Obsah

 

starosta

Říjen 2019

Milí Rotavané,

exekuční dražba, vykoupené byty, další strážník, místní poplatek za odpad a jeho vymáhání… V září zasedaly rada i zastupitelstvo města, a tak je poměrně dost nových informací. Ještě než spustím, připomínám proběhlé datum splatnosti místního poplatku   za odpad a státem danou povinnost očipovat naše čtyřnohé psí miláčky do konce letošního roku. Začnu pro nás občany tím nejméně příjemným. Zvýšení místního poplatku za komunální odpad na 550 Kč za osobu ročně. Při stávajících rostoucích cenách likvidace odpadu bohužel nemáme mnoho jiných možností. Uvedu některá fakta, jež nás k tomuto kroku vedla, protože se setkáváte s mnoha účelovými lžemi. Při stanovení ceny se počítají celkové náklady za množství likvidovaného komunálního odpadu za rok a vydělí se počtem obyvatel. Při tomto výpočtu dojdeme k tomu, že od roku 2014 se náklad na obyvatele každoročně zvyšoval. Za loňský rok už jsme tedy na každého obyvatele dopláceli dokonce 56 Kč, ale poplatek zůstával stále ve stejné výši. Je to „politicky nepopulární“, ale nad politikou musí vítězit souvislosti a selský rozum. I kdybychom všichni zaplatili to, co máme, stále nám jenom v loňském roce chybělo 172.380 Kč. Upozorňuji, že vzniklý rozdíl nesouvisí s tím, že tu máme neplatiče. Mimochodem právě těm byly v minulém měsíci po několika letech rozeslány platební výměry (stovky obálek), které se v případě neuhrazení stávají tzv. exekučním titulem! Minulý měsíc jsem Vás informoval o tom, že budou zahájeny práce na parkovišti za blokem č. 18. Bohužel vítězná firma získala lukrativnější zakázku a druhá firma v pořadí nebyla schopna garantovat celkové dokončení prací do začátku zimy. Rozhodli jsme se tedy přesunout celou akci na příští rok, abychom se vyhnuli komplikacím. Já doufám, že budeme tuto akci soutěžit znovu již včetně parkoviště u zdravotního střediska, protože v této části Rotavy je problém s parkováním akutní.

Teď k těm radostnějším věcem. „Ukořistili“ jsme další byt z exekuční dražby v bloku č. 7. Tento byt patřil mezi nejproblémovější v centru města. Každý měsíc jiný nájemník a halekání z balkonu v posledním patře od rána do večera. Na to není nikdo z nás zvědavý. Říkám rovnou, že v tomto případě se takovým rádoby sousedům zatne tipec a mělo by to být varováním pro všechny, kteří by je chtěli v podobném narušování našeho klidu následovat. Odkoupili jsme i další byt od osoby podnikající v tomto „odvětví“ a já věřím, že budeme pokračovat až do stavu, kdy omezíme problémy v soužití na minimum a budeme se moci více věnovat rozvoji a investovat do něj. Tomu by měl pomoci i další zkušený městský strážník. Ti jsou nyní v pěti a bude tak snazší stanovit častější služby i v případě dovolených nebo nemocí. Po dalším jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic jsme byli ubezpečeni, že ještě v tomto měsíci dojde ke kompletní výměně povrchu na silnici z dolní do horní Rotavy v délce dalších 600 metrů a u zbývající části k hasičárně bude provedena velkoplošná oprava výmolů. Ve věci nákupu zemního plynu na další dva roky jsme se tentokrát rozhodli jít cestou centrálního nákupu společně s Karlovarským krajem, který pro města, obce a příspěvkové organizace, které měly zájem, zajistil aukci, jejímž výsledkem je cena 564 Kč za 1 MWh, což je o 65 Kč méně, než byla cena pro letošní rok. V rámci projektových příprav jsme v hektickém termínu stihli přepracovat projektovou dokumentaci k bezbariérovému chodníku mezi úřadem a poštou dle připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury a podáme znovu žádost o dotaci. Finišujeme také s projektovou dokumentací pro kanalizaci a vodovod na Sklenský vrch, kdy již máme zajištěnou administraci podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí. Úspěšně dopadla žádost o dotaci v mezinárodním projektu „Společně pro protipožární ochranu, práci s mládeží a hasičský sport – projekt setkávání dobrovolných hasičů z Lößnitz a Rotavy“. Do takového projektu jdeme poprvé a naši hasiči jedou na první výměnu zkušeností a změřit síly s mnoha dalšími týmy v Německu hned první říjnový víkend, tak držme palce. Ještě jednou bych na tomto místě rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na tradičním pochodu Z pohádky do pohádky. Děti byly nadšené. Vážím si každého, kdo obětuje svůj čas pro radost nás ostatních.

