Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj květen 2020

pozn. v tištěné formě bude zpravodaj k dispozici od 1. 5. 20 v KIC Rotava

Kalendář

Obsah

StarostaKvěten 2020

 

Měsíc nouzového stavu aneb občané občanům

Když jsem cca před rokem a půl nastupoval do funkce starosty, znali jsme výzvy a překážky, které nás čekají. V novinách byly články jako „Rotavě bude velet mládí - nové vedení Rotavy na Sokolovsku to na začátku volebního období nebude mít rozhodně jednoduché. Poradit si bude muset s hromadným odchodem úředníků, ale poprat se také bude muset s přívaly lidí, kteří získávají nájmy u spekulantů s byty a dávají tamnímu sídlišti pořádně zabrat…“

I přes důvěru, kterou v nás lidi vložili, jsem cítil ohromný tlak z očekávání, jak si s tím ti mladí poradí. S odstupem času se musím přiznat, že první půl rok jsem neměl lehké spaní, některé noci spíš žádné. V té samé době totiž do toho všeho začalo mít město kvůli praskání vodovodu problémy se zásobováním pitnou vodou, veřejné osvětlení více nesvítilo, než svítilo, u kontejnerů to vypadalo jako na skládkách…

U mnoha rozhodnutí jsme hodiny debatovali a často se nakonec vydali nevyšlapanou cestou. Často na hraně. Někdy správně, někdy špatně. Úřad funguje, investice běží.

Příval nepřizpůsobivých se zastavil a jsme na cestě k tomu léta zažitý trend poškozující naše město zvrátit. Někteří z nich bohužel v době, kdy mohli ukázat, že jsou ochotni dodržovat alespoň základní věc, být doma a nedělat bordel, když musí být doma i ostatní, dokázali pravý opak. Tím je pro mě jakákoliv budoucí debata na téma přiměřenosti našich dosavadních kroků vyřešena, i kdyby mě hnali k soudu do Štrasburku.

Voda teče a budeme dále rekonstruovat. Světla svítí a budeme měnit další. Sídliště bývá uklizené a upravené jako málokde. Mladí se vrací s chutí stavět rodinné domy.

Proč to všechno píšu? Protože tohle všechno má jeden pojící prvek. Aktivní občany. To všechno jsme ovlivnili a ovlivňujeme MY, naším chováním, přístupem, chutí. Tím MY myslím nás občany. A to se ukázalo jako klíčové i v době nouzového stavu. Když přišlo jeho vyhlášení 12. března, přišla další „výzva“, kterou jsem si jako starosta, a asi nebudu jediný, nedovedl představit. Začal kolotoč nejistoty, dotazů, strachu z neznámého.

Nejvíce mě trápily tři věci.

První je zdraví občanů. Nejdříve jsem vycházel z informací, že vše potřebné pro ochranu zdraví našich lidí je v potřebném počtu zajištěno a my jen počkáme na dodání. Potom už začaly prosakovat zvěsti, že je všeho nedostatek. Vrchol všeho v tu chvíli bylo prohlášení do televize, že každý občan obdrží po jedné roušce. Lidé nabyli dojmu, že u nás na úřadě je ve sklepě 3000 roušek. Nebyly. Těžko se taková skutečnost vysvětluje vystrašeným občanům, když to přeci hlavouni říkali v televizi. Začala akce „rouškový blesk“, kdy jsme začali dávat dohromady potřebný materiál a nadšené dobrovolníky pro jejich šití pro naše město. A bylo jich spoustu. Nakonec zvládli dokonce zásobovat nejenom naše město, ale široké okolí a mnoho potřebných institucí. Ve chvíli, kdy jsme již prvních 300 roušek dávali mezi občany, jsme od státu obdrželi 5 kusů roušek. DĚKUJI OBČANŮM, ŽE ZAŘÍDILI OCHRANU ZDRAVÍ NAŠEHO MĚSTA!

Druhá je práce s informacemi. Prakticky to fungovalo tak, že dvakrát denně proběhla v televizi tisková konference, kdy zaznívala často nejednoznačná nebo protichůdná vyjádření. Mnoho lidí spoléhalo na to, že já jako starosta informace mít budu. Neměl. Často ani na vyšších místech nevěděli, jak si to, co právě zaznělo v televizi, vyložit. Dotazů byly desítky denně. Z firem českých i německých, od občanů, živnostníků, zaměstnanců u nás i v Německu. Lovil jsem nonstop drobky informací, kde se dalo, abych v lidech neprohluboval pocit nejistoty v nejhorší možné chvíli. Nebylo mi z toho lehko, protože se spoléhali na můj výklad. Vezměte si ten zmatek, který musel panovat v celé republice. Začaly ale vznikat aktivní party lidí, podle toho, do které skupiny patřili a ti začali své skupiny i mě zásobovat informacemi, dokumenty, pomocí a radami. DĚKUJI OBČANŮM, ŽE VYVEDLI REPUBLIKU ZE ZMATKU!

