Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

50 let výročí
 

ROTAVA SLAVÍ – NOVINKY!!!!!

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

v úvodním příspěvku jsem se věnovala průběhu posledního víkendu v září, kdy vyvrcholily oslavy 50. výročí povýšení Rotavy na město.

Dnes jsou oba dva dny minulostí a vzpomínáme na ně jako na akci, která proběhla bez problémů a úspěšně. A aby všechno takzvaně klaplo, předcházela tomu celá řada příprav a o to se s vámi chci alespoň krátce podělit.

Všechno začalo na červnovém zasedání zastupitelstva schválením návrhu ocenění a rozpočtu na připravované akce.  Do posledního víkendu v září zbývaly necelé 3 měsíce včetně prázdnin.

Vznikl seznam hlavních úkolů: Moderátor, hudební doprovod, program pro moderátora s minutovým scénářem; ocenění – vybrat, objednat, zabezpečit rytinu; pamětní listy – kresby, tisk; pozvánky – papír na tisk, adresy, kontakty; výzdoba sálu; raut; stolová úprava; zasedací pořádek; parkování; návštěva z Německa – pozvání, program na celý víkend, ubytování, jídlo, tlumočení; medailon o Rotavě – co natočit, průvodní slovo; zabezpečení focení; tisk brožury;  reklamní předměty; organizační zabezpečení večera; řidiči, dar pro kostel, hasiče; kronika.

Po prohlídce sálu Slovanského domu se mě zmocnila panika – do tohoto prostředí nemůžeme pozvat lidi na tak slavnostní událost, kterou máme uspořádat. Úkoly se množily, namísto toho, aby ubývaly. Sál  – výmalba stěn, olejové nátěry topení, sloupů,  výměna dveří na toalety, podlaha ve vstupu, v katastrofickém stavu závěsy, nový  samet nejen na podium, nové ubrusy, jejich žehlení, nemáme dostatek  stolů, nová výzdoba sálu atd. atd.

Potvrzení účasti se vracelo od všech pozvaných v termínu a čas neúprosně běžel. Bylo mnoho okamžiků, kdy jsem litovala svého prohlášení, že večer uspořádáme vlastními silami. Ale podrželi mě a pomohli mi všichni, kdo se se mnou podíleli na přípravách této velké akce. A já jim chci všem moc poděkovat.

Městu Oloví za zapůjčení stolů; Kulturnímu domu Kraslice za zapůjčení ubrusů; paní učitelce Jančové, která nám pomohla nejen radou, ale i vlastní tvorbou při výzdobě sálu, hasičům, v čele s M.Elízem, kteří jsou pravidelnou součástí každé akce, i když to vůbec samozřejmé není; zaměstnancům města zařazeným na VPP, kteří pod vedením K.Böhma připravovali sál včetně výmalby a úklidu; S.Šimánkové a P.Rojíkovi při komunikaci během rozesílání pozvánek; M.Elízové; M.Novotné, H.Blažkové a M.Husárovi za pomoc při tlumočení; paní B.Páchnikové za pomoc při přípravě reklamních předmětů a žehlení ubrusů; M.Bečkové za pomoc při natáčení medailonku a přípravě průvodního slova atd.; p.J.Šůsové a p.J.Vondrovi za pomoc při úpravách sálu; p.A.Fedorkovi za ozvučení; p.P.Rohanovi a jeho týmu za přípravu skvělého rautu i obědů pro hosty z Veitshöchheimu. 

Nakonec chci poděkovat všem těm zaměstnancům úřadu, kteří mi od začátku až po samotnou organizaci večera sami pomáhali ve volném čase se zabezpečením všeho potřebného, včetně přepravy hostů. To, že se průběh večera tak vydařil, bylo i díky tomu, že jejich jediným hlediskem pro úspěšné zvládnutí tak náročného úkolu bylo to, aby  se prostředí a následně průběh večera všem hostům líbil a aby na něj rádi vzpomínali.

 

Díky vám všem Iva Kalátová, starostka města

 

Návštěva z partnerského města Veitshöchheim

V pátek 25.9.2015 odpoledne  přijela na návštěvu delegace z našeho partnerského města Veitshöchheim ve složení   pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Pan Karl Nausch, iniciátor vzniku partnerství. Dále přijel pan W. Knötgen 2.starosta města, paní Feiler a pan G. Thein, členové zastupitelstva.  Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list. 

