Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj červen 2020

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

Únor 2018

Typ: ostatní
Únor 2018

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

mnozí z vás se na mě obrátili s prosbou, abych vysvětlila, co se děje s naší poštou. Přesto, že o tomto problému psala ve svém příspěvku v minulém čísle zastupitelka Mgr. Martina Bečková, pokusím se i já popsat celou situaci. Úvodník jsem rozdělila do několika otázek, které vás zajímají nejvíce:

Může být pobočka České pošty v Rotavě zrušena?

Ve městě se mezi občany o zrušení pošty šíří nepravdivé, zkreslené a účelové informace. Pobočka České pošty nemůže být zrušena. Vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu je našemu městu garantováno, že pobočka České pošty v obcích jako je Rotava bude dále fungovat.

Pobočka se neruší, pošta Partner je plnohodnotná pošta, rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že převod pošty na poštu Partner nejen, že neznamená rušení pošty, v souvislosti s ním nedojde ani ke zhoršení poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, jde pouze o přechod na nový, efektivnější způsob obsluhy daného území.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Co je Pošta PARTNER a kdo může být PARTNEREM?

„Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl," uvádí tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Právě Partner je výše zmiňovanou třetí osobou. Není to nikdo jiný než subjekt (obec nebo podnikatel), který uzavře s Českou poštou smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., ve které vystupuje jako zástupce České pošty. Tento zástupce (PARTNER) má za povinnost vykonávat činnost na základě smlouvy tak, že bude jednat jménem České pošty, na její účet a odpovědnost. To znamená, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby.

 

Které pobočky České pošty budou převedeny na poštu PARTNER?

Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 3 200 převede na Poštu Partner. A to do roku 2025. Vychází tak z usnesení vlády z 22. dubna 2015.

Za uplynulý rok došlo k převodu na smluvní partnery u 189 pošt a v současné době tímto způsobem funguje 440 poboček.  Pravdou je, že se jedná o obce, které jsou menší než Rotava. Zhruba polovinu PARTNERŮ provozují obce, polovinu soukromé subjekty. Ve většině případů se u soukromníků jedná o umístění pošt do provozoven obchodů. Jedním z nejvýznamnějších Partnerů je COOP (Jednota). K tomu tiskový mluvčí České pošty uvádí: „S ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky, případně řetězcem COOP, nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak soukromníci. Záleží vždy na konkrétním případě, jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš Vitík. 

 

Jsou nějaké výhody pošty PARTNER?

Každý ze způsobů provozování, ať už je to obec nebo podnikatel, má své výhody i nevýhody. Pro oba platí, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby. Pošta poskytuje oběma subjektům příspěvek na provozování. V případě pošty v Rotavě se jedná o částku cca 30.000 Kč/měsíčně. Za nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Českou poštou a partnerem hrozí PARNEROVI sankce.

Pokud PARTNEREM bude obec, je bezesporu výhodou to, že stávající objekt je v majetku města a pobočka může na stejném místě fungovat dál. Naopak nevýhodou je skutečnost, že příspěvek od České pošty nepokryje náklady a město bude muset chybějící výdaje doplácet ze svého rozpočtu.

Pokud bude PARTNEREM podnikatel, bude pobočka pošty s největší pravděpodobností přemístěna na jiné místo ve městě. „V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Je možné zabránit převodu na Poštu PARTNER v Rotavě?

Tento problém řeší vyhláška č. 203/2016 Sb. Jedná se vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, kterou vydal Telekomunikační úřad. Tato vyhláška na jedné straně vymezuje obce, ve kterých bude zajištěno provozování pošty v obcích, mezi které patří naše město. Na druhou stranu umožňuje převedení na poštu Partner.  

„Pro účely této vyhlášky se rozumí poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence (vysv.: držitelem licence je Česká pošta) sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14“(z textu vyhlášky) - tímto paragrafem je garantováno Rotavě, že nelze pobočku zrušit.

 

O čem má zastupitelstvo rozhodnout?

Zastupitelstvo města má na základě oslovení města Českou poštou rozhodnout o tom, zda město Rotava bude nebo nebude provozovat pobočku České pošty jako její PARTNER.

 

Co se stane v případě, že obec nebude se zřízením pošty Partner souhlasit?

