Obsah

Červenec, srpen 2017

Typ: ostatní
Červenec, srpen 2017

 

 

 

Vážení spoluobčané,

na začátku letních prázdnin tradičně vychází dvojčíslo našeho Zpravodaje. Školáci si vychutnávají plnými doušky první dny dvouměsíčního volna, na které se celý školní rok těšili, a my dospělí vyhlížíme dovolenou, byť s obavami, jestli nám vyjde počasí.

Pátek 30. června – závěr školního roku jsme prožili předáním vysvědčení a posledním zvoněním v sále Slovanského domu, při kterém se rozloučili deváťáci a předali pomyslnou štafetu budoucím prvňáčkům.

V posledním červnovém týdnu se konalo zasedání zastupitelstva města. Jednání trvalo téměř čtyři hodiny a na programu byly některé body, se kterými bych Vás chtěla seznámit.

Byla projednána a schválena účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2016 – dokumenty, které vypovídají o našem hospodaření, jehož výsledkem byl přebytek 13 milionů. Kč. Část byla použita na splátky úvěru a zbývající uspořené prostředky (11 milionů Kč) navýšily naši finanční rezervu na bankovních účtech na konečnou částku 35 milionů Kč. Opět se jednalo o velice úspěšný rok. Součástí schvalovaných podkladů byla i zpráva o přezkoumání hospodaření, které provádí krajský úřad dvakrát v průběhu každého roku a jehož předmětem je prověření dodržování zákonných povinností. Závěr hodnocení byl „bez chyb a nedostatků“, což je vizitkou práce všech zaměstnanců, a já jim tímto děkuji za perfektně odvedenou práci.

31. 12. 2017 skončí smlouva o provozování tepelného hospodářství s firmou BWB SANT s.r.o. Proto byl vedoucím odboru tepelného a vodního hospodářství předložen zastupitelům návrh, aby tepelné hospodářství v dalších letech provozovalo město vlastními silami. Návrh byl schválen a v září by měla být projednána kalkulace nákladů na rok 2018. Věřím, že tímto rozhodnutím dojde ke snížení ceny za teplo a ohřev teplé vody.

V letošním roce jsme podali žádosti o poskytnutí dotačních prostředků do více než desítky výzev. Dosud schválené projekty tak přinesou do rozpočtu města úsporu více než 20 milionů korun a některé další žádosti ještě čekají na vyhodnocení.

Mimo jiné se jedná o finance, kterými bez navýšení rozpočtu pokryjeme náklady na mzdy a vybavení nových asistentů prevence kriminality nebo domovníky, kteří se budou od příštího roku na plný úvazek starat o společné prostory domů v majetku města. Schválena je také dotace na rekonstrukci jedenácti bytových jednotek, finanční příspěvek z rozpočtu  Karlovarského kraje na akci „Výlet do pohádky“, pro knihovnu pořízení výkonného počítačového programu z výzvy ministerstva kultury nebo prostředky na pořízení štěpkovače a domácích kompostérů pro občany města z operačního programu životního prostředí.

Štěpkovač je velmi praktickým pomocníkem, který umožňuje zpracovat například spadlé větve ze stromu. Bez štěpkovače bychom tyto větve neupotřebili, maximálně bychom je mohli použít na zatápění. Díky štěpkovači, který dokáže bez větších problémů nadrtit i větve o větším průměru, se dá vzniklá rozdrcená hmota využít například ke hnojení. Právě nadrcené větve mohou být vhodným posypem pod stromy a keře, které nám rostou na zahradě. Drť pomáhá k lepšímu vyživování půdy, která je tak kvalitnější. Náš štěpkovač nebude využíván pouze pro potřeby veřejného prostranství, ale budou si ho moci objednat i občané na likvidaci vlastního odpadu.

Domácí kompostování je jednoduchý způsob, jak omezit podíl odpadů ze zahrad a kuchyňského bioodpadu. Domácí kompostování je možno organizovat právě v kompostérech a občané zemí Evropské unie věnují kompostování stejnou péči jako ostatním zahrádkářským činnostem. 400 domácích kompostérů bude nabídnuto zdarma těm občanům Rotavy, kteří mají samostatné zahrádky nebo zahrádky u rodinných domů. O tom, jakým způsobem dojde k rozdělení kompostérů, Vás budou včas informovat zaměstnanci městského úřadu. Ale to předbíhám. Nejdříve je potřeba štěpkovač a domácí kompostéry nakoupit .

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásnou dovolenou a dětem báječné prázdniny.

Iva Kalátová, starostka města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:09
Autor: Blanka Legezová