Sobotní program začal oficiálním přijetím na radnici a byl spojen s prohlídkou městského úřadu. Všem se líbila zejména stálá expozice fotografií ze života našeho města – z pohledu do historie i do současnosti, které jsou umístěny v zasedacích místnostech.

Na dopoledne byla naplánována návštěva základní a mateřské školy. Cestou po sídlišti jsme diskutovali o problémech  našeho města a seznamovali návštěvu se změnami, které se udály za poslední období. Ve škole i ve školce nás přivítaly paní ředitelky, které nám  ukázaly prostory a popsaly jejich využití. Všichni byli nadšeni z příjemného a milého prostředí a ještě u oběda jsme probírali chod obou zařízení, zejména z pohledu financování a systému vzdělávání u nás a v Německu. 

Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin strávili naši přátelé v Areálu zdraví na slavnostech města. V neděli dopoledne byla na programu  prohlídka dvou největších podniků v Rotavě. V Průmyslových bariérových systémech seznámil Ing.H.Kursa návštěvu s výrobou, zejména mobilní protipovodňové zabezpečovací techniky a další výrobou. Poté jsme pokračovali do firmy Rotas strojírny, kde nás uvítal pan prokurista a ukázal přítomným především moderní technologické vybavení firmy, které umožňuje výrobu vulkanizačních lisů a další zakázkovou výrobu, ale také dokonalou parkovou úpravu venkovního prostředí. Protože s námi nedělní dopoledne strávil jako zástupce města Petr Rojík, přispěl především s mnoha poznatky   nejen z historie, ale i ze současnosti našeho města.

Návštěva byla ukončena vynikajícím obědem ve Slovanu, během kterého nám zástupci partnerského města tlumočili pozvání do Veitshöchheimu na oslavy 10.výročí spolupráce mezi oběma městy.

Iva Kalátová, starostka města

 

fotografie

„JAK ŠEL ČAS ROTAVOU“

U příležitosti oslav 50.výročí povýšení Rotavy na město připravilo vedení města společně s kronikářkou paní Bečkovou medailonek o našem městě, který natočila TV západ a zde je volně ke stažení.

V těchto dnech byly vydány i  dvě brožury.  Každá nám  svým způsobem přibližuje pohled do historie až po současnost.  První publikace „JAK ŠEL ČAS ROTAVOU VE FOTOGRAFII“ mapuje vývoj našeho města  objektivem fotoaparátu. Jedná se o 32 fotografií  s tématikou záběrů na shodné místo z pohledu minulosti ve srovnání se současností, které připravil p. Miroslav Bečka.

Druhá publikace se jmenuje  „JAK ŠEL ČAS ROTAVOU PÍSMEM“.  Jde o  více než 40 stran textu, který  je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945 a mnozí je znají  již z vydání v Rotavském zpravodaji.   Autorkou tohoto  dílka je naše kronikářka Martina Bečková a  především jí patří poděkování za hodiny strávené nad přípravou podkladů pro   milého průvodce historií našeho města. 

Věřím, že si  obě knížky u vás  najdou své místo - starší generaci  oživí vzpomínky a pro mladé budou  seznámením  s tím, jak vlastně ŠEL ČAS ROTAVOU.

V KIC jsou připraveny obě publikace i další reklamní předměty – těšíme se vaší návštěvu.

 

„SRDCE PRO ROTAVU“

Dne 25. 9. 2015 se od 20:00hod. v sále Slovanského domu konal  slavnostní galavečer spojený s předáváním  ocenění  „SRDCE PRO ROTAVU“ - skleněné srdce na podstavci s gravírovaným názvem „Srdce pro Rotavu“ a pamětní list s perokresbou pohledu na město z rotavských varhan ze 70.let

Seznam oceněných ke stažení zde

Odkaz na web video z galavečera

 

Fotogalerii pro vás připravujeme

 
 
