Obsah

 

starosta

Vážení Rotavané,

moji milí sousedé. Občas se na nás snese vlna kritiky, že některé naše kroky mají dopady na děti, nejsou konstruktivním přístupem pro změnu chování problémových občanů a zda „chápeme“ některá ustanovení nového občanského zákoníku. Je nám líto dětí, ale bohužel je nám jich líto více než jejich vlastním rodičům. My se toho pro děti snažíme dělat hodně bez rozdílu, ale prioritou je pro nás hájení rodin, které se snaží zodpovědně fungovat. Zde se již rozděluje každý sám a podle toho ke každému přistupujeme. Chování problémových občanů nelze měnit jen pochopením, tolerancí a další šancí. Musí fungovat princip odměny a trestu. Odměna pro každého z nás je sociální systém, který nám má pomoci v nouzi, možnost získat bydlení za rozumnou cenu, možnost přijít si pro pomoc, mít klid na odpočinek a nebát se upozornit na nepořádek. Ve chvíli, kdy se cokoliv z toho začne zneužívat a naše slušnost začne být vnímána jako slabost, musí přijít trest. Revize sociálních dávek, ztráta slušného bydlení mezi slušnými lidmi, žádná další vniveč vydaná energie. V tom budeme dělat maximum a požadovat to budeme také od státu. Že si někdo může stěžovat na porušování svých práv? Takové riziko klidně ponesu v boji s někým, kdo zákon zná, jen když se mu hodí.

Je před námi poslední měsíc roku. Ještě více zvyšujeme své pracovní nasazení, abychom veškeré úkoly zdárně dokončili a další připravili pro rok příští. Zároveň už pomalu bilancujeme rok letošní. K tomu patří i schůze Společenství vlastníků jednotek. Pokud mi to čas dovolí, snažím se navštívit každé shromáždění. Právě sousedské vztahy jsou tím nejzásadnějším tématem každého jednání. Město má omezené možnosti, ale i ty se snažíme využívat na maximum. Bylo chybou a alibismem dřívějšího vedení města, že samo sobě, nikým nenuceno, zastropovalo výši cen, za které bude případně byty vykupovat. V tu chvíli se otevřela cesta překupníkům bytů, kteří soupeřili o byty už jenom mezi sebou, protože možný nejsilnější hráč střelil sám sebe do nohy. Město tak v pěti letech, od roku 2014 do roku 2018, vykoupilo pouze 16 bytů a desítky bytů skončily v rukou vlastníků, kteří v nich nikdy nebydleli. Minulý měsíc jsme udělali další velký krok. Jenom v letošním roce jsme tedy prozatím odkoupili 35 bytů za celkem 7,9 mil. Kč. Dalších 6 bytů je připraveno k odkupu ještě v prosinci. Během jednoho roku jsme tak dokázali získat zpět do vlastnictví města více než jeden celý panelový dům. Omezujeme tím prostor pro podnikání s bydlením ze sociálních dávek a sestěhování nepřizpůsobivých občanů do našeho města. Zároveň tím zvyšujeme hodnotu nemovitostí nám Rotavanům. Bylo až zvrácené prodávat byty za 80 000 Kč a tím, že město kupovalo byty za částky mnohdy ještě nižší, ceny dále klesaly. Nízké pořizovací ceny hrály znovu do karet podnikatelům, kteří koupili byt za pár korun a investice se jim díky systému vyplácení sociálních dávek během krátké doby vrátila. Oboje je nutné změnit. Ceny bytů musí růst a výše sociálních dávek na bydlení se musí přizpůsobit ceně obvyklého nájemného. Strážníci městské policie budou v zimních měsících pravidelně kontrolovat vchody panelových domů. Někteří z Vás se ptali i na budoucnost Policie ČR v našem městě. Odpověď ministra vnitra naleznete na další stránce.

V průběhu roku bylo realizováno mnoho investic a oprav za téměř 15 mil. Kč. Namátkou uvedu bezbariérový městský úřad s výtahem, LED veřejné osvětlení, vrt pitné vody, výstavba a opravy komunikací, výměna zničené podlahy v sále Slovanského domu a stříšek nad vchody bloku 17, rozsáhlá výsadba zeleně, opravy bytů, nové kontejnery a pro příští rok připravené projektové dokumentace. Pracovníci vodního hospodářství se v terénu zaměřili na možné úniky vody a podařilo se jim snížit ztráty při distribuci vody v průměru o 70 m3 denně.

