Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rotava
(platné a účinné od 14. 10. 2020)
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o individuální dotaci
Příloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 - Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

 


Výňatek ze zásad (viz výše):
Článek XV.
Přechodná ustanovení

15.1 Řízení o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 zahájená před nabytím účinnosti těchto zásad se dokončí podle těchto zásad.
15.2 Při vyúčtování dotací z rozpočtu města na rok 2020, které bude prováděno po nabytí účinností těchto zásad, se postupuje podle těchto zásad.