Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Pečovatelská služba -  dotace 2020

V roce 2020 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020 ve výši 989 100 Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

Pečovatelská služba -  dotace 2019

V roce 2019 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 ve výši 821 400 Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba -  dotace 2018

V roce 2018 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 ve výši 670 000 Kč. Tato částka byla využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba -  dotace 2017

Dne 5. 4. 2017 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 ve výši 561 400,- Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

 

 

Pečovatelská služba -  dotace 2016

Dne 21.3.2016 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 ve výši 430 000,- Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

Pečovatelská služba – dotace 2016

Dne 5. 10. 2016 byl podepsán dodatek č.1 ke smlouvě mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016. Částka dotace byla navýšena o 23 500 Kč.

Pečovatelská služba – dotace 2016

Dne 3. 11. 2016 byl podepsán dodatek č.2 ke smlouvě mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016. Částka dotace byla navýšena o 32 200 Kč.

Celková dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb pro rok 2016 činí 485 700 Kč.

 

Pečovatelská služba -  dotace 2015 a 2016

Dne 31. 3. 2015 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015 ve výši 271 600 Kč. Dne 12. 10. 2015 byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Částka dotace byla navýšena o 199 700 Kč.

Celková dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb pro rok 2015 byla ve výši 417 300 Kč.  

Vyúčtování dotace - dotace byla použita především na platy zaměstnanců ve výši 400 000 Kč. Dále byl zakoupen počítačový program pro pečovatelskou službu v ceně 17 300 Kč.

Dne byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2016 ve stejné výši jako v minulém roce 417 300  Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba -  dotace 2015

Dne 31.3.2015 byla podepsána smlouva mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015 ve výši 271 600 Kč. Tato částka bude využita na částečné pokrytí platů zaměstnanců pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba – dotace 2015

Dne 12. 10. 2015 byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi Karlovarským krajem a Městem Rotava na poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2015. Částka dotace byla navýšena o 199 700 Kč.

Celková dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb pro rok 2015 činí 417 300 Kč.

Vyúčtování dotace bude zveřejněno na webových stránkách města a ve Výroční zprávě pečovatelské služby Rotava za rok 2015.