V době, kdy píšu tyto řádky, je prozatím uzavřené hospodaření města k 31. 10. 2019. Výdaje k tomuto datu byly 68 723 830 Kč, příjmy byly k tomu samému datu 77 303 829 Kč. Samozřejmě se do finančního výsledku celého roku ještě promítnou některé investice a opravy, včetně dalšího výkupu bytů, ale během prvních 10 měsíců roku jsme hospodařili s přebytkem vyšším než 8,5 mil. Kč.

I v příštím roce nás čeká mnoho výzev. V rozpočtu města jsou připraveny velké investiční akce. V případě jeho schválení se pokusíme krom jiného v průběhu jednoho roku vyřešit nejnutnější stavební úpravy v lokalitě Sídliště, zaměřené především na parkovací plochy. Zároveň bude dokončena příprava podkladů pro další lokality, které budou investičně řešeny v roce dalším.

Tou největší výzvou je nadále pracovat na tom, abychom se nestrachovali, kdo bude naším sousedem. Abychom všichni mohli v klidu žít a zaslouženě odpočívat. Pevně věřím, že společnými silami to dokážeme. Ne vždy se zřejmě shodneme na cestě k tomuto cíli, ale zkusíme každou.

Je za námi další rok našich životů, jež dohromady tvoří život našeho města. Dovolte mi Vám, milí Rotavané, srdečně popřát jménem radních, zastupitelů a pracovníků města Rotava, veselé prožití vánočních svátků, pohodový konec roku a v roce novém splnění našich osobních i společných přání.

 

S úctou

 

Michal Červenka, starosta města


Listopad 2019

 

Milí spoluobčané,

Vykupování bytů. Pár z Vás se na mne obrátilo s tím, že uvnitř Vašeho SVJ jste se dozvěděli lži o stavu financí města. Že prý město vykupuje byty a nemá na provoz a je na mizině. Za ironii osudu považuji, kdyby Vás těmito nesmysly zahlcovali ti, kteří přihlíželi tomu, jak se Rotava propadá ke dnu a při jeho dosažení se vesele odstěhovali jinam. Sanujeme právě ta nejhorší společenství a napravujeme, doufám pouze laxní a ne úmyslný, přístup dob minulých. Jaká je skutečnost? Stav bankovních účtů města činí 28 mil. Kč, přitom  na začátku roku to bylo 20 mil. Kč. Město od začátku roku vykoupilo 20 bytů za celkem 3 144 350 Kč. Z toho 15 bytů bylo přímo předmětem podnikání se sociálními dávkami a tím často souvisejícími problémy a nepořádkem. U zbývajících bytů se podařilo dohodnout přednost před realitními kancelářemi. O některé z vykoupených bytů jsme bojovali v dražbě nebo insolvenci. Považuji to za dobrý výsledek, který není snadný. Často se dostáváme do konfliktu s různými skupinami. I některé instituce státu se snaží brzdit náš přístup, který je často na hraně.  Ale jde o náš domov. Měli jsme na výběr, nedělat nic anebo si dát  na misku vah investice jen do líbivých věcí a investice do klidné     budoucnosti, která je naprostým   základem. 20 vykoupených bytů znamená téměř dva vchody bez nepřizpůsobivých! I jiná města se již začínají ubírat touto cestou. Hospodaříme rozumně a snažíme se vyvážit, jak boj za klidný domov, tak rozvoj města. Pokud bychom se někdy rozhodli vzít si například úvěr, pak jenom z toho důvodu, že se pustíme do velkých investic,  kterých se ostatní obávali a proto, abychom vyřešili potřeby občanů teď. Ne za pět, deset let. Teď nemáme kde parkovat, teď nemáme slušné sousedy, teď nemáme kanalizaci, teď nemáme jiné dětské hřiště… Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale zároveň by také za nějaký čas nemuselo být pro koho budovat. Vzdor osočování z rasismu, nekompromisnosti, buzerace řešíme z Vaší důvěry problémy, nad kterými už mnoho jiných zlomilo hůl jako nad neřešitelnými. Jenom čas ukáže, zda všechny kroky stály za nevzdání se. Rotava je krásné město, které  si zaslouží dobrou pověst.

