Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

 

logo mp

Městská policie v Rotavě byla zřízena zastupitelstvem města Rotava v roce 2003 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, která byla v březnu roku 2018 aktualizována a nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018.

Městská policie Rotava zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Rotava a Smolná, plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona a spolupracuje s orgány veřejné moci.

 

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci a jiných sociálně patologických jevů v obci
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

 

Městskou policii řídí starosta města Rotava a pověřený velitel MP. Personální stav strážníků je od října roku 2019 na pěti a stav asistentů prevence kriminality (APK) na sedmi.


Kontakty:
Strážníci MP:
Pevná linka: 359 574 148 
Mobil: 777 750 480

Velitel MP:
Mobil: 725 805 670 
Email: mp@rotava.cz

Adresa:
Městská policie Rotava
Sídliště 721                                                                
357 01 Rotava

Telefon APK:
mobil I.: 773 088 228
mobil II.: 773 088 319