Pokud nebude obec souhlasit, pak bude Česká pošta hledat jiného smluvního partnera, a to například místní obchod. Samozřejmě uvítáme, když nám s vhodným výběrem pomůže. Již nyní máme pošty Partner například v Konzumech, Jednotách nebo třeba v kavárnách.“ (webové stránky partnercp.cz)

Pro nás to znamená, že nikdo nemůže žádnou obec nutit, aby převzala provozování pošty jako její PARTNER. Česká pošta hledá vhodného PARTNERA a na prvním místě je oslovena obec, která může nabídku odmítnout. Poté budou osloveni podnikatelé, kteří budou mít stejnou možnost jako obec. Pouze dokud Česká pošta PARTNERA nenajde, bude pobočka v Rotavě provozována stávajícím způsobem.

 

Závěr: Ve svém příspěvku jsem se snažila vám, občanům, vysvětlit situaci pobočky České pošty u nás ve městě, nastínit možná řešení i upozornit na možná rizika. Pobočka České pošty nebude v Rotavě zrušena. Rozhodnutí o způsobu zabezpečení služeb, zda bude provozována jako PARTNER nebo ne, nespadá do kompetence zastupitelů, ale vlády, která 22. 5. 2015 schválila svým usnesením převod 2500 poboček právě na PARTNERA.

Před námi stojí odpověď na otázku:

Kdo bude PARTNEREM České pošty, bude to město nebo podnikatel?

Pokud se vám někdo snaží tvrdit něco jiného, obracejte se se svými dotazy přímo na Českou poštu, která je v tomto ohledu tím nejpovolanějším. Manažerkou České pošty je pro obvod Karlovy Vary Lucie Šašková DiS., tel.:  +420 605 225 434.

                                                                                                                 Iva Kalátová
starostka města

 

Článek navíc:

Jak vznikl projekt Pošta PARTNER?

Odpověď na tuto otázku najdeme v článku, který byl zveřejněn 24. 4. 2015 na webových stránkách České pošty jako tisková zpráva. Nejlépe popisuje situaci kolem tohoto projektu i aktivitu a spolupráci minulé vlády se Svazem měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, které vystupují v pozici ochránce práv měst a obcí:

Pilotní projekt s názvem Pošta PARTNER zahájila Česká pošta v prosinci roku 2009.  Boží Dar se stal prvním městem, kde se Pošta PARTNER objevila, provozuje ji Městský úřad Boží Dar.

Česká pošta provozuje v současné době 3 217 poboček. Provozování jedné z nejhustších pobočkových sítí v Evropě je značnou finanční zátěží. Projekt Pošta Partner je cestou, jak zachovat poštovní služby pro občany České republiky ve stávající šíři a zároveň finančně optimalizovat náklady České pošty na jejich existenci.

„Jde o standardní projekt, který funguje v celé Evropě a který poště přinese úspory. V současnosti má Pošta ztrátu na pobočkové síti 1,5 mld. Kč ročně. Ztrátových poboček je cca 1400 a většinou jde o pošty na venkově a menších městech. Od projektu si slibujeme, že ztráta bude klesat. Vláda nechce pobočky zavírat, proto je bude pošta nabízet v rámci projektu Pošta Partner. Jsem přesvědčen, že partnery najdeme, protože projekt v této podobě je pro ně výhodný,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec. 

Česká republika má nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery v Evropě. V Německu se jedná o téměř 100 % partnerských pošt, v Rakousku 71 %, Česká republika má v současné době pouze 1,5 % Pošt Partner z celkového počtu poboček.

„Od letošního roku je naplánován desetiletý proces, na jehož konci bude Česká pošta provozovat 691 vlastních poboček. Ostatních 2 526 míst bude fungovat ve formě Pošt Partner. V roce 2015 je plánován převod 60 poboček na Pošty Partner. Konečný stav letošního roku je závislý na jednání České pošty s potenciálními smluvními partnery, kteří budou provozovateli Pošt Partner,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Plánovaný desetiletý proces v ČR vychází ze zahraničních zkušeností a zároveň z reálných možností České pošty jej realizovat. Převody poboček byly i v okolních zemích dlouhodobým procesem. Při plánování časového rámce vzala Česká pošta do úvahy také fakt, že je třeba veškeré činnosti realizovat tak, aby nebyl ovlivněn chod jednotlivých obcí a byl i nadále zajištěn sociální rozměr, který plní Česká pošta ve vztahu k obyvatelům daných obcí i k vlastním zaměstnancům.

V rámci projektu, který byl spuštěn v roce 2009, došlo k výraznému zlepšení smluvních podmínek. Jedná se o průměrné navýšení provize o 32 %, dále o novou motivaci na rozsah hodin pro veřejnosti, na kvalitu služby, prodej aliančních partnerů, navýšení příspěvků, např. na telefon, a snížení sankcí v případě porušení smlouvy.“

                                                                                             (webové stránky ceskaposta.cz)


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:25
Autor: Blanka Legezová