Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Ceník služeb

Označení   cena v Kč
Multikára M 26a - valník, Unicar do 1 km 200 Kč
  do 5 km 400 Kč
  do 10 km 550 Kč
  od 10 km 29 Kč /km
  čekací doba, nakládka, vykládka

65 Kč /15 min.

260 Kč/hod.

  pluh + posyp 685 Kč/hod.
Traktor + valník 1 Mth 570 Kč
  čekací doba, nakládka, vykládka

65 Kč/15 min.

260 Kč/hod.

Traktor + sekačky trávy, pluh, frézování sněhu 1 mth (včetně přejezdů) 650 Kč
Ruční sekačka, křovinořez  1 hodina (včetně dopravy) 400 Kč
Locust 752 (bobík) 1 Mth (včetně přejezdů) 750 Kč
Práce za službu - instalatér, elektrikář hodinová sazba 300 Kč

Úprava ceníku byla schválena usnesením rady města č. 302/19/19 ze dne 9. prosince 2019 s účinností od 1. 1. 2020.

Ceník pronájmu a prodeje pozemků

 

1) Ceník pozemků města k pronájmu (lokalita k.ú. Rotava a Smolná) od 1.1.2018

·         schváleno RM dne 13.11.2017 pod usnesením č. 170/11/17

 

2) Ceník pozemků města k prodeji (lokalita Horní Rotava a Smolná) od 1.1.2020

·         schváleno na VIII. ZM dne 16.12.2019 pod usnesením č. 227/12/19

 

3) Ceník pozemků města k prodeji (lokalita Dolní Rotava) od 1.1.2020

·         schváleno na VIII. ZM dne 16.12.2019 pod usnesením č. 227/12/19

 

4) Metodika prodeje stavebních parcel města Rotava účinná od 1.1.2020

schváleno na VIII. ZM dne 16.12.2019 pod usneseními č. 225-226/12/19

 

Město Rotava informuje
o aktuálních záměrech města prodat stavební pozemky určené pro výstavbu RD:

parc. č. 376/3 (část), parc. č. 376/5, parc. č. 376/2 vše v k. ú. Rotava; parc. č. 373/1 v k. ú. Rotava; parc. č. 345/1 (část) v k. ú. Rotava; parc. č. 360/12 v k. ú. Rotava.
(Uvedené záměry byly v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými usneseními Zastupitelstva města Rotava vyvěšeny na úřední desce města od 12. 3. 2020 do 13. 4. 2020.)

Výňatek ceníku
krátkodobého pronájmu zařízení a majetku města

Zasedací místnost (MÚ přízemí) 100,- / hod. (každá započatá)
Areál zdraví 2000,- / 24 hod.
Sluníčko - chata, turistická základna od 2500,-/ noc
Sál Slovanského domu  
soukromý pronájem 2000,- / 24 hod.
schůzová činnost 150,- / hod. (každá započatá)
prodejní akce 2500,- / 12 hod.
kulturní akce 2500,- / 12 hod. 
zájmová činnost, odpolední kulturní akce 150,- / hod. (každá započatá)
zvukař 200,- / hod. (každá započatá)
zapůjčení stolu na stolní tenis 100,- / 24 hod.

Vzhledem  k možnosti  poškození  zařízení, má KIC právo požadovat zálohu ve výši od 5000,- Kč za zapůjčení sálu nebo areálu.

Tento ceník je platný na základě usnesení rady města č. 114/6/19 od 3. května 2019 pro všechny  právnické i fyzické osoby, organizace, spolky, a to bez výjimky.

Slevu z nájmu lze uplatnit pouze na základě nového usnesení rady města.

pozn. Krátkobobé pronájmy sálu Slovanského domu v  případě víkendových dnů (tj. sobota, neděle) jsou stanoveny na celovíkendové pronájmy.  Výše nájemného bude hrazena vždy na minimálně dvě noci, předání prostor bude probíhat v pátek do 14:00 hod. (případně dle domluvy), následné převzetí prostor bude probíhat v pondělí. 

 

Ceník služeb KIC 

Položka cena v Kć za kus
Kopírování A4 - jednostranné černobílé

1 - 20 stran       4,-

21 a více stran 3,-

Kopírování A4 - jednostranné barevné 15,-
Kopírování A4 - oboustranné černobílé

1 - 20 stran        5,-

21 a více stran   4,-

Kopírování A4 - oboustranné barevné 25,-
Kopírování A3 - jednostranné černobílé

1 - 10 stran        6,-

10 a více stran   5,-

Kopírování A3 - jednostranné barevné 32,-
Kopírování A3 - oboustranné černobílé

1 - 10 stran        7,-

10 a více stran   6,-

Kopírování A3- oboustranné barevné 40,-
Laminování  max. A4 15,-
Skenování - následné zaslání na e-mail

 1 strana  5,-

2 - 10 stran   10,-

11 - 20 stran   20,-

za každých započatých 10 stran

se sazba zvyšuje o 10,-

Skenování + tisk 

sazba skenování + cena za tisk dle požadovaného formátu

Místní rozhlas

100,- /první hlášení

30,- /každé další

Inzerce ve zpravodaji - A4 1000,-
Inzerce ve zpravodaji - A5 550,-
Inzerce ve zpravodaji - 1/4 strany 280,-
Inzerce ve zpravodaji - 1/8 strany 150,-
Inzerce ve zpravodaji - 1/16 strany 80,-

Inzerce ve zpravodaji - 1 řádek (délka řádku = polovině A4)

15,-

Tento ceník je platný na základě usnesení rady města č. 114/6/19 od 3. května 2019.