Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Červen 2017

Typ: ostatní
Červen 2017

Vážení spoluobčané,

v  posledních dnech se na městský úřad často obracíte se stížností na cenu za vodné a stočné. Výše ceny se Vám zdá neúměrně vysoká. Musím s vámi v tomto ohledu souhlasit. Ale tato cena je v současnosti ze strany města neovlivnitelná. Proto je na místě si opět připomenout, proč a jakým způsobem se u nás cena určuje.  Souvisí s povinností vypočítat cenu za vodné a stočné podle finančního modelu, jehož schválení bylo podmínkou, aby město získalo dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Tento způsob výpočtu ceny musí být dodržován po dobu udržitelnosti projektu, tedy 10 let a takto byly zastupitelstvem města v roce 2010 podmínky odsouhlaseny.

Jediné, co můžeme během této doby pro vás občany udělat, je to, že na základě podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné snížit cenu pro vodné a stočné pro daný rok na úroveň tzv. sociálně únosné ceny vypočtené podle metodiky státního fondu životního prostředí. Tuto možnost využíváme každý rok, i přesto je výsledná cena vysoká.  

S naší školou letos společně oslavíme její 50. narozeniny.

Mnoho jednání, odkladů a průtahů předcházelo konečnému rozhodnutí potřebě výstavby nového školského zařízení. Ještě v říjnu 1965 se na místě nynějšího školního areálu rozprostíralo rozsáhlé vřesoviště. V prosinci 1965 byla stavba zahájena a v srpnu 1967 byl dokončen poslední (pátý) pavilón. Stavební náklady, včetně zabudovaného zařízení, činily 9 250 000 Kčs.

Přestřižením stuhy u dveří do vstupní haly byla dne 2. září 1967 slavnostně otevřena nová základní škola na Nové Plzni, tehdy ještě s názvem 2. základní škola. Činnost školy byla zahájena se 470 žáky v 19 třídách a 2 odděleními školní družiny. Ve škole pracovalo 40 zaměstnanců. (Zdroj: webové stránky ZŠ Rotava).

V letech 2013 až 2014 byla díky poskytnuté dotaci provedena rekonstrukce základní školy, která zahrnovala opravu střechy, výměnu oken i zateplení, což přináší každoročně úsporu téměř půl milionu v nákladech na její provoz.

Co vlastně vytváří a formuje školu? Samozřejmě, že všichni, kteří ji v dané době navštěvují. Zaměstnanci i žáci, jen ji každý vnímá  jinak. Na jedné straně jsou to pedagogové – učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, ale také další zaměstnanci školy – uklízečky, kuchařky či školník. Jejich pohled je určován především tím, jak jsou zařazeni ve svých profesích a plní si své povinnosti. Příprava, vyučování, opravy úkolů, písemek, návrh jídelníčku, drobné opravy, úklid a stovky dalších činností k zabezpečení chodu školy. A zároveň se potýkají s neustálými změnami zákonů, které limitují jejich práci.

Na druhé straně ti, kteří jsou ve věku dětí školou povinných - někteří z nich chodí do školy rádi, jiní tuto povinnost vnímají jako něco, co je naprosto zbytečné. Samozřejmě nemohou pochopit, proč by se zrovna oni měli učit matematiku nebo češtinu a proč si vlastně učitelé stále něco vymýšlejí…

My dospělí vzpomínáme na školu z pohledu bývalých žáků. Vzpomínáme na období, kdy jsme chodili do školy: na svou školu, na svou třídu, své učitele, na spolužáky, školníka nebo kuchařku. Při různých výročních setkáních po ukončení „základky“ již s odstupem času a s patřičným nadhledem probíráme nezapomenutelné zážitky ze školních lavic, nepřiznané průšvihy, ale i první lásky.

Ale napadlo někoho z nás, kolik za těch 50 let prošlo školou žáků, kolik učitelů každé ráno vešlo do tříd na zahájení hodiny, kolik bylo předáno vysvědčení, kolik se spotřebovalo křídy, kolik bylo zlámaných pravítek nebo kolik hektolitrů polévky nám kuchařky uvařily?  Dovedete si představit kolik slibů a tajemství v sobě ukrývají všechny školní zdi?  A kolik žáků se rádo vrací, aby si vybavili své vzpomínky?

Škola – základ života. Pravdivá slova, která jen podtrhují význam a důležitost existence každé školy.

Dovolím si proto poděkovat všem, kteří se na výchově a vzdělání mladé generace v Rotavě jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí a popřát naší škole do další padesátky zdraví a sílu překonávat všechny překážky. Všem zaměstnancům přeji mnoho trpělivosti a častý úsměv ve tváři a také, aby bylo v budoucnu Vaše povolání vnímáno s větší úctou a respektem nejen od žáků a jejich rodičů, ale i od široké veřejnosti.

 

Iva Kalátová, starostka města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:09
Autor: Blanka Legezová