Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Milí Rotavané,

 

je tu únor, nouzový stav a s ním spojená opatření stále trvají. Očkování se nedaří. Ročníky, kterých se momentálně týká registrace, se mohou pro radu obrátit na náš sociální odbor. Senioři se stále cítí ohrožení a mnoho lidí má zkomplikovaný osobní i pracovní život. Ani mně a mým kolegům se nákaza koronavirem nevyhnula. Přes vánoční svátky jsem strávil pár dní v horečkách s některými dalšími příznaky. Začátek roku byl u mě tedy spíše ve znamení vyčerpání než nového elánu. A podobný pocit mám i ze svého okolí, kdy někteří jsou v opravdu svízelné situaci. Vše už trvá moc dlouho, nervozita roste. Na otázku, zda nám nastavená opatření za ten necelý rok přinesla jasnější obrysy toho, kdy budeme moci normálně žít, si každý můžeme odpovědět sám. Žijeme v čase nejistoty. Každý se s tím pereme, jak můžeme. Naším úkolem je takovým rokem provést naše město.

 

Už v jeho první polovině bychom rádi zvládli mnoho úkolů. Podstatné je snažit se získat další finanční prostředky. Chystáme se tedy podat několik žádostí o dotace. Na rodinné a seniorské aktivity, na vybudování pumptracku (dráha pro kola) u kotelny, na zpracování územních zástavbových studií, na další financování asistentů prevence kriminality, na opravu hasičské techniky… U dalších zpracovaných projektových dokumentací čekáme, zda budou vypsány vhodné dotační tituly. Máme připravené přivedení infrastruktury k dalším stavebním parcelám. Připraveno je i bezbariérové propojení budovy základní školy a školní jídelny nebo plně bezbariérový byt, rekonstrukce mostu do Růžového údolí, parkoviště u bloku č. 25, vybudování parku u kostela, rozšíření veřejného osvětlení. Na dalších projektech se usilovně pracuje.

 

Dotaci jsme již získali na vybudování environmentální zahrady v mateřské škole, tam by mělo být v prvním pololetí hotovo. Díky schválené 30milionové dotaci na vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodu na Sklenský vrch budeme již hledat dodavatele stavby. Čekáme také na schválení dotace na opravu hráze rybníka Švajgrák. S příchodem jara se pustíme do další výsadby zeleně a úprav veřejného prostranství. Nutné bude vybudování dalšího kolumbária na hřbitově. Kvůli množství informací, které skrze nás v dnešní době musí proudit k občanům a kvůli lepší přehlednosti se pracuje na novém webu města. Není toho málo. V jaké kondici budeme vstupovat do druhé poloviny roku je za stávající situace ještě těžké předjímat.

 

V průběhu ledna k nám po dvou letech přišla pravá zima. Padající sníh je snad jediná věc, která v každém městě přebije všechny ostatní problémy lidstva. Téměř obden sněží i několik hodin v kuse a připadnou centimetry čerstvého sněhu. Spolu s tím přicházejí stížnosti: „Kde jsou všichni ti pracovníci z let minulých?“ Bohužel, pracovníků je málo. Pro porovnání uvádím, kolik pracovníků veřejného prostranství, hrazených z prostředků Úřadu práce, mělo město k dispozici v zimním období minulých let: 2015 - 18, 2016 - 33, 2017 - 29, 2018 - 17, 2019 - 5, 2020 – 5, 2021 - 5. Finance byly Úřadu práce poníženy a je to obrovský rozdíl. O to větší nasazení všichni pracovníci předvádějí. Bohužel při takovém počtu není prostor pro „dočišťování“ tzv. na suchou zem nebo po každém průjezdu traktoru. Pomáhají brigádníci i někteří aktivní občané, kterým za to srdečně děkuji. Náš katastr je rozsáhlý a díky vydatnému sněžení to někdy vypadá, že na místě za celý den nikdo nebyl. Občas překáží v místě odstavená vozidla. Někdy se porouchá technika a následuje noční směna v dílně. Prosíme Vás o trpělivost a obezřetné chování. Někdy stačí přejít na protější chodník, který je již protažený, nebo zaparkovat o kousek dále, kde se již podařilo místa odklidit. Děkuji všem pracovníkům, za volantem i s lopatami a hrably, kteří venku v tomto počasí tráví hodiny a hodiny nejenom v pracovních dnech, ale také o víkendu a často i večer.

 

S úctou a přáním dobrých dní

Michal Červenka, starosta města

Zprávy

starosta města

Únor 2021

Slovo starosty města celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor: Blanka Legezová