Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, telefon 777 724 214

IČ 00259551, DIČ CZ00259551

 

                  Ceník za služby PS                      

platné od 1. 5. 2019

 

(Ceník je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití        

20 Kč/15 min.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

20 Kč/15 min.

pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu ve

vnitřním prostoru a venkovním prostoru

 

20 Kč/15 min.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

20 Kč/15 min.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti), promazání těla po koupeli

 

20 Kč/15 min.

pomoc při základní péči o vlasy, nehty

20 Kč/15 min.

pomoc při použití WC   

20 Kč/15 min.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

donáška jídla

15 Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

15 Kč/15 min.

příprava a podávání jídla a pití (vaření)

25 Kč/15 min.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti

90 Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid,

úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid

 

100 Kč/hod.

donáška vody

100 Kč/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba

topných zařízení

 

100 Kč/hod.

běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup

30 Kč/úkon

běžné nákupy (do 10 kg)

60 Kč/úkon

pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod

20 Kč/úkon

praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy

50 Kč/kg

vynášení odpadu z bytu

10 Kč /úkon

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

doprovázení zpět                                                                                  

 

 

100 Kč/hod.

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a

doprovázení zpět

 

100 Kč/hod.

 

Fakultativní úkony

Půjčovné za termo jídlonosič (1 ks)                                                                

20 Kč/měs.