Obsah

 

JSDH Rotava

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje:

   Vybavení JSDH města Rotava novými prostředky pro komunikaci a spojení

účel dotace investiční/
neinvestiční
částka
(Kč)
spoluúčast
příjemce
specifikace účelu dotace
věcné vybavení investiční 43 200,00 ano 1 ks digitální mobilní radiostanice
věcné vybavení neinvestiční 10 800,00 ano 1 ks tablet 10" + příslušenství
Celkem   54 000,00    

 

Živý kraj  Karlovarský kraj