Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Červen 2018

Typ: ostatní
Červen 2018

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

V pondělí proběhlo 3 zastupitelstvo města Rotavy. Po deseti minutách bylo ukončeno, neboť se zastupitelé nebyli schopni shodnout na programu jednání.

Mnozí přišli později a ptali se: „Co se stalo?“. Spousta z Vás si položila stejnou otázku. Tak tedy, o co vlastně šlo?

Paní zastupitelka Mgr. Martina Bečková požádala o zařazení bodu jednání s názvem: „Poděkování za práci pro město“, ve kterém požaduje poděkovat bývalé starostce za její vykonanou práci pro město. Jako důvod uvedla, a to doslova cituji: „slušnost a uznání za práci“.

Mnozí z Vás si jistě pamatují situace, kdy se někomu děkuje za jeho výbornou práci, za to, co přinesl firmě, městu či společnosti. Při této situaci se vždy uvádělo, co konkrétně udělal a jak to konkrétně pomohlo. V tomto materiálu mě toto zdůvodnění trochu chybí. A dále se sám sebe ptám: „Na čí slušnost se to tu obrací?“ Nevím, jaké kdo má zkušenosti s paní Kalátovou, ale pokud si vzpomínám, považuje slušnost za slabost, možná si stačí znova pustit záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne12.3.2018.

Abych uvedl snad jeden příklad práce paní Kalátové. Po demokratickém odvolání paní Kalátové z funkce starostky dne 12.3.2018, odešla ze zastupitelstva se slovy, které se nedají ani publikovat a společně se svou partnerkou okamžitě odešly na úřad a celou cestu hlasitě. Do dnes nevíme, co tam dělali a asi to neprozradily nikomu dalšímu. Druhý den se ani nenamáhala přijít a ve slušnosti předat funkci starosty. Až teprve následný den, přišla na úřad, kde začala ve spolupráci se svojí partnerkou paní Satlerovou, s paní Husárovou a s panem Rohanem vyklízet „své osobní věci“ a skartovat dokumenty. Když jsem se přišel zeptat, jak předá funkci, se zvýšeným hlasem sdělila, že si nepřeje abych u toho byl, že kancelář předá paní Novotné. Ano, obsah kanceláře opravdu předala paní Novotné. Předávací protokol obsahuje fotografie kanceláře, a to je v podstatě všechno. Neměla ani tu slušnost předat „funkci starosty“ a ne JENOM VYBAVENÍ KANCELÁŘE. Dodnes tuto funkci opravdu nepředala a spousta dokumentů a informací zadržuje pro sebe. Tímto jednáním může městu vzniknout škoda, za kterou paní Kalátová stále nese právní odpovědnost.

Takto se asi nechová člověk, který odváděl výbornou práci pro město. Spíše mi to připadá, jako by svým chováním chtěla zničit svoji práci a za to bychom jí měli poděkovat? A na slušné chování a jednání mám asi jiný pohled.

A tak když paní Mgr. Bečková navrhla přesunout tento bod na začátek jednání zastupitelstva, nenašla se vůle většiny zastupitelů k tomuto kroku. Následně pan Červenka navrhl tento bod jednání úplně vypustit z programu zastupitelstva. To se nesetkalo s podporou některých zastupitelů zvolených za „VPR“ a „ANO“. A tak se hlasovalo o původně navrženém programu a nebyl schválen. Tím se zastupitelstvo ukončilo, neboť bez schváleného programu nemá o čem jednat. A tak jsem svolal nové zastupitelstvo na pondělí 25.6.2018 v 17 hodin.

Chtěl bych se tímto ještě jednou omluvit všem občanům, kteří přišli na zastupitelstvo a nedočkali se řádného projednávání navržených bodů. A prosím Vás všechny, udělejte si čas a přijďte 25.6.2018 na zastupitelstvo.