Přišel podzim a spolu s ním občas sychravé počasí, že by ani psa nevyhnal. Stejně jako mnoho z Vás se těším na slunečné dny, díky kterým si užijeme období, kdy příroda hraje všemi barvami. Dokud nám to počasí dovolí, provedeme ještě okrasnou výsadbu kolem parkoviště za kavárnou. Příjemný říjen Vám všem, milí Rotavané.

Michal Červenka, starosta města


Září 2019

Milí Rotavané,

letní prázdniny a doba dovolených jsou za námi. Doufám, že jste alespoň trochu doplnili síly a strávili příjemné chvíle s rodinou a přáteli. Našim školákům přeji úspěšný vstup do nového školního roku a rodičům trpělivost a vůli vést své děti k tomu, aby na ně mohli býti právem hrdí. Naši učitelé jistě přijmou každého žáka za svého a předají mu potřebné znalosti, ale to podstatné je domov a rodina.

V průběhu léta došlo v našem městě k několika změnám. Jak to bývá, každou změnu jeden ocení, druhý zatratí. Chvála i kritika jsou přirozenou součástí lidského konání a pokud jsou konstruktivní, dokážou naši otevřenou mysl obohatit. Občas se stane, že za mnou přijdou občané s tím, že takhle příští volby nevyhrajeme. Na to mohu říci jediné. Pokud chceme dosáhnout změny, pokud máme zkusit zvrátit stav a setrvačnost, ve kterých se město nachází, pak v sobě nikdo z nás nesmí mít strach z volebního výsledku. Nic z toho nepřijde, pokud budeme plní obav vyčkávat v koutě ve snaze přečkat roky do voleb. Musíme zkoušet, jednat, rozhodovat. Teď. Na prvním místě vždy musí být prospěch města.

🚔 Na základě schválení dopravním inspektorátem vešlo v platnost nové dopravní značení, omezující zajíždění vozidel před panelové domy. Stáli jsme před rozhodnutím, zda uspokojit pohodlí občanů se zajížděním ke vchodu nebo vyřešit stížnosti na neustále zavazející auta nájemníků na chodníku, která se často měnila v „diskotéku“ přímo pod okny. Díky novému dopravnímu značení se tento nešvar podařilo omezit. K městské policii nastoupil čtvrtý strážník a rozsah služeb tedy bude opět o něco větší.

🏗 Schváleno bylo vybudování parkoviště u bloku 18, které zvýší počet míst. Práce budou zahájeny ještě tento měsíc a občany prosíme o trpělivost po dobu realizace. Zároveň již máme dokumentaci a odhad nákladů k parkovišti u zdravotního střediska. Akce vyjde na cca 8,5 mil. Kč. Intenzivně již řešíme rozpočet na příští rok. Vyměněny za nové jsou po zimě rozlámané stříšky nad vchody bloku 17 a na úpravně vody stará okna ještě před zapojením dalších nových technologií z vrtu. Na podzim bude také vybudováno nové veřejné osvětlení v Růžovém údolí.

💊 Otevření lékárny se z důvodu dovolených u institucí zodpovědných za příslušná povolení bohužel protáhlo. Další komplikace již nový provozovatel nepředpokládá. Probíhají vnitřní úpravy a k otevření lékárny by mělo dojít v nejbližší době.

