Obsah

Únor 2016

Typ: ostatní
Únor 2016

 

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě na chvíli zastavím na konci minulého roku. Určitě jste si všimli, že se  ve městě objevil nový přírůstek v podobě oranžové multikáry. Jedná se o multifunkční stroj UNICAR 4x4, který má hodnotu téměř 2 a půl milionu korun.  Svozové vozidlo ke sběru separovaného komunálního odpadu jsme získali spolu s pěti novými sběrnými kontejnery z dotace Státního fondu životního prostředí a z našeho rozpočtu bylo zaplaceno pouze 266 tisíc korun.  Poděkování patří především  panu Martinu Elízovi, který se spolu s dalšími odborníky podílel na získání finančních prostředků.  

     Během ledna byl uzavřen rozpočet roku 2015.  Hospodaření minulého roku dopadlo velmi dobře. Důkazem toho je skutečnost,  že vznikl přebytek  více než 5 milionů  Kč a na běžných bankovních účtech města bylo k 31.12.2015 téměř 24 milionů Kč. Věřím, že uspořené finanční prostředky co nejlépe využijeme a navíc získáme další zdroje zejména prostřednictvím dotačních titulů.

     Proto byl na prvním jednání zastupitelstva města předložen přehled  konkrétních aktuálních výzev vhodných pro naše město. Pro nejbližší období byla schválena příprava těchto projektů:    V Integrovaném regionálním operačním programu  budou vyhlášeny  výzvy na rekonstrukci bytových domů a na rekonstrukci bytových jednotek v majetku města.  V této fázi se zaměříme na objekt v Nejdecké 427 a na vytipované byty na Sídlišti, které by byly pro rekonstrukci nejvhodnější. Pokud bude finanční  rozpočet po zpracování projektové dokumentace  pro město příznivý,  o dotace požádáme.

     Z evropských strukturálních fondů  je finančně  velmi výhodná výzva pro města a obce, ze které lze čerpat prostředky například na zpracování studií k plánovaným  projektům.

     Program Efekt 2016 je určen na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Z tohoto programu  lze použít finanční prostředky na výměnu osvětlovacích těles a konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Protože v současné době probíhá pasportizace veřejného osvětlení, jehož součástí je i návrh na úsporná opatření, budeme v průběhu února žádat o dotaci i z této výzvy.

     Zastupitelé se v lednu zabývali i budoucností prevence kriminality a schválili navýšení rozpočtu na mzdy pro 3 asistenty a zároveň i účast v dotačním titulu  ministerstva vnitra Program prevence kriminality  na rok 2016. Žádost bude podána na několik dílčích projektů. Kromě asistentů také na domovníky, na vzdělávání a na vybudování dětského hřiště v dolní Rotavě. 

     Prioritou pro rok 2016 bude navýšení počtu parkovacích míst i oprava chodníků a přístupových cest.  Ne všechny akce je možné realizovat za pomoci dotací. Proto se budeme snažit co nejvíce prací  zhotovit vlastními silami. To opět přinese úsporu podobně jako v  minulém roce.

     Schválen byl také Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem na nejbližší období. Za nejdůležitější oblasti pro zlepšení života nás všech byla určena bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost. V každé z těchto oblastí jsou stanoveny hlavní cíle, které se budeme snažit plnit podle přiřazených priorit.  Každý rok by měl být akční plán zhodnocen a aktualizován. S obsahem Strategického plánu budete vy občané města seznámeni zástupcem společnosti Equica.

     Jistě si mnozí z vás všimli, že je na budově městského úřadu nainstalován nový informační panel, který v pravidelných intervalech zobrazuje  datum, čas, teplotu vzduchu a navíc důležité aktuální informace.

     Závěrem se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo proto, že jsem s napsáním příspěvku čekala  až na zasedání ZM, abych vás s aktuálními novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:02
Autor: Blanka Legezová