Rotava slaví - plán oslav na měsíc září a říjen
 
Vážení spoluobčané,
 
  měsíc září přináší nové kulturní dění ve městě. 5. září byla pro děti připravena Cesta do pohádky, kde se děti mohly setkat s různými pohádkovými postavami a plnily připravené úkoly. Největší událostí roku budou připravované oslavy výročí Povýšení Rotavy na město. Oslavy začnou 25. září, kde budou v sále Slovanského domu oceněné významné osobnosti města, které nějakým způsobem přispěli k rozvoji města. Na jménech oceněných jste se podíleli i Vy, občané, svými vyplněnými dotazníky s názvem „50krát Srdce pro Rotavu“. Druhý den, v sobotu odpoledne, je pro Vás připraven program v Areálu zdraví. Program bude zahájen ve 1400 hodin. Můžete se těšit na animátory pro děti, skákací hrad, Airbrush Tatoo, balónkového klauna, prodejní stánky. K tanci a poslechu bude hrát Horalka, Bankrot, Petr Poláček, Petra Janů a DJ Scamp. Programem Vás bude provázet Petr Čimpera.
  Na další kulturní akci se můžete těšit v sobotu 3. října, kdy se bude konat turistický pochod Rotavský permoník. Opět si můžete vybrat ze tří tras. Nejdelší měří 29 km, střední 16 km a nejkratší 7,5 km. Cílem jsou Rotavské varhany, na kterých Vás čeká občerstvení.
Další akce jsou pro Vás připraveny v Městské knihovně Rotava.
Budeme se na Vás těšit.
 
Ing. Šárka Majerechová
 
Rotava slaví - plán oslav na měsíc červenec a srpen
 
Vážení spoluobčané,
 
  až se Vám dostane do rukou toto číslo zpravodaje, bude již historií další akce, kterou jsme uspořádali v rámci oslav města.
  V krátkosti se tedy vrátím a budu se snažit popsat, jak výstava a samotný nápad vznikly. 
  Záčátkem roku jsme dávali dohromady harmonogram akcí, které se ve městě pořádají již tradičně, a k tomu jsme se pokusili přidat akce nové či staronové.
  Výstava fotografií není v Rotavě nic nového, v nějaké nepravidelné periodě se tu pořádaly i dříve. Některé si pamatuji, o dalších jsem se dozvěděl až z vyprávění .
  Vyprávění a snaha naslouchat je největším motem této výstavy. Děkuji za možnost vyslechnutí či přiblížení dob a situací, které jsou dnes již historií. A že na hodně situací není stejný pohled, jsem zjistil při kompletování fotografií. Jako příklad mohu uvést jednu fotografii se sportovní tématikou. Než se stačilo zjistit kdo, kde a jak, hádala se parta lidí  jako báby na trhu, a to i poté, co jsem raději fotografii odnesl. Opravdu bylo nádherné naslouchat a přenášet se do minulosti a za toto děkuji panu O. Glosovi, V. Jirmusovi, A. Mouchovi, P. Rojíkovi, K. Vrbovi, T. Slámovi, manželům Bečkovým, paní J. Černé a A. Heroutové.
  Dalším dárcem materiálů pro výstavu, a pro mě největším překvapením, byl pan Kotěšovec z Kraslic, který když se dozvěděl o výstavě, zavolal a městu Rotava předal celou svou sbírku, kterou o našem městě časem posbíral.
  Jak se začal blížit čas výstavy, vše dostalo vyšší obrátky a najednou začaly přibývat předměty a fotografie.
  Pro nás to znamenalo další a další skenování , popis a rozdělování a najednou jsme zjistili, že je nashromážděno více než čtyři tisíce fotografií, diplomů, výstřižků z novin, vysvědčení atd.
  Poté přišla nejtěžší věc - rozhodnout co dát na tabule, které budou zavěšeny na sále. Zde jsme se snažili vybírat více město a jeho vývoj než samotné obyvatele. Když si uvědomíme, jak a při jakých příležitostech dříve fotografie vznikaly a že měly něco jako duši, bylo to opravdu těžké.
  V této věci bych rád poděkovat SDH Rotava, jmenovitě J. Lokajíčkovi, M. Pavelkovi, L. Gálošovi, K. Böhmovi ml. a také Ing. Šárce Majerechové z KIC.
  Protože tento článek píši již v době, kdy je výstava v plném proudu a já zajdu občas jen naslouchat, doplnit či nakouknu do kroniky, myslím, že se povedla. A těším se na další a doufám, že bude dříve než za padesát let.
  K výstavě byla vydána brožura a pexeso, které si zájemci budou moci i po výstavě společně s dalšími předměty zakoupit v KICu.
  Další akce přijdou na řadu hned po prázdninách a to : Cesta do pohádky, 25. a 26.září oslavy města, kde bude připraven krásný program pro všechny a také několik opravdových překvapení.
  Závěrem mi dovolte popřát všem krásné prázdniny, dovolené a jiné letní radovánky.
 
