Obsah

Září 2017

Typ: ostatní
Září 2017

Vážení spoluobčané,

v dnešním příspěvku se budu věnovat pouze jednomu tématu a tím je problematika bydlení v „prodaných“ bytových domech u nás ve městě. Mezi občany se začíná projevovat velká nespokojenost s tím, že se do některých bytů na sídlišti stěhují nájemníci, kteří svým špatným chováním obtěžují slušné sousedy, většinou vlastníky ostatních bytů v domě. Nepořádek, ničení majetku a hluk, to vše začíná být neúnosné a soukromníci, kteří tyto byty vlastní, ve většině případů problémy neřeší.

Nemohu nechat bez povšimnutí skutečnost, že se mezi občany šíří pověsti o tom, že za tuto situaci může současné vedení města, které údajně cíleně do některých bytů tyto občany umísťuje. Mohu zodpovědně prohlásit, že tato informace není v žádném případě pravdivá.

Bytový fond v Rotavě je tvořen téměř 1000 byty, z toho je pouze 268 bytů v majetku města Rotava. To znamená, že pouze v těchto bytech vedení města rozhoduje o jejich obsazení nájemníky.

Pro Vaši orientaci připojuji v tomto vydání přehled bytů, které jsou v majetku města. Pouze o nich může rada města rozhodnout, komu je přidělí…. Ale těchto bytů se problémy většinou netýkají.  Nájemníci mají krátkodobé smlouvy, a pokud jsou na ně oprávněné stížnosti nebo městu neplatí nájem a služby, není jim smlouva prodloužena.

Ostatní byty jsou družstevní, nebo jsou součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterých je v Rotavě 18. Od roku 2012 vykonává město Rotava na základě mandátní smlouvy ekonomickou a technickou správu pro 10 společenství. To znamená, že zabezpečuje pro jednotlivá SVJ tyto činnosti: vedení účetnictví, evidenci úhrad jednotlivých vlastníků, údržbu a opravy společných částí domů, revize, řešení dlužníků a další administrativní činnosti spojené se správou domu. V žádném případě však vedení města, ani žádný ze zaměstnanců úřadu, nemůže ovlivnit nakládání se soukromým majetkem, kterým jednotlivé byty jsou. Každý vlastník bytové jednotky může se svým vlastnictvím v mezích platných zákonů nakládat, jak sám chce – může byt užívat, prodat nebo pronajmout.

Problémy se tedy týkají nájemníků těch bytů, které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

V roce 2012 byla schválena nová strategie bytového hospodářství, jejíž součástí bylo mimo jiné i to, že město pomůže společenstvím (SVJ) s vykoupením bytů po dlužnících. K tomu bylo potřeba, aby SVJ nabídlo konkrétní byt městu. K dnešnímu dni se podařilo takto vykoupit a „zachránit“ 27 bytových jednotek. Bohužel se často stávalo i to, že byt původní majitel prodal sám nebo prostřednictvím realitní kanceláře někomu jinému, protože za něj dostal více peněz. Takto si některé byty koupili ti, kteří je neměli pro potřebu vlastního bydlení, ale právě k „podnikání“. Většinou tito vlastníci vůbec v Rotavě nebydlí a své byty pronajímají těm nájemníkům, kterým rada města neschválila přidělení městského bytu. Často jsou tito soukromí vlastníci upozorněni předem na skutečnost, že se jedná o problematické občany, ale bezvýsledně. Místo tzv. sociálního začleňování dochází díky přístupu těchto „podnikatelů“ k sociálnímu vyčlenění slušných lidí, což je naprosto nepřijatelné, ale v současné době bohužel zákonem tolerované.

Sama vnímám tuto problematiku velmi intenzivně i proto, že bydlím na sídlišti v bytě, který je součástí SVJ. Plně si uvědomuji, že vždy záleží na tom, kdo byt vlastní a jak s ním naloží.

Do nedávna bylo vedení města prakticky bez možnosti se s touto situací nějak vyrovnat, ale změnou zákona o sociálních dávkách (od června je platná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi) se otevřela možnost pro některá města, aby vydáním tzv. opatření obecné povahy zamezila vyplácení doplatku na bydlení. Pečlivě jsem tuto možnost zvažovala, protože se samozřejmě může stát, že postihne i ty, kteří by na toto opatření doplatili nespravedlivě. Ale pro ty přece máme pomoc prostřednictvím spolupráce se sociálním pracovníkem, a proto jsem se rozhodla, že zastupitelům na jednání 25. září předložím návrh, abychom toto opatření nechali zpracovat. Musíme využít každou zákonnou možnost, abychom situaci v těchto lokalitách změnili k lepšímu.

Jsem si vědoma toho, že se jedná svým způsobem o nepopulární opatření, ale přesto věřím, že se zastupitelé přikloní k mému návrhu a bude odsouhlasen.

Co přináší opaření obecné povahy? Tímto opatřením se vyčlení problematické lokality – ulice, jednotlivé domy nebo vchody, v nichž se příjemcům dávek nebude vyplácet část dávek hmotné nouze. Konkrétně se jedná o doplatek na bydlení, jenž sice nepředstavuje v tomto případě zásadní část sociálních dávek, ale do příjmů těchto osob i tak citelně zasáhne. Ti, kteří si v Rotavě koupili nebo koupí byty, budou muset respektovat to, že každý, kdo se u nich bude ucházet o bydlení, nebude mít na doplatek na bydlení nárok.

Zároveň se na Vás obracím s prosbou, abyste v zájmu úspěšného řešení této situace hlásili zejména narušování veřejného pořádku a občanského soužití okamžitým voláním MP, APK nebo policie ČR.

Iva Kalátová, starostka města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:08
Autor: Blanka Legezová