💡 Probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení. Řešili jsme připomínky k intenzitě svítidel. Zhotovitel nás ubezpečil, že vše bude vyřešeno po připojení řídícího systému, protože nyní jsou svítidla na 30% konečné intenzity svícení.

🚧 Silnice v dolní Rotavě má již nový povrch a dostalo se i na část trasy ve směru do horní Rotavy. Využili jsme toho a současně opravili několik městských komunikací mimo střed města. Nadále jednáme se zástupci Krajské správy a údržby silnic, abychom dosáhli dalších oprav vozovek v našem městě a okolí.

♻️ Byly vyměněny dva vysloužilé velkoobjemové kontejnery u bloků 3 a 17 za nové klasické. Žádám Vás, abyste využívali kapacitu kontejnerů naplno a neodkládali pytle s odpadem vedle. Odpad je velkým a bolavým tématem. Již několik let je u nás stanoven místní poplatek za odpad ve výši 440 Kč na jednoho obyvatele. Jaké jsou ale skutečné náklady, i kdybychom všichni platili bez vymáhání? V roce 2016 475 Kč, 2017 490 Kč a v roce 2018 dokonce 508 Kč na jednoho obyvatele. Taková situace je neudržitelná a stejně tak skutečnost, že třítisícové město nemá pořádný sběrný dvůr. Investice do této sféry občané obecně příliš neoceňují, ale odpadové hospodářství bude, i vzhledem k dalšímu celorepublikovému vývoji, zásadní.

🏡 Vzniklo nové odpočinkové místo cestou na hřbitov. Zde apeluji především na mladé, pokud chceme v našem městě budovat místa, kde můžeme trávit volný čas, musíme se o ně také postarat. Zde platí jasná rovnice, více pořádku = více takových míst.

🍻 První, dovolím si říci povedený, ročník má za sebou akce Pivní stezka. Všem Vám moc děkuji za atmosféru nejenom na trase, ale i večer v Areálu zdraví! Jste skvělí!

👨‍💼 V pátek 30. srpna k nám dorazila vládní delegace za účasti pana premiéra Babiše a ministrů životního prostředí pana Brabce a místního rozvoje paní Dostálové. Měli jsme na výběr, chlubit se tím, co se nám daří nebo ukázat realitu toho, co nás trápí. Vybrali jsme to druhé. Přibližně tři čtvrtě hodiny probíhalo jednání o největších bolestech města – občanském soužití, vodě a odpadu. Poté jsme vyrazili přímo do míst, které některými z neduhů trpí. Předložili jsme naše návrhy pro řešení problémů souvisejících s obchodem s chudobou, které již nejsme schopni realizovat sami. Dotace na vykupování bytů musí mít širší následné využití, příspěvek na bydlení musí být zastropován například do výše nájemného v obecním bydlení a v obecním bydlení musí chodit rovnou na účet města, musí se zjednodušit soudní nařízení prodeje bytu problémového vlastníka a zavedeno předkupní právo obce nebo SVJ atd. Čeká nás dlouhá a složitá cesta.

Musíme využít všech možností, které pomohou k tomu, aby Rotava úspěšně proměnila svou šanci na změnu.

Michal Červenka, starosta města


Červenec, srpen 

Milí Rotavané,

než se pustím do tradičního hlášení, dovolte mi Vám hned na začátku popřát za sebe, vedení města, zastupitele a pracovníky našeho úřadu, krásné a pohodové léto. Užijte si prázdnin a dovolených po boku rodiny a přátel. Odpočiňte si a naberte nové síly. První polovina roku je z námi. Pro školáky poslední zvonění, pro nás pololetí. Uteklo to jako voda. Když jsme vstupovali do nového roku po tom loňském, extrémně bouřlivém, uvědomoval jsem si velkou nedůvěru, rozdělení obyvatel a panující chaos. První, byť z pohledu občana možná malicherný cíl, byl tedy stabilizovat chod města a zklidnit rozbouřené nálady. Abychom se nenudili, každý měsíc nás čekala minimálně jedna kontrola. Na dotace, výkon samosprávy, BOZP…

