Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Znak

Městská policie v Rotavě byla zřízena zastupitelstvem města Rotava v roce 2003 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, která byla v březnu roku 2018 aktualizována a nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Rotava a Smolná, plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona a spolupracuje s orgány veřejné moci:

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci a jiných sociálně patologických jevů v obci
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Městskou policii řídí starosta města Rotava. Personální stav strážníků je od října roku 2019 na pěti a stav asistentů prevence kriminality (APK) na sedmi.


Kontakty:
Telefon strážníci MP:
pevná linka: 359 574 148 
mobil: 777 750 480                                                  

Email:
mp@rotava.cz


Adresa:
Městská policie Rotava
Sídliště 721                                                                
357 01 Rotava

Telefon APK:
mobil I.: 773 088 228
mobil II.: 773 088 319