Martin Elíz
 
Poděkování
  Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na chodu výstavy „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“. Díky patří dětem ze ZŠ Rotava Libuši Vaidišové, Nikolasi Gazsimu, Nicole Rochelové, Pavlu Amrichovi, Danielu Gubčovi, Elišce Plánkové, Matěji Ševčíkovi, Markétě Matějovičové a Martinu Bandurovi. Dále paní Vlastě Ježíkové, Heleně Elízové, Lucii Hammové, Kateřině Gajdové, Martině Bečkové a Jitce Bečkové, Mgr. Jaroslavě Šůsové, asistentům prevence kriminality Anně Gabčové, Jaroslavě Soukupové, Zuzaně Štroblové a Radku Dzurkovi.
  Výstavu vidělo neuvěřitelných 565 návštěvníků.
 
Ing. Šárka Majerechová, KIC

 

Rotava slaví – plán oslav na měsíc červen a červenec

 
Vážení spoluobčané,
 
  v měsíci květnu se událo hned několik akcí spojených více či méně s oslavami města. První akcí byl turnaj ve stolním tenisu, odkud se vítězové odnesly nejen diplom, ale i pohár. 17. května naše město navštívila vojenská technika z Česko – Slovenské asociace přátel vojenské historie, kde jste si mohli prohlédnout vojenskou techniku, výzbroj a výstroj. Na přehlídku vojenské techniky navazoval turistický pochod po naučné stezce Rotavské varhany, který vedl Petr Rojík. Kdo si chtěl zatančit, mohl se přijít podívat v sobotu 23. května do sálu Slovanského domu na Hollywood party aneb Noc filmových postav. Poslední květnovou akcí byla oslava našich ratolestí při Dnu dětí, kde si děti zasoutěžily.
 
Na měsíc červen je připravena osmidenní akce s názvem Výstava starých fotografií. Akce je naplánována na 20. až 28. června v sále Slovanského domu. Každý, kdo bude mít cestu kolem, se může přijít podívat nejen na fotografie z let minulých. Možná se na nich sami najdete. Kromě fotografií se budou vystavovat také staré předměty. Přijďte se podívat, jestli jste náhodou taky takové neměli doma. Přesný rozpis a otevírací doba bude upřesněna v nejbližší době.
 
Blíží se nám čas prázdnin a dovolených. Nechceme, aby Vám některá akce utekla, proto budeme pokračovat oslavami až v září.
 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří na přípravách a samotné realizaci akcí pomáhají. Bez jejich pomoci by bylo náročnější akce zrealizovat. Proto Vám všem, kterých se to týká, díky.
 
V září se bude konat akce Pohádkový les, proto již nyní prosím všechny, kteří by byli ochotni se na akci podílet převážně svojí přítomností, ať se přijdou přihlásit ke mně do Kulturního a informačního centra. Budu se na Vás těšit.
 
Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, můžete se na mě či na Martina Elíze kdykoliv obrátit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. A vyslechneme si i nedostatky.
 
Ing. Šárka Majerechová, KIC

 

Rotava slaví - plán oslav na měsíc květen a červen

 

