Obsah

 

starosta

Únor 2020

 

Vážení sousedé,

tak se s tím dál pereme. „Investoři“ hledající výhodnou investici, placenou z našich daní, a jedinci, již si neváží toho, co z našich daní budujeme pro ty, kteří každý den tvrdě pracují a daně platí. Ano, znovu hovořím o skupování bytů za účelem pronajímání a o některých nájemnících, kteří jsou občas noční můrou. Proč to znovu otevírám? Protože potřebujeme nadále Vaši pomoc.

Stále čelíme tomu, že se někteří podnikavci snaží vykupovat byty v našem městě. Zrovna nedávno jsem neváhal a na dva takové inzeráty jsem zavolal. Samozřejmě se jednalo o zprostředkovatele, kteří byty kupují pro investora za účelem pronájmu, a velmi je zajímalo, zda se u nás vyplácí doplatek na bydlení. Nevyplácí, ale to je málo. Na vině je stát, ale k tomu se ještě vrátím. Od plic jsem oběma sdělil, co si o jejich počínání u nás ve městě myslíme a že budeme podnikat veškeré možné kroky k tomu, abychom jim jejich podnikání ztrpčili. Apelujeme na Vás, naši Rotavané, neprodávejte byty podobným firmám nebo osobám. V lednu jsme odkoupili další dva byty, jež byly původně pronajímány, jeden byt bohužel odkoupil občan Izraele… Ale jedeme dál, na konci ledna se účastníme další exekuční dražby a jsou rozjednané další odkupy. Některé byty kupujeme od stěhujících se Rotavanů, kteří upřednostní zájem města před jinými nabídkami. Teď se na chvilku vrátím k tomu státu. Příčinou toho, že se u nás ve městě objevuje problém v takové míře, je, že dnes může člověk vlastnit několik bytů a bez kontroly je pronajímat za přemrštěné nájemné, často doplácené právě ze sociálních dávek (našich daní). Chybí regulace takové činnosti přes živnostenské oprávnění, takže kontrola je nulová, chybí hygienické normy na počty osob v bytě, chybí cenová mapa, která by omezila výši sociálních dávek na bydlení. Za takových podmínek by podobné podnikání nebylo lukrativní a nikdo by byty neskupoval a nesestěhovával bohužel často problémové lidi do jedné lokality. Rotava byla ve stavu, kdy k tomu přímo vybízela, ale těm dnům je konec. Společně to zvládneme.

Tím druhým problémem jsou někteří nájemníci. Nastavili jsme tvrdá pravidla. Přísná, ale rovná. Každému se měří stejným metrem, bez rozdílu. Některé občany po letech dostihla spravedlnost a neřešené prohřešky vůči městu. Dochází z jejich strany občas k vyhrožování nebo zastrašování. To není příjemné nikomu z nás, ale pokud bychom se zalekli, nic z toho, co si teď musíme vytrpět, by nemělo smysl. Právě strach z toho, co nastane ve chvíli, kdy se začne odkládaný problém řešit, dovedl naše město do stavu, kdy slušní lidé necítili zastání a naopak ti, kteří si řádně neplnili povinnosti, se cítili být na koni. Je snadné svádět příčinu problému jenom na obchodníky s chudobou, ale jejich nájemníky nikdo nenutí ničit společný majetek. Městská policie se snaží v rámci svých možností řešit maximum podnětů. A to je další věc, za kterou Vám chci poděkovat a poprosit Vás o to, abyste vytrvali. Daří se nám nyní častěji zjišťovat identitu těch, kteří způsobují problémy, a nadále s tím pracovat tak, abychom jejich konání učinili přítrž.

Ve čtvrtek 23. 1. proběhlo veřejné setkání, jehož tématem byly i problémy v soužití a úcta mezi lidmi. Přišly desítky lidí. Chvílemi to bylo bouřlivé, zaznívalo mnoho výtek, připomínek a názorů. Vše začíná v rodině, ta má být příkladem, ta má vést děti ke správnému žití. Snažíme se pomáhat, ale nemůžeme tak činit naivně, protože pak se nikdy nic nezmění. Pokud budou mít někteří pocit, že základní životní potřeby za ně vždy vyřeší někdo jiný, nebo hůř, že je dokonce povinen to za ně vyřešit, pak se bude propast nadále jen prohlubovat. Často jsme teď označováni za ty, kteří svými kroky zapříčinili nenávist mezi majoritou a Romy. Víte, co mají často společného ti, kteří přišli o bydlení, nebyl jim přidělen byt nebo byli pokutováni? Barva pleti to vážně není! Společné mají to, že nedodržovali pravidla. Je u nás ve městě mnoho Romů, kteří spokojeně žijí a mnoho občanů z majority, kteří narazili. Rotava byla v minulých dobách místem, kdy vedle sebe všichni žili v poklidu a vzájemném respektu. Musíme si každý sáhnout do svědomí, kolik toho pro návrat takových dob děláme my sami.

