vaší zahrádce se najde něco, co byste mohli dát na výstavu. Pochlubte se svými výpěstky a nenechávejte je jen pro sebe. Dokažme všem, že i v našich horších podmínkách vypěstujeme takové výpěstky, za které se nemusíme stydět. Velmi rádi na výstavě přivítáme výpěstky z chatové oblasti Sklenský Vrch, ale i od občanů ve staré zástavbě rodinných domů.

  Výstava se bude konat 24. a 25.8 v sále Slovanského domu od 9 do 17 hodin. Výpěstky na výstavu prosím přineste v pátek 23.8. od 14 hodin. Přeji Vám všem hodně pohody a úspěchů v zahrádkářské činnosti.

  Dáváme srdce této zemi.
Člen republikové rady a územní správy Jirmus Věnek, místopředseda

 

Vážení zahrádkáři,

  chtěl bych vás informovat o výsledku jednání výboru ZO. Výbor ZO se na svém jednání zabýval účtováním vody a provozem celého vodovodního řádu. Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému rozdílu spotřeby vody mezi hlavním vodoměrem a vodoměry na zahrádkách vlivem nepřesnosti podružných vodoměrů, nebo černým odběrem vody, výbor přijal toto usnesení. Každý vodoměr uživatele bude mít uzavírací ventil za vodoměrem. Proto před spuštěním vody bude provedena kontrola osazení vodoměru a ventilu. Tuto úpravu si každý odběratel provede sám na vlastní náklady. Během provozu vodovodního řádu provedou účtovatelé vody 2-3x kontrolu stavu vodoměru. Uživatelé vody na osadě 7 a 7a před spuštěním vody jsou povinni zaplatit vodu za rok 2012. Účtovatel vody na těchto osadách je na místo zemřelého p. Antonína Doležala, p. Pavel Maidl. Vyzývám všechny uživatele vody, aby při vyúčtování vodného vycházeli účtovatelům vstříc a úhradu vodného na jejich výzvu zaplatili. Jejich práce není jednoduchá, tak jim prosím nedělejte potíže. Voda pro zahrádky je jedním z důležitých činitelů. Dbejte proto pokynů svých účtovatelů, aby mohla být voda puštěna. Tady záleží na odpovědnosti a činnosti každého zahrádkáře.

  Nezapomeňte na naši výstavu a věnujte prosím svoji činnost na vystavení výpěstků. Přeji vám hodně úspěchů v zahrádkářské činnosti i osobním životě.

Člen republikové rady a územní rady Jirmus Věnek místopředseda

 Vážení zahrádkáři,

  vstoupili jsme do nového roku, jaro nám již klepe na dveře a jistě jste již v zimním období přemýšleli, jak budete provádět jarní práce, co zasadit a co zasít. Mám k vám jednu velkou prosbu: vypěstujte pro naši výstavu alespoň jeden výpěstek. Když každý z vás dá na výstavu jeden výpěstek, pak naše výstava bude velkolepá a všichni budeme na skvělou podívanou právem hrdí. Letošní výstava bude výstavou krajskou a určitě bude s vaší pomocí co vystavovat. Věřím, že i každý člen naší organizace se přijde podívat.

  Chci vás informovat o změnách v naší organizaci. Jak víte, předsedkyně Jarmila Černá rezignovala na svoji funkci. Členská schůze dne 1.2.2013 zvolila za předsedu organizace př. Antonína Fedorka a za jednatele př. Antonína Kolaříka místo př. Františka Pacovského, který se funkce jednatele ujal po smrti př. Jana Fialy. František Pacovský vykonával tuto funkci svědomitě s plnou svědomitostí a oddaností pro zahrádkářskou činnost. Za tuto jeho svědomitou práci mu srdečně děkuji a jako řádně zvolený člen výboru zůstává dále jeho členem. Další změnou je předseda osady číslo jedna. Tím se stal př. Petr Kokeš místo Stanislava Blaha, který nadále zůstává jako řádně zvolený člen výboru. Všem novým členům přeji mnoho úspěchů v jejich konání.

  Vážení zahrádkáři, výbor naší organizace musí v budoucnu řešit velmi důležité úkoly. Jedná se o účtování vody, proto se na vás obracím, abyste v řešení těchto úkolů byli nápomocní, neboť se tyto úkoly týkají především vás. Je třeba si uvědomit, že pokud nebude v osadě 2, 7 a 7a vámi zvolen výběrčí vody, nebude moci být na jaře voda puštěná.

  Všem členům naší organizace, všem zahrádkářům, domkařům, chatařům, ale i všem občanům našeho města přeji v tomto roce mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Člen republikové rady a územní radyVážení zahrádkáři a přátelé,

  sdělujeme vám k naší lítosti, že předsedkyně naší ZO ČZS přítelkyně Jarmila Černá z vážných osobních i pracovních důvodů odstoupila k 5.11.2012 z funkce předsedy ZO i předsedy osadního výboru č.6.
  Dosavadní činnost naší ZO pod jejím vedením vykazovala velmi dobré výsledky, pracovala iniciativně, s přehledem a obětavě dlouhé čtyři roky. Za tuto činnost jí vřele děkujeme, přejeme pevné zdraví a pracovní úspěchy.
  Tuto skutečnost projednal výbor ZO na své schůzi dne 14.11. a prozatímním řízením organizace pověřil místopředsedu ZO přítele Věnka Jirmuse. Výbor se dále zabýval obsazením této funkce a vytipoval několik členů, vhodných pro tuto funkci, se kterými bude probíhat jednání. Cílem jednání je možnost zvolit nového předsedu na Výroční členské schůzi dne 1.2.2013, která bude ve znamení 50. výročí založení zahrádkářské organizace v Rotavě.
  Výbor ZO ČZS přeje všem členům ZO i ostatním obyvatelům Rotavy hezké prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a pracovních i osobních úspěchů v roce 2013.

Za výbor ZO ČZS místopředseda a člen republikové rady Věnek Jirmus.

 


 

  Vážení zahrádkáři, zveřejňujeme recepty na zeleninové saláty z letošní srpnové výstavy ovoce, zeleniny a květin, pořádané naší organizací.

Královský salát od Věnka Jirmuse

500 gramů okurky
1 ks velké rajče
2 ks červené silnostěnné papriky
1 ks středně velké cibule
150 gramů šunky (může být i více)
150 gramů sýra (eidam, gouda)
3 ks na tvrdo uvařená vejce
Sůl podle chuti

Šunku a sýr nakrájíme na nudličky, zeleninu a vejce na malé kostičky. Přidáme 18% zakysanou smetanu - 200 až 300 gramů. Vše dobře promícháme, podle potřeby dochutíme. Dáme vychladit do ledničky.

Salát s krabími tyčinkami od Marie Minaříkové

1 x krabí tyčinky (rozkrájet nadrobno)
¼ celeru nastrouhat (nemusí být), místo celeru se může nastrouhat mrkev
množství podle chuti kompotovaného ananasu
sůl, pepř
majoránka podle chuti

Všechny ingredience dobře promícháme.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: http://www.zahradkari.cz/zo/rotava/