Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

starosta profilČERVENEC, SRPEN  2020

 

Milí občané,

 

než začne léto, podělím se s Vámi o pár novinek, které přinesl červen, a co nás čeká během následujících dvou měsíců. Pokusím se být stručnější než minule. Na druhou stranu, kdo má doma minulý zpravodaj, už je celkem slušně v obraze.

 

Pilně se pracuje na probíhajících investicích. Parkoviště a prostranství u bloku 18 jde do finále. Chodníky, parkovací stání i lampy už jsou hotové a nyní chybí doladit poslední detaily. V první půlce července bychom si již měli dílo převzít. Druhá, ještě větší investice do parkoviště a veřejného prostranství, probíhá u zdravotního střediska. Tam se i přes neočekávané komplikace, jako například netušené staré betonové bloky pod zemí a podobně, daří držet slušné tempo. Do konce srpna bychom už mohli řešit jenom terénní úpravy a následně výsadbu zeleně. Hotové je už veřejné osvětlení pro parkoviště u fotbalového hřiště. V průběhu léta budou zahájeny práce na rekonstrukci chodníku od úřadu k poště, který bude díky tomu kompletně bezbariérový, včetně vstupu na poštu. Chodník je i tak již na několika místech propadlý. Zároveň dojde k přebudování kontejnerových stání, aby nám sídliště nehyzdily velkoobjemové zrezlé kontejnery na kusech panelů. I v dalších částech Rotavy budou nyní na trávě stojící kontejnery umístěny nově na zámkovou dlažbu. Dojde také na další etapu oprav místních komunikací ve městě. Dokončena je také velká investice do naší základní školy. V loňském roce jsme se rozhodli vložit do jejího vybavení téměř tři čtvrtě milionu korun a zaručit se za úvěr ve výši 6,5 mil. Kč, odpovídající výši dotace, kterou škola na celou akci získala. Máme tak novou učebnu praktické výchovy, bezbariérový vstup, vnitřní schodolez nebo počítačové a síťové vybavení. Ve městě probíhalo také mnoho drobných prací, jako třeba údržba zeleně, dětského hřiště u školky nebo oprava zázemí pracovníků na sběrném místě.

 

Na červnovém zastupitelstvu byly, krom jiných, projednány body, které jsem v minulém zpravodaji rozsáhle uvedl. Návrh na využití úvěru, sloučení základní a mateřské školy nebo odkup bytových jednotek. Propad daňových příjmů města v letošním roce je očekáván vyšší než 10 mil. Kč. Jaký trend bude v letech příštích těžko předvídat, ale prakticky by to znamenalo úplné zastavení nejenom investic, ale také běžných oprav a údržby. Zastupitelé se tedy rozhodli snížit plánované výdaje o 900 tisíc korun. Zároveň ale víme, co musíme. Musíme udržet nastolené tempo a cestu k lepší Rotavě. I na tomto zasedání totiž došlo k prodeji dalších dvou pozemků pro výstavbu rodinných domů. O bydlení v našem městě je zájem. Současně byly odkoupeny dva byty, které skončily v insolvenci a jeden byt, který byl pronajímán. Z důvodu špatného technického stavu stávajícího vozidla strážníků městské policie bude zakoupen nový vůz, kdy z důvodu úspor byla vybrána zánovní a již vybavená Toyota C-HR s hybridním pohonem. Máme mnoho připravených investic. Díky velkému zájmu je podstatné přivedení infrastruktury k dalším 10 městským stavebním parcelám. Je podaná žádost na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu pro Sklenský vrch. Máme stavební povolení a celkové předpokládané náklady jsou 60 mil. Kč. Nadějně to vypadá také s podanou žádostí na vybudování nové zahrady u mateřské školy. Připraven je přístupový chodník a bezbariérový vstup do jídelny základní školy. Rozjetá je projektová příprava k realizaci volnočasového areálu u kotelny a k rekonstrukci mostu do Růžového údolí. Nutné je vybudování dalšího kolumbária na hřbitově. Čekáme na stavební povolení pro parkoviště a úpravy prostranství u Kačáku. Finance budou také potřeba na další odkup bytových jednotek, abychom mohli nadále úspěšně bojovat s nepořádkem ve městě. Když vezmu výše uvedený výčet, jsme na 61 mil. Kč (počítáno při obdržení dotace pro Sklenský vrch)! K tomu všemu standardní opravy a údržba. Rozhodli jsme se tedy z důvodu vyrovnání výrazného propadu daňových příjmů a nutného rozvoje města využít možnost úvěru. Proč? Nabízený úrok byl 1,07 % ročně, což je o mnoho nižší než meziroční růst cen. Co z toho plyne? Za stávající situace se v žádném případě nevyplatí odkládat investice, protože by se z dlouhodobého hlediska prodražily. Schválen byl úvěr ve výši 31,2 mil. Kč, kdy předpokládáme po stabilizaci ekonomické situace mimořádné splátky k jeho umoření. Vždy ale musíme zhodnotit, zda nebude výhodnější volné prostředky investovat do rozvoje města. Jak jsem uváděl minule, umíme to. Loňský rok jsme uzavřeli s účetním ziskem 6,5 mil. Kč.

 

Rozhodli jsme se také po letech váhání sloučit do jedné organizace základní a mateřskou školu. Co se tím mění pro rodiče, žáky a učitele? Prakticky nic. Jedná se především o formální změny, které mají pomoci propojit záměry obou organizací a snáze určovat směr školství v našem městě. Proč právě nyní? Ředitelka základní školy se rozhodla vzdát své funkce a při hledání nového ředitele jsme se tak rozhodli v rámci příprav konkurzu rovnou připravit sloučení škol.

 

V létě nás čekají dvě parádní akce – Pivní stezka a Oslavy města. Ty však budou kvůli komplikacím a nejistotě s koronavirem v době příprav o dost komornější, než jsme je původně plánovali. Přesto si myslím, že zvládneme všichni společně vytvořit skvělou atmosféru a obě akce si užijeme. Nesmím teď opomenout naše pravidelné dobrovolníky, kteří nám pomáhali na Dni dětí. Chci jim moc poděkovat za jejich čas a snahu. Jo a prázdniny začaly studentům naší Univerzity třetího věku, těm gratuluji k úspěšnému absolvování prvního semestru.

 

Moc se na Vás všechny těším. Užijte si pohodové léto plné radosti.

 

PS: Všem Vám z celého srdce děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete ve chvílích, kdy se dostávám pod tlak kvůli našim krokům vedoucím k navrácení dobrého jména našemu městu. Slibuji, že to nevzdáme.

 

Michal Červenka

starosta města

Zprávy

Michal Červenka, starosta

Červenec, srpen 20

Červenec, srpen 20 celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor: Blanka Legezová