Vážení spoluobčané,
 
  opět Vám přináším v krátkém článku ochutnávku z programu oslav našeho města. Když budete číst vydání tohoto zpravodaje, už bude jasné, kdo a jak se umístil v soutěži „Hry u hranic, bez hranic“. Já bych touto cestou chtěl poděkovat reprezentantům našeho města a také nadačnímu fondu Ještěřice za organizování těchto her. Princip her je takřka stejný, jako u televizní verze a výtěžek poputuje určitě na dobrou věc.
  Pálení čarodějnic přijde na řadu dne 30. 4. 2015 a 3 dny poté, tedy v neděli 3. 5. 2015, se bude konat v sále Slovanského domu turnaj ve stolním tenise. Pozor, prezentace je od 8:30 do 9:00 hodin!!!    
  11. 5. 2015 pořádá knihovna ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ Rotava
přednášku pana Vladimíra Bružeňáka.
  17. 5. 2015 přijedou na rotavské fotbalové hřiště vojáci, kteří před 70 lety osvobodili naši republiku. Součástí této akce je pochod po naučné stezce s panem Petrem Rojíkem. Odměnou za absolvování šestikilometrové trati bude odborný výklad, opečený vuřt a chléb se sádlem.
  Kdo z Vás navštívil Hollywood a potkal se s filmovou hvězdou? Věřte tomu, že to není nemožné, stačí jenom vyhledat ten správný filmový oblek či masku, sehnat pár dolarů nebo jinou platnou měnu a přijít se pobavit do sálu Slovanského domu, kde se bude 23. 5. 2015 od 20.30 konat Hoollywood párty.
  31. 5. 2015 pozveme všechny děti na oslavy Mezinárodního dne dětí. Čeká je den plný soutěží, her a překvapení.
  Závěrem bych zde rád poděkoval všem, kteří ochotně a rádi pomáhají. Jejich seznam se rozrůstá a to je velice milé. Začínáme se pomalu všichni učit, jak věci dělat zajímavě a programově pestřeji, a k tomu potřebujeme hlavně bavící se účastníky. Toto se perfektně projevilo na Oldies párty, kde se z návštěvníků stali účinkující, a bylo to opravdu skvělé. Za to VŠEM patří velké díky.
  Aktualizace či změny budou uveřejněny na internetových stránkách města – www.rotava.cz.
  Za každou projevenou snahu se na našich oslavách aktivně pořadatelsky účastnit, podnět či připomínku budeme jenom rádi.
Těšíme se Ing. Šárka Majerechová a Martin Elíz.
 
 Martin Elíz – místostarosta města
 
 
                                                Ocenění cvičitelky z Rotavy
 
Český olympijský výbor ocenil naši občanku paní Věru Denkovou za dlouholetou práci cvičitelky za rok 2014 za Karlovarský kraj. Dne 14.4.2015 obdržela v Praze čestné uznání z rukou předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala.
Blahopřejeme

 

Rotava slaví - plán oslav na měsíc duben a květen

Vážení spoluobčané,

dnes bych Vás chtěl pozvat na další oslavy našeho města.

  Na začátku bych rád poděkoval panu Otakaru Glosovi za vytvoření loga oslav, které je nesmírně povedené. Dále moje poděkování patří pořadatelům, sponzorům a všem dobrovolníkům pomáhajícím při akcích, které již proběhly. Rovněž děkuji i těm, kdo zapůjčili fotografie a nabízejí různé retro předměty do červnové výstavy.

  U retro předmětů navážu na další plánovanou akci - „Oldies párty“, která se bude konat dne 5. 4. 2015 od 20:30. Vstup zdarma budou mít ti, kteří přijdou v retro oblečení ve stylu 60.,70.,80…. let. Bude hrát reprodukována hudba ze zmiňovaných let, nejlepší oblek bude odměněn a soutěžit se bude i ve zpěvu.

  Ve stejný den, ale od 17:00, se uskuteční dětská diskotéka, která bude plná překvapení a různých vystoupení. Děti a rodiče se budou určitě dobře bavit.

  Na 30. 4. 2015 je připravené tradiční pálení čarodějnic. Rádi přivítáme pomoc dobrovolníků, kdo bude mít zájem se zapojit, je vítán v KIC, kde se dozví podrobnosti. To platí samozřejmě i u jiných akcí.

  Začátkem května - 3. 5. 2015 proběhne v sále Slovanského domu turnaj ve stolním tenise, kde se bude soutěžit o titul mistra Rotavy. Přihlásit se na tento turnaj bude možné od 7. 4. 2015 v KIC.

  S předstihem si vás ještě dovoluji informovat o akci, která je spojena s oslavou osvobození a proběhne dne 17. 5. 2015 cca od 10 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout techniku všech válčících stran i dobové uniformy. Po ukončení akce je připravena procházka po naučné stezce, kterou nás provede pan Petr Rojík.