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Vážení spoluobčané,

v průběhu měsíce května byla zahájena první a druhá etapa obnovy zeleně podle studie „Revitalizace veřejné zeleně ve městě“. Mnozí jste si jistě o projektu obnovy zeleně přečetli článek od Miroslavy Pletichové, uveřejněný v aktualitách na našich webových stránkách, a pokud ne, můžete se s ním seznámit v tomto čísle Rotavského zpravodaje. V tomto článku se dozvíte více podrobností a můžete si prohlédnout i fotografie stromů, které budou v našem městě zasazeny. Rád bych vyzdvihl několik bodů týkajících se této akce. Příprava na zpracování projektu byla zahájena již před více než dvěma roky. Několikrát se studie projednávala na zastupitelstvu města. Prováděl se výběr vhodných stromů a nakonec byly schváleny následující druhy: střemcha, slivoň, břestovec západní a javor babyka. Ukončení první části projektu probíhá právě v těchto dnech. Sami můžete posoudit, jak firma odvedla svoji práci a jestli se následné terénní úpravy povedly. Na setkání s občany konaném 30. 5. 2018 paní Miroslava Pletichová ve spolupráci s projektantkou Ing. Zuzanou Maceškovou nám všem ukázala, jak postupuje obnova zeleně a jak dál budeme pokračovat, abychom měli naše město trochu krásnější.

Pro zlepšení prostředí v našem městě je připraven i další projekt. Je to projekt na vybudování prostor pro kontejnerová stání pro sběr tříděného a komunálního odpadu. Zároveň budou pořízeny kontejnery na tříděný odpad. Projekt byl připravován již více než rok a město na něj dostalo dotaci. Jeho realizace určitě podpoří lepší vzhled našeho města. Sami všichni víme, jak vypadá prostor kolem kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Záleží na nás všech, jak dokážeme udržovat pořádek ve městě. Mnohým z vás není jedno, jaké prostředí nás obklopuje. Jenže někteří lidé odhodí odpadky, kam se jim zlíbí, s pocitem, že je pracovníci města uklidí, protože jsou za to placeni. A pak chodíme, divíme se, jaký je všude nepořádek, a stěžujeme si, že není zase po víkendu uklizeno a co vlastně pracovníci města dělají. Můžeme vás však ubezpečit, že i o víkendu pracovníci města uklízejí. Bohužel situace s pracovníky pro úpravu města není jednoduchá. Na jejich zaměstnávání se podílí úřad práce a my musíme dodržovat stanovené podmínky. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti se snížil i počet lidí, které nám úřad práce může doporučit. Zkusme tedy být sami více ohleduplní a dávejme odpadky tam, kam patří. A vám, kteří už to dávno děláte, vám moc děkujeme za vaši vytrvalost. Pokud bychom všichni dbali na to, abychom po sobě uklidili a neházeli odpadky na zem, mohli bychom naše pracovníky posílat tam, kde je jich více třeba. Ať už je to úklid po sekání trávy, údržba městského majetku, zlepšení prostředí města nebo jiné potřebné práce. Pověřili jsme městskou policii, aby strážníci a asistenti prevence kriminality se ještě více zaměřili právě na ty, kteří nepořádek dělají nejvíce. Všechny bych rád poprosil, pokud něco takového uvidíte, obraťte se přímo na městské strážníky nebo volejte na telefonní číslo městské policie 777 750 480.

Jistě mnoho z vás zaregistrovalo, že se podařilo posílit stavy strážníků městské policie. Od 1. 5. 2018 nastoupil jeden pracovník, který v současné době navštěvuje přípravný kurz a 6. 6. 2018 skládá závěrečné zkoušky potřebné pro vykonávání služby městského strážníka. Po jejich řádném složení se zapojí do služby a posílí řady městských strážníků. V průběhu května pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení dalšího místa městského strážníka. Do výběrového řízení se přihlásil jeden kandidát, který nejenže splňoval vypsané podmínky výběrového řízení, ale současně má již hotový kurz a složené povinné zkoušky opravňující vykonávat funkci městského strážníka. Řady městských strážníků rozšířil od 21. 5. 2018. Máme tak k dispozici čtyři městské strážníky a připravujeme ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR nové rozdělení služeb, vytvoření nových pochůzkových tras, upravení činnosti preventistů kriminality a celkové rozšíření spolupráce s místním oddělením Policie ČR a to tak, abychom co nejvíce pokryli sledování problematických míst. Jsme velice rádi za vaše podněty směřující k posílení bezpečnosti v našem městě. Vaše podněty a připomínky zapracujeme do nové organizace fungování městské policie.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:21
Autor: Blanka Legezová