Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Duben 2018

Typ: ostatní
Duben 2018

DUBEN

Vážení občané,

uběhl již měsíc od zastupitelstva, kde došlo ke zvolení nového vedení města, a v závěrečné řeči jsme slíbili svolání mimořádného zastupitelstva do 30 dnů, kde se s vámi podělíme se stavem akcí a představy, jak nové vedení chce fungovat do konce volebního období. Jelikož zastupitelstvo je řízeno Zákonem o obcích (obecní zřízení) a Jednacím řádem, jsou velmi omezené možnosti jak komunikovat s Vámi občany a diskutovat nad jednotlivými oblastmi.

Proto jsme se rozhodli zvolit trochu jinou formu a to doufáme, že příjemnější pro Vás, „Setkání zastupitelů s občany“ a to dne 25.4.2018 od 17 hodin v sále Slovanského domu.

K tomu jsme rozšířily možnosti pro Vás a to na „Setkání se starostou“ ve stejný den 25.4.2018 od 9 do 15 hodin. Od 15 do 16:30 pak setkání s vedením města a to na radnici města.

Rádi bychom Vám tímto způsobem představili stávající stav, tak jak jsme ho stačili za tak krátkou dobu jednoho měsíce zjistit, pronikli do daných oblastí života ve městě a sami si urovnali naše vize fungování úřadu jako služby občanům.

Tímto Vás srdečně zveme.

Miroslav Šůs
starosta města

 

 

 

Svátky jara letos proběhly v klidu a míru tak jak se na tyto svátky sluší a patří. Povedlo se nám i během svátečního pátku vyvézt kontejnery, i když s drobnou komplikací. U bloku 17 u vjezdu k hale byly u kontejneru zaparkována 2 auta a bránila tak přístupu ke kontejneru. Ve spolupráci našich zaměstnanců a příslušníků místního oddělení Policie ČR se velmi rychle povedlo dohledat majitele a zajistit jejich přeparkování. V průběhu svátků sloužili a naši strážníci z městské policie a dohlíželi na klid a průběh svátků. Všem našim zaměstnancům bych tímto chtěl poděkovat.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo v Kraslicích setkání rady Karlovarského kraje, v čele s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou, se starosty mikroregionu Sokolovsko a Kraslicko.

Paní hejtmanka nás seznámila se současným stavem v oblasti dopravy, pozemních komunikací, sociálních služeb, možnosti dotací včetně čerpání otevřených výzev. Vyzdvihla probíhající dotace pro hasičské sbory v kraji na dodání osobních automobilů pro přepravu osob. Město Rotava získalo hned dvě dotace a to na nákup osobního automobilu a na opravu cisterny CAS. Nákup a oprava auta se bude realizovat ještě letos.

Na dotazy ohledně stavu silnic v našem regionu odpověděl 1. náměstek Marin Hurajčík, že znají stav po letošní zimě a už začala oprava na nejhorších úsecích silnic v Karlovarském kraji a během pár dní, jak dovolí počasí, začnou opravovat i úseky v katastru Rotavy.

Debatovali jsme o stavu a kultuře cestování v autobusech nasmlouvaného dopravce AKV Karlovy Vary a na to přislíbili, že znova upozorní dopravce na špatný stav autobusů a budu s ním řešit jejich náhradu.

 

 

Využívání automobilu určeného pro pečovatelskou službu Rotava
Pečovatelská služba Rotava převezme osobní automobil do konce května 2018 a začne se využívat od 1. 7. 2018. Tento automobil bude určen především pro klienty pečovatelské služby. Automobil bude využíván pro zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím – většinou se jedná o odvoz klientů k lékaři (specialisté působící mimo město Rotava), na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby. Tato služba bude poskytovaná klientům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pro osoby, které nejsou klienty pečovatelské služby, se uvažuje využívání osobního automobilu jako služba pro veřejnost. Cílové skupiny zůstanou stejné jako u klientů pečovatelské služby - osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi z řad sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, pro které může být problém dopravit se v případě potřeby na vyšetření či zákrok mimo město Rotava. Podrobnosti včetně ceníku budou uvedeny na stránkách města a v červnovém zpravodaji.
Realizace projektu, tedy pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby, bude mít pozitivní přínos pro výše uvedené cílové skupiny ve zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby.