  Zde jsme z organizačních důvodů museli sloučit dvě plánované akce - již zmiňovanou oslavu osvobození a pochod Rotavský kufr.  Turistům vše vynahradíme na Rotavských varhanech, kde bude připravený program a občerstvení. 

Datum Akce Místo
5.4.2015 od 17.00 h Diskotéka pro děti sál SD
5.4.2015 od 20.30 h Oldies párty sál SD
30.4.2015 (dle plakátu) Pálení čarodějnic areál u hřiště
3.5.2015 od 8.30 h Turnaj ve stolním tenise sál SD
17.5.2015 Turistický pochod Rotavský kufr trochu jinak   - oslava 70. výročí osvobození a procházka po naučné stezce  

  Aktualizace či změny najdete na internetových stránkách města – www.rotava.cz

  Další akce nabízí městská knihovna, která na květen připravila besedu o osvobození.

  Za každou projevenou snahu se na našich oslavách aktivně pořadatelsky účastnit, podnět či připomínku budeme jenom rádi.

Těšíme se Ing. Šárka Majerechová a Martin Elíz.

  Martin Elíz – místostarosta města

 

Harmonogram oslav města Rotava 50 a 70 – „Rotava slaví“

Datum Akce Místo
24.1.2015 Pohádkový les - divadelní představení sál SD
20.2.2015 Koncert Vojta K. Tomáško sál SD
21.2.2015 Maškarní bál sál SD
14.3.2015 Městský ples sál SD
5.4.2015 Diskotéka pro děti sál SD
5.4.2015  Oldies Párty sál SD
30.4.2015 Pálení čarodějnic Areál u hřiště
3.5.2015 Turnaj ve stolním tenise sál SD
16.5.2015  Turistický pochod Kufr  
17.5.2015 Oslava k 70. výročí osvobození  
30.5.2015 Den dětí (skákací konvice) Areál u hřiště
červen Výstava fotografií sál SD
27.6.2015 Rotavské kolo - cyklo. závody  
14. až 16.8.2015 Výstava zahrádkářů sál SD
5.9.2015 Pohádkový les (stánek dětských radovánek)  
25.9.2015 Galavečer města sál SD
26.9.2015 Oslava "50"  
3.10.2015 Turistický pochod Permoník  
29.11.2015 Rozsvícení stromečku + Mikuláš  
5.12.2015 Mikulášská jízda - Hřebeny  

Jedná se o pracovní verzi, termíny jsou u některých akcí předběžné.

Další akce připravuje Městská knihovna a budou doplněny později. 

  Vážení spoluobčané města, jak jste se již dočetli ve Zpravodaji či na webových stránkách města,  je tento rok pro naše město výjimečný.

  „Rotava slaví“ – co se pod tímto pojmem skrývá: Program řady akcí různých zaměření, které se budou konat po celý rok 2015.

  Jedná se jak o akce, které jsou v našem městě již zažité, ale zkusíme je dělat trochu jinak a zajímavěji, tak o další besedy, sportovní akce pro širokou veřejnost – zde je  prozatím uveden  květnový turnaj ve stolním tenise.

  Hodnotná tombola a výborná taneční hudba v podání Sokolovského tanečního orchestru  - to jsou atributy plesu města, který se bude konat v sobotu 14.3.2015.

  Na červen připravujeme s vaší pomocí výstavu fotografií města, která bude mapovat právě výročí osvobození a počátky výstavby města. Uvítáme zapůjčení různých fotografií a retro předmětů, které doma najdete a chtěli byste je na výstavě umístit.

  Vrcholem oslav bude víkend  25.a 26.září, kdy na slavnostním večeru dojde k ocenění významných občanů našeho města.

  V současné době vzniká pevný harmonogram oslav a v dalším čísle zpravodaje je určitě najdete, rovněž na webových stránkách www.rotava.cz – Rotava slaví.

  Každou projevenou snahu se na našich oslavách aktivně pořadatelsky účastnit, podnět či připomínku uvítáme.

Těšíme se Ing. Šárka Majerechová a Martin Elíz.

 

Zapomeňme na chmury každodenního života a slavme. 

Martin Elíz – místostarosta města

 

Kontakt:

Kulturní a informační centrum Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, telefon 352350628, 777752688, e-mail: kic@rotava.cz, web: www.rotava.cz/volny-cas/kulturní-a-informacni-centrum/