Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Prosinec 2018

Typ: ostatní
Prosinec 2018

 

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit skrze úvodní slovo v našem zpravodaji. O výsledcích voleb samotných jste již byli informováni v minulém vydání. Poslední říjnový den proběhlo v sále Slovanského domu ustavující zasedání zastupitelstva města, během něhož zastupitelé zvolili nové vedení města. Do funkce uvolněného starosty byla zvolena má osoba, do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen pan Martin Rezek a radními se stali pan Ing. Jan Slíva, pan Christos Duludis a paní Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. Pevně věřím, že nové vedení, vědomo si důvěry nejen občanů, ale také zastupitelů, bude pracovat ve prospěch města dle nejlepšího svědomí a vědomí. Ostatně tak, jak se očekává od každého z nás zastupitelů. Zřízen byl také finanční a kontrolní výbor, jež jsou poradními orgány zastupitelstva města. Rada města již v průběhu měsíce listopadu třikrát zasedala, a i ta zřídila své poradní orgány, komise rady města.

Nyní je hlavním úkolem ukončení stávajícího roku a příprava roku příštího. Zde patří velký dík za snahu a odhodlání, s jakým pracují zaměstnanci města. V organizační struktuře nyní nejsou obsazeny pozice čtyř vedoucích odborů, čili
pouze jeden odbor má svého vedoucího, a dalších pět zaměstnanců chybí na pozicích referentů. Obsazena není ani pozice tajemníka, který je vedoucím městského úřadu. V nejnáročnějším období roku, které je umocněno komplikacemi spojenými se zapracováním změn souvisejících s volbami, jsou tak všichni vystaveni velkému tlaku.

V průběhu listopadu se nadále pracovalo na dokončení stavebních prací v našem městě. S tím však bohužel byly spojeny také problémy v dodávkách vody, které nám všem více či méně komplikovaly život. Za komplikace se ještě jednou omlouváme. Nejen rekonstrukce vodovodu do dolní Rotavy se již blíží ke zdárnému konci. I pro rok 2019 připravujeme velké množství investičních akcí, včetně již započatých. Jedná se například o zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a rekonstrukci a rozšíření vodovodu na Sklenský vrch, zapojení vrtu jako zdroje pitné vody, výstavbu komunikací a infrastruktury pro rodinné domy, bezbariérový přístup na městský úřad a mnoho dalších. Které konkrétní akce nakonec budou realizovány již v roce příštím, o tom rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, na němž nyní intenzivně pracujeme.

Jednou z hlavních priorit by mělo být vykupování bytů do vlastnictví města, abychom měli vliv na to, kdo se stane našimi sousedy. Každý den mě mnoho z Vás kontaktuje se svými problémy a nejčastěji je to právě ve věci občanského soužití. Věřím, že jednou se vrátí do Rotavy taková atmosféra, při níž nás bude trápit „jen špatně upravený záhon“. Z probíhajících jednání se zástupci Policie ČR vyplývá, že z pohledu jejich statistik je Rotava bezpečným městem a řešená kriminalita má také vysokou objasněnost. Ve věci klid-

ného občanského soužití musí hrát svou aktivní roli městská policie a asistenti prevence kriminality, nastavení jasných pravidel a jejich fungování.

Velkou radost mi v nové funkci přináší možnost setkávat se s našimi jubilanty. Při těchto setkáních se každé projevy blahopřání změní v příjemné posezení s množstvím vzpomínek a podnětů. Naděje v lepší zítřky našeho města, to mají všechna setkání společné. Přistupovat k ní musíme s pokorou a respektem, které si také zaslouží každý, kdo se rozhodl zůstat a žít tu společně s námi slušně a zodpovědně. 

Využijme příchodu vánočních svátku a setkejme se na některé z připravovaných akcí. Hned první prosincovou sobotu se koná Mikulášská jízda, den poté slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na Mikuláše budeme vypouštět balónky Ježíškovi a 13. prosince proběhne tradiční předvánoční setkání seniorů.

Těším se a přeji Vám všem klidný konec roku, Vánoce plné radosti a pohody a v roce novém splnění všech přání.

Michal Červenka, starosta města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:17
Autor: Blanka Legezová