Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj květen 2020

pozn. v tištěné formě bude zpravodaj k dispozici od 1. 5. 20 v KIC Rotava

Kalendář

Obsah

Květen 2019

Typ: ostatní
Slovo starosty květen 2019

Květen 2019

Vážení spoluobčané,

v poslední době společně řešíme pro naše město spíše méně radostná témata. Občanské soužití, dluhy, přestupky a pořádek ve městě. Vězte, že jsme se díky našim krokům dostali do zájmu mnoha institucí, které se zabývají některým z uvedených problémů. Ani jedné ze zúčastněných stran, městu, dotčeným občanům a institucím, rozhodně není tato situace příjemná. Když vnímám, jaký tlak je na vedení města vytvářen, dovedu částečně lidsky pochopit, že nemuselo být snadné nastolit cestu, kterou jsme se vydali my. O to více mě těší, že radní města jsou ve svém postoji statečně jednotní.

Když se podařilo stabilizovat chod úřadu, začali jsme postupně řešit právě to, co nás trápí nejvíce. Mrzí mě, že na některé věci ještě nepřišla řada. Rádi bychom např. dořešili organizační strukturu našeho úřadu, abychom ulevili úředníkům, na které klademe mnoho práce, a zároveň úřad ještě více přizpůsobili potřebám Vás občanů. Bohužel, po zjištění, v jakém stavu jsou naprosto zásadní věci pro navrácení rovnováhy do našeho města, jsme se rozhodli napnout síly v první řadě tímto směrem. A jak se nám to zatím daří?

Na začátku dubna jsme evidovali dluhy na nájemném za období let 2016 až 2018 ve výši 907 000 Kč. K dnešnímu dni se podařilo tuto částku snížit o 170 000 Kč, téměř o 20 %! Za uvedené období k dnešku poklesly také dluhy na vodném a stočném o 5 000 Kč a na poplatku za komunální odpad o 35 000 Kč. Pohledávky za odpad jsou přesto za uvedené období 1 335 000 Kč. Znovu apeluji. Pokud víte, že máte dluh a ještě Vám nepřišla výzva k úhradě, nespoléhejte na to, že se zapomnělo. Úředníci pouze v období zpracování vyúčtování za rok 2018, které musí být do 30. dubna, zpomalili přípravu podkladů. Řešte tedy dluh ještě před tím, než Vám přijde dopis od advokátní kanceláře. Vyjde Vás to levněji a zabráníte hrozbě vystěhování. Advokátní kanceláři jsme předali k řešení přes 100 přestupků vzniklých v roce 2018. Nesmí se opakovat situace z roku 2017, kdy došlo k promlčení 150 přestupků. Městská policie má nyní jasný úkol, nekompromisně trestat nerespektování pravidel. V prvním čtvrtletí bylo meziročně pokutováno třikrát více přestupků. Byl odeslán návrh na změnu a doplnění dopravního značení u panelových domů, chodníky nejsou parkoviště ani zkratky. Maminky s kočárky nebo senioři nebudou obcházet v řadě stojící auta. A co teprve v případě požáru nebo zásahu rychlé záchranné služby...

Samozřejmě také řešíme mnoho Vašich dotazů. Nejčastěji se týkají vykoupených třinácti bytových jednotek. Nájemní smlouva bude nyní uzavřena pouze u dvou z nich, zbývající budou prozatím neobsazené. Město neprodává žádné byty. Naopak se připravují další odkupy do našeho vlastnictví. V oblasti hospodaření města již máme zpracovány výkazy k plnění rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku. Stav bankovních účtů na začátku roku, tedy k 1. lednu, byl 20 030 678 Kč. Na konci čtvrtletí, tedy k 31. březnu, byl stav 20 086 327 Kč. Příjmy byly o 441 313 Kč vyšší než výdaje.

Přes veškeré starosti jsme tu ale především proto, aby město vzkvétalo. Rozpracovány jsou mimo jiné projektové dokumentace pro veřejné osvětlení u fotbalového hřiště, vodovod a kanalizaci na Sklenský vrch, parkoviště u zdravotního střediska a parkoviště u bl. 25. Hotové jsou například projektové dokumentace pro parkoviště u bl. 18, pro veřejné osvětlení v Růžovém údolí nebo pro plně bezbariérový byt.

V blízké době nás čeká realizace mnoha nákladných akcí. Vybudování nové komunikace pro rodinné domy v lokalitě pod školou, připojení vrtu pitné vody, bezbariérová trasa mezi MěÚ a poštou, výměna svítidel ve městě nebo osazení sněhových zábran na bl. 17. Výdaje se vyšplhají do milionů korun. I přes zapojení získaných dotací se jedná o výrazné zatížení rozpočtu. Mám tedy velkou radost, že nám vyšla na poslední chvíli podaná žádost o dotaci na činnost APK. Velká část financování asistentů tedy půjde mimo finance města.

Nezapomínejte sledovat webové stránky a facebook města, ať nepřijdete o novinky. Například uplynulý měsíc byl bohatý na společenské akce - promítání cestopisu, přednáška na téma první světové války, beseda PČR, Velikonoční odpoledne, Den země a čekají nás ještě divadelní představení a Pálení čarodějnic. Nemohu nezmínit ocenění reprezentantů našeho oddílu vzpírání, především Daniely Zronkové, kteří získali ocenění v anketách Nejúspěšnější sportovec okresu Sokolov a Sportovci roku Kraslicka za rok 2018.

Máme za sebou první půl rok v novém složení zastupitelstva, s novým vedením města. Je před námi mnoho práce a výzev. I díky Vám víme, kde máme mezery, jaké děláme chyby. Nebudeme strkat hlavu do písku. Jsme tu od toho, abychom jednali svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, jak jsme slíbili na svou čest a svědomí. Přeji nám Všem úspěšný měsíc květen.

Michal Červenka, starosta města


Vytvořeno: 3. 9. 2019
Poslední aktualizace: 4. 9. 2019 13:32
Autor: Blanka Legezová