Byla dokončena výměna svítidel veřejného osvětlení. V průběhu akce jste se na nás obraceli s tím, že světlo je nedostačující. Bylo to dáno dodávkou svítidel v  továrním nastavení. Nyní jsou již nová světla ve všech lokalitách nastavena na konečnou svítivost a problém je tedy vyřešen. Stále se ale objevují nedostatky v podobě starého kabelového vedení v  některých částech Rotavy a občas dochází k výpadkům. Kabely jsou často v zemi desítky let a v jejich okolí docházelo za tu dobu k  mnoha stavebním pracím. Mohlo tedy dojít i k jejich narušení. Z úspor vytvořených díky novým svítidlům se pustíme do hledání a odstraňování těchto závad. Zub času se nadále projevuje i u vodovodního potrubí. Několik dní po sobě jsme museli v noci vypínat vodu a hledat v různých částech našeho města její úniky. Právě v takových chvílích se ukazuje nutnost politicky nepopulárního   dávání peněz „pod zem“. Rekonstrukce takové infrastruktury je  nákladná a není pro občany tolik viditelná, ale je naprosto zásadní pro naše pohodlí. Za veškeré  komplikace, které Vám způsobují různé poruchy, se  omlouváme. Snažíme se je řešit vždy tak rychle, jak nám to okolnosti dovolí.

Krajská správa a údržba silnic se pustila do další části oprav silnice do dolní Rotavy. Největší výmoly byly odstraněny tzv. velkoplošnou opravou. Také bych raději uvítal kompletně nový povrch, ale i tak je toto po letech oprav zasypáním děr kamínky určitě mnohem lepší varianta. Ve druhé polovině listopadu dojde ve zbytku trasy právě ke kompletní výměně povrchu.

Krátce znovu otevřu téma exekucí. Souvisí totiž s místním poplatkem za odpad a platebními výměry, které jsou exekučním titulem. Nezaplacený poplatek za odpad bude vymáhán. Neplacení poplatku za odpad některými občany nebylo důvodem pro jeho zdražení, které nikoho z nás netěší. Důvodem jsou plošně rostoucí náklady na jeho likvidaci. Příkladem, kdybyste  sousedce cestou do krámu kupovali mléko za 20 Kč, ale od ní byste si brali jen 15 Kč, časem by došlo k tomu, že byste za chvíli neměli nejen na její mléko, ale ani na své.

V rámci projektu přeshraniční spolupráce našich dobrovolných hasičů a německých hasičů z města Lößnitz proběhla již dvě setkání  a obě soutěžní. Jedno v partnerském městě a při druhém domácím setkání ovládli naše fotbalové hřiště mladí hasiči. Na soutěž o Železného hasiče dorazilo 55 účastníků z dobrovolných jednotek 7 měst a obcí. Všichni naši mladí reprezentanti předvedli skvělé výkony a obsadili místa na stupních vítězů. Domácí mladí hasiči poté předvedli požární útok a na hasičárně jsme ukázali německým kolegům vybavenost naší jednotky, kterou sami označili  za velmi dobrou.

Mimo pravidelná Odpoledne pro důchodce proběhl kulatý stůl našich seniorů s krajským  koordinátorem MPSV Bc. Čermákem. Co jsme řešili? Kolik skutečně přinese navýšení důchodů, obezřetnost při telefonních hovorech. Šmejdi využívají toho, že lze uzavřít smlouvu po telefonu. Dále byly představeny možnosti pečovatelské služby a dostalo se také na dotazy ve věci limitu doplatků na léky. Pro seniory chystáme od příštího roku také jednu novinku. Virtuální univerzitu třetího věku, která jim poskytne všeobecné a zájmové vzdělávání na vysokoškolské úrovni. V případě zájmu o více informací se na mne neváhejte obrátit. Přeji Vám všem klidný listopad, milí Rotavané.

 