Ing. Mgr. Miroslav Šůs – starosta města Rotava
Bc. Zdeněk Harapát – vedoucí OKS

 

Vážení spoluobčané,

první slovo starosty v našem městském zpravodaji bych rád využil k seznámení s tím, jak postupujeme v naší společné práci. Stanovili jsme si, že navážeme na již rozjeté projekty a akce, které se povedlo minulému vedení připravit a začít realizovat. Všechny tyto akce dále pokračují. Rádi bychom je úspěšně dokončili a pokud jsou dlouhodobější, podpořili jejich udržitelnost i pro další období - ať už se jedná o asistenty prevence kriminality nebo investiční akce či tvorbu projektové dokumentace. Postupně budeme uveřejňovat informace o stavu jednotlivých akcí.

Jedním z prvních kroků bylo rozhodnutí o změně našeho webu, vytvoření nové grafiky a zjednodušení jeho struktury. Současně jsme zřídili facebookový profil města Rotavy, kde budeme průběžně uvádět aktuality z činnosti úřadu a vedení města. K tomuto profilu se již mnoho z vás připojilo. Pro ty, kteří to ještě nestihli, uvádíme jeho adresu: www.facebook.com/MestoRotava/. Budeme velice rádi, když se připojíte, a budete tak mít informace z první ruky.

Doufáme, že se k vám všem také dostala informace o zřízení e-mailových adres jednotlivých zastupitelů. Poskytli jsme vám tak možnost napsat přímo jednotlivému zastupiteli vaše názory a připomínky. Seznam adres najdeme na našich webových stránkách

Domluvili jsme se, že navážeme na spolupráci s okolními obcemi a městy. Postupně objíždíme jednotlivé starosty a hovoříme o tom, co nás nejvíce trápí, co můžeme společně lépe vyřešit a v čem si můžeme vzájemně pomoci. Už jsme navštívili starostu města Kraslic Romana Kotilínka, starostu obce Šindelová Jaroslava Bendu, starostku obce Jindřichovice Martinu Majdákovou a potkali jsme se se starostou Sokolova Bc. Janem Pickou. Bohužel pan starosta Sokolova byl právě projednávat s vedením Sokolovské uhelné dovoz a zpracování kalů z ostravských lagun, měli jsem jen malou chvíli se vzájemně pozdravit, proto jsme si domluvili společnou schůzku u nás v Rotavě na 29.3.2018. Na tuto schůzku jsou pozváni i starostové okolních měst a obcí.

5. 4. 2018 bude mít pracovní setkání se starosty našeho mikroregionu Kraslicko rada Karlovarského kraje. Velice rádi se setkáme i s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou, abychom probrali oblasti, které nás nejvíce tlačí a ve kterých nám může kraj pomoci najít třeba i společné řešení.

Bylo nám ctí se zúčastnit vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2017 Kraslicka a Sokolovska. Z našeho města byli vyhodnoceni jako nejlepší sportovci Kraslicka členové místní tělovýchovné jednoty, oddílu vzpírání. Oceněni byli Ing. Jan Šedlbauer, Daniela Zronková, Nikol Zronková, Michaela Malá, Sabina Satlerová, Denis Jankovic, Jan Bubla, Lukáš Köhler a Nikol Kabelková. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii: volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/fotogalerie-2018/vyhodnoceni-nejlepsich-sportovcu-kraslicka-roku-2017-274cs.html 

Daniela Zronková a Nikol Kabelková se staly i sportovkyněmi Sokolovska 2017. Blahopřejeme. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii: volny-cas/kulturni-a-informacni-centrum/fotogalerie-2018/oceneni-sportovcu-sokolovska-za-rok-2017-273cs.html

Místní oddíl vzpírání letos oslaví 60 let svého založení. Město Rotava je hrdým spolupořadatelem těchto oslav a přejeme oddílu vzpírání mnoho dalších úspěšných let.

Miroslav Šůs,
starosta města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:23
Autor: Blanka Legezová