Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 • OZV č. 4/2020, o evidenci označených psů a jejich chovatelů
 • OZV č. 3/2020, o čistotě a veřejném pořádku ve městě
 • OZV č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV č. 8/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
 • OZV č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rotava
 • OZV č. 3/2018, kterou se zakazuje umísťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování
 • OZV č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 1/2003 o zřízení Městské policie v Rotavě a podrobnostech stejnokroje strážníka
 • OZV č. 7/2015 o regulaci loterií a her
 • OZV č. 6/2015 o užívání zábavní pyrotechniky
 • OZV č. 3/2015 o regulaci loterií a her
 • OZV č. 2/2015 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem
 • OZV č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o vedení technické mapy města
 • OZV č. 3/2014 - příloha
 • OZV č. 2/2014 o vedení technické mapy města
 • OZV č. 5/2011 požární řád obce
 • OZV č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností
 • OZV č. 1/2008 o městské policii - doplnění OZV č. 1/2003
 • OZV č. 6/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 • OZV č. 1/2004 o závazné části územního plánu města Rotava
 • OZV č. 1/2003 o Městské policii

NAŘÍZENÍ MĚSTA

ARCHIV