Jeden významný občan, kterého si moc vážím, mi při přání k narozeninám řekl, ať každému naslouchám a bez dalších zbytečných „bojů“ stanu se starostou všech, že jen tak může mít město budoucnost. Přiznám se, že přes veškerou snahu naplnit řečené, to jde někdy těžce. Člověk se nemůže zavděčit všem. Vnímáme problémy, které naše město trápí. Mnoho problémů má mnoho okolností a některé věci ovlivnit nejdou. Často je možnost výběru omezena jen na špatné a horší rozhodnutí. Naše díky patří těm, kteří na každém kroku najdou chybu, za to, že nás nutí se zamýšlet a také těm, kteří nám svým pozitivním přístupem pomáhají vytvářet lepší náladu. Když to spojíme dohromady, jsme na dobré cestě.

Teď k věci, takové krátké shrnutí prvního půlroku a toho co nás čeká. Pro přehlednost to rozdělím do několika skupin podle toho, jak se předmětné věci prolínají. Kdyby Vás zajímalo cokoliv navíc nebo přesnější informace, klidně mi napište e-mail na starosta@rotava.cz nebo si můžeme domluvit schůzku.

Pořádek

Když je bordel, štve nás to všechny. Mně už se kolegové smějí, že cestou do práce a z práce zvedám odpadky a nadávám za řev před paneláky. Nejsem spokojený s tím, jak se někteří chovají. Zlepšení občanského soužití je dlouholetý problém a běh na dlouhou trať. Složitá situace, kterou za nás nikdo nevyřeší. Stát si dlouhodobě neví rady a často místo toho, aby byly možnosti na straně těch, kteří chtějí v klidu žít, jsme nuceni se pohybovat na hraně toho, abychom se sami nestali obětí trestu. Stížnosti lidskoprávních organizací, trestní oznámení, udání na Ministerstvo vnitra… Tomu všemu jsme se již museli a musíme bránit. Budeme neústupní a vytrvalí. Vím, že mnohým z Vás přijde řešení jednoduché, ale bohužel tomu tak není.

Vykupujeme byty, nyní další dva, celkem už tedy šestnáct. Stojí to hodně peněz, ale umíte si představit dalších 16 rodin, jeden celý vchod, které by k nám přišly bez úmyslu zajistit si slušné bydlení? Budu se opakovat. Snažíme se pomoci každému, ale očekáváme za to také něco zpět pro blaho města. Stav dluhů na nájemném, vzniklých za poslední tři roky, se podařilo zatím snížit o 300 tis. Kč. V některých případech jsme pomohli zároveň vyřešit i složité životní situace. Snažíme se také podělit o naše postřehy a nápady tam, kde by se ledy měly hnout především. Účastníme se jednání se zástupci Úřadu vlády či Senátu. Pokaždé od nás zaznívá to stejné. Když už, tak dávky na bydlení zasílat přímo na účet města, školné a stravné přímo školám, je nutné pomoci společenstvím vlastníků jednotek se zjednodušením soudního nařízení prodeje bytu nespolehlivého majitele a při následném prodeji upřednostnit města a obce.

S tím, kdo u nás bydlí, souvisí to, jak to vypadá v ulicích. Od 1. 7. bude v platnosti zpřísněné vodorovné i svislé dopravní značení. Upozorňujeme všechny, že zajíždění před panelové domy a stání mimo parkovací místa bude řešeno ještě častěji. Už nyní jsme počtem řešených přestupků a odtahů vozidel na počtech jako za celý loňský rok, a to je v porovnání s loňským rokem v ulicích klidněji. Městská policie bude od srpna posílena o dalšího strážníka. Služby tedy budou do pozdějších hodin i o víkendech. Na Ministerstvo vnitra odešel k posledním připomínkám nový návrh obecně závazné vyhlášky, vztahující se k pořádku na veřejných prostranstvích. Oslovíme také jednotlivá SVJ, zda by neměla zájem o pomoc se zajištěním bezpečnostních prvků v jejich společných prostorách. Díky za Vaše podněty, ale znovu apeluji, že nejlepší je volat přímo MP, APK či PČR. Vaše zprávy se snažím předávat, ale často je to s křížkem po funuse.

