Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 • OZV č. 3/2018, kterou se zakazuje umísťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování
 • OZV č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 1/2003 o zřízení Městské policie v Rotavě a podrobnostech stejnokroje strážníka
 • OZV č. 7/2015 o regulaci loterií a her
 • OZV č. 6/2015 o užívání zábavní pyrotechniky
 • OZV č. 5/2015 o místním poplatku za za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV č. 4/2015 o místním poplatku ze psů a veř. prostranství
 • OZV č. 3/2015 o regulaci loterií a her
 • OZV č. 2/2015 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem
 • OZV č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o vedení technické mapy města
 • OZV č. 3/2014 - příloha
 • OZV č. 2/2014 o vedení technické mapy města
 • OZV č. 5/2011 požární řád obce
 • OZV č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností
 • OZV č. 1/2008 o městské policii - doplnění OZV č. 1/2003
 • OZV č. 4/2008 o zákazu používání alkohol.nápojů na veř.prostranství
 • OZV č. 6/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 • OZV č. 1/2004 o závazné části územního plánu města Rotava
 • OZV č. 1/2003 o Městské policii

NAŘÍZENÍ MĚSTA

ARCHIV