Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Říjen 2018

Typ: ostatní
Říjen 2018

 

Zamyšlení nad politickou situací v Rotavě.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v tomto čase, v těchto několika posledních dnech před komunálními volbami, zamyslel nad děním v našem městě. Jak sami víte, naše město prošlo v několika posledních měsících změnou ve vedení města a v chodu úřadu samotného. Dá se říci, že krizí prochází stále. Na druhou stranu se za těchto několik měsíců povedlo úspěšně zrealizovat několik projektů k lepšímu žití ve městě, a i chod úřadu se pozvolna stabilizoval.

                V posledních dnech jste obklopeni programy, hesly a sliby stran a sdružení, které se snaží o Vaše hlasy ve volbách. To je běžná předvolební praxe. Je mi líto toho, že ať jsme z různých stran, mělo by nám jít v první řadě o blaho města a jeho občanů. Je mi líto stran a lidí, kteří se za vidinou křesla na radnici snižují na politiku polopravd a očerňování, toto jsou věci, kterým jsem se celý svůj život vyhýbal a vyhýbat budu. Ve výsledku je úplně jedno, kdo na radnici sedí, důležité je to, aby byli občané spokojeni. Zastávám názor, že kvalita starosty se odráží na spokojenosti občanů. Pevně věřím, že v našem městě je spousta samostatně uvažujících lidí, kteří ví nejlépe, co městu prospěje a co ne.  Také jsem se setkal s větou „nový starosta bez zkušeností“. Ano jsem novým starostou. Dle dosavadních dokončených projektů jsem si jist, že svou práci dělám dobře. Řekněme si upřímně, dá se vystudovat škola na starostu? Nedá! Tudíž každý, kdo je zvolen na funkci starosty je nový a bez zkušeností. Zvolen na základě jeho charakteru a přístupu k městu a občanům. To, jaký bude starosta, ukážou až čtyři roky, které ve funkci zůstává. Já osobně uznávám osobní přístup, transparentnost a diskuzi. Jediné, co mohu říci, že své poslání, jelikož funkce starosty by měla být posláním a teprve poté zaměstnáním, plním svědomitě a v té nejlepší víře.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál, abyste si zvolili takového starostu, na kterého budete hrdí. Starostu, kterému půjde předně o blaho města a jeho občanů.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs

starosta města Rotavy

 

 

Vážení spoluobčané,

během měsíce září se v našem městě dokončily některé investiční akce. Současně probíhalo několik akcí. Nejvíce nám do života zasáhla rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Nejenom, že jsme zrekonstruovali povrch parkoviště, ale provedla se i oprava kanalizace a zhutnění podkladových vrstev. Akce byla dokončena a zrekonstruované parkoviště nám začalo sloužit. Tím se nám trochu zlepšila situace s parkováním ve městě. Současně s rekonstrukcí parkoviště se provedla oprava části silnice a chodníků v ulice Kpt. Jaroše od křižovatky s ulicí Sídliště ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. Samozřejmě jsou připravené i další akce na rekonstrukci parkovacích míst, například u zdravotního střediska.

Opravovali jsme i další chodníky v našem městě. V ulici Sídliště se opravil chodník od vjezdu k policii ke křižovatce s ulicí Čsl. armády. Další chodník, který prošel celkovou rekonstrukcí včetně odvodnění a zpevnění podkladu, byl chodník u bloku č. 24. Nastávající zima prověří jejich opravu a sami uvidíme, jak se rekonstrukce povedla a zda už zde nebudou stát kaluže vody, které by mohly v zimním období vytvářet nebezpečné kluzké plochy.

Mnozí z Vás zaregistrovali opravy asfaltových povrchů silnic a chodníků. Opravily se nejnutnější výtluky a praskliny v asfaltových površích v ulici Sídliště, Žižkova, Čsl. armády, příjezdové cesty za poštou a také některé chodníky s asfaltovým povrchem. Použita byla metoda, kdy se opravovaná část asfaltu nahřeje, doplní o nový materiál a následně zhutní. Nově opravená část se tím spojí s původním asfaltovým povrchem. Nevytvoří se spáry, kterými by mohla do opravované části zatékat voda, a tím se prodlouží životnost opravovaného asfaltového povrchu.

Pustili jsme se do opravy schodiště u pošty. Bylo již ve stavu, že by mohlo být až nebezpečné. Dokončení opravy prodloužily problémy s dodáním zábradlí. Dodavatel objednal jeho povrchovou úpravu ve firmě, na jejíž výrobní halu spadl vrtulník, a tím se o několik dní zpozdilo dodání tohoto zábradlí. Za způsobené komplikace se všem ještě jednou omlouváme.

Dokončila se oprava spojovací chodby a skladu mateřské školy. Provedla se kompletní rekonstrukce chodby, vyměnila se všechna okna, zrekonstruovala se elektroinstalace, udělaly se nové podhledy, vyměnily dveře a osadilo nové oplechování střechy. Vyměnilo se i staré oplocení.

Opravilo se i oplocení u tenisových kurtů. Při jeho rekonstrukci se také srovnávala plocha a předělával chodník. Tak dostaly tenisové kurty trochu lepší vzhled a odpovídající prostory pro diváky.

Letos byly naplánovány i rekonstrukce městských rybníků. Postupně došlo k jejich vypuštění a opravě požeráků na hrázi. S tím se provedly úpravy hráze a břehů. U rybníku „Kačák“ se dodatečně schválilo jeho odbahnění. Odbahnění se bude provádět nejpozději na začátku března. U rybníku „Dolní Švajgrák“ bylo po vypuštění zjištěno, že požerák není vybudován až ke dnu, a proto bylo rozhodnuto o zastavení opravy a připravení projektu pro vybudování nového požeráku.

Dokončila se výměna vodovodního potrubí na Smolnou. Tím se pro obyvatele Smolné zlepší kvalita dodávané vody a sníží se náklady na odkalování této části vodovodního řadu. Stále ještě probíhají další akce jako například oprava vodovodu do dolní Rotavy, oprava havarijního stavu kamerového systému, zpracování projektu na parkovou úpravu domu pro příjmově vymezené občany, příprava kanalizace na Sklenský vrch a další.

Během několika dnů půjdeme k volebním urnám. Sami jste si už upřesnili svůj výběr strany, hnutí nebo osobností, které Vás oslovily a chcete jim dát svůj hlas. Na poslední chvíli se většina stran bude snažit přesvědčit voliče, aby se přiklonili na jejich stranu. Při přesvědčování voličů se používají dvě strategie, pozitivní a negativní. Při pozitivní kandidáti představují, co chtějí pro město udělat, jak ho zlepšit a kam nasměrovat jeho další rozvoj, volič má pak na konci volebního období možnost zhodnotit, jak se podařilo jejich představy naplnit. Při negativní ukazují, co se dělá špatně a kde v rozhodnutích byly udělány chyby, proti čemu je třeba bojovat a jakých nešvarů se zbavit. V tomto případě však volič nemá možnost na konci volebního období porovnat, čeho vlastně bylo dosaženo. Používají se metody využívající polopravdy a domněnky k rozviřování emocí tak, aby se získalo co nejvíce hlasů. Možná ještě přijde chvíle, kdy se objeví „zaručené“ zprávy o některých kandidátech, které mají voliče přesvědčit, jak podvádí, lžou a třeba i kradou. Používejte proto zdravý rozum při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas.

A hlavně přijďte k volbám.

Miroslav Šůs,
starosta města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:19
Autor: Blanka Legezová