Lékárna

Musím se přiznat, že nastalý problém jsem trochu očekával. Dosavadní provozovatel dlouhodobě trpěl nedostatkem personálu. Z tohoto důvodu byla otevírací doba poměrně omezená a blížilo se další léto, kdy by byla lékárna opět do října téměř mimo provoz. Situace zašla tak daleko, že se provozovatel rozhodl lékárnu zavřít úplně. Nakonec bez přechozího upozornění ze dne na den. Okamžitě jsme jednali. Uzavřeli jsme nájemní smlouvu s novou společností a připravujeme pro Vás lékárnu s provozem přibližně od začátku srpna.

Silnice a veřejná prostranství

Kapitola sama pro sebe. Každý rok byl stav silnic horší a horší, až se to po poslední zimě projevilo naplno. Schytávali jsme to za druhé ze všech stran. Místní komunikace v majetku města byly z velké části opraveny již na začátku května. Stávající rozbité silnice, u kterých jsme řešili většinu stížností, jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic. Od prosince jsme volali po zahájení oprav komunikací v dolní Rotavě a ve směru do horní Rotavy, dále ve směru do Smolné a do Šindelové přes Sluníčko. Požadavky na opravy jsme řešili písemně i osobními schůzkami. Zničené díly aut nás přivedly až k tomu, že jsme se po mnoha urgencích v květnu obrátili na kraj s tím, že nejhorší díry opravíme sami. Byli jsme ubezpečeni, že ke zpoždění prý došlo pouze z důvodu opakovaného výběrového řízení na firmu, která bude práce provádět. Vše by již mělo být vypořádáno a práce by tak měly být zahájeny na začátku července.

V ulicích jsme kvůli vandalům nechali vyměnit kamení u okrasných prvků za štěpku. Rovnou jsme ale na místa dosázeli další zeleň. K další výsadbě by mělo dojít za kavárnou, kde bude parkoviště odděleno zelení od bytové zástavby a poměrně rozsáhlá výsadba čeká i dolní Rotavu. Někteří z Vás si všimli i toho, že postupně mizí různé pozůstatky dob minulých. Zapomenuté staré betonové patky, sloupky, rozvodové skříně... Ještě na několik míst budou osazeny odpadkové koše a uvažujeme, zda velkoobjemové kovové kontejnery nevyměnit za klasické s úpravou okolí. Byli byste pro?

Když už jsme u toho odpadu. Děkujeme Vám, že pomáháte zlepšit životní prostředí! V loňském roce jsme vytřídili a předali k využití 130 tun tříděného odpadu. Jak moc jsme tím přispěli ke snížení uhlíkové stopy? Úspora, které jsme dosáhli v emisích CO2, je 144 tun = znečištění při 1 200 000 km ujetých průměrným novým automobilem!

 

Parkování

Tady bych nejraději vyhlásil anketu na téma rezidenčních stání – ANO x NE? S parkováním je to rok od roku horší. V tomto směru se proto snažíme dělat maximum. Všechna vozidla, která lze dle zákona označit za vrak, odstraňujeme hned, jak je to možné. Vypsali jsme výběrové řízení na parkoviště za blokem 18. Pokud by vše klaplo, mohlo by stát na podzim. Předpokládaná cena je 2,3 mil. Kč. Čerstvě hotová je projektová dokumentace pro rozšířené parkoviště u zdravotního střediska a do konce roku bude kompletní projektová dokumentace pro šikmé parkoviště u Kačáku. Obě akce se stanou plánovanými investicemi na další roky a navýší počet parkovacích stání.

