Město Rotava
Rotava

Výbory a komise

Členové výborů Zastupitelstva města Rotava

Finanční výbor

Členové:

Kontrolní výbor

Členové:


Členové komisí Rady města Rotava

Stavební komise

Členové:

Komise pro životní prostředí

Členové:

Školská a kulturní komise

Členové:

Redakční rada
Komise pro bezpečnost a občanské soužití

Členové:

Škodní a likvidační komise

Členové: