Obsah

Členové výborů Zastupitelstva města Rotava


Finanční výbor

Ing. Jan Slíva Předseda finančního výboru
Jan Kostroun Člen
Radek Náměstek Člen
Olga Sloupová Členka
   


Kontrolní výbor

Robert Koutný Předseda kontrolního výboru
Jiří Kříž Člen
Mgr. Bc. Jaroslava Marečková Členka
Josef Pokorný Člen
Jiří Prýmek Člen

  

Členové komisí Rady města Rotava

Stavební komise

Christos Duludis Předseda komise
František Beran Člen
Pavel Břicháček Člen
Mgr. Pavel Franěk Člen
Michal Hilko Člen
Jakub Potočný Člen
Petr Stehlík Člen

 

Komise pro životní prostředí

Mgr. Pavel Franěk Předseda komise
Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. Členka
RNDr. Petr Rojík, PhD. Člen

 

Školská a kulturní komise

   
Jarmila Černá Členka
Eva Náměstková Členka
Bc. Lenka Soumarová Členka
Šárka Želinová Členka

 

Redakční rada

Mgr. Jaroslava Šůsová Členka

 

Komise pro bezpečnost a občanské soužití

Mgr. Jiří Holan Předseda komise
Jaromíra Fajtová, DiS. Členka
Marie Olachová Členka
Josef Pešek Člen
Jaroslava Soukupová Členka
Tien Trung Do Člen