Peníze a investice

Ještě není uzavřené pololetí, ale k 31.5.2019 (poměrná hodnota plnění k takovému období odpovídá 41,7 %) jsme plnili plánované příjmy na 49 % a výdaje na 38 %. Stav bankovních účtů byl k 14. 6. 2019 více než 23 mil. Kč. Vypadá to dobře, ale pozor, při stavbě rozpočtu jsme pracovali s mnoha neznámými a také nás čekají velké výdaje. Proto musíme s rozumem reagovat na občasné výpady, proč není něco hned hotové. Je snadné utrácet, ale my musíme hospodařit. To s sebou nese i to, že se na jednotlivé priority dostává postupně.

Probíhá připojení vrtu pro pitnou vodu, vzniká nová ulice Pod Školou, v červenci začne výměna svítidel a některých rozvaděčů veřejného osvětlení za úspornou LED variantu. Byla vyměněna vytopená podlaha v sále Slovanského domu, budeme dodělávat sněhové zábrany na bloku 17, vyměňovat rozbitá původní okna na úpravně vody, bude se dokončovat projektová dokumentace pro vodovod a kanalizaci na Sklenský vrch a další. Během půl roku jsme také v rámci našeho bytového fondu provedli 140 menších i větších oprav. Z těch větších, krom zdemolovaných bytů po bývalých nájemnících, se jedná o výměnu nefungujících zvonků, zprovoznění sušáren nebo výměna světel na chodbách za LED. Přes prázdniny už začneme pracovat na rozpočtu pro příští rok. Kvůli chybám v projektové dokumentaci z roku 2017 nám nebyla přidělena dotace na chodník mezi úřadem a poštou, zkusíme to po přepracování znovu. Další problém, který se nám vrací je chodník před blokem 6, který budeme muset zřejmě znovu předělat. Při deštích se mění v rybník a zatéká až do vchodů. Bohužel, když jsme na způsob opravy upozorňovali před třemi lety, nebyli jsme vyslyšeni.

Společenský život

Pro naše nejmenší a malé jsme se snažili zajistit každý měsíc zábavu: Dětský maškarní karneval, Odpoledne s H. Ch. Andersenem, Velikonoční odpoledne, Den Země, Pálení čarodějnic, Den dětí, Zahradnická soutěž, Gumičkování, třikrát Zábavné odpoledne pro děti plné pohádek a kvízů v knihovně a každé pondělí Tvořílek. Pro starší občany jsme pořádali mnoho různorodých akcí: beseda Vývoj počasí v posledních letech, procházka městem s krajinným ekologem a architektkou, přednáška Srí Lanka - kýčovitě krásná, turistický pochod S Permoníkem za historií, Posezení s písničkou, Pálení čarodějnic s kapelou, divadelní komedie S tvojí dcerou ne, přednáška 1. světová válka – Sokolovsko, přednáška Rusko - jedna cesta, tisíc zážitků, Ples města a dvakrát do měsíce odpoledne pro seniory, kdy jsme vyrazili na zámek v Jindřichovicích.

I o prázdninách chystáme mnoho akcí. Chceme pomoci rodičům zajistit volný čas dětí. Sledujte www.facebook.com/mestorotava, aby Vám nic z toho neuniklo!

Sice jsou prázdniny, ale máme plno úkolů, které je potřeba připravit a dotáhnout do konce. Zastupitelé se během prvního pololetí sešli čtyřikrát (zákon ukládá povinnost čtyřikrát za rok) a radní jednali desetkrát. Pracují také výbory a komise. Zapomenout nesmím ani na své kolegy úředníky a ostatní pracovníky, kteří mají na svědomí tu mravenčí práci. I v čase dovolených jedeme dál. Příliš často jsme v minulosti ztráceli čas.

 

Čas je to, co nám nikdy nikdo nevrátí ani nepůjčí. Na to nesmíme zapomínat ani v osobních životech.

 

Michal Červenka, starosta města