Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

 

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje:

Prostředky určené pro SDH města Rotava

JSDH Rotava

specifikace účelu dotace částka (Kč)
prostředky pro komunikaci a spojení - věcné vybavení (1 ks digitální mobilní radiostanice) 43 200,00
prostředky pro komunikaci a spojení - věcné vybavení (1 ks tablet 10" + příslušenství) 10 800,00
odborná příprava 9 200,00
zásah mimo územní obvod 15 590,00
vybavení a opravy neinvestiční 119 423,00
pořízení nového dopravního automobilu  450 000,00
technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 Tatra 815 500 000,00
Celkem 1 148 213,00

  

Živý kraj Karlovarský kraj

 

Prostředky na zajištění sociálních služeb v roce 2019

specifikace účelu dotace částka (Kč)
Pečovatelská služba Rotava - neinvestiční dotace 821 400,00

 

Dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR:

Název projektu: "Rotava - zapojení vrtu HV 01"

Státní fond životního životního prostředí ČR

 

Dotace z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu:

Název projektu: "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rotava, EF19_Rotava_VO"

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj:

Název projektu: "Bezbariérová trasa Rotava – aktivity městský úřad"

Ministerstvo pro místní rozvoj