Třetí věc je budoucnost. Celý měsíc posloucháme několik verzí potřebné ekonomické pomoci, následujících ochranných opatřeních, fungování školství, režimu pro živnostníky a pendlery. Jednou se rozhodování řídí emocemi lidu až příliš, podruhé se naopak naplno podlehne potřebám velkých firem. Kadeřnické a podobné salóny, malé prodejny a další místa, kde lze snadno dodržovat opatření jsou zavřené. Stovky lidí v hypermarketech nevadí. To podlamuje důvěru ve stát, zda opravdu má zájem všem pomoci nebo pod rouškou pomoci „upravit“ trh. Je stát vůbec schopen něco rozhodnout bez průzkumu veřejného mínění a analýzy výsledku u voleb? To není dobrá vize… Opatřeními postižení lidé ale pochopili, že se o sebe musí co nejdříve postarat sami, že nelze čekat na další tiskovou konferenci. Snaží se operativně a nápaditě přežít a zachovat pro nás důležitou dostupnost služeb. A velká většina z nás jim v tom pomáhá. DĚKUJI OBČANŮM, ŽE POMÁHAJÍ UDRŽET PESTRÝ SVĚT!

Nemoci se já osobně nebojím, má imunita ji snad zvládne. Strach mám o své blízké, někteří z nich mají ve vyšším věku těžké nemoci. Nemocný je očividně ale i náš stát jako aparát. Jako servis pro nás občany. Co kdyby přišla nemoc s mnohem závažnějšími dopady? Co kdyby přišla válka?

Vím, že to není snadná doba pro nikoho, ani pro vedení státu. Na miskách vah je momentálně Hodnota lidského života vs. Ekonomické dopady. Ekonomické dopady mohou ovlivnit hodnotu lidského života pro časy budoucí.

Měsíc nouzového stavu to potvrdil. Příliš se nám snaží nacpat do hlavy, že jsme na státu závislí, ale ukázalo se, že je to naopak. To stát je závislý na občanech.

Všechno bylo, je a vždycky bude jenom o lidech.

V průběhu května začnou tři velké investiční akce, které přinesou některá omezení. Rekonstrukce a rozšíření odstavné plochy, chodníků a kontejnerového stání u zdravotního střediska je nejrozsáhlejší z nich. Tato akce vyvolala emoce z důvodu zásahu do části trávníku před blokem č. 4. Zavrhli jsme variantu, která měla přímo kopírovat chodník podél domu a postavit vozidla až pod okna. Projekt se změnil a větší část jsme přemístili ve směru za středisko. Zásah do zeleně se tak minimalizoval na nejmenší možnou míru, abychom uspokojili požadavek na nekácení, zvýšení počtu parkovacích míst, zhotovení odlučovačů přírodě škodlivých ropných látek, rozšíření chodníků, vybudování veřejného osvětlení, opravě a odvodnění chodníku podél panelového domu a budoucí výsadbě. Další akcí bude rekonstrukce a rozšíření parkoviště včetně veřejného osvětlení a chodníků u bloku č. 18. Stavební práce na obou místech přinesou dočasné komplikace v dopravě a parkování. Proto Vás prosím o trpělivost. Třetí akcí, na kterou doufám přijde dotace, bude bezbariérový chodník od pošty k úřadu. Do toho všeho se v celém městě kope infrastruktura optické sítě. Všechno ale dáme postupně dohromady a budeme mít Rotavu zase o něco modernější, hezčí a přívětivější pro občany. Nejenom díky vyššímu množství parkovacích míst.

Mnoho dalších investic podstatných pro rozvoj našeho města je rozpracovaných, projektové dokumentace se dokončují. V loňském roce se nám podařilo hospodařit s výsledným ziskem více než 6,5 mil Kč a budeme hledat další cesty, jak pokračovat v nastoleném tempu.

Vážení občané, přeji Vám příjemný májový měsíc.

 

Michal Červenka, starosta

 

 

 

Zprávy

starosta

Květen 2020

Květen 2020 celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Blanka Legezová