Město Rotava
Rotava

Pokladna města je otevřena v PO a ST v čase 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:50.

Videoarchiv zasedání ZM

Oznamujeme, že město Rotava provádí audiovizuální záznam pro potřeby zhotovení zápisu z jednání Zastupitelstva města Rotava, a dále za účelem zveřejnění záznamu z tohoto jednání prostřednictvím odkazu na webu města Rotava. Dotčené osoby mají možnost obrátit se na pořizovatele kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv. Zastupitelstva jsou řádně svolávána a zpřístupněna pro veřejnost, usnesení z nich jsou zveřejňována, tudíž nedochází k omezení práv veřejnosti.VII. zasedání zastupitelstva města 9. 12. 2020