Michal Červenka, starosta města


Říjen 2019

Milí Rotavané,

exekuční dražba, vykoupené byty, další strážník, místní poplatek za odpad a jeho vymáhání… V září zasedaly rada i zastupitelstvo města, a tak je poměrně dost nových informací. Ještě než spustím, připomínám proběhlé datum splatnosti místního poplatku   za odpad a státem danou povinnost očipovat naše čtyřnohé psí miláčky do konce letošního roku. Začnu pro nás občany tím nejméně příjemným. Zvýšení místního poplatku za komunální odpad na 550 Kč za osobu ročně. Při stávajících rostoucích cenách likvidace odpadu bohužel nemáme mnoho jiných možností. Uvedu některá fakta, jež nás k tomuto kroku vedla, protože se setkáváte s mnoha účelovými lžemi. Při stanovení ceny se počítají celkové náklady za množství likvidovaného komunálního odpadu za rok a vydělí se počtem obyvatel. Při tomto výpočtu dojdeme k tomu, že od roku 2014 se náklad na obyvatele každoročně zvyšoval. Za loňský rok už jsme tedy na každého obyvatele dopláceli dokonce 56 Kč, ale poplatek zůstával stále ve stejné výši. Je to „politicky nepopulární“, ale nad politikou musí vítězit souvislosti a selský rozum. I kdybychom všichni zaplatili to, co máme, stále nám jenom v loňském roce chybělo 172.380 Kč. Upozorňuji, že vzniklý rozdíl nesouvisí s tím, že tu máme neplatiče. Mimochodem právě těm byly v minulém měsíci po několika letech rozeslány platební výměry (stovky obálek), které se v případě neuhrazení stávají tzv. exekučním titulem! Minulý měsíc jsem Vás informoval o tom, že budou zahájeny práce na parkovišti za blokem č. 18. Bohužel vítězná firma získala lukrativnější zakázku a druhá firma v pořadí nebyla schopna garantovat celkové dokončení prací do začátku zimy. Rozhodli jsme se tedy přesunout celou akci na příští rok, abychom se vyhnuli komplikacím. Já doufám, že budeme tuto akci soutěžit znovu již včetně parkoviště u zdravotního střediska, protože v této části Rotavy je problém s parkováním akutní.

Teď k těm radostnějším věcem. „Ukořistili“ jsme další byt z exekuční dražby v bloku č. 7. Tento byt patřil mezi nejproblémovější v centru města. Každý měsíc jiný nájemník a halekání z balkonu v posledním patře od rána do večera. Na to není nikdo z nás zvědavý. Říkám rovnou, že v tomto případě se takovým rádoby sousedům zatne tipec a mělo by to být varováním pro všechny, kteří by je chtěli v podobném narušování našeho klidu následovat. Odkoupili jsme i další byt od osoby podnikající v tomto „odvětví“ a já věřím, že budeme pokračovat až do stavu, kdy omezíme problémy v soužití na minimum a budeme se moci více věnovat rozvoji a investovat do něj. Tomu by měl pomoci i další zkušený městský strážník. Ti jsou nyní v pěti a bude tak snazší stanovit častější služby i v případě dovolených nebo nemocí. Po dalším jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic jsme byli ubezpečeni, že ještě v tomto měsíci dojde ke kompletní výměně povrchu na silnici z dolní do horní Rotavy v délce dalších 600 metrů a u zbývající části k hasičárně bude provedena velkoplošná oprava výmolů. Ve věci nákupu zemního plynu na další dva roky jsme se tentokrát rozhodli jít cestou centrálního nákupu společně s Karlovarským krajem, který pro města, obce a příspěvkové organizace, které měly zájem, zajistil aukci, jejímž výsledkem je cena 564 Kč za 1 MWh, což je o 65 Kč méně, než byla cena pro letošní rok. V rámci projektových příprav jsme v hektickém termínu stihli přepracovat projektovou dokumentaci k bezbariérovému chodníku mezi úřadem a poštou dle připomínek Státního fondu dopravní infrastruktury a podáme znovu žádost o dotaci. Finišujeme také s projektovou dokumentací pro kanalizaci a vodovod na Sklenský vrch, kdy již máme zajištěnou administraci podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí. Úspěšně dopadla žádost o dotaci v mezinárodním projektu „Společně pro protipožární ochranu, práci s mládeží a hasičský sport – projekt setkávání dobrovolných hasičů z Lößnitz a Rotavy“. Do takového projektu jdeme poprvé a naši hasiči jedou na první výměnu zkušeností a změřit síly s mnoha dalšími týmy v Německu hned první říjnový víkend, tak držme palce. Ještě jednou bych na tomto místě rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na tradičním pochodu Z pohádky do pohádky. Děti byly nadšené. Vážím si každého, kdo obětuje svůj čas pro radost nás ostatních.

Přišel podzim a spolu s ním občas sychravé počasí, že by ani psa nevyhnal. Stejně jako mnoho z Vás se těším na slunečné dny, díky kterým si užijeme období, kdy příroda hraje všemi barvami. Dokud nám to počasí dovolí, provedeme ještě okrasnou výsadbu kolem parkoviště za kavárnou. Příjemný říjen Vám všem, milí Rotavané.

Michal Červenka, starosta města