 

S úctou

 

Michal Červenka, starosta města


Leden 2020

 

Vážení Rotavané,

vstoupili jsme do nového roku, přesto mi dovolte se na malou chvíli vrátit do posledního měsíce toho loňského. Ve svátečním čase se naplno ukázaly dvě tváře našeho města. Byl to neuvěřitelný kontrast mezi tím, co dělá naše město tou starou dobrou Rotavou a tím, co nám bere chuť něco budovat, co nám kazí pověst. Spousta z nás se setkala společně v pohodové a příjemné atmosféře při rozsvícení vánočního stromu nebo na Mikuláše. Téměř sto návštěvníků dorazilo na adventní setkání seniorů, kde se vzpomínalo do pozdních večerních hodin. O poslední loňské neděli uspořádaný koncert s názvem „Rotava sobě“ v našem krásném kostele byl symbolickým závěrem měsíce, ve kterém Rotavané ukázali, že se stále umí setkávat a dělat z našeho města lepší místo. Bohužel proti tomu jsme museli řešit chování narušující veřejný pořádek. Po celou dobu svátků byl zajištěn každodenní úklid a k tomu dva mimořádné svozy odpadu, takže v ulicích byl, co se odpadků týká, pořádek. Ovšem to, co předváděli někteří jedinci s výtržnicko-vandalskou tečkou na Silvestra, z toho nám všem zůstává rozum stát. Chci poděkovat Vám všem, slušným občanům, za to, že jste nebyli lhostejní a pomohli jste nám ještě v průběhu noci určit pachatele. Věřím, že společně dokážeme vrátit zpět to staré dobré, co nám předali naši rodiče a prarodiče. I přes pochyby, které jsou v každém z nás, jsme stále tady a to znamená, že jsme to nevzdali a nevzdáme to ani v novém roce.

A co zastupitelé připravili pro letošní rok? Pokud nenastanou nenadálé situace, bude se v Rotavě rozsáhle budovat. V prvních měsících dojde k výměně ještě původních starých oken a dveří v bytovce ve Smolné. Neradi bychom dopustili postupné zchátrání další budovy v majetku města. Již byl také vybrán zhotovitel bezbariérové trasy mezi městským úřadem a poštou. Na tuto akci byla také podána žádost o dotaci. Ještě v tomto měsíci budou vypsána výběrová řízení na veřejné zakázky vybudování rozšířeného parkoviště a rekonstrukci chodníků u bloku č. 18 a na rekonstrukci a rozšíření parkoviště s revitalizací okolí u zdravotního střediska. Výměna veřejného osvětlení v Růžovém údolí je dokončena, ještě nás sice čekají terénní úpravy, ale již v letošním roce bude vybudováno veřejné osvětlení pro parkoviště u fotbalového hřiště. Dolaďují se také detaily ve studii pro vybudování bikeparku za bývalou kotelnou, kde dříve měli naši mladí nadšenci svoje zázemí. Studie bude podkladem projektové dokumentace. Po více než dvou letech od doby, kdy mělo být dokončeno, máme zmapování kanalizačních stok ve městě. Vyřizujeme také podklady k podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci pro Sklenský vrch. V běhu je jednání o odkoupení dalších bytových jednotek, které jsou momentálně předmětem pronájmů. Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky od jara do zimy budeme pod tlakem realizací akcí za mnoho milionů korun. Všichni si přejeme, aby vše klapalo a komplikací, které se dají očekávat, se vyskytovalo minimální množství. Zde chci ujistit všechny, že terénní práce související s aktuálním budováním optické sítě ve městě nejsou dokončeny a hromady hlíny za panelovými domy firma ještě odstraní a plochu zarovná.

Letošní rok je také rokem výročí 55 let od povýšení Rotavy na město, takže se určitě sejdeme na oslavách. Pro pravidelné účastníky Odpoledne pro seniory jsme připravili Virtuální univerzitu třetího věku, formu celoživotního vzdělávání, která poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné a zájmové vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Pokračovat budou také další pravidelné aktivity jako Tvořílek, přednášky, besedy apod.

Budeme se snažit, aby byl rok 2020 dobrým rokem. Nemůžeme splnit vše, ale nebojte se na nás obracet s Vašimi problémy. Přejeme Vám do nového roku zdraví, pohodu a životní radost.

 

S úctou

 

Michal Červenka, starosta města


Prosinec 2019

Vážení Rotavané,

moji milí sousedé. Občas se na nás snese vlna kritiky, že některé naše kroky mají dopady na děti, nejsou konstruktivním přístupem pro změnu chování problémových občanů a zda „chápeme“ některá ustanovení nového občanského zákoníku. Je nám líto dětí, ale bohužel je nám jich líto více než jejich vlastním rodičům. My se toho pro děti snažíme dělat hodně bez rozdílu, ale prioritou je pro nás hájení rodin, které se snaží zodpovědně fungovat. Zde se již rozděluje každý sám a podle toho ke každému přistupujeme. Chování problémových občanů nelze měnit jen pochopením, tolerancí a další šancí. Musí fungovat princip odměny a trestu. Odměna pro každého z nás je sociální systém, který nám má pomoci v nouzi, možnost získat bydlení za rozumnou cenu, možnost přijít si pro pomoc, mít klid na odpočinek a nebát se upozornit na nepořádek. Ve chvíli, kdy se cokoliv z toho začne zneužívat a naše slušnost začne být vnímána jako slabost, musí přijít trest. Revize sociálních dávek, ztráta slušného bydlení mezi slušnými lidmi, žádná další vniveč vydaná energie. V tom budeme dělat maximum a požadovat to budeme také od státu. Že si někdo může stěžovat na porušování svých práv? Takové riziko klidně ponesu v boji s někým, kdo zákon zná, jen když se mu hodí.

Je před námi poslední měsíc roku. Ještě více zvyšujeme své pracovní nasazení, abychom veškeré úkoly zdárně dokončili a další připravili pro rok příští. Zároveň už pomalu bilancujeme rok letošní. K tomu patří i schůze Společenství vlastníků jednotek. Pokud mi to čas dovolí, snažím se navštívit každé shromáždění. Právě sousedské vztahy jsou tím nejzásadnějším tématem každého jednání. Město má omezené možnosti, ale i ty se snažíme využívat na maximum. Bylo chybou a alibismem dřívějšího vedení města, že samo sobě, nikým nenuceno, zastropovalo výši cen, za které bude případně byty vykupovat. V tu chvíli se otevřela cesta překupníkům bytů, kteří soupeřili o byty už jenom mezi sebou, protože možný nejsilnější hráč střelil sám sebe do nohy. Město tak v pěti letech, od roku 2014 do roku 2018, vykoupilo pouze 16 bytů a desítky bytů skončily v rukou vlastníků, kteří v nich nikdy nebydleli. Minulý měsíc jsme udělali další velký krok. Jenom v letošním roce jsme tedy prozatím odkoupili 35 bytů za celkem 7,9 mil. Kč. Dalších 6 bytů je připraveno k odkupu ještě v prosinci. Během jednoho roku jsme tak dokázali získat zpět do vlastnictví města více než jeden celý panelový dům. Omezujeme tím prostor pro podnikání s bydlením ze sociálních dávek a sestěhování nepřizpůsobivých občanů do našeho města. Zároveň tím zvyšujeme hodnotu nemovitostí nám Rotavanům. Bylo až zvrácené prodávat byty za 80 000 Kč a tím, že město kupovalo byty za částky mnohdy ještě nižší, ceny dále klesaly. Nízké pořizovací ceny hrály znovu do karet podnikatelům, kteří koupili byt za pár korun a investice se jim díky systému vyplácení sociálních dávek během krátké doby vrátila. Oboje je nutné změnit. Ceny bytů musí růst a výše sociálních dávek na bydlení se musí přizpůsobit ceně obvyklého nájemného. Strážníci městské policie budou v zimních měsících pravidelně kontrolovat vchody panelových domů. Někteří z Vás se ptali i na budoucnost Policie ČR v našem městě. Odpověď ministra vnitra naleznete na další stránce.

V průběhu roku bylo realizováno mnoho investic a oprav za téměř 15 mil. Kč. Namátkou uvedu bezbariérový městský úřad s výtahem, LED veřejné osvětlení, vrt pitné vody, výstavba a opravy komunikací, výměna zničené podlahy v sále Slovanského domu a stříšek nad vchody bloku 17, rozsáhlá výsadba zeleně, opravy bytů, nové kontejnery a pro příští rok připravené projektové dokumentace. Pracovníci vodního hospodářství se v terénu zaměřili na možné úniky vody a podařilo se jim snížit ztráty při distribuci vody v průměru o 70 m3 denně.

V době, kdy píšu tyto řádky, je prozatím uzavřené hospodaření města k 31. 10. 2019. Výdaje k tomuto datu byly 68 723 830 Kč, příjmy byly k tomu samému datu 77 303 829 Kč. Samozřejmě se do finančního výsledku celého roku ještě promítnou některé investice a opravy, včetně dalšího výkupu bytů, ale během prvních 10 měsíců roku jsme hospodařili s přebytkem vyšším než 8,5 mil. Kč.

I v příštím roce nás čeká mnoho výzev. V rozpočtu města jsou připraveny velké investiční akce. V případě jeho schválení se pokusíme krom jiného v průběhu jednoho roku vyřešit nejnutnější stavební úpravy v lokalitě Sídliště, zaměřené především na parkovací plochy. Zároveň bude dokončena příprava podkladů pro další lokality, které budou investičně řešeny v roce dalším.

Tou největší výzvou je nadále pracovat na tom, abychom se nestrachovali, kdo bude naším sousedem. Abychom všichni mohli v klidu žít a zaslouženě odpočívat. Pevně věřím, že společnými silami to dokážeme. Ne vždy se zřejmě shodneme na cestě k tomuto cíli, ale zkusíme každou.

Je za námi další rok našich životů, jež dohromady tvoří život našeho města. Dovolte mi Vám, milí Rotavané, srdečně popřát jménem radních, zastupitelů a pracovníků města Rotava, veselé prožití vánočních svátků, pohodový konec roku a v roce novém splnění našich osobních i společných přání.

 

S úctou

